Personel

Araş.Gör.Dr. Ayşe Anapalı Şenel
Araş.Gör.Dr.
Ayşe Anapalı Şenel
@ E-posta
ayseanapali@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Uygulamalı Matematik Abd