Personel

Prof.Dr. Ayşe Aydın
Prof.Dr.
Ayşe Aydın
@ E-posta
ayseaydin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1583

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü / Bizans Sanatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bölümü-Sanat Tarihi ABD 1993

Doktora

Philipps Üniversitesi Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte 1998

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aydın.,A., 2015. İzmir Arkeoloji Müzesi İle Tarih ve Sanat Müzesi’nde Bulunan Ampullalar (Ampullae Finds in the İzmir Archaeology and in the History and Art Museums) . OLBA
2-) Aydın.,A., 2015. Aziz Konon Tasvirli Bir Menas Ampullası (A Menas Ampulla with Saint Konon). ADALYA
3-) Aydın.,A., 2015. Silifke Müzesi’ndeki Kilise Formlu Mezar Taşı (A Church-Form Gravestone at Silifke Museum). BELLETEN
4-) Aydın.,A., 2014. Adana ve Mersin Müzeleri’ndeki Figürlü Başlıklar (Figured Capitals in the Adana and Mersin Museums) . OLBA
5-) Aydın.,A., 2013. Marmaris Müzesi’ndeki Ampullalar (The Ampullae at the Marmaris Museum) . OLBA
6-) Aydın.,A., 2012. Dağlık Kilikia’da Yeni Keşfedilen Merkezi Planlı Yapılara İki Örnek: Küstüllü-Felicek ve Hisar’daki Tetrakonkhos Planlı Yapılar (Two Examples for Centrally Planned Buildings Newly Discovered in Rough Cilicia: Tetraconch Structures at Felicek Mevkii and Hisar Mevkii of Küstüllü Village) . ADALYA
7-) Aydın.,A., 2012. Silifke Müzesi’nden Figürlü Bir Duvar Nişi Bloğu (A Figured Wall Niche Block from the Silifke Museum) . OLBA
8-) Aydın.,A., 2011. Side Müzesi’ndeki Sigma Formlu Tabla (Sigma-shaped Table from Side Museum) . ADALYA
9-) Aydın.,A., 2011. Antik Atlı Herosların Hıristiyan Atlı Kahramanlara Dönüşümüne Bir Örnek: Tarsus Müzesi’ndeki Aziz Georgios Kabartması (Ein Beispiel für die reitende Heiligen von umgewandelte antike reitende Heros: Relief mit der Hl. Georg im Museum von Tarsos) . OLBA
10-) Aydın.,A., 2010. Adana Müzesi’ndeki Altıgen Gövdeli Buhurdan (Censer with Hexagonal Body at Adana Museum) . ADALYA
11-) Aydın.,A., 2010. Tapureli, A Kilisesi Altar Kaidesi Işığında Kilikya ve İsaurya Bölgesi Kiliselerinde Görülen Altar Çeşitleri (Die Altäre der kilikischen und isaurischen Kirchen im Blick der Altarstandort der Kirche A in Tapureli) . OLBA
12-) Aydın.,A., 2009. Burdur ve Side Müzesi’ndeki Figürlü İki Buhurdan (Two Censers with Figurative Decoration at Burdur and Side Museums). ADALYA
13-) Aydın.,A., 2009. Hıristiyan Dinindeki Martir-Aziz ve Rölik Kültünün Kilikya-Isaurya Bölgesi Hıristiyanlığına Yansımaları (Märtyrer, Heilige und Reliquienkult im Kilikisch-Isaurischen Raum) . OLBA
14-) Aydın.,A., 2008. Adana, Anamur ve Silifke Müzesi’ndeki Figürlü Paye ve Levhalar (Balusters and Balustrades carrying Figurative Decoration in the Museums of Adana, Anamur and Silifke) . ADALYA
15-) Aydın.,A., 2007. Adana Müzesi’ndeki Kurşun Lahitler (Lead Sarcophagi in the Adana Museum). ADALYA
16-) Aydın.,A., 2005. Kilikya ve İsaurya'daki Trikonkhos Planlı Yapılar (The Triconch Structures of Cilicia and Isauria). ADALYA
17-) Aydın.,A., 2005. İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Fildişi Pyksis, Die Pyxis im Archäologisches Museum in İstanbul . BELLETEN
18-) Aydın.,A., 2004. Die christliche Architektur in Kilikien und Isaurien am Beispiel der Kirche von Demirciören . BELLETEN
19-) Aydın.,A., 2002. Ein Reliquiar im Museum von Şanlıurfa . ISTMITT
20-) Aydın.,A., 2002. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Bir Kiliseye Ait Mimari Parçalar, Die architektonische Fragmente einer unbestimmten Kirche . BELLETEN

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aydın.,A., 2015. Mersin Müzesi’ndeki Hayat Ağacı Motifli Başlık . TAÇ MİMARLIK ARKEOLOJİ KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
2-) Tosun.,M., Aydın.,A., 2015. Fethiye Müzesi’nden İki Ünik Kakasbos/Herakles/Maseis Tasvirli Adak Steli (Two Unique Votive Stelae of Kakasbos/Heracles/Maseis from Fethiye Museum) . ARKEOLOJİ DERGİSİ
3-) Aydın.,A., 2014. Barla Kilisesi . TAÇ MİMARLIK ARKEOLOJİ KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
4-) Aydın.,A., 2014. Silifke Müzesi’ndeki İki Bölümlü Başlıklar . TAÇ MİMARLIK ARKEOLOJİ KÜLTÜR SANAT DERGİSİ
5-) Aydın.,A., 2012. Antik Tabae (Kale-i Tavas) Kentinin Bizans Dönemi Eserleri (Byzantine Finds of Ancient Tabae (Kale-i Tavas) . SANAT TARİHİ DERGİSİ
6-) Aydın.,A., 2009. Türkiye Müzeleri’ndeki Suriye Tipi Rölikerler . SANAT TARİHİ DERGİSİ
7-) Aydın.,A., 2006. Kilikya ve İsaurya Bölgesi Vaftizhaneleri . SANAT TARİHİ DERGİSİ
8-) Aydın.,A., 2004. Boğsak Adası’ndaki Merkezi Planlı Yapı (The Centrally Planned Structure on Boğsak Island) . ADALYA
9-) Aydın.,A., 2003. Tarsus Müzesi’ndeki Daniel Betimli Levha (The Tablet describes Daniel figure in the Tarsus Museum) . ADALYA
10-) Aydın.,A., 2003. Reliquienkreuze im Museum von Ankara (Anadolu Medeniyetleri Müzesi). SANAT TARİHİ DERGİSİ
11-) Aydın.,A., 2002. Çatıören Kilisesi. OLBA
12-) Aydın.,A., 2002. Tarsus Aziz Paulus Kilisesi, The church of St. Paul in Tarsus . ADALYA
13-) Aydın.,A., 2001. Kilikia ve Isauria Bölgesi Kiliselerindeki Galeriler, Die Emporen in den Kirchen in Kilikien und Isaurien . TAED
14-) Aydın.,A., 2001. Die Laufgewichte aus den Museen in Adana und Mersin, Adana ve Mersin Müzeleri’ndeki Kantar Ağırlıkları . OLBA
15-) Aydın.,A., 2000. Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları, Die hohe Templonanlage in den kilikischen und isaurischen Kirchen . OLBA
16-) Aydın.,A., 2000. Kilikia’daki Ayaklı Kiliselere Bir Örnek: Hasanaliler Kilisesi, The Church of Hasanaliler in Rough Cilicia: An Example of Piered-Basilical Plan Typed Churches. ADALYA

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aydın.,A., 2010. Tapureli A Kilisesi’ne Ait Mersin Müzesi’ndeki Kireçtaşı Mimari Parçalar . 28. AST
2-) Aydın.,A., 2010. Das Fussbodenmosaik des Annexbaus in der Kuppelkirche in Kaunos . XI. Uluslararası Antik Mozaik Sempozyumu. 11th International Colloquium On Ancient Mosaics. Mosaics of Turkey and Parallel Developments in the Rest of the Ancient and Medieval World: Questions of Iconography, Style and Technique from the Beginnings of Mosaic until the Late Byzantine Era
3-) Aydın.,A., 2009. Adana Müzesi’ndeki Figürlü Paye . 27. AST
4-) Aydın.,A., 2008. Türkiye Müzelerinde Bulunan Lahit Formundaki Rölikerler . 26. AST
5-) Aydın.,A., 2008. Mersin Kiliseleri . Mersin Sempozyumu
6-) Aydın.,A., 2007. Anamur Müzesi’nde Bulunan Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Taş Eserleri. 25. AST
7-) Aydın.,A., 2006. Kahramanmaraş, Malatya ve Taşucu Amfora Müzesi’ndeki Rölikerler . 24. AST
8-) Aydın.,A., 2005. Die Trikonchosbauten in Lykien: Ihre Entwicklung und Funktion . II. Uluslararası Likya Sempozyumu Sempozyum Bildirileri. The IIIrd International Symposium on Lycia Symposium Proceedings I
9-) Aydın.,A., 2004. Mersin-Silifke, Sömek Köyü Kiliseleri Yüzey Araştırması . 22. AST
10-) Aydın.,A., 2003. Mersin-Silifke, Seyranlık Köyü Geç Antik-Bizans Dönemi Mimarisi . 21. AST
11-) Aydın.,A., 2003. Kilikia ve İsauria Bölgesi’ndeki Hac Merkezleri . Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi
12-) Aydın.,A., 2002. Der Ambon der Kirche “A” in Tapureli . OLBA VIII (Özel Sayı), III. Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu
13-) Aydın.,A., 2001. Ein Silber-Reliquiar im Museum von Ankara (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) . Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan)
14-) Aydın.,A., 1998. Die Kirche II in Emirzeli . OLBA II (Özel Sayı) C. II, I. Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aydın.,A., 2012. Tarsus Kiliseleri . 2. Tarsus Kent Sempozyumu
2-) Aydın.,A., 2012. Muğla’daki Osmanlı Dönemi Kiliseleri . Muğla Değerleri Sempozyumu
3-) Aydın.,A., 2006. Silifke Müzesi’ndeki Rölikerler. Silifke Müzesi Konferansları
4-) Aydın.,A., 2001. Tapureli A Kilisesi Kazısı . VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Aydın.,A., . 2011. Lahit Formlu Rölikerler. Reliquaries of the Sarcophagus Type. Yayın Evi: AKMED- Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü
2-) Aydın.,A., . 1999. Emirzeli: Eine hellenistische bis spätantike Siedlung im Rauhen Kilikien . Yayın Evi: Tectum Verlag

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Aydın.,A., . 2011. 19.yüzyıl Mersin Kiliseleri . Yayın Evi: Pitura

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aydın.,A., . 2016. Tarsus Bölgesi’nin Roma Dönemi’nden Erken Hıristiyanlık Dönemi Sonuna Kadar Tarihi-Coğrafyası ve Yapıları, Tarsus Müzesi Taş Eserleri. Heykeltıraşlık ve Mimari Plastik Eserler, 35-40. Yayın Evi: Tarsus Tic. ve San. Odası Tarsus Tic. Borsası
2-) Aydın.,A., . 2016. Tarsus Müzesi’ndeki Erken Hıristiyanlık - Bizans Dönemi Mimari Elemanları, Tarsus Müzesi Taş Eserleri. Heykeltıraşlık ve Mimari Plastik Eserler, 185-232. Yayın Evi: Tarsus Tic. ve San. Odası Tarsus Tic. Borsası
3-) Aydın.,A., . 2016. Tarsus Müzesi’ndeki Erken Hıristiyanlık - Bizans Dönemi Mimari Elemanlarının Birlikte Değerlendirilmesi, Tarsus Müzesi Taş Eserleri. Heykeltıraşlık ve Mimari Plastik Eserler, 233-240. Yayın Evi: Tarsus Tic. ve San. Odası Tarsus Tic. Borsası
4-) Tepebaş.,U., Dinç.,M., Durugönül.,S., Canlı.,H., Kaplan.,D., Aydın.,A., . 2016. Tarsus Müzesi Taş Eserlerinin Genel Değerlendirmesi, Tarsus Müzesi Taş Eserleri. Heykeltıraşlık ve Mimari Plastik Eserler, 241-246. Yayın Evi: Tarsus Tic. ve San. Odası Tarsus Tic. Borsası
5-) Aydın.,A., . 2010. Malatya Müzesi’ndeki Buhurdan Bizans ve Çevre Kültürler. Prof. Dr. S. Yıldız Ötüken’e Armağan, 78-88.. Yayın Evi: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
6-) Aydın.,A., . 2004. A Brief Look at Tarsus From Past to Present European Union Mosaic Programme. Mersin Region Steeped in Ancient History and Culture, 122-124. Yayın Evi: European Union

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aydın.,A., . 2015. Kanytellis (Kanlıdivane) Kiliseleri Kanytellis-Kanlıdivane. Dağlık Kilikia'da Bir Kırsal Yerleşimin Arkeolojisi, 191-225. Yayın Evi: Pitura
2-) Aydın.,A., . 2013. Erken Hıristiyanlık - Bizans Dönemi Mimari Elemanlarının / Süslemelerinin Kataloğu ve Değerlendirilmesi Silifke Müzesi Taş Eserler Kataloğu. Heykeltraşlık ve Mimari Plastik Eserleri, 183-315. Yayın Evi: Pitura
3-) Aydın.,A., . 2013. Kalykadnos (Göksu) Kıyısındaki Seleukeia (Silifke) ve Çevresi: Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Anıtları ve Tarihi-Coğrafyası Silifke Müzesi Taş Eserler Kataloğu. Heykeltraşlık ve Mimari Plastik Eserleri, 25-35. Yayın Evi: Pitura
4-) Aydın.,A., . 2007. Kilikya ve İsaurya Bölgesi’nde Gelişen Hıristiyan Mimarisi MERSİN Arkeolojik Kültür Envanteri (Mersin İlinde Tescili Yapılmış Arkeolojik Sit/Anıtlar), 27-33. Yayın Evi: Mersin Valiliği
5-) Aydın.,A., . 2004. Ortaçağ Tarihinde Mersin ve Çevresi Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: MERSİN, 53-67. Yayın Evi: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

Alanında kitap çevirisi

1-) Aydın.,A., . 2007. Erken Hıristiyan Sanatı. Yayın Evi: Arkeoloji ve Sanat

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Kitap (Çeviri). 2009. Die Cumanın Camii in Antalya Ihre Baugeschichte und ihre byzantinischen Ursprünge Bauaufnahme-Bauforschung-Denkmalpflege Antalya Cumanın Camii Mimari Tarihi ve Bizans Kökeni Rölöve-Yapı Analıizi-Anıt Koruma ve Bakımı .

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. HÖYÜK.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. TÜBA-KED.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2001. SANAT TARİHİ DERGİSİ.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2007. Mersin Ören Yerleri, Kaleleri, Müzeleri .
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2007. Mersin Ruins-Castles-Museums.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. OLBA.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. OLBA.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. HÖYÜK.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. OLBA.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. ADALYA.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. OLBA.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. OLBA.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. ADALYA.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2008. OLBA.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2007. OLBA.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2007. ADALYA.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Das Fussbodenmosaik des Annexbaus in der Kuppelkirche in Kaunos - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Die Kirche II in Emirzeli - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Emirzeli: Eine hellenistische bis spätantike Siedlung im Rauhen Kilikien - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
4-) Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları, Die hohe Templonanlage in den kilikischen und isaurischen Kirchen - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
5-) Çatıören Kilisesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
6-) Tapureli A Kilisesi Kazısı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) Der Ambon der Kirche “A” in Tapureli - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
8-) Mersin-Silifke, Sömek Köyü Kiliseleri Yüzey Araştırması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
9-) Mersin-Silifke, Seyranlık Köyü Geç Antik-Bizans Dönemi Mimarisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
10-) Die christliche Architektur in Kilikien und Isaurien am Beispiel der Kirche von Demirciören - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
11-) Burdur ve Side Müzesi’ndeki Figürlü İki Buhurdan (Two Censers with Figurative Decoration at Burdur and Side Museums) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
12-) Das Fussbodenmosaik des Annexbaus in der Kuppelkirche in Kaunos - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
13-) Silifke Müzesi’nden Figürlü Bir Duvar Nişi Bloğu (A Figured Wall Niche Block from the Silifke Museum) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
14-) Adana Müzesi’ndeki Kurşun Lahitler (Lead Sarcophagi in the Adana Museum) - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
15-) Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları, Die hohe Templonanlage in den kilikischen und isaurischen Kirchen - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
16-) Ortaçağ Tarihinde Mersin ve Çevresi Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: MERSİN, 53-67 - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
17-) Çatıören Kilisesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
18-) Kilikya ve İsaurya Bölgesi’nde Gelişen Hıristiyan Mimarisi MERSİN Arkeolojik Kültür Envanteri (Mersin İlinde Tescili Yapılmış Arkeolojik Sit/Anıtlar), 27-33 - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
19-) Adana, Anamur ve Silifke Müzesi’ndeki Figürlü Paye ve Levhalar (Balusters and Balustrades carrying Figurative Decoration in the Museums of Adana, Anamur and Silifke) - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
20-) Adana Müzesi’ndeki Kurşun Lahitler (Lead Sarcophagi in the Adana Museum) - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:2
21-) Adana Müzesi’ndeki Altıgen Gövdeli Buhurdan (Censer with Hexagonal Body at Adana Museum) - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
22-) Mersin-Silifke, Sömek Köyü Kiliseleri Yüzey Araştırması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
23-) Silifke Müzesi’ndeki Rölikerler - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Lahit Formlu Rölikerler. Reliquaries of the Sarcophagus Type - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Kilikia ve Isauria Bölgesi Kiliselerindeki Galeriler, Die Emporen in den Kirchen in Kilikien und Isaurien - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Kilikya ve İsaurya'daki Trikonkhos Planlı Yapılar (The Triconch Structures of Cilicia and Isauria) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Die Trikonchosbauten in Lykien: Ihre Entwicklung und Funktion - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları, Die hohe Templonanlage in den kilikischen und isaurischen Kirchen - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
6-) Türkiye Müzelerinde Bulunan Lahit Formundaki Rölikerler - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
7-) Hıristiyan Dinindeki Martir-Aziz ve Rölik Kültünün Kilikya-Isaurya Bölgesi Hıristiyanlığına Yansımaları (Märtyrer, Heilige und Reliquienkult im Kilikisch-Isaurischen Raum) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
8-) Reliquienkreuze im Museum von Ankara (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
9-) Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları, Die hohe Templonanlage in den kilikischen und isaurischen Kirchen - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
10-) Die Kirche II in Emirzeli - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
11-) Die Trikonchosbauten in Lykien: Ihre Entwicklung und Funktion - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
12-) Boğsak Adası’ndaki Merkezi Planlı Yapı (The Centrally Planned Structure on Boğsak Island) - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
13-) Mersin-Silifke, Seyranlık Köyü Geç Antik-Bizans Dönemi Mimarisi - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
14-) Die Kirche II in Emirzeli - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1
15-) Emirzeli: Eine hellenistische bis spätantike Siedlung im Rauhen Kilikien - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Tapureli, A Kilisesi Altar Kaidesi Işığında Kilikya ve İsaurya Bölgesi Kiliselerinde Görülen Altar Çeşitleri (Die Altäre der kilikischen und isaurischen Kirchen im Blick der Altarstandort der Kirche A in Tapureli) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Tapureli A Kilisesi’ne Ait Mersin Müzesi’ndeki Kireçtaşı Mimari Parçalar - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Silifke Müzesi’nden Figürlü Bir Duvar Nişi Bloğu (A Figured Wall Niche Block from the Silifke Museum) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Adana ve Mersin Müzeleri’ndeki Figürlü Başlıklar (Figured Capitals in the Adana and Mersin Museums) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Erken Hıristiyanlık - Bizans Dönemi Mimari Elemanlarının / Süslemelerinin Kataloğu ve Değerlendirilmesi Silifke Müzesi Taş Eserler Kataloğu. Heykeltraşlık ve Mimari Plastik Eserleri, 183-315 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) Kahramanmaraş, Malatya ve Taşucu Amfora Müzesi’ndeki Rölikerler - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
7-) Tapureli, A Kilisesi Altar Kaidesi Işığında Kilikya ve İsaurya Bölgesi Kiliselerinde Görülen Altar Çeşitleri (Die Altäre der kilikischen und isaurischen Kirchen im Blick der Altarstandort der Kirche A in Tapureli) - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
8-) Burdur ve Side Müzesi’ndeki Figürlü İki Buhurdan (Two Censers with Figurative Decoration at Burdur and Side Museums) - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
9-) Adana Müzesi’ndeki Altıgen Gövdeli Buhurdan (Censer with Hexagonal Body at Adana Museum) - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
10-) Malatya Müzesi’ndeki Buhurdan Bizans ve Çevre Kültürler. Prof. Dr. S. Yıldız Ötüken’e Armağan, 78-88. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
11-) Reliquienkreuze im Museum von Ankara (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
12-) Kahramanmaraş, Malatya ve Taşucu Amfora Müzesi’ndeki Rölikerler - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
13-) Die Trikonchosbauten in Lykien: Ihre Entwicklung und Funktion - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
14-) Adana Müzesi’ndeki Kurşun Lahitler (Lead Sarcophagi in the Adana Museum) - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
15-) Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları, Die hohe Templonanlage in den kilikischen und isaurischen Kirchen - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Emirzeli: Eine hellenistische bis spätantike Siedlung im Rauhen Kilikien - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
2-) Die Kirche II in Emirzeli - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
3-) Der Ambon der Kirche “A” in Tapureli - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
4-) Çatıören Kilisesi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
5-) Die Kirche II in Emirzeli - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
6-) Emirzeli: Eine hellenistische bis spätantike Siedlung im Rauhen Kilikien - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
7-) Kilikia ve Isauria Bölgesi Kiliselerindeki Galeriler, Die Emporen in den Kirchen in Kilikien und Isaurien - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
8-) Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları, Die hohe Templonanlage in den kilikischen und isaurischen Kirchen - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
9-) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Bir Kiliseye Ait Mimari Parçalar, Die architektonische Fragmente einer unbestimmten Kirche - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
10-) Ein Reliquiar im Museum von Şanlıurfa - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
11-) Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları, Die hohe Templonanlage in den kilikischen und isaurischen Kirchen - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı:1
12-) Kilikia ve İsauria Bölgesi’ndeki Hac Merkezleri - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı:1
13-) Der Ambon der Kirche “A” in Tapureli - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Tarsus Aziz Paulus Kilisesi, The church of St. Paul in Tarsus - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Tarsus Müzesi’ndeki Daniel Betimli Levha (The Tablet describes Daniel figure in the Tarsus Museum) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
3-) 19.yüzyıl Mersin Kiliseleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Tarsus Kiliseleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Ortaçağ Tarihinde Mersin ve Çevresi Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: MERSİN, 53-67 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) A Brief Look at Tarsus From Past to Present European Union Mosaic Programme. Mersin Region Steeped in Ancient History and Culture, 122-124 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) Antik Atlı Herosların Hıristiyan Atlı Kahramanlara Dönüşümüne Bir Örnek: Tarsus Müzesi’ndeki Aziz Georgios Kabartması (Ein Beispiel für die reitende Heiligen von umgewandelte antike reitende Heros: Relief mit der Hl. Georg im Museum von Tarsos) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Ortaçağ Tarihinde Mersin ve Çevresi Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: MERSİN, 53-67 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
9-) Die Kirche II in Emirzeli - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
10-) Kilikia’daki Ayaklı Kiliselere Bir Örnek: Hasanaliler Kilisesi, The Church of Hasanaliler in Rough Cilicia: An Example of Piered-Basilical Plan Typed Churches - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
11-) Çatıören Kilisesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
12-) Ortaçağ Tarihinde Mersin ve Çevresi Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: MERSİN, 53-67 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
13-) Der Ambon der Kirche “A” in Tapureli - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
14-) Kilikia ve Isauria Bölgesi Kiliselerindeki Galeriler, Die Emporen in den Kirchen in Kilikien und Isaurien - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
15-) Adana Müzesi’ndeki Kurşun Lahitler (Lead Sarcophagi in the Adana Museum) - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
16-) Türkiye Müzelerinde Bulunan Lahit Formundaki Rölikerler - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
17-) Kahramanmaraş, Malatya ve Taşucu Amfora Müzesi’ndeki Rölikerler - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
18-) Kilikia ve Isauria Bölgesi Kiliselerindeki Galeriler, Die Emporen in den Kirchen in Kilikien und Isaurien - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
19-) Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları, Die hohe Templonanlage in den kilikischen und isaurischen Kirchen - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
20-) Die Kirche II in Emirzeli - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:3
21-) Emirzeli: Eine hellenistische bis spätantike Siedlung im Rauhen Kilikien - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:3
22-) Kilikia’daki Ayaklı Kiliselere Bir Örnek: Hasanaliler Kilisesi, The Church of Hasanaliler in Rough Cilicia: An Example of Piered-Basilical Plan Typed Churches - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
23-) Der Ambon der Kirche “A” in Tapureli - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
24-) Tarsus Aziz Paulus Kilisesi, The church of St. Paul in Tarsus - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
25-) Çatıören Kilisesi - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
26-) Ortaçağ Tarihinde Mersin ve Çevresi Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: MERSİN, 53-67 - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
27-) Mersin-Silifke, Sömek Köyü Kiliseleri Yüzey Araştırması - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2
28-) Mersin-Silifke, Seyranlık Köyü Geç Antik-Bizans Dönemi Mimarisi - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:3
29-) Boğsak Adası’ndaki Merkezi Planlı Yapı (The Centrally Planned Structure on Boğsak Island) - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
30-) Die christliche Architektur in Kilikien und Isaurien am Beispiel der Kirche von Demirciören - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
31-) Kilikia ve İsauria Bölgesi’ndeki Hac Merkezleri - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
32-) Adana Müzesi’ndeki Kurşun Lahitler (Lead Sarcophagi in the Adana Museum) - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
33-) Kilikya ve İsaurya'daki Trikonkhos Planlı Yapılar (The Triconch Structures of Cilicia and Isauria) - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
34-) Ein Reliquiar im Museum von Şanlıurfa - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
35-) Die Trikonchosbauten in Lykien: Ihre Entwicklung und Funktion - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
36-) Ein Silber-Reliquiar im Museum von Ankara (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
37-) Kilikya ve İsaurya Bölgesi Vaftizhaneleri - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
38-) Tarsus Müzesi’ndeki Daniel Betimli Levha (The Tablet describes Daniel figure in the Tarsus Museum) - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
39-) Reliquienkreuze im Museum von Ankara (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
40-) Die Laufgewichte aus den Museen in Adana und Mersin, Adana ve Mersin Müzeleri’ndeki Kantar Ağırlıkları - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
41-) Silifke Müzesi’ndeki Rölikerler - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Fethiye Müzesi'ndeki Atlı Tasvirli Adak Stelleri. Konu: Fethiye Müzesi'ndeki Atlı Tasvirli Adak Stelleri. Murat. 2014
2-) Tez Adı: Aigai Bouleterionu’ndan Ele Geçen Figürlü Bir Stel. Konu: Aigai Bouleterionu’ndan Ele Geçen Figürlü Bir Stel. Asil. 2012

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: YÖK . Araştırma Bursu (Berlin). 2013
2-) Kurum Adı: Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) . Araştırma Bursu (Atina). 2012
3-) Kurum Adı: Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) . Yabancı Bilim Adamları İçin Araştırma Bursu (Göttingen). 2011
4-) Kurum Adı: Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) . Araştırma Bursu (Berlin). 2009
5-) Kurum Adı: Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) . Araştırma Bursu (Berlin). 2006
6-) Kurum Adı: Türkiye’de Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü’nün (ARİT) . Aegean Fellows Bursu (Atina). 2003
7-) Kurum Adı: Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) . Yabancı Bilim Adamları İçin Araştırma Bursu (Marburg). 2001
8-) Kurum Adı: Milli Eğitim Bakanlığı . "Yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi-burslu statüde” dil ve doktora öğrenimi için verilen burs. (Freiburg-Marburg). 1998

Verdiği Dersler

SAT1012 2018-2019 Bahar

Sanat Tarihine Giriş II

SAT3012 2018-2019 Bahar

Osmanlı Sanatı

SAT3510 2018-2019 Bahar

Geç Antik-Bizans Kentleri

SAT2008 2018-2019 Bahar

Bizans Mimarisi

SAT2512 2018-2019 Bahar

Kadın,Sanat ve Kültür

SAT4002 2018-2019 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT4524 2018-2019 Bahar

Yemek Kültürü ve Sanatı

SAT3010 2018-2019 Bahar

Sanat Tarihi Araştırma Yöntemleri ve Seminerleri

SAT2011 2018-2019 Güz

Müzecilik

SAT2007 2018-2019 Güz

Geç Antik-Bizans Dönemi Sanatı

SAT4003 2018-2019 Güz

Seminer Çalışması

SAT4001 2018-2019 Güz

Bitirme Tezi

SAT3513 2018-2019 Güz

Bizans Duvar Resimleri ve Mozaikleri

SAT3005 2018-2019 Güz

Bizans Tasvir Sanatı

SAT1013 2018-2019 Güz

Sanat Tarihine Giriş I

SAT3010 2017-2018 Bahar

Sanat Tarihi Araştırma Yöntemleri ve Seminerleri

SAT1012 2017-2018 Bahar

Sanat Tarihine Giriş II

SAT4524 2017-2018 Bahar

Yemek Kültürü ve Sanatı

SAT4004 2017-2018 Bahar

Seminer Çalışması II

SAT4002 2017-2018 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT2008 2017-2018 Bahar

Bizans Mimarisi

SAT2512 2017-2018 Bahar

Kadın,Sanat ve Kültür

ARK 6504 2017-2018 Güz

Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Hac Merkezleri

ARK 6507 2017-2018 Güz

Hıristiyan İnancında Aziz-Martir ve Rölik Kültü ile Buna Bağlı Gelişen Mimari

SAT1013 2017-2018 Güz

Sanat Tarihine Giriş I

İMT 2007 2017-2018 Güz

Sanat ve Tasarım Tarihi

SAT4001 2017-2018 Güz

Bitirme Tezi

SAT2011 2017-2018 Güz

Müzecilik

SAT3005 2017-2018 Güz

Bizans Tasvir Sanatı

ARK 5523 2017-2018 Güz

Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemine Ait Önemli Yerleşimler

ARK 5528 2017-2018 Güz

Hıristiyan İkonografisi

SAT2007 2017-2018 Güz

Geç Antik-Bizans Dönemi Sanatı

SAT4003 2017-2018 Güz

Seminer Çalışması

SAT1012 2016-2017 Bahar

Sanat Tarihine Giriş II

SAT3010 2016-2017 Bahar

Sanat Tarihi Araştırma Yöntemleri ve Seminerleri

SAT3510 2016-2017 Bahar

Geç Antik-Bizans Kentleri

SAT2008 2016-2017 Bahar

Bizans Mimarisi

SAT4002 2016-2017 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT4004 2016-2017 Bahar

Seminer Çalışması II

SAT4524 2016-2017 Bahar

Yemek Kültürü ve Sanatı

ARK 5528 2016-2017 Bahar

Hıristiyan İkonografisi

ARK 5528 2016-2017 Güz

Hıristiyan İkonografisi

İMT 2007 2016-2017 Güz

Sanat ve Tasarım Tarihi

ARK 6504 2016-2017 Güz

Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Hac Merkezleri

ARK 6507 2016-2017 Güz

Hıristiyan İnancında Aziz-Martir ve Rölik Kültü ile Buna Bağlı Gelişen Mimari

SAT1013 2016-2017 Güz

Sanat Tarihine Giriş I

SAT3005 2016-2017 Güz

Bizans Tasvir Sanatı

SAT2011 2016-2017 Güz

Müzecilik

SAT4001 2016-2017 Güz

Bitirme Tezi

SAT4003 2016-2017 Güz

Seminer Çalışması

ARK 5523 2016-2017 Güz

Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemine Ait Önemli Yerleşimler

SAT2007 2016-2017 Güz

Geç Antik-Bizans Dönemi Sanatı

SAT1012 2015-2016 Bahar

Sanat Tarihine Giriş II

ARK 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

SAT3510 2015-2016 Bahar

Geç Antik-Bizans Kentleri

SAT3010 2015-2016 Bahar

Sanat Tarihi Araştırma Yöntemleri ve Seminerleri

ARK 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

SAT2008 2015-2016 Bahar

Bizans Mimarisi

SAT1013 2015-2016 Güz

Sanat Tarihine Giriş I

ARK 5523 2015-2016 Güz

Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemine Ait Önemli Yerleşimler

ARK 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 6504 2015-2016 Güz

Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Hac Merkezleri

ARK 6507 2015-2016 Güz

Hıristiyan İnancında Aziz-Martir ve Rölik Kültü ile Buna Bağlı Gelişen Mimari

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

SAT3005 2015-2016 Güz

Bizans Tasvir Sanatı

SAT2007 2015-2016 Güz

Geç Antik-Bizans Dönemi Sanatı

SAT2011 2015-2016 Güz

Müzecilik

ARK 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5528 2015-2016 Güz

Hıristiyan İkonografisi

ARK 5090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 5523 2014-2015 Bahar

Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemine Ait Önemli Yerleşimler

ARK 5528 2014-2015 Bahar

Hıristiyan İkonografisi

ARK 6507 2014-2015 Bahar

Hıristiyan İnancında Aziz-Martir ve Rölik Kültü ile Buna Bağlı Gelişen Mimari

ARK 6504 2014-2015 Bahar

Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Hac Merkezleri

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

SAT2508 2014-2015 Bahar

Bizans İkonaları

SAT2002 2014-2015 Bahar

Bizans Mimarisi

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

SAT2007 2014-2015 Güz

Geç Antik-Bizans Dönemi Sanatı

SAT2011 2014-2015 Güz

Mitoloji ve İkonografi

ARK 6504 2014-2015 Güz

Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Hac Merkezleri

ARK 6507 2014-2015 Güz

Hıristiyan İnancında Aziz-Martir ve Rölik Kültü ile Buna Bağlı Gelişen Mimari

SAT1001 2014-2015 Güz

Sanat Tarihine Giriş

ARK 5528 2014-2015 Güz

Hıristiyan İkonografisi

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 5523 2014-2015 Güz

Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemine Ait Önemli Yerleşimler

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi