Personel

Doç.Dr. Ayşe Çelik Yetim
Doç.Dr.
Ayşe Çelik Yetim
@ E-posta
aysecelik@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5410

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Öğretmenliği 2007

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi 2009

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2013

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tülay Ve Ç. Yetim A., 2019. SORUMLU TURİZM ALGISININ TURİST DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: FETHİYE DESTİNASYONUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Turizm Araştırma Dergisi
2-) Çelik Yetim Ayşe, 2017. Determining the benefits of adventure tourism from a providers’ perspective in Fethiye. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues
3-) Çelik Yetim.,A., Umur.,M., 2016. Turist Rehberleri Bakış Açısıyla Müze Deneyimi Göreme Açık Hava Müzesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
4-) ÇELİK YETİM.,A., ATLAY IŞIK.,D., 2016. Sosyal Amaç Bağlantılı Etkinliklere Katılımı Etkileyen Başlıca Motivasyon Faktörleri Fethiye Yaşam İçin Yarış Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) ÇELİK YETİM.,A., 2016. Paragliding accidents and injuries in Baba Mount Recreation Centre a cross sectional study. International Journal of Sport Studies
6-) GAVCAR.,E., ÇELİK YETİM.,A., 2015. Paydaş Bakış Açısı ile Yeni Kuruluş Yeri Seçimi: Fethiye Sanayi Sitesi Örneği. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal
7-) ORAL.,S., ÇELİK YETİM.,A., 2014. Deneyimsel Değer, Tüketici Tatmini ve Tüketici Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) ÇELİK.,A., 2014. A Focus on Far Eastern Tourists-Tour Operator Selection Criteria. İşletme Araştırmaları Dergisi
9-) ORAL.,S., ÇELİK.,A., 2013. Türkiye’ye Gelen Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ÇELİK YETİM.,A., 2015. Kongre Etkinliklerinin Deneyimsel Değeri Üzerine Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
2-) ŞEN.,N., ÇELİK YETİM.,A., BİLİCİ.,N., 2014. KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELERİN ENGELLİ TURİST ZİYARETİNE UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) ÇELİK .,A., GÖÇMEN.,Z., 2013. Yerel Yönetim Bakış Açsıyla Etkinlik Turizmi Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
4-) MEYDAN UYGUR.,S., ÇELİK.,A., 2010. Etkinlik Turizminin Algılanan Sosyo-Ekonomik Etkilerini Belirlemeye Yönelik İstanbul Destinasyonunda Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik Yetim Ayşe, Gök Mediha, 2018. Paragliding Experience: Ölüdeniz Babadağ Sample. Innovation and Global Issues in Social Sciences
2-) Çelik Yetim Ayşe, Tülay Hacıoğlu, 2018. Restoranlarda Kullanılan Duyusal Marka Stratejileri: Balık Restoranlarına Yönelik Bir Uygulama. Innovation and Global Issues in Social Sciences III
3-) ÇELİK YETİM.,A., ŞEN.,N., 2016. Erzincan İlinin Macera Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. I. Uluslararası Erzincan Sempozyumu
4-) AKBULUT.,O., EKİN.,Y., ÇELİK YETİM.,A., 2016. Residents Attitudes Toward Screen Tourism A Case Study of Bozuyuk Muğla Turkey. The 7th MAC 2016
5-) ÇELİK YETİM.,A., ATLAY IŞIK.,D., 2015. Sosyal Amaç Bağlantılı Etkinliklerin Sosyal Girişimcilik Kapsamında Değerlendirilmesi: Fethiye Yaşam İçin Yarış Örneği. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
6-) ÇELİK YETİM.,A., 2015. Macera Turizmi ve Risk: Fethiye Destinasyonu Üzerine Bir Değerlendirme . 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
7-) ÇELİK YETİM.,A., UMUR.,M., 2015. Müze Deneyimi: Göreme Açık Hava Müzesi Örneği . 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
8-) Meydan Uygur.,S., Çelik Yetim.,A., 2008. A Case Study to Determine The Effects of Heritage Tourism Attractions to Food and Beverage Aimed Tourists’ Buying Decision. International Tourism Conference 2008, Cultural and Event Tourism: Issues & Debates

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) ÇELİK YETİM.,A., 2015. Adventure Tourism Motivation: A Case of Fethiye. 4th World Conference on Business, Economics and Management
2-) ÇELİK YETİM.,A., ÖZEKİN.,M., 2015. A Research on Determining The Environmental Impact of Adventure Tourism. 4th World Conference on Business, Economics and Management

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÇELİK YETİM.,A., UMUR.,M., 2015. Fethiye'de Yamaçparaşütü Aktivitesinin Sürdürülebilirliği ve Rekabetçilik Analizi. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
2-) ÇELİK.,A., 2014. Kongre Deneyimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
3-) Çelik.,A., 2014. Erciyes Dağının Etkinlik Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
4-) Oral.,S., Çelik.,A., 2013. Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi
5-) Çelik.,A., 2012. Destinasyon Pazarlamasında Etkinlik Turizminin Kullanılması: Yahyalı Örneği. I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu
6-) Çelik.,A., Göçmen.,Z., 2010. Turistleri Etkinliklere Yönelten Motivasyonlar: İzmir İli Yerel Yönetimler Üzerine Bir Araştırma. 11.Ulusal Turizm Kongresi
7-) Meydan Uygur.,S., Çelik.,A., 2009. Etkinlik Turizminin Destinasyon Pazarlaması Üzerindeki Etkilerinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Olarak İstanbul İlinde Bir Uygulama. 10. Ulusal Turizm Kongresi

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) ÇELİK YETİM.,A., 2016. Determining the Benefits of AdventureTourism from a Providers Perspective in Fethiye. 5th World Conference on Business, Economics & Management
2-) ÇELİK YETİM.,A., MEYDAN UYGUR.,S., 2016. Entrepreneurial Marketing An Explotory Study in The Adventure Tour Operators. 5th World Conference on Business, Economics & Management
3-) Çelik.,A., 2014. Deneyimsel Pazarlama: Tur Operatörlerine Yönelik Bir Uygulama. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
4-) Çelik.,A., 2010. Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlikler ve Etkileri-İstanbul Örneği. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar -6/Turist Rehberleri Odalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları. Yayın Evi: Gece Kitaplığı
2-) . 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri/Sorumlu Turizm Üzerine Bir LiteratürÇalışması. Yayın Evi: Nobel Yayınevi
3-) . 2016. Stratejik Yönetimde Güncel Konular/Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS). Yayın Evi: Detay Yayıncılık
4-) . 2013. Sağlık Turizmi/Sağlık Turizmi İşletmelerinde Tutundurma. Yayın Evi: Siyasal Kitabevi

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Türkiye’ye Gelen Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Deneyimsel Değer, Tüketici Tatmini ve Tüketici Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Türkiye’ye Gelen Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Türkiye’ye Gelen Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

(G-4-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Mobility for People in the Labour Market-Hospitality Sector, Hazırlık Ziyareti- Danimarka, 2012-1-TR1-LEO06-42661 - 2012
2-) Development of Thermal Tourism and Marketing Applications, İtalya, LDV Hareketlilik PLM, LLP-LDV-PLM-07-TR-0250 - 2008

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 14. Ulusal Turizm Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Aralık 2013. . . 2013
2-) V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Mayıs 2010. . . 2010

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) “Kış Turizmi ve Erciyes Mastır Planı” Turizm Haftası Açılış Konferansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 15 Nisan 2013, Kayseri. . . . 2013
2-) “Kültür Turizmi-Kayseri Örneği” Turizm Haftası Açılış Konferansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 17 Nisan 2012, Kayseri. . . . 2012
3-) “Butik Otelcilik-Kavramlar ve Tarihsel Gelişimi: Dünyadaki Uygulamalar” Butik Otelcilik ve Erciyes Dağı Uygulaması Paneli, Turizm Haftası Etkinlikleri, ERÜ Turizm Fakültesi Paneli, 18 Nisan 2012, Kayseri.. . . 2012

Verdiği Dersler

TUİ2002 2019-2020 Bahar

Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları

TUİ3002 2019-2020 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

TUİ4516 2019-2020 Bahar

Sürdürülebilir Turizm

UİT5522 2019-2020 Bahar

Destinasyon Pazarlaması ve Farklılaşma

TUİ2003 2018-2019 Güz

Turizm Pazarlaması

TUİ2007 2018-2019 Güz

Sosyal Sorumluluk Projesi

TUİ3003 2018-2019 Güz

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

TUİ4511 2018-2019 Güz

Tur Planlaması ve Yönetimi

TUİ2002 2018-2019 Bahar

Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları

TUİ3522 2018-2019 Bahar

Destinasyon Yönetimi

TUİ4002 2018-2019 Bahar

Bitirme Projesi

UİT5522 2018-2019 Bahar

Destinasyon Pazarlaması ve Farklılaşma