Personel

Yrd.Doç.Dr. Ayşe Çelik Yetim
Yrd.Doç.Dr.
Ayşe Çelik Yetim
@ E-posta
aysecelik@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Öğretmenliği 2007

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi 2009

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) GAVCAR.,E., ÇELİK YETİM.,A., 2015. Paydaş Bakış Açısı ile Yeni Kuruluş Yeri Seçimi: Fethiye Sanayi Sitesi Örneği. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal
2-) ÇELİK.,A., 2014. A Focus on Far Eastern Tourists-Tour Operator Selection Criteria. İşletme Araştırmaları Dergisi
3-) ORAL.,S., ÇELİK YETİM.,A., 2014. Deneyimsel Değer, Tüketici Tatmini ve Tüketici Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) ORAL.,S., ÇELİK.,A., 2013. Türkiye’ye Gelen Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ÇELİK YETİM.,A., 2015. Kongre Etkinliklerinin Deneyimsel Değeri Üzerine Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
2-) ŞEN.,N., ÇELİK YETİM.,A., BİLİCİ.,N., 2014. KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELERİN ENGELLİ TURİST ZİYARETİNE UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) ÇELİK .,A., GÖÇMEN.,Z., 2013. Yerel Yönetim Bakış Açsıyla Etkinlik Turizmi Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
4-) MEYDAN UYGUR.,S., ÇELİK.,A., 2010. Etkinlik Turizminin Algılanan Sosyo-Ekonomik Etkilerini Belirlemeye Yönelik İstanbul Destinasyonunda Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÇELİK YETİM.,A., ATLAY IŞIK.,D., 2015. Sosyal Amaç Bağlantılı Etkinliklerin Sosyal Girişimcilik Kapsamında Değerlendirilmesi: Fethiye Yaşam İçin Yarış Örneği. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
2-) ÇELİK YETİM.,A., 2015. Macera Turizmi ve Risk: Fethiye Destinasyonu Üzerine Bir Değerlendirme . 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
3-) ÇELİK YETİM.,A., UMUR.,M., 2015. Müze Deneyimi: Göreme Açık Hava Müzesi Örneği . 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
4-) Meydan Uygur.,S., Çelik Yetim.,A., 2008. A Case Study to Determine The Effects of Heritage Tourism Attractions to Food and Beverage Aimed Tourists’ Buying Decision. International Tourism Conference 2008, Cultural and Event Tourism: Issues & Debates

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÇELİK YETİM.,A., UMUR.,M., 2015. Fethiye'de Yamaçparaşütü Aktivitesinin Sürdürülebilirliği ve Rekabetçilik Analizi. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
2-) ÇELİK.,A., 2014. Kongre Deneyimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
3-) Çelik.,A., 2014. Erciyes Dağının Etkinlik Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
4-) Oral.,S., Çelik.,A., 2013. Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi
5-) Çelik.,A., 2012. Destinasyon Pazarlamasında Etkinlik Turizminin Kullanılması: Yahyalı Örneği. I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu
6-) Çelik.,A., Göçmen.,Z., 2010. Turistleri Etkinliklere Yönelten Motivasyonlar: İzmir İli Yerel Yönetimler Üzerine Bir Araştırma. 11.Ulusal Turizm Kongresi
7-) Meydan Uygur.,S., Çelik.,A., 2009. Etkinlik Turizminin Destinasyon Pazarlaması Üzerindeki Etkilerinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Olarak İstanbul İlinde Bir Uygulama. 10. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik.,A., 2014. Deneyimsel Pazarlama: Tur Operatörlerine Yönelik Bir Uygulama. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
2-) Çelik.,A., 2010. Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlikler ve Etkileri-İstanbul Örneği. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Karamustafa.,K., Güllü.,K., Çelik.,A., . 2013. Sağlık Turizmi İşletmelerinde Tutundurma, "Sağlık Turizmi". Yayın Evi: Siyasal Kitabevi

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Mobility for People in the Labour Market-Hospitality Sector, Hazırlık Ziyareti- Danimarka, 2012-1-TR1-LEO06-42661 - 2012
2-) Development of Thermal Tourism and Marketing Applications, İtalya, LDV Hareketlilik PLM, LLP-LDV-PLM-07-TR-0250 - 2008

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 14. Ulusal Turizm Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Aralık 2013. . . 2013
2-) V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Mayıs 2010. . . 2010

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) “Kış Turizmi ve Erciyes Mastır Planı” Turizm Haftası Açılış Konferansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 15 Nisan 2013, Kayseri. . . . 2013
2-) “Kültür Turizmi-Kayseri Örneği” Turizm Haftası Açılış Konferansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 17 Nisan 2012, Kayseri. . . . 2012
3-) “Butik Otelcilik-Kavramlar ve Tarihsel Gelişimi: Dünyadaki Uygulamalar” Butik Otelcilik ve Erciyes Dağı Uygulaması Paneli, Turizm Haftası Etkinlikleri, ERÜ Turizm Fakültesi Paneli, 18 Nisan 2012, Kayseri.. . . 2012

Verdiği Dersler

TUİ4511 2017-2018 Güz

Tur Planlaması ve Yönetimi

TUİ2007 2017-2018 Güz

Sosyal Sorumluluk Projesi

TUİ2003 2017-2018 Güz

Turizm Pazarlaması

TUİ3003 2017-2018 Güz

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

TUİ2003 2017-2018 Güz

Turizm Pazarlaması

TUİ3003 2017-2018 Güz

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

TUİ2007 2017-2018 Güz

Sosyal Sorumluluk Projesi

TUİ2003 2017-2018 Güz

Turizm Pazarlaması

TUİ4511 2017-2018 Güz

Tur Planlaması ve Yönetimi

TUİ3506 2016-2017 Bahar

Uluslararası Pazarlama

TUİ2002 2016-2017 Bahar

Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları

TUİ1004 2016-2017 Bahar

Pazarlamanın Temel İlkeleri

TUİ3506 2016-2017 Bahar

Uluslararası Pazarlama

UİT5522 2016-2017 Bahar

Destinasyon Pazarlaması ve Farklılaşma

TUİ2002 2016-2017 Bahar

Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları

TUİ1004 2016-2017 Bahar

Pazarlamanın Temel İlkeleri

TUİ2008 2015-2016 Bahar

Konaklama İşletmeleri Muhasebesi

TUİ2002 2015-2016 Bahar

Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları

TUİ1008 2015-2016 Bahar

Genel Muhasebe II

TUİ1004 2015-2016 Bahar

Pazarlamanın Temel İlkeleri

TUİ1008 2015-2016 Bahar

Genel Muhasebe II

TUİ1004 2015-2016 Bahar

Pazarlamanın Temel İlkeleri

TUİ2008 2015-2016 Bahar

Konaklama İşletmeleri Muhasebesi

TUİ2002 2015-2016 Bahar

Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları

UİT5090 2015-2016 Bahar

Seminer

UİT5522 2015-2016 Bahar

Destinasyon Pazarlaması ve Farklılaşma

UİT5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ2003 2015-2016 Güz

Turizm Pazarlaması

UİT5521 2015-2016 Güz

Küresel Pazarlama Yönetimi

UİT5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ2003 2015-2016 Güz

Turizm Pazarlaması

TUİ1005 2015-2016 Güz

Genel Muhasebe I

TUİ1005 2015-2016 Güz

Genel Muhasebe I

TUİ1008 2014-2015 Bahar

Genel Muhasebe II

TUİ1004 2014-2015 Bahar

Pazarlamanın Temel İlkeleri

TUİ1008 2014-2015 Bahar

Genel Muhasebe II

TUİ1004 2014-2015 Bahar

Pazarlamanın Temel İlkeleri

ORT2006 2014-2015 Bahar

ORGANİK ÜRÜNLERİ İŞLEME VE PAZARLAMA

TUİ1005 2014-2015 Güz

Genel Muhasebe I

TUİ1005 2014-2015 Güz

Genel Muhasebe I

SER2507 2014-2015 Güz

HASAT SONU İŞLEMLER VE PAZARLAMA