Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aysun Danışman Işık
Doktor Öğretim Üyesi
Aysun Danışman Işık
@ E-posta
aysund@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1402

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 2005

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 2012

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gökovalı.,U., Danışman.,A., 2010. Feminization of Poverty: Does It Really Exist in Turkey?. New Perspectives on Turkey

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Danışman Işık.,A., 2015. Yoksulluğa Subjektif Bakış: Muğla İli Örneği. Ekonomik Yaklaşım

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bekmez.,S., Danışman.,A., Özgen.,Ü., 2004. Dış Ticaretimizde Türk Cumhuriyetlerinin Yeri ve Önemi. Celal Bayar Üniveristesi Yönetim ve Ekonomi
2-) Avcı.,M., Danışman.,A., 2003. Türkiye’de Birliklerin Karar Alma Sürecine Etkileri Üzerine Bir İnceleme. Mevzuat Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökovalı.,U., Danışman.,A., 2011. Subjective Poverty in Turkey through the Lenses of Gender and Ethnicity: The Case of Mardin. 20nd IAFFE Annual Conference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Danışman Işık.,A., 2013. Sübjektif Yoksulluk: Farklı Yaklaşımlar Açısından Bir Değerlendirme, Muğla Örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı
2-) Gökovalı.,U., Danışman Işık.,A., 2013. Yoksulluğa Subjektif Yaklaşım: Mardin - Muğla Örneği. Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü, Yarını - Yakup Kepenek ve Oktar Türel'e Armağan Çalıştayı
3-) Bekmez.,S., Danışman Işık.,A., Özgen.,Ü., 2003. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi. Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu Ekonomi Yaz Seminerleri-II

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Danışman Işık.,A., Gökovalı.,U., . 2015. Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını: Yakup Kepenek’e ve Oktar Türel’e Armağan. Yayın Evi: İmge Kitapevi
2-) Gökovalı.,U., Danışman Işık.,A., Ekiz Gökmen.,Ç., . 2014. Yoksulluk ve Kadın . Yayın Evi: Ayrıntı Yayınları

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) . 2013. Eğitim Bilim Toplum. Hakemlik Sayısı: 2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Feminization of Poverty: Does It Really Exist in Turkey? - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:3

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Dış Ticaretimizde Türk Cumhuriyetlerinin Yeri ve Önemi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Feminization of Poverty: Does It Really Exist in Turkey? - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Kadın Yoksulluğu. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı Gelir Gruplarında Kaynakların Hanehalkı İçerisindeki Dağılımı Açısından Yoksulluğun Kadınsılaşması: Muğla-Mardin Örneği. 2010-2012

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Yürütme Kurulu Üyesi, "Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Muğla Üniversitesi İktisat Bölümü, 2005.. . Türkiye. 2005
2-) Yürütme Kurulu Üyesi, "Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu I, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Muğla Üniversitesi İktisat Bölümü, 2004. . Türkiye. 2004

Verdiği Dersler

İKT1814 2017-2018 Yaz

İktisada Giriş II

UTF4004 2017-2018 Yaz

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi

İKT2808 2017-2018 Yaz

Makro Ekonomi

İKT1814 2017-2018 Bahar

İktisada Giriş II

İKT1814 2017-2018 Bahar

İktisada Giriş II

UTF4004 2017-2018 Bahar

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi

İKT2808 2017-2018 Bahar

Makro Ekonomi

UTF 5506 2017-2018 Bahar

Küreselleşme ve Yükselen Piyasa Ekonomileri

UTF4004 2017-2018 Bahar

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi

İKT2808 2017-2018 Bahar

Makro Ekonomi

UTF1003 2017-2018 Güz

İktisada Giriş I

UTF1003 2017-2018 Güz

İktisada Giriş I

UTF3507 2017-2018 Güz

Finansal Krizler

UTF3507 2017-2018 Güz

Finansal Krizler

İKT2808 2016-2017 Bahar

Makro Ekonomi

İKT2808 2016-2017 Bahar

Makro Ekonomi

UTF4004 2016-2017 Bahar

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi

UTF4004 2016-2017 Bahar

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi

İKT4905 2016-2017 Güz

Türkiye Ekonomisi

UTF3507 2016-2017 Güz

Finansal Krizler

UTF3507 2016-2017 Güz

Finansal Krizler

İKT4905 2016-2017 Güz

Türkiye Ekonomisi

İKT2808 2016-2017 Güz

Makro Ekonomi

İKT4905 2015-2016 Yaz

Türkiye Ekonomisi

İKT2808 2015-2016 Bahar

Makro Ekonomi

İKT1814 2015-2016 Bahar

İktisada Giriş II

İKT1814 2015-2016 Bahar

İktisada Giriş II

İKT2808 2015-2016 Bahar

Makro Ekonomi

İKT1813 2015-2016 Güz

İktisada Giriş I

İKT1813 2015-2016 Güz

İktisada Giriş I

İKT2809 2013-2014 Yaz

Mikro Ekonomi

İKT1814 2013-2014 Yaz

İktisada Giriş II

İKT1814 2013-2014 Yaz

İktisada Giriş II

İKT2809 2013-2014 Yaz

Mikro Ekonomi