Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aytaç Pekmezci
Doktor Öğretim Üyesi
Aytaç Pekmezci
@ E-posta
aytac0803@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1577

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 25.05.2001
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme (Çift Anadal) 24.05.2002

Yüksek Lisans

Muğla Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 20.05.2005

Doktora

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik 25.11.2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) The comparison of performances of widely used cointegration tests - 2014

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) .,., .,., 2015. Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü için Ekonometrik Bir Analiz. Eskişehir OSmangazi Ün. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) OECD Ülkelerinde Elektrik Tüketimi ile Gelir Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme Testleri - 2013

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gıda Sektöründe İstatistiksel Kalite Kontrol Grafiklerinin Bir Uygulaması - 2009

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Döviz Kuru ve Talep Şokları: Türk Turizm Sektörü için Bir Nedensellik Analizi - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme: Türk Turizm Sektörü için Bir Eşbütünleşme Analizi - 2015
2-) Teknolojik Gelişmeler ve Cari İşlemler Dengesi: OECD Ülkeleri İçin Bir ARDL Analizi - 2015
3-) Patentler ve İthalat İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Nedensellik Analizi - 2015
4-) Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Nedensellik Analizi - 2015
5-) Petrol Fiyatlarının Borsa ve Altın Piyasasına Etkileri - 2015
6-) AKDENİZ Ülkelerinde Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Panel Veri Analizi - 2015
7-) Bulanık Kümelemeye Dayanan Engle-Granger Testi - 2015
8-) Nicel Kalite Kontrol Grafiklerinin Karşılaştırılması - 2015
9-) Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme TÜRKİYE için Bir ARDL Analizi - 2015
10-) Doğrudan Yabancı Yatırım ile İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi_MENA Ülkelerine Uygulanması - 2014
11-) OECD Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ile Dış Ticaret Arasındaki İlişki - 2014
12-) Phillips-Ouliaris Eşbütünleşme Testlerinin Performanslarının Karşılaştırılması - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Genetik Algoritmalar ile Sağlam Tahmin - 2008
2-) Genetik Algoritmalarla Kümeleme Analizi ve Türkiye’deki İllerin Suç Türüne Göre Kümelenmesi - 2008
3-) Genetik Algoritmalarla Otomatik Ders Çizelgeleme - 2008

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) İstatistiksel Kalite Kontrol - 2003

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Applied Statistics - 2015

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) TÜBİTAK 107E192 Nolu Proje - 2008

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 10. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu. Mayıs. Türkiye. 2013

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 10. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu. Mayıs. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

BSM4521 2019-2020 Güz

Yöneylem Araştırması

İST2003 2019-2020 Güz

Yöneylem Araştırması I

İST4001 2019-2020 Güz

Zaman Serileri

İST4511 2019-2020 Güz

Proje I

İST5545 2019-2020 Güz

Zaman Serileri Çözümlemesi

BSM4521 2018-2019 Güz

Yöneylem Araştırması

İST2003 2018-2019 Güz

Yöneylem Araştırması I

İST4001 2018-2019 Güz

Zaman Serileri

İST4509 2018-2019 Güz

Özel Çalışma 1

İST5511 2018-2019 Güz

Ekonometrik Modeller

İST2004 2018-2019 Bahar

Yöneylem Araştırması II

İST3512 2018-2019 Bahar

Ekonometri

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

İST4514 2018-2019 Bahar

Ekonometrik Zaman Serileri

İST5545 2018-2019 Bahar

Zaman Serileri Çözümlemesi

BSM4521 2017-2018 Güz

Yöneylem Araştırması

İST2003 2017-2018 Güz

Yöneylem Araştırması I

İST4001 2017-2018 Güz

Zaman Serileri

İST4509 2017-2018 Güz

Özel Çalışma 1

İST4512 2017-2018 Güz

Özel Çalışma II

İST5511 2017-2018 Güz

Ekonometrik Modeller

İST2004 2017-2018 Bahar

Yöneylem Araştırması II

İST3512 2017-2018 Bahar

Ekonometri

İST4509 2017-2018 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4509 2017-2018 Bahar

Özel Çalışma I

İST4512 2017-2018 Bahar

Özel Çalışma II

İST4514 2017-2018 Bahar

Ekonometrik Zaman Serileri

İST5545 2017-2018 Bahar

Zaman Serileri Çözümlemesi