Personel

Doç.Dr. Abdulkadir Baran
Doç.Dr.
Abdulkadir Baran
@ E-posta
baran@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1535

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji / Klasik Arkeoloji 1998

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji / Klasik Arkeoloji 2000

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji / Klasik Arkeoloji 2006

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baran Abdulkadir, 2002. Paphlagonia daki Pompeiopolis Antik Kenti. Belleten

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baran Abdulkadir, 2017. Pedasa Akropolis Suru Koridorlu Güney Geçidi (The South Gate with Corridor of the Pedasa Acropolis Fortification). Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi
2-) Baran Abdulkadir, 2016. Kerkenes Kazısı 2012 2013 Yılları Çalışmaları ve Yerleşimin Tanımlanması Üzerine Değerlendirmeler. MJH
3-) Baran Abdulkadir, 2013. 2012 Survey on Thera in Karia. Anatolia Antiqua
4-) Baran Abdulkadir, 2012. Preliminary Results of the 2011 Researches on Thera in Karia. Anatolia Antiqua
5-) Baran Abdulkadir, 2006. The Archaic Temple Of Zeus Labraundos. Anadolu/Anatolia

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Baran Abdulkadir, 2015. Thera Antik Kenti. Aktüel Arkeoloji
2-) Baran Abdulkadir, 2013. Persians in Caria. Actual Archaeology Magazine
3-) Baran Abdulkadir, 2012. Filyos-Tios Kazı Çalışmaları – 2011. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler
4-) Baran Abdulkadir, 2012. Karya Bölgesinde Persler. Aktüel Arkeoloji
5-) Baran Abdulkadir, 2009. Mylasa Antik Kentinden Boya Bezemeli Bir İon Başlığı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Baran Abdulkadir, 2003. Tarihi Eser Kaçakçılığı ve Sahte Eser Üretimi. İdol
7-) Baran Abdulkadir, 2002. Hekatomnidler Devri (İonia Rönesansı). idol
8-) Baran Abdulkadir, 2001. Lelegler. İdol

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Baran Abdulkadir, 2018. Rhodos peraiası 2017. 36. Araştırma Sonuçları Toplantısı
2-) Baran Abdulkadir, 2017. Thera Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması 2016 Yılı Çalışmaları. 35. Araştırma Sonuçları Toplantısı
3-) Baran.,A.., 2015. Thera Antik Kenti ve Çevresi 2014 Çalışmaları. 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
4-) Baran.,A.., 2014. Thera Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları. 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 02-06 Haziran 2014
5-) Baran.,A. ., Dirlik.,N.., Kendirci.,R.., 2014. Kerkenes (Sorgun-Yozgat) Kazı Çalışmaları 2013. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, 02-06 Haziran 2014
6-) Baran.,A.., 2013. Some Remarks on the Architectural Development of Karia. 4èmes Rencontres D'archéologie de l'IFEA, Karia Arkhaia, Résumés Des Communications
7-) Baran.,A.., 2013. Kerkenes (Sorgun-Yozgat) Kazı Çalışmaları 2012. 35. Kazı Sonuçları Toplantısı
8-) Baran.,A.., 2013. Thera Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2012. 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı
9-) Baran.,A.., 2012. Karia Bölgesi Antik Dönem Mermer Ocakları. Muğla Üniversitesi Mermer Çalıştayı, 08-09.03.2012
10-) Baran.,A.., Gümüş .,Ş.., 2012. Thera Survey Project 2011. SOMA 2012, Identity and Connectivity, Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1–3 March 2012, L. Bombardieri & A. D’Agostino, etc. (eds.), BAR International Series 2581
11-) Baran.,A.., Gümüş .,Ş.., 2012. 2011 yılı Thera Antik Kenti Yüzey Araştırmaları. 30. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum
12-) Atasoy.,S.., Yıldırım.,Ş.., Baran.,A. ., Yıldırım.,Y.., Karaca.,E.., 2012. Filyos-Tios 2011 Yılı Kazısı. 34. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum
13-) Baran.,A.., 2011. Arkaik Dönem İon Mimarisinde Friz Kullanımı. D. Baldoni, F. Berti, M. Giuman (eds.) Iasos E Il Suo Terrıtorıo, Atti del convegno internazionale per i cinquanta anni della Missione Archeologica Italiana (Istanbul, 26-28 Febbraio 2011),
14-) Diler.,A.., Baran.,A.., 2010. Pedasa – 2008/2009, Kutsal Alan: Antik Yol Çalışmaları. 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 24-28 Mayıs 2010, İstanbul
15-) Baran.,A.., 2008. The Sacred Way and the Spring Houses of Labraunda. Labraunda and Karia, An International Symposium Commemorating 60. Years of Swedish Archaeological Work in Labraunda, BOREAS 32, L. Karlsson & S. Carlsson (eds.)
16-) Baran.,A.., 2005. Karian Architecture before the Hekatomnids. Die Karer und die Anderen, Internationales Kolloquium an der Freien Universität Berlin vom 13. bis 15. Oktober 2005, F. Rumscheid (Hrsg.)
17-) Waelkens.,M.., Erb .,E.., Baran .,A.., 2000. The 1998-99 Excavation and Restoration Season at Sagalassos, The Ground Level. 22. Kazı Sonuçları Toplantısı 22-26 Mayıs 2000 İzmir
18-) Waelkens.,M.., Debruyne.,T.., Depraetere.,D. ., Baran.,A.., 1998. “The 1997 Excavation Campaign at Sagalassos and Dereköy, The Roman Baths” 25-29 Mayıs 1998 Tarsus, Ankara 1999, 289-292.. 20. Kazı Sonuçları Toplantısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Baran.,A.., 2011. New Thoughts on the Aeolic Style in Architecture. 15th Symposium on Mediterranean Archaeology,Catania University – Sicily, (March 3-5th, 2011)
2-) Baran.,A.., 2008. The Sacred Road and the Spring Houses of Labraunda Sanctuary in Karia. 12th Symposium on Mediterranean Archaeology, Doğu Akdeniz University – Kıbrıs

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Baran.,A.., 2012. Thera Antik Kenti (Ula-Yerkesik) Çalışmaları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Çalışmaları Sempozyumu 2012
2-) Baran.,A.., 2004. "Beçin, Zeus Karios Tapınağı". I.-II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Anadolu/Anatolia Ek Dizi No.1

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Baran.,A.., . 2010. Hekatomnidler Öncesinde Karia Mimarisi. Yayın Evi: Ankara Üniversitesi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Baran.,A. ., . 2014. “A monumental tomb complex from Thera in Karia” Studies presented to Pontus Hellström. Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 35. Yayın Evi: Uppsala
2-) Baran.,A.., . 2013. A New Aeolic Style Pilaster Capital from Karia” Orhan Bingöl’e 67. Yaş Armağanı / A Festschrift for Orhan Bingöl on occasion of his 67th Birthday, Ankara 2013, 53-66.. Yayın Evi: Bilgin
3-) Baran.,A.., . 2012. Okkataş’taki (Muğla) Antik Yerleşim ve Thera (Karia) Antik Kenti Lokalizasyonu Çalışmaları, Stratonikeia’dan Lagina’ya, Ahmet Adil Tırpan Onuruna Sunulan Makaleler / From Stratonikeia to Lagina Studies Presented to Ahmet Adil Tırpan. Yayın Evi: Ege
4-) Baran.,A.., . 2007. A. Baran, “Column Necks in Antiquity” içinde: (derl.), Patronvs. Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı / Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag. Yayın Evi: Homer
5-) Waelkens.,M. ., Loots., L. ., Baran.,A.., . 2000. “The 1996 and 1997 Excavation Seasons at Sagalassos, 9.2: The Roman Baths, The Ground Floor” Sagalassos V, Report on the Survey and Excavation Campaigns of 1996 and 1997. Yayın Evi: Leuven University Press

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Baran.,A. ., Dirlik.,N. ., Kendirci.,R. ., . 2015. Tios Akropol Tapınağı 2011-2012 Yılı Çalışmaları / Excavations on the Acropolis Temple in 2011 - 2012, Zonguldak'ta Bir Antik Kent: Tios - An Ancient City in Zonguldak: Tios.. Yayın Evi: Zonguldak Valiliği
2-) Baran.,A.., . 2013. Güneş Karadeniz’den Doğar, Sümer Atasoy’a Armağan Yazılar, Tios/Tieion Akropol Tapınağı 2011 Yılı Çalışmaları. Yayın Evi: HEL YAYINCILIK
3-) Baran.,A.., . 2010. Labraunda Kutsal Yolu ve Antik Dönem Çeşme Yapıları - The Sacred Way to Labraunda and Ancient Spring Houses, Mylasa Labraunda / Milas Çomakdağ" Güneybatı Ege'de Arkeoloji, Tarih ve Kırsal Mimari. Yayın Evi: Millî Reasürans Sanat Galerisi
4-) Baran.,A.., Ünver.,G.., Çimen.,L. ., . 2007. “Halikarnassos Tarihi” Muğla Kültür Envanteri 1: Bodrum Kentsel Sit Halikarnassos, Muğla Üniversitesi, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi. Yayın Evi: Muğla Valiliği

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Tüba-Ar.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Höyük.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Cedrus : Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Mediterranean Journal of Humanities (MJH).

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Antik Çağ Karia Bölgesi Mezarlarında İon ve Dor Düzeni Uygulamaları. Konu: Arkeoloji. Özgür-Kaya. 2018
2-) Tez Adı: Antik Dönem Batıkları Işığında Yapı Elemanı Taşımacılığı. Konu: Arkeoloji. Tuba. 2015
3-) Tez Adı: Kıta Yunanistan Örnekleri Işığında Myken Tholos Mezar Mimarisinin Gelişimi. Konu: Arkeoloji. Nil . 2013
4-) Tez Adı: Filistin ve Çevresinde Ele Geçen Aiol Stil Başlıklar. Konu: Arkeoloji. Recep . 2013

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Salamis (Kıbrıs-Gazi Magusa) Antik Kenti Kazıları. 2006-2006
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Labraunda (Muğla-Milas) Antik Kenti Kazıları. 2003-2008
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Sagalassos, Roma Hamamı kazıları. 1997-1999

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Arkeolojik Yüzey Araştırması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Rhodos Peraiası Yüzey Araştırması Projesi. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Arkeolojik Yüzey Araştırması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Thera (Muğla) Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması. 2011-2016

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Kerkenes (Sorgun-Yozgat) Kazısı. 2012-2013
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Okkataş (Muğla) Kurtarma Kazısı. 2011-2012
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Tios (Zonguldak-Filyos) Kazıları. 2011-2012
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Pedasa (Bodrum) Kazıları. 2007-2009
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Zeugma (Gaziantep) Antik Kenti Kazıları. 2005-2005
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Kaunos (Muğla-Dalyan) Antik Kenti Kazıları. 2000-2002

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yüksek Lisans Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Antik Çağ Karia Bölgesi Kaya Mezarlarında Ion ve Dor Düzeni Uygulamaları. 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Ula İlçe Merkezi Çevresindeki Antik Yerleşimleri Araştırma ve Belgeleme Projesi, BAP 15/002. 2015-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Doğanköy Antik Yerleşimi Arkeojeofizik Yöntemlerle Araştırma Projesi, BAP 13/49. 2013-2014
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yüksek Lisans Projesi . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Halikarnassos Maussolleion da Çok Renklilik, BAP 13/75. 2013--1
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Ula Okkataş Thera Antik Yerleşimi Kalıntıların Belgelenmesi ve Kent Planı Oluşturulması Projesi, BAP 12/41 . 2012-2012
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Doğanköy Dor Yapısı Belgeleme ve Yayın Projesi, BAP 11/67. 2011-2012
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yüksek Lisans Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kıta Yunanistan Örnekleri Işığında Myken Tholos Mezar Mimarisinin Gelişimi, BAP 11/59. 2011-2013

Verdiği Dersler

ARK 5501 2018-2019 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5502 2018-2019 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK4502 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK1002 2018-2019 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK 6501 2018-2019 Bahar

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK2506 2018-2019 Bahar

Arkaik Dönem Mimarlığı II

ARK4504 2018-2019 Güz

Seminer II

ARK 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ARK1001 2018-2019 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5501 2018-2019 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK2503 2018-2019 Güz

Arkaik Dönem Mimarlığı I

ARK1001 2018-2019 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK1002 2017-2018 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK1002 2017-2018 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK4504 2017-2018 Bahar

Seminer II

ARK2506 2017-2018 Bahar

Arkaik Dönem Mimarlığı II

ARK 5501 2017-2018 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5502 2017-2018 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK1001 2017-2018 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 5527 2017-2018 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK 5520 2017-2018 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi II

ARK1001 2017-2018 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 6501 2017-2018 Güz

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK 6502 2017-2018 Güz

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK 5501 2016-2017 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK1002 2016-2017 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK 6501 2016-2017 Bahar

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK2506 2016-2017 Bahar

Arkaik Dönem Mimarlığı II

ARK4503 2016-2017 Bahar

Seminer I

ARK4504 2016-2017 Bahar

Seminer II

ARK1002 2016-2017 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK1001 2016-2017 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK2503 2016-2017 Güz

Arkaik Dönem Mimarlığı I

ARK4504 2016-2017 Güz

Seminer II

ARK4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2016-2017 Güz

Seminer I

ARK3515 2016-2017 Güz

Klasik Dönem Mimarlığı I

ARK1001 2016-2017 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 6501 2016-2017 Güz

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK 6502 2016-2017 Güz

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK 5501 2016-2017 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5502 2016-2017 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK 5520 2016-2017 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi II

ARK 5527 2016-2017 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK4504 2015-2016 Bahar

Seminer II

ARK 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5502 2015-2016 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK 5527 2015-2016 Bahar

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

ARK1002 2015-2016 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 6502 2015-2016 Bahar

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK4503 2015-2016 Bahar

Seminer I

ARK4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK1002 2015-2016 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK 5501 2015-2016 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK1001 2015-2016 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK4504 2015-2016 Güz

Seminer II

ARK 4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK3515 2015-2016 Güz

Klasik Dönem Mimarlığı I

ARK4503 2015-2016 Güz

Seminer I

ARK 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 5502 2015-2016 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK 5090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK2503 2015-2016 Güz

Arkaik Dönem Mimarlığı I

ARK 5527 2015-2016 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK 6501 2015-2016 Güz

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK 6502 2015-2016 Güz

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK 6090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 5520 2015-2016 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi II

ARK 5501 2015-2016 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK 5527 2014-2015 Bahar

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5501 2014-2015 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5502 2014-2015 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK 6501 2014-2015 Bahar

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK 6502 2014-2015 Bahar

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK 5520 2014-2015 Bahar

Hekatomnidler Devri Mimarisi II

ARK 4501 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK1002 2014-2015 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK 4503 2014-2015 Bahar

Seminer I

ARK4504 2014-2015 Bahar

Seminer II

ARK4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5502 2014-2015 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK 6502 2014-2015 Güz

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK 6090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK1001 2014-2015 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 6501 2014-2015 Güz

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK4503 2014-2015 Güz

Seminer I

ARK4504 2014-2015 Güz

Seminer II

ARK 5527 2014-2015 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK 5520 2014-2015 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi II

ARK1001 2014-2015 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 5501 2014-2015 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK2503 2014-2015 Güz

Arkaik Dönem Mimarlığı I