Personel

Doç.Dr. Abdulkadir Baran
Doç.Dr.
Abdulkadir Baran
@ E-posta
baran@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1535

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji / Klasik Arkeoloji 1998

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji / Klasik Arkeoloji 2000

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji / Klasik Arkeoloji 2006

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baran Abdulkadir, 2002. Paphlagonia daki Pompeiopolis Antik Kenti. Belleten

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baran Abdulkadir, 2017. Pedasa Akropolis Suru Koridorlu Güney Geçidi (The South Gate with Corridor of the Pedasa Acropolis Fortification). Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi
2-) Baran Abdulkadir, 2016. Kerkenes Kazısı 2012 2013 Yılları Çalışmaları ve Yerleşimin Tanımlanması Üzerine Değerlendirmeler. MJH
3-) Baran Abdulkadir, 2013. 2012 Survey on Thera in Karia. Anatolia Antiqua
4-) Baran Abdulkadir, 2012. Preliminary Results of the 2011 Researches on Thera in Karia. Anatolia Antiqua
5-) Baran Abdulkadir, 2006. The Archaic Temple Of Zeus Labraundos. Anadolu/Anatolia

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Baran Abdulkadir, 2009. Mylasa Antik Kentinden Boya Bezemeli Bir İon Başlığı. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Baran Abdulkadir, 2018. Rhodos peraiası 2017. 36. Araştırma Sonuçları Toplantısı
2-) Baran Abdulkadir, 2017. Thera Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması 2016 Yılı Çalışmaları. 35. Araştırma Sonuçları Toplantısı
3-) Baran.,A.., 2015. Thera Antik Kenti ve Çevresi 2014 Çalışmaları. 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
4-) Baran.,A.., 2014. Thera Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları. 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 02-06 Haziran 2014
5-) Baran.,A. ., Dirlik.,N.., Kendirci.,R.., 2014. Kerkenes (Sorgun-Yozgat) Kazı Çalışmaları 2013. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, 02-06 Haziran 2014
6-) Baran.,A.., 2013. Some Remarks on the Architectural Development of Karia. 4èmes Rencontres D'archéologie de l'IFEA, Karia Arkhaia, Résumés Des Communications
7-) Baran.,A.., 2013. Kerkenes (Sorgun-Yozgat) Kazı Çalışmaları 2012. 35. Kazı Sonuçları Toplantısı
8-) Baran.,A.., 2013. Thera Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2012. 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı
9-) Baran.,A.., 2012. Karia Bölgesi Antik Dönem Mermer Ocakları. Muğla Üniversitesi Mermer Çalıştayı, 08-09.03.2012
10-) Baran.,A.., Gümüş .,Ş.., 2012. Thera Survey Project 2011. SOMA 2012, Identity and Connectivity, Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1–3 March 2012, L. Bombardieri & A. D’Agostino, etc. (eds.), BAR International Series 2581
11-) Baran.,A.., Gümüş .,Ş.., 2012. 2011 yılı Thera Antik Kenti Yüzey Araştırmaları. 30. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum
12-) Atasoy.,S.., Yıldırım.,Ş.., Baran.,A. ., Yıldırım.,Y.., Karaca.,E.., 2012. Filyos-Tios 2011 Yılı Kazısı. 34. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 28 Mayıs-1 Haziran 2012 Çorum
13-) Baran.,A.., 2011. Arkaik Dönem İon Mimarisinde Friz Kullanımı. D. Baldoni, F. Berti, M. Giuman (eds.) Iasos E Il Suo Terrıtorıo, Atti del convegno internazionale per i cinquanta anni della Missione Archeologica Italiana (Istanbul, 26-28 Febbraio 2011),
14-) Diler.,A.., Baran.,A.., 2010. Pedasa – 2008/2009, Kutsal Alan: Antik Yol Çalışmaları. 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 24-28 Mayıs 2010, İstanbul
15-) Baran.,A.., 2008. The Sacred Way and the Spring Houses of Labraunda. Labraunda and Karia, An International Symposium Commemorating 60. Years of Swedish Archaeological Work in Labraunda, BOREAS 32, L. Karlsson & S. Carlsson (eds.)
16-) Baran.,A.., 2005. Karian Architecture before the Hekatomnids. Die Karer und die Anderen, Internationales Kolloquium an der Freien Universität Berlin vom 13. bis 15. Oktober 2005, F. Rumscheid (Hrsg.)
17-) Waelkens.,M.., Erb .,E.., Baran .,A.., 2000. The 1998-99 Excavation and Restoration Season at Sagalassos, The Ground Level. 22. Kazı Sonuçları Toplantısı 22-26 Mayıs 2000 İzmir
18-) Waelkens.,M.., Debruyne.,T.., Depraetere.,D. ., Baran.,A.., 1998. “The 1997 Excavation Campaign at Sagalassos and Dereköy, The Roman Baths” 25-29 Mayıs 1998 Tarsus, Ankara 1999, 289-292.. 20. Kazı Sonuçları Toplantısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Baran.,A.., 2011. New Thoughts on the Aeolic Style in Architecture. 15th Symposium on Mediterranean Archaeology,Catania University – Sicily, (March 3-5th, 2011)
2-) Baran.,A.., 2008. The Sacred Road and the Spring Houses of Labraunda Sanctuary in Karia. 12th Symposium on Mediterranean Archaeology, Doğu Akdeniz University – Kıbrıs

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Baran.,A.., 2012. Thera Antik Kenti (Ula-Yerkesik) Çalışmaları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Çalışmaları Sempozyumu 2012
2-) Baran.,A.., 2004. "Beçin, Zeus Karios Tapınağı". I.-II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Anadolu/Anatolia Ek Dizi No.1

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Baran.,A.., . 2010. Hekatomnidler Öncesinde Karia Mimarisi. Yayın Evi: Ankara Üniversitesi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Baran.,A. ., . 2014. “A monumental tomb complex from Thera in Karia” Studies presented to Pontus Hellström. Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 35. Yayın Evi: Uppsala
2-) Baran.,A.., . 2013. A New Aeolic Style Pilaster Capital from Karia” Orhan Bingöl’e 67. Yaş Armağanı / A Festschrift for Orhan Bingöl on occasion of his 67th Birthday, Ankara 2013, 53-66.. Yayın Evi: Bilgin
3-) Baran.,A.., . 2012. Okkataş’taki (Muğla) Antik Yerleşim ve Thera (Karia) Antik Kenti Lokalizasyonu Çalışmaları, Stratonikeia’dan Lagina’ya, Ahmet Adil Tırpan Onuruna Sunulan Makaleler / From Stratonikeia to Lagina Studies Presented to Ahmet Adil Tırpan. Yayın Evi: Ege
4-) Baran.,A.., . 2007. A. Baran, “Column Necks in Antiquity” içinde: (derl.), Patronvs. Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı / Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag. Yayın Evi: Homer
5-) Waelkens.,M. ., Loots., L. ., Baran.,A.., . 2000. “The 1996 and 1997 Excavation Seasons at Sagalassos, 9.2: The Roman Baths, The Ground Floor” Sagalassos V, Report on the Survey and Excavation Campaigns of 1996 and 1997. Yayın Evi: Leuven University Press

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Baran.,A. ., Dirlik.,N. ., Kendirci.,R. ., . 2015. Tios Akropol Tapınağı 2011-2012 Yılı Çalışmaları / Excavations on the Acropolis Temple in 2011 - 2012, Zonguldak'ta Bir Antik Kent: Tios - An Ancient City in Zonguldak: Tios.. Yayın Evi: Zonguldak Valiliği
2-) Baran.,A.., . 2013. Güneş Karadeniz’den Doğar, Sümer Atasoy’a Armağan Yazılar, Tios/Tieion Akropol Tapınağı 2011 Yılı Çalışmaları. Yayın Evi: HEL YAYINCILIK
3-) Baran.,A.., . 2010. Labraunda Kutsal Yolu ve Antik Dönem Çeşme Yapıları - The Sacred Way to Labraunda and Ancient Spring Houses, Mylasa Labraunda / Milas Çomakdağ" Güneybatı Ege'de Arkeoloji, Tarih ve Kırsal Mimari. Yayın Evi: Millî Reasürans Sanat Galerisi
4-) Baran.,A.., Ünver.,G.., Çimen.,L. ., . 2007. “Halikarnassos Tarihi” Muğla Kültür Envanteri 1: Bodrum Kentsel Sit Halikarnassos, Muğla Üniversitesi, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi. Yayın Evi: Muğla Valiliği

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Tüba-Ar.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Höyük.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Cedrus : Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Mediterranean Journal of Humanities (MJH).

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Antik Çağ Karia Bölgesi Mezarlarında İon ve Dor Düzeni Uygulamaları. Konu: Arkeoloji. Özgür-Kaya. 2018
2-) Tez Adı: Antik Dönem Batıkları Işığında Yapı Elemanı Taşımacılığı. Konu: Arkeoloji. Tuba. 2015
3-) Tez Adı: Kıta Yunanistan Örnekleri Işığında Myken Tholos Mezar Mimarisinin Gelişimi. Konu: Arkeoloji. Nil . 2013
4-) Tez Adı: Filistin ve Çevresinde Ele Geçen Aiol Stil Başlıklar. Konu: Arkeoloji. Recep . 2013

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Salamis (Kıbrıs-Gazi Magusa) Antik Kenti Kazıları. 2006-2006
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Labraunda (Muğla-Milas) Antik Kenti Kazıları. 2003-2008
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Sagalassos, Roma Hamamı kazıları. 1997-1999

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Arkeoloji ve Sanat Tarihi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Dört Mevsim Kültür Rotamız Ula. 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Arkeolojik Yüzey Araştırması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Rhodos Peraiası Yüzey Araştırması Projesi. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Arkeolojik Yüzey Araştırması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Thera (Muğla) Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması. 2011-2016

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Kerkenes (Sorgun-Yozgat) Kazısı. 2012-2013
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Okkataş (Muğla) Kurtarma Kazısı. 2011-2012
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Tios (Zonguldak-Filyos) Kazıları. 2011-2012
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Pedasa (Bodrum) Kazıları. 2007-2009
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Zeugma (Gaziantep) Antik Kenti Kazıları. 2005-2005
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeolojik Kazı Çalışması. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Kaunos (Muğla-Dalyan) Antik Kenti Kazıları. 2000-2002

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yüksek Lisans Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Antik Çağ Karia Bölgesi Kaya Mezarlarında Ion ve Dor Düzeni Uygulamaları. 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Ula İlçe Merkezi Çevresindeki Antik Yerleşimleri Araştırma ve Belgeleme Projesi, BAP 15/002. 2015-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Doğanköy Antik Yerleşimi Arkeojeofizik Yöntemlerle Araştırma Projesi, BAP 13/49. 2013-2014
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yüksek Lisans Projesi . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Halikarnassos Maussolleion da Çok Renklilik, BAP 13/75. 2013--1
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Ula Okkataş Thera Antik Yerleşimi Kalıntıların Belgelenmesi ve Kent Planı Oluşturulması Projesi, BAP 12/41 . 2012-2012
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Doğanköy Dor Yapısı Belgeleme ve Yayın Projesi, BAP 11/67. 2011-2012
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yüksek Lisans Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kıta Yunanistan Örnekleri Işığında Myken Tholos Mezar Mimarisinin Gelişimi, BAP 11/59. 2011-2013

Verdiği Dersler

ARK1001 2018-2019 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK2503 2018-2019 Güz

Arkaik Dönem Mimarlığı I

ARK4504 2018-2019 Güz

Seminer II

ARK4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK 5501 2018-2019 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK1001 2018-2019 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ARK4504 2017-2018 Bahar

Seminer II

ARK1002 2017-2018 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK1002 2017-2018 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK2506 2017-2018 Bahar

Arkaik Dönem Mimarlığı II

ARK 5501 2017-2018 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5502 2017-2018 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK1001 2017-2018 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 5527 2017-2018 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK 5520 2017-2018 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi II

ARK1001 2017-2018 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 6501 2017-2018 Güz

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK 6502 2017-2018 Güz

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK 5501 2016-2017 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK1002 2016-2017 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK 6501 2016-2017 Bahar

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK2506 2016-2017 Bahar

Arkaik Dönem Mimarlığı II

ARK4503 2016-2017 Bahar

Seminer I

ARK4504 2016-2017 Bahar

Seminer II

ARK1002 2016-2017 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK1001 2016-2017 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK2503 2016-2017 Güz

Arkaik Dönem Mimarlığı I

ARK4504 2016-2017 Güz

Seminer II

ARK4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2016-2017 Güz

Seminer I

ARK3515 2016-2017 Güz

Klasik Dönem Mimarlığı I

ARK1001 2016-2017 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 6501 2016-2017 Güz

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK 6502 2016-2017 Güz

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK 5501 2016-2017 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5502 2016-2017 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK 5520 2016-2017 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi II

ARK 5527 2016-2017 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK4504 2015-2016 Bahar

Seminer II

ARK 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5502 2015-2016 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK 5527 2015-2016 Bahar

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

ARK1002 2015-2016 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 6502 2015-2016 Bahar

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK4503 2015-2016 Bahar

Seminer I

ARK4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK1002 2015-2016 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK 5501 2015-2016 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK1001 2015-2016 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK4504 2015-2016 Güz

Seminer II

ARK 4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK3515 2015-2016 Güz

Klasik Dönem Mimarlığı I

ARK4503 2015-2016 Güz

Seminer I

ARK 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 5502 2015-2016 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK 5090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK2503 2015-2016 Güz

Arkaik Dönem Mimarlığı I

ARK 5527 2015-2016 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK 6501 2015-2016 Güz

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK 6502 2015-2016 Güz

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK 6090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

ARK 5520 2015-2016 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi II

ARK 5501 2015-2016 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK 5527 2014-2015 Bahar

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5501 2014-2015 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK 5502 2014-2015 Bahar

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK 6501 2014-2015 Bahar

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK 6502 2014-2015 Bahar

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK 5520 2014-2015 Bahar

Hekatomnidler Devri Mimarisi II

ARK 4501 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK1002 2014-2015 Bahar

Arkeolojiye Giriş II

ARK 4503 2014-2015 Bahar

Seminer I

ARK4504 2014-2015 Bahar

Seminer II

ARK4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

ARK4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5502 2014-2015 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II

ARK 6502 2014-2015 Güz

Dor Mimarisinin Gelişimi

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK 6090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK1001 2014-2015 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 6501 2014-2015 Güz

İon Mimarisinin Gelişimi

ARK4503 2014-2015 Güz

Seminer I

ARK4504 2014-2015 Güz

Seminer II

ARK 5527 2014-2015 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi I

ARK 5520 2014-2015 Güz

Hekatomnidler Devri Mimarisi II

ARK1001 2014-2015 Güz

Arkeolojiye Giriş I

ARK 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 5501 2014-2015 Güz

Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I

ARK2503 2014-2015 Güz

Arkaik Dönem Mimarlığı I