Personel

Doç.Dr. Barış Yılmaz
Doç.Dr.
Barış Yılmaz
@ E-posta
barisyilmaz@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5772

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Resim Bölümü / Resim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2005

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2009

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 09.01.2014

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yılmaz Barış, 2017. DOĞU-BATI İKİ FARKLI DÜŞÜNME YÖNTEMİ ve XX. YÜZYIL BATI SANATINDA DOĞU ETKİLERİ. Asos Journal Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Yılmaz.,B., 2016. Sanat Eseri- Bir Sınır Oluşturma Çabası. Asos Journal
3-) Yılmaz.,B., 2015. The Others, Public Space and Art Initiatives in Turkey. Asian Journal of Humanities and Social Sciences
4-) Yılmaz.,B., 2015. MÜBIN ORHON AND “UNCERTAINITY” CONCEPT. Asian Journal Of Social Sciences and Humanities
5-) Yılmaz.,B., 2014. Kent Manzaralarının Tarihi ve İki Çağdaş İsim:Mark Bradford ve Julie Mehretu. Ulakbilge Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Yılmaz.,B., 2014. Art Engineering and Kinetic Art. Journal of Art&Humanities

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmaz Barış, 2017. Biçimin Biçimsizliğe Dönüşümü:Pierre Soulages Örneği. Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri
2-) Özsavaş Uluçay Nilay, Yılmaz Barış, 2017. Eğitimde Sosyal Medya Etkileşimi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği. 3rd International Congress on Education, Dıstance Education and Educational Technology
3-) yılmaz.,b., 2015. Sanatsal Yaratıcılık, Kişilik ve Yaratma Süreci. GÜSBAG 2. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri
4-) yılmaz.,b., 2015. Sanat, Siyaset ve Onda Şekillenen Kent Olgusu. Tasarım ve Sanatlar Üzerine 4. Dünya Konferansı
5-) yılmaz.,b., 2014. Art Engineering And Kinetic Art. Tasarım, Sanatlar ve Eğitim üzerine 3. Dünya Konferansı

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Ege Üniversitesi. 4. Uluslararası Egeart Genç Sanat Resim Yarışması – 1.lik Ödülü. 2011
2-) Kurum Adı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale Savaşları Resim Yarışması Üstün Yetenek Sertifikası . 2008
3-) Kurum Adı: Yaşar Holding. 31. DYO. Resim Yarışması Başarı Ödülü. 2004

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 5. Çanakkale Savaşları Resim Yarışması Üstün Yetenek Sertifikası . 2010
2-) Kurum Adı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. “Rüzgar” Konulu Resim Yarışması, Birincilik Ödülü . 2009
3-) Kurum Adı: İnönü Üniversitesi. İnönü Üniversitesi 3. Ulusal Resim Yarışması Başarı Ödülü. 2008
4-) Kurum Adı: Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı Genç Sanatçılar Resim Yarışması Başarı Ödülü . 2006
5-) Kurum Adı: TBMM . TBMM 85.yıl Milli Egemenlik Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü. 2005

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) "SÜRÜM21/VERSION21" 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2017

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Sanat,Gerçeklik ve Paradoks Sempozyumu. Türkiye. . 2015

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2015. Eşik-İmkansız Denge
2-) 2014 Eşik/Threshold, Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi - Turgutreis/Bodrum - 2014
3-) 2011 ‘Belirsizlik’ resim sergisi, Aysel Gözübüyük Sanat Evi - Ankara - 2011
4-) 2008 ‘Çelişkiler ve Kaos’ resim sergisi, Atlas Sanat Galerisi-Ankara - 2008

Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma.

1-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2017. Sürüm21” 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Öğretim Elemanları Sergisi
2-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2016. Uluslararası Minyatür Sanatlar Bienali
3-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2016. NKÜ. 1. Uluslararası Posta Sanatı Bienali
4-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2015. GÜSBAG 2. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri
5-) WORKSHOP . 2015. Art Suites 15. Uluslararası Workshop
6-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2015. IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi
7-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2015. Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi -2. Uluslararası Sanat Sempozyumu Sergisi
8-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2015. Uluslararası 2. Bodrum Bienali
9-) Ankara Resim Günleri 2009, Çalıştay, Ankara Resim Heykel Müzesi.- ANK. - 2009

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2017. Öğretim Elemanları Karma Sergi
2-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. “LEARN” Karma Resim Sergisi
3-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. İMA” Karma Resim Sergisi
4-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Karma Resim Sergisi
5-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergi
6-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Dünya Sanat Günü, Bodrum Sanatçıları Karma Sergisi
7-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2016. "SINIR-SİZ" Öğretim Elemanları Sergisi
8-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. BEAD'15 Büyük Efes Sanat Günleri
9-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. “Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü ve Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi
10-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi
11-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 2015. “Amarcord/Hatırlıyorum”, TÜYAP Sanat Fuarı
12-) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Sergi Salonu - Muğla - 2014
13-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 10. Yıl Öğretim Elemanları Sergisi, Nurol Sanat Galerisi-Bodrum. - 2014
14-) Mustafa Ayaz Müzesi 2. Gençler Arası Resim Yarışması, Mustafa Ayaz Müzesi -Ankara - 2014
15-) “Art Inter/National Exhibition”, BoxHeart Gallery - Pittsburgh/ABD. - 2012
16-) “ Ekim Geçidi 11, Bodrum Bienali’ne Doğru”, Şevket Sabancı Kültür Merkezi-Turgutreis/Bodrum. - 2012
17-) 35. DYO Resim Yarışması Sergisi – İstanbul, Ankara, İzmir,Antalya - 2012
18-) Muğla Üniv. GSF. Resim Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi, Muğla Üniv. Kütüphanesi – Muğla. - 2012
19-) GÖRSED “Çocuk Olmak” Konulu Resim Sergisi, M.Ayaz Müzesi – Ank. - 2011
20-) 4. Uluslararası Egeart Genç Sanat Resim Yarışması Sergisi - İzmir - 2011
21-) “Grup Siyah Resim Sergisi 2011”, Devlet Resim Heykel Müzesi (M.Ayaz Müzesi) - Ankara - 2011
22-) “Dostluk Kazansın” , Folklore Museum of Kos(Chani) – Kos Adası/Yunanistan - 2011
23-) “Erzurum, Kış ve Spor” Konulu Resim Yarışması Sergisi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi-Erzurum - 2011
24-) 10. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi - 2010
25-) 5. Çanakkale Savaşları Resim Yarışması Sergisi- Çanakkale, Ankara, İstanbul - 2010
26-) Egeart Genç Sanat Resim Yarışması, Ege Üniv.- İzmir - 2009
27-) Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanları ve Lisansüstü Öğrencileri Sergisi, Hacettepe Üniversitesi GSF. - Ankara - 2009
28-) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi “Rüzgar” Konulu Resim Yarışması, Çanakkale 18 Mart Üniv. - Çanakkale - 2009
29-) 33. DYO Resim Yarışması - 2008
30-) Çanakkale Savaşları Resim Yarş. 2008, Çanakkale 18 Mart Üniv. - Çanakkale - 2008
31-) Nuri İyem Resim Yarışması 2008, Evin Sanat Galerisi-İST. - 2008
32-) 8.Şefik Bursalı Resim Yarışması, DRHM Sergi Salonu-ANK. - 2008
33-) İnönü Üniv. 3. Ulusal Resim Yarışması- Malatya - 2008
34-) GESAM ‘Esere ve Emeğe Saygı’ konulu Resim Yarışması –ANK. - 2008
35-) Karma Resim Sergisi, Aysel Gözübüyük Sanat Evi- ANK. - 2008
36-) Söbütay Özer Anısına Resim Yarışması, Gazi Üniv.Sergi Salonu-ANK. - 2008
37-) Gelibolu Memorial, Çanakkale Savaşları Resim Yarışması, Çanakkale 18 Mart Üniv. Kültür Evi-Çanakkale - 2007
38-) 17. İstanbul Sanat Fuarı/Artist 2007, TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi-İST. - 2007
39-) İnönü Üniversitesi 2.Resim Yarışması -Malatya - 2007
40-) ‘Speak To Me: Genç Kuşaktan Farklı Yaklaşımlar.’, Alman Kültür Merkezi - 2006

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2016. Atatürk ve Cumhuriyet Karma Sergi
2-) WORKSHOP . 2016. 4. Erkan Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı -Sıraltı Dekor Uygulamaları
3-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. 6. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri

Verdiği Dersler

RSM 5512 2018-2019 Bahar

Sanat Manifestoları

RSM3506 2018-2019 Bahar

Mozaik Uygulamaları

TMB1804 2018-2019 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

RSM1004 2018-2019 Bahar

Desen II

RSM2002 2018-2019 Bahar

Resim Atölyesi II

RSM3908 2018-2019 Bahar

Mozaik Uygulamaları

RSM 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

RSM3507 2018-2019 Güz

Duvar Resmi

GRF3801 2018-2019 Güz

Bilgisayar Destekli Tasarım

RSM3905 2018-2019 Güz

Duvar Resmi

RSM1003 2018-2019 Güz

Desen I

TMB1803 2018-2019 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

RSM2001 2018-2019 Güz

Resim Atölyesi I

RSM3008 2017-2018 Bahar

Desen VI

RSM2002 2017-2018 Bahar

Resim Atölyesi II

TMB1804 2017-2018 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

RSM 5512 2017-2018 Bahar

Sanat Manifestoları

RSM2001 2017-2018 Güz

Resim Atölyesi I

RSM3905 2017-2018 Güz

Duvar Resmi

RSM3507 2017-2018 Güz

Duvar Resmi

TMB1803 2017-2018 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

GRF3801 2017-2018 Güz

Bilgisayar Destekli Tasarım

RSM 5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

RSM3908 2016-2017 Bahar

Mozaik Uygulamaları

RSM2508 2016-2017 Bahar

Desen IV

RSM2002 2016-2017 Bahar

Resim Atölyesi II

RSM1004 2016-2017 Bahar

Desen II

TMB1804 2016-2017 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

RSM2902 2016-2017 Bahar

Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları

RSM3506 2016-2017 Bahar

Mozaik Uygulamaları

RSM2902 2016-2017 Bahar

Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları

RSM2502 2016-2017 Bahar

Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları

RSM 5512 2016-2017 Bahar

Sanat Manifestoları

RSM3905 2016-2017 Güz

Duvar Resmi

TMB3801 2016-2017 Güz

Çağdaş Sanat I

RSM3905 2016-2017 Güz

Duvar Resmi

RSM3507 2016-2017 Güz

Duvar Resmi

RSM1003 2016-2017 Güz

Desen I

GRF3801 2016-2017 Güz

Bilgisayar Destekli Tasarım

TMB1803 2016-2017 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

RSM2503 2016-2017 Güz

Desen III

TMB3801 2016-2017 Güz

Çağdaş Sanat I

RSM3908 2015-2016 Bahar

Mozaik Uygulamaları

RSM3506 2015-2016 Bahar

Mozaik Uygulamaları

RSM2508 2015-2016 Bahar

Desen IV

TMB1804 2015-2016 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

RSM1004 2015-2016 Bahar

Desen II

RSM3908 2015-2016 Bahar

Mozaik Uygulamaları