Personel

Prof.Dr. Bayram Coşkun
Prof.Dr.
Bayram Coşkun
@ E-posta
bcoskun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1360 , 0 252 211 5653 , 0 252 211 iibf

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1986

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisütü Kamu Yönetimi 1995

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisütü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2003

Verdiği Dersler

KAY4515 2017-2018 Güz

Türkiye'nin Yönetim Yapısı

KAY2005 2017-2018 Güz

Yerel Yönetimler

KAY3001 2017-2018 Güz

Kamu Personel Yönetimi

KAY3001 2017-2018 Güz

Kamu Personel Yönetimi

KAY2005 2017-2018 Güz

Yerel Yönetimler

KAY4515 2017-2018 Güz

Türkiye'nin Yönetim Yapısı

KAY 6505 2017-2018 Güz

İdarenin Denetlenmesi

KAY1805 2016-2017 Yaz

Hukukun Temel Kavramları

KAY1805 2016-2017 Yaz

Hukukun Temel Kavramları

KAY3001 2016-2017 Yaz

Kamu Personel Yönetimi

KAY1002 2016-2017 Yaz

Kamu Yönetimi

KAY1810 2016-2017 Yaz

Hukukun Temel Kavramları

KAY3901 2016-2017 Yaz

Kamu Yönetimi

ISG 7512 2016-2017 Bahar

Risk Değerlendirmesi

ÇEV5700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ÇEV 5090 2016-2017 Bahar

Seminer

KAY 6508 2016-2017 Bahar

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

KAY 5506 2016-2017 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY 7506 2016-2017 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY1002 2016-2017 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1002 2016-2017 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY3506 2016-2017 Bahar

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

KAY3506 2016-2017 Bahar

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

KAY1002 2016-2017 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY3501 2016-2017 Güz

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

KAY3501 2016-2017 Güz

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

KAY 6505 2016-2017 Güz

İdarenin Denetlenmesi

KAY2005 2016-2017 Güz

Yerel Yönetimler

KAY3001 2016-2017 Güz

Kamu Personel Yönetimi

KAY2005 2016-2017 Güz

Yerel Yönetimler

KAY3001 2016-2017 Güz

Kamu Personel Yönetimi

KAY3901 2015-2016 Yaz

Kamu Yönetimi

KAY3501 2015-2016 Yaz

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

KAY1002 2015-2016 Yaz

Kamu Yönetimi

KAY 7506 2015-2016 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY1002 2015-2016 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1002 2015-2016 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1002 2015-2016 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1002 2015-2016 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1002 2015-2016 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY 5506 2015-2016 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY 6508 2015-2016 Bahar

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

KAY1802 2015-2016 Bahar

Anayasa Hukuku