Personel

Prof.Dr. Bayram Coşkun
Prof.Dr.
Bayram Coşkun
@ E-posta
bcoskun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5653 , 0 252 211 iibf

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1986

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisütü Kamu Yönetimi 1995

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisütü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2003

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2017. Başkanlık Sisteminde Başkanla İdari Yapı Arasındaki İlişki ve Türkiye İçin Değerlendirmeler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Coşkun Bayram, Şekercioğlu Lale Sanem, 2011. Belediyerlerde bireysel performans değerlendirme: İzmir ili ilçe belediyelerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Asunakutlu Tuncer, Coşkun Bayram, 2005. F. W. Taylor ve Fizyolojik Örgüt Kuramı. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
3-) Asunakutlu Tuncer, Coşkun Bayram, 2000. Stratejik Yönetimde Örgütün Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bezci Bünyamin, Coşkun Bayram, 2007. Avrupa Birliği ve Sübzidiarite İlkesi: İlkenin AB’de Uygulanması ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Çağdaş Yerel Yönetimler
2-) Coşkun Bayram, 2005. Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Tarihsel Geçmiş ve Genel Bir Değerlendirme.. Türk İdare Dergisi
3-) Asunakutlu Tuncer, Coşkun Bayram, 2005. FREDERICK WINSLOW TAYLOR VE FİZYOLOJİK ÖRGÜT KURAMI. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
4-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 2003. Yeni Devlet Anlayışı ve Türkiye’de Devletin Kalite ve Etkinlik İle Buluşması. Türk İdare Dergisi
5-) Coşkun Bayram, 2002. Türk Kamu Yönetiminde İdari Denetim Süreci ve Bu Süreç İçinde Ortaya Çıkan Sorunlar. Türk İdare Dergisi
6-) Yeniçeri Mustafa, Coşkun Bayram, Özkan Hüseyin, 2002. Muğla İl Merkezindeki Memurların Boş Zaman Değerlendirme Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 2002. Yerel Yönetimlerde Etkinlik ve Etik. Çağdaş Yerel Yönetimler
8-) Coşkun Bayram, Asunakutlu Tuncer, 2001. Max Weber ve Bürokrasi Teorisi. Türk İdare Dergisi
9-) Öztürk Namık Kemal, Coşkun Bayram, 1998. Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlar. TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
10-) Coşkun Bayram, Uzun Turgay, 1998. Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Niteliği ve Sorunları. Yeni Türkiye
11-) Coşkun Bayram, 1996. Türkiye’de İdari vesayet Denetimi ve Yerel Yönetimlerin Özerkliği. TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Coşkun Bayram, 2017. Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumunun Yeniden Yapılanma Süreci. 3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2017. Kamu Yöneticilerinin Dijital Zekalarının İş Görme Kapasitelerine Etkisi. 15. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), Isparta
2-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2017. Başkanlık Sisteminde Başkanla İdari Yapı Arasındaki İlişki ve Türkiye İçin Değerlendirmeler. Uluslararası 14. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14)-VAN

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) . 2017. Uluslararası Kamu Yönetimi Formu (KAYFOR) 14. Hakemlik Sayısı: 3

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. BAŞKANLIK SİSTEMİ.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. Hakemlik Sayısı: 2

Verdiği Dersler

KAY4515 2017-2018 Yaz

Türkiye'nin Yönetim Yapısı

KAY3506 2017-2018 Yaz

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

KAY3001 2017-2018 Yaz

Kamu Personel Yönetimi

KAY1002 2017-2018 Yaz

Kamu Yönetimi

KAY 7506 2017-2018 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY1002 2017-2018 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1002 2017-2018 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1002 2017-2018 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY3506 2017-2018 Bahar

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

KAY3506 2017-2018 Bahar

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

KAY 6508 2017-2018 Bahar

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

KAY 5506 2017-2018 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY4515 2017-2018 Güz

Türkiye'nin Yönetim Yapısı

KAY2005 2017-2018 Güz

Yerel Yönetimler

KAY3001 2017-2018 Güz

Kamu Personel Yönetimi

KAY 6505 2017-2018 Güz

İdarenin Denetlenmesi

KAY4515 2017-2018 Güz

Türkiye'nin Yönetim Yapısı

KAY2005 2017-2018 Güz

Yerel Yönetimler

KAY3001 2017-2018 Güz

Kamu Personel Yönetimi

KAY3901 2016-2017 Yaz

Kamu Yönetimi

KAY1810 2016-2017 Yaz

Hukukun Temel Kavramları

KAY1002 2016-2017 Yaz

Kamu Yönetimi

KAY3001 2016-2017 Yaz

Kamu Personel Yönetimi

KAY1805 2016-2017 Yaz

Hukukun Temel Kavramları

KAY1805 2016-2017 Yaz

Hukukun Temel Kavramları

KAY1002 2016-2017 Bahar

Kamu Yönetimi

ÇEV5700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY3506 2016-2017 Bahar

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

KAY3506 2016-2017 Bahar

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

KAY1002 2016-2017 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1002 2016-2017 Bahar

Kamu Yönetimi

ISG 7512 2016-2017 Bahar

Risk Değerlendirmesi

ÇEV 5090 2016-2017 Bahar

Seminer

KAY 6508 2016-2017 Bahar

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

KAY 5506 2016-2017 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY 7506 2016-2017 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY3001 2016-2017 Güz

Kamu Personel Yönetimi

KAY2005 2016-2017 Güz

Yerel Yönetimler

KAY3501 2016-2017 Güz

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

KAY3501 2016-2017 Güz

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

KAY3001 2016-2017 Güz

Kamu Personel Yönetimi

KAY 6505 2016-2017 Güz

İdarenin Denetlenmesi

KAY2005 2016-2017 Güz

Yerel Yönetimler

KAY1002 2015-2016 Yaz

Kamu Yönetimi

KAY3901 2015-2016 Yaz

Kamu Yönetimi

KAY3501 2015-2016 Yaz

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

KAY1002 2015-2016 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY 6508 2015-2016 Bahar

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

KAY 5506 2015-2016 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY 7506 2015-2016 Bahar

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

KAY1002 2015-2016 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1002 2015-2016 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1802 2015-2016 Bahar

Anayasa Hukuku

KAY1002 2015-2016 Bahar

Kamu Yönetimi

KAY1002 2015-2016 Bahar

Kamu Yönetimi