Personel

Prof.Dr. Betül Altuntaş
Prof.Dr.
Betül Altuntaş
@ E-posta
betulaltuntas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1434

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Sosyal Politika Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Sosyal Hizmet 1991

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Sosyal Hizmet 1995

Doktora

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2002

Yayin Bilgileri

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Altuntaş.,B., 2008. ‘Enformel Bir Emek Biçimi Olarak Sokak Toplayıcılığı’ . Toplum ve Bilim
2-) Altuntaş.,B., 2006. ‘Kadınların Yoksulluk Algıları ve Yaşantıları Üzerine Bir Ön Değerlendirme’ . İktisat Dergisi
3-) Altuntaş.,B., 2001. 'Avrupa Birliği Belgelerinde Sosyal Politika' . Toplum ve Sosyal Hizmet

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altuntaş Betül, 2014. Sokakta Çocuk Emeği . Kapitalizm ve Paternalizm Çıkmazında Çocuk Türkiye`de Çocuklara İlişkin Sorunlar ve Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu
2-) Altuntaş Betül, Han Neslihan, Kariptaş Mehmet Ali, 2013. İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklar ve Sosyal Hizmet Müdahalesi: Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Uygulamaları. Uluslararası Katılımlı Sosyal Hizmet Sempozyumu- Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması “Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı
3-) Altuntaş Betül, 2009. Sosyal Haklar ve Sosyal Adalet Bağlamında Türkiye’de Kurumsal Sosyal Hizmetler ve Yardımların Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu
4-) Altuntaş Betül, 2007. Internal Displacementand Women: Beingthe ‘Other’ in the City’,. International Symposium on Migration andWomen
5-) Altuntaş Betül, 2006. Economic and Class Structure Analysis of Internally Displaced People. Internal Displacement in Turkey and Abroad: International Principles, Experiencesand Policy Proposals

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altuntaş Betül, 2006. Adolescent Behaviours Towards Forms of Poverty and Exclusion. 10 th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altuntaş Betül, Zar Yusuf, 2014. Türkiye de Çocuk Adalet Sistemi Çocuk Koruma Kanunu Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014
2-) Altuntaş Betül, Atasü Topcuoğlu Reyhan, 2014. Engelli Hakları, Bakım Güvencesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı İş Bölümü Çerçevesinde Evde Bakım Hizmeti. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu
3-) Altuntaş Betül, 2009. Enformel Bir Emek Biçimi Olarak Sokak Toplayıcılığı. 7.Sokakta Çalışan Ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu
4-) Altuntaş Betül, 2009. Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Türkiye’nin Sosyal Yardım Sistemi. 11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi
5-) Altuntaş Betül, 2008. Atık Madde Toplayıcıları: Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Deneyimleri. 10. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Kongresi
6-) Altuntaş Betül, 2007. Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Türkiye’nin Yerinden Edilenleri. 6.Sokakta Çalışan Ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu
7-) Altuntaş Betül, 2004. Bir Geçinme Biçimi Olarak Çöp Toplayıcılığı. 3. Ulusal Sokak Çocukları Konferansı
8-) Altuntaş Betül, 2004. Küresel Kapitalizmde Yoksulluk Yönetimi. 6.Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı- Küreselleşme, Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler
9-) Altuntaş Betül, 2003. Kadın Yoksulluğu Üzerine Yoksulluk. Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Sempozyumu
10-) Altuntaş Betül, 2002. Yoksulluk, Zorunlu Göç ve Sokakta Çalışan Çocuklar. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altuntaş.,B., Atasü Topcuoğlu.,R., 2016. Türkiye'de Engelli Bakım Hizmetlerinin Kurumsallaşması ve Kadın Emeği. 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi
2-) Altuntaş Betül, Atasü Topcuoğlu Reyhan, 2016. Türkiye de Engelli Bakım Hizmetlerinin Kurumsallaşması ve Kadın Emeği. 1.Engellilik Araştırmaları Kongresi
3-) Altuntaş Betül, 2007. 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Toplumsalın Tahribatı. 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Altuntaş Betül, 1995. Sosyal Hizmette Savunuculuk. Sosyal Hizmet Sempozyumu 30. Yılında Sosyal Hizmet ve Geleceğe Yöneliş,
5-) Altuntaş Betül, 1995. İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Felsefesi. Sosyal Hizmet Sempozyumu’ 95- 30. Yılında Sosyal Hizmet ve Geleceğe Yöneliş

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: Betül-Altuntaş,Reyhan-Atasü Topcuoğlu. 2016. Engelli Bakımı Sosyal Bakım ve Kadın Emeği. Yayın Evi: Nika Yayınevi Editör Adı: Betül Altuntaş ve Reyhan Atasü Topcuoğlu
2-) Yazar Adı: Betül-Altuntaş. 2014. Mendile Simite Boyaya Çöpe- Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar. Yayın Evi: İletişim Yayınları Editör Adı: Betül Altuntaş

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Betül-Altuntaş. 2016. 'Sosyal Refah Politikaları ve Sosyal Hizmetler Dönüşürken Dezavantajlı Grupları Yazmak’ Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika içinde . Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Betül Altuntaş
2-) Yazar Adı: Betül-Altuntaş. 2016. 'Zorunlu Kürt Göçünü Kentsel Yoksulluk ve Dışlanma Ekseninde Sosyal Politika Perspektifi’nden Yeniden Düşünmek’ Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika içinde . Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Betül Altuntaş
3-) Yazar Adı: Betül-Altuntaş. 2009. ‘Türkiye’ de ve Dünya’ da Çocuk Emeği: Sosyal Politikalar Açısından Bir Çerçeve’ Türkiye’de Çocuk Emeği İçinde . Yayın Evi: Ütopya Yayınevi Editör Adı: Kemal İnal
4-) Yazar Adı: Betül-Altuntaş. 2009. ‘Kenar ve Sosyal Çalışma : Kenarın Sosyal Çalışması ya da Sosyal Çalışmanın Kenardalığı’ Méthodos – Kuram ve Yöntem Kenarından içinde . Yayın Evi: E Yayınları Editör Adı: Dilek Hattatoğlu ve Gökçen Ertuğrul

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Toplum ve Sosyal Hizmet.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Çalışma ve Toplum.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi.

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika.

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: SOSYAL DIŞLANMANIN ÇİNGENE TOPLUMU ÜZERİNE ETKİSİ MUĞLA (DİBEKDERE KÖYÜ) VE İZMİR (MURTAKE MAHALLESİ) ÖRNEKLERİ. Konu: Çingenelerin toplumsal dışlanması ve gündelik yaşam pratiklerine yansımalarını içeren karşılaştırmalı bir çalışma. SİNEM-YILDIRIM. 2019
2-) Tez Adı: BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİLERE BAKIM VEREN KADINLARIN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. Konu: Engelli yakınlarına bakım veren ve bakım parası alan kadınların yaşadıkları güçlükler, deneyimler. ZELİHA-BALIK. 2019
3-) Tez Adı: Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Yeri: Muğla Örneği. Konu: Ortak sağlık ve Güvenlik Birimlerinin çalışma ilişkileri ve işleyişleri. FATİH-AYDIN. 2019
4-) Tez Adı: Engellilere yönelik alternatif istihdam modelleri: Korumalı işyeri örneği. Konu: Zihinsel ve ruhsal engellilere yönelik korumalı istihdam modelleri ve korumalı işyeri örneklerinin incelenmesi. DİCLE DİLAN-ÖZMEN. 2018

(G-1)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Dünya Bankası. Engelli Bakımı Alanında Kadın İstihdamı, Sosyal Bakım ve Kadın Emeği’ Araştırma Projesi . 2014-2015

Verdiği Dersler

ÇEİ 5519 2019-2020 Güz

Karşılaştırmalı Sosyal Refah Politikaları

ÇEİ 6531 2019-2020 Güz

Karşılaştırmalı Bakım Politikaları

ÇEİ3505 2019-2020 Güz

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

ÇEİ 5526 2019-2020 Bahar

Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika

ÇEİ 6516 2019-2020 Bahar

Gelir Dağılımı,Yoksulluk ve Sosyal Politika

ÇEİ2004 2019-2020 Bahar

Araştırma Yöntemleri

ÇEİ4510 2019-2020 Bahar

Risk Grupları ve Sosyal Politika

ÇEİ 5519 2018-2019 Güz

Karşılaştırmalı Sosyal Refah Politikaları

ÇEİ 6525 2018-2019 Güz

Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Kuram ve Uygulamaları

ÇEİ3505 2018-2019 Güz

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

ÇEİ4511 2018-2019 Güz

Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler

ÇEİ 5526 2018-2019 Bahar

Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika

ÇEİ 6516 2018-2019 Bahar

Gelir Dağılımı,Yoksulluk ve Sosyal Politika

ÇEİ2004 2018-2019 Bahar

Araştırma Yöntemleri

ÇEİ4510 2018-2019 Bahar

Risk Grupları ve Sosyal Politika