Personel

Doktor Öğretim Üyesi Betül Battaloğlu İnanç
Doktor Öğretim Üyesi
Betül Battaloğlu İnanç
@ E-posta
betulbattaloglu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5195

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989-1993

Yüksek Lisans

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993-1995

Doktora

T.C. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Aile Hekimliği AD. 2004-2008

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science . Acupuncture & Electro-Therapeutics Research Journal
2-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. . Acupuncture & Electro-Therapeutıcs Res.Int. J.
3-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., ÇİFÇİ.,S., DEĞER.,V., 2013. Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. . Turk Arch Ped
4-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., SAY ŞAHİN.,D., OĞUZÖNCÜL.,F., BİNDAK.,R., MUNGAN.,F., 2012. ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' . Balkan Med J

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. ''Metabolic syndrom in school children''. J Clin Res Pediatr Endocrinol

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. Correlation of the Frequency of Childhood Traumawith Depression and Anxiety in Midwifery Students. JCAM
2-) Önal Özgür, Say Şahin Deniz, Battaloğlu İnanç Betül, Özcan Müzeyyen, 2017. The Attitudes and Behaviours of Physicians Workingin Burdur Turkey Toward Rational Medicine Use. JCAM
3-) ŞAHİN.,C., KIRLI.,İ., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., TUNCA.,H., YENİÇERİ.,N., 2016. Assesment of disabled geriatric health council reports. . J Clin Anal Med
4-) TAŞKIRAN KONAÇ.,Ö., BALDEMİR.,E., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., KARA.,B., TOPAL.,Y., TOPAL.,H., 2016. The Place of Complementary Medicine in the Treatment of Autistic Children. Journal of Pharmacopuncture
5-) ÖNAL.,Ö., SAY ŞAHİN.,D., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education?. Journal of Pharmacopuncture
6-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. Correlation of the frequency of childhood trauma with depression and anxiety in midwifery students. Journal of Clinical Analytic Medicine
7-) SAY ŞAHİN.,D., ÖNAL.,Ö., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. Attitudes of Nurses Working Emergency and Intensive Care Units Toward Good Death and Death Anxiety. Journal of Clinical Analytic Medicine
8-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Ebelik bölümü öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımını etkileyen faktörler ve aile sosyal desteği. . Euras J Fam Med
9-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., HATİPOĞLU.,S., HARMANKAYA KAPTANOĞULLARI.,Ö., AYDEMİR.,N., SIKAR.,D., ÖNDER.,N., 2015. Etiological Evolution In Chronic Renal Failure. . J Clin Anal Med
10-) ÜLGER.,N., BALDEMİR.,E., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Employee Satisfaction in Hospitals with Afilasyo; Sample of Training and Research Hospital of University of Muğla Sıtkı Koçman. . J Clin Anal Med
11-) DEĞER.,V., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., ÇİFÇİ.,S., 2015. ''Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tüberküloz bilgi düzeyi'' . J Clin Anal Med
12-) DEMİR.,C., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. ''Nazal kolonize Stafilokok türlerinde biyofilm üretiminin araştırılması''. J Clin Anal Med
13-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Short Stature and Low Weight in Schoolchildren . J Clin Anal Med
14-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, south-eastern of Turkey''. Eurasian J Med
15-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast-food ilişkisi . Konuralp Tıp Dergisi
16-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite''. J Clin Anal Med
17-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., SAY ŞAHİN.,D., DEMİR.,C., 2013. ''Mardin il merkezinde 1-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin yanıklarda ilk uygulamalarının incelenmesi'' . J Clin Anal Med
18-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. ''Bazı bitkisel ekstrelerin sitotoksitelerinin araştırılması''. Euras J Fam Med
19-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., AYDEMİR.,N., HATİPOĞLU.,S., 2012. ''Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlam çocuk polikliniğine başvuran 0-1 yaş bebeği olan annelerde depresyon taraması ve depresyonda etkili risk faktörlerini belirleme. . Bakırköy Med J
20-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. The evaluation of obesity through blood parametres. Bitlis Eren Journal of Science & Technology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. What is Acupuncture in Fact? Yin and Yang. . J Clin Anal Med
2-) SÜZEN.,A., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. Burns Caused by Sitting on Corrosive Material. Journal Of Clinical and Analytical Medicine
3-) ŞAHİN.,C., LEVENT.,M., AKBABA.,G., KARA.,B., YENİÇERİ.,N., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Idiopathic basal ganglia calcification presented with ımpulse control disorder. . Case Reports in Endocrinology.
4-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. ''Bell’s palsy and acupuncture treatment''. J Clin Anal Med

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Yaşar, Topal Hatice, 2018. Evaluation of health situation and problems of the families having disabled child: quantitative study. Annals of Eurasian Medicine
2-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Sağlam Çocuk İzlemi Verilerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
3-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Alternatif tıbbın dünü, bugünü ve yarını. . Numune Sağlık Dergisi
4-) SIKAR.,D., YAŞAR.,L., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., ÖNDER.,N., 2013. ''Eski sezaryenli gebelerin demografik özelliklerinin ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi'' . TAHD
5-) ÖNDER.,N., HATİPOĞLU.,S., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., SIKAR.,D., 2013. ''5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri'' . TAHD
6-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri.. Turk Aile Hek Derg

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. The treatment of stuttering with hypnosis: A case report . The Annals of Eurasian Medicine Journal
2-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. Writing on the water is hypnosis. Highlighting the power of words.. The Annals of Eurasian Medicine Journal
3-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. ''İrritabl barsak sendromunun akupunktur ile tedavisi''. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi
4-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. ''Ağrılı hastalarda akupunktur noktalarına O2O3 (Ozon) uygulamaları'' . Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Apiterapi. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
2-) Kara Ahmet, Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, 2018. EVDE SAĞLIK BİRİMİNE KAYITLI DİYABETLİ HASTALARIN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUAÇISINDAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Türkiye’deki balların özellikleri. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
4-) Battaloğlu İnanç Betül, Yeniçeri Emine Neşe, Usta Oğuzer, 2018. Bilgi Toplumu. Şiddet ve Sosyal Travmalar
5-) Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, Usta Oğuzer, 2018. Kadına Şiddet. Şiddet ve Sosyal Travmalar
6-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. APİTERAPİ NEDİR?. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
7-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. Otoimmün hastalıklara akupunkturla yaklaşım. 5. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
8-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Ebelik öğrencilerinde çocukluk çağı ruhsal travma sıklığı. . 20th WONCA Europa Congress
9-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Bazı bitkisel ekstrelerin sitotoksitelerinin araştırılması. . 20th WONCA Europa Congress
10-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., HATİPOĞLU.,S., HARMANKAYA KAPTANOĞULLARI.,Ö., AYDEMİR.,N., SIKAR.,D., ÖNDER.,N., 2015. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyolojik değerlendirme. . 20th WONCA Europa Congress
11-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Kekemeliğin hipnoz ile tedavisi: Bir vaka sunumu. . 9. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi
12-) YENİÇERİ.,N., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., CEYHAN.,N., ASLAN.,D., ŞAHİN.,C., ÜNAL.,Y., YILDIRIM.,B., 2015. Determining social support, mental health and quality in 65 years and older home care patients. . 20th. WONCA Europe Conference
13-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. Facial palsy. . 16.Dünya Medikal Akupunktur Kongresi ( ICMART 2014 )
14-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. Mardin ili ilköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevelansı.. 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress
15-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2011. Ağrı tedavisinde akupunktur noktalarına ozon enjeksiyonu. . International Academic Ozone Therapy Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. O Bir Dev. 10. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİN SAĞLIK DURUMLARI VE PROBLEMLERİ. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. GÖÇ EDEN KADINLARIN SAĞLIĞI. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
4-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. HEALTHY INDIVIDUAL, BUT WHY?. Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi USCEK 2017
5-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, 2017. NEGATIVE ENVIRONMENT: CHG·LDREN ARE UNDER THE FULL OF ENVG·ROMEN. Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi USCEK 2017

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Apiterapinin tarihçesi. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Mikrobiyataya dikkat!!!. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Sigarayı Elektronik Sigarayla Bırakmak Mı?. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
4-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Alopesi Areata. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
5-) ÖNDER.,N., HATİPOĞLU.,S., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., SIKAR.,D., 2015. 5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri. . 20th WONCA Europa Congress
6-) ÜLGER.,N., BALDEMİR.,E., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Afiliasyon uygulanan hastanelerde çalışan memnuniyeti; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği. . 20th WONCA Europa Congress
7-) DEMİR.,C., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Nazal kolonize Stafilokok türlerinde biyofilm üretiminin araştırılması. . 20th WONCA Europa Congress
8-) DEĞER.,V., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., ÇİFÇİ.,S., 2015. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tüberküloz bilgi düzeyi. . 20th WONCA Europa Congress
9-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. The relation of asthma and allergic diseases diagnosed by doctor with fast foods in schoolchildren.. 20th WONCA Europa Conference
10-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Investigation of some herbal extracts’ cytotoxicities. . 20th. WONCA Europa Conference
11-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Which trauma is so dangerous? . 20th. WONCA Europa Conference
12-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Short stature and low weight in schoolchildren. . 20th. WONCA Europa Conference 2015
13-) YENİÇERİ.,N., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., CEYHAN.,N., ASLAN.,D., ŞAHİN.,C., YILDIRIM.,B., KARAMAN.,N., GÜLDAL.,D., 2015. Relationship between nutritional status and functional impairment in 65 years and older home care patients. . 20th WONCA Congress.
14-) SAY ŞAHİN.,D., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., DEMİR.,C., 2012. Association with G-2548A LEP polymorphism, body mass index, plasma leptin and lipid levels in Turkish obese woman. . 1st.American Society of Nutrition Middle East Congress(Nutrition in&Health and Disease)
15-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., SAY ŞAHİN.,D., 2012. The evolution of obesity through blood parameters. . Ninth Mediterrenean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis.
16-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. Okul çağı çocuklarında obezite, astım ve gıdalar.. 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress
17-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. Mardin’deki okul çocuklarında metabolik sendrom. . 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress.

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Süper Gıdalar. 1. Aile Hekimliği Sempozyumu
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. İğnenin beyni. 11.İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
3-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. A new perspective for acupuncture . 8. Uluslararası katılımlı Ulusal Akupunktur kongresi & 2. Entegre Tıp Sempozyumu
4-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., ÇİFÇİ.,S., DEĞER.,V., 2015. Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. . 14. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
5-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Biz aslında akupunkturla ne yapıyoruz? . 4. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
6-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. Alternatif tıbbın dünü, bugünü ve yarını. . Ulusal Aile Hekimliği Kongresi.
7-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. Geleneksel tedavi yöntemlerine yaklaşım. . Mardin Sağlık Çalıştayı.
8-) DEMİR.,C., SAY ŞAHİN.,D., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. 60 yaş ve üstü tonsillofarenjitli hastalarda kefirin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi. . Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu
9-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. Obezite yönetiminde integratif yaklaşımlar. . 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi.
10-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. Okul çocuklarında metabolik sendrom. . Ankara Aile Hekimliği Kongresi.
11-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2011. Irrıtabl barsak sendromunun akupunkturla tedavisi. . 10.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Şahin Cem, Akbaba Gülhan, Kırlı İsmail, Akbaba Eren, Tunca Hasan, Battaloğlu İnanç Betül, Canbek Umut, Yeniçeri Emine Neşe, 2017. Gestasyonel diyabetes mellitus gelişimini öngörmede biyobelirteç olarak sırt-1 ve neurogenin-3 kan düzeyleri.. İstanbul Tıp Fakültesi, Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, İnteraktif Güncelleştirme
2-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. İnsülin direncinin erken tespiti. 8. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
3-) Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu. 60 yaş ve üstü tonsillofarenjitli hastalarda kefirin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi. Demir C, Say Şahin D, Battaloğlu İnanç B. 25-29.10.2013 - 2013
4-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., AYDEMİR.,N., HATİPOĞLU.,S., 2012. Sağlam çocuk polikliniğine başvuran 0-1 yaş bebeği olan annelerde depresyon taraması ve depresyonda etkili risk faktörlerini belirleme. . Ankara Aile Hekimliği Kongresi.
5-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. Okul çocuklarında obezite ve hipertansiyon sıklığı. Ankara Aile Hekimliği Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. (Tıp Öğrencileri İçin)Dahili BilimlerÖykü alma ve fizik muayene/Birinci basamakta hasta ile görüşme 4. Bölüm. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Dicle Tıp Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. J Clin Anal Med.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Journal Of Clinical Analytic Medicine.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Annas of General Psychiatry.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Annals of general Psychiatry.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Annals of General Psychiatry.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Annals of General Psychiatry.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Scientific Reports-Nature.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. BMC Complementary and Alternative Medicine Journal.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. International Journal of Injury Control and Safety Promotion.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Annals of General Psychiatry.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicine.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Balkan Medical Journal.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. JCAM.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Clinical Analytic Medicine.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. JCAM.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Clinical Analytic Medicine.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Acupuncture and Meridian Studies.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. JCAM.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Clinical Analytic Medicine.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. International Journal of Preventive Medicine .
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Dicle Tıp Dergisi.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Clinical and Analytic Medicine.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Journal of Clinical and Analytic Medicine.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Dicle Tıp Dergisi.
14-) Journal Of Clinical Analytic Medicine-Hakemlik - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
3-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education? - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) ''Metabolic syndrom in school children'' - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
7-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
8-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ''Eski sezaryenli gebelerin demografik özelliklerinin ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Vertigoda akupunktur etkinliği. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Dengesizlik Şikayeti Bulunan Bireylerde Akupunktur Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması. 2016--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Otizm spektrum bozukluğunun erken tanısı. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Keşke Erkenden Anlayabilseydik (KEŞKE): Okul öncesi öğretmenlerinin ve 3-6 yaş grubunda çocuğu olan ailelerin otizm ve bilişsel gelişimde gecikme ile ilgili farlandalık düzeylerinin arttırılması. 2015-2016
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Tinnitusta akupunktur etkinliğinin araştırılması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İdiopatik Tinnitus Şikayeti Bulunan Bireylerde Akupunktur Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması. 2015--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Propolisin, meme kanseri (MCF 7)hücreleri üzerine etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Propolisin, meme kanseri (MCF 7)hücreleri üzerine etkisi. 2015--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Doğal sivrisinek kovucu bir ekstre oluşturarak, gebelerden çocuklara kadar güvenli bir kullanım sağlanabilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bazı Bitkisel Ekstrelerin Sitotoksitelerinin Araştırılması (Doğal sivrisinek kovucu). 2012-2012

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal. Researcher of the year. 2016

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 9. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL AKUPUNKTUR KONGRESİ ve 3. TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU. 19 - 22 Mayıs 2016. Türkiye. . 2016
2-) 9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri. Türkiye. . 2016

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Cogito Ergo Sum (Düşünüyorum öyleyse varım); Yin ve Yang Gerçekliği. 20th WONCA Europa Conference . 22-25.10.2015. Türkiye. 2015

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) 5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi//Akupunktur ve Ağrı Workshop. Kıbrıs. . 2018