Personel

Doktor Öğretim Üyesi Betül Battaloğlu İnanç
Doktor Öğretim Üyesi
Betül Battaloğlu İnanç
@ E-posta
betulbattaloglu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5195

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989-1993

Yüksek Lisans

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993-1995

Doktora

T.C. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Aile Hekimliği AD. 2004-2008

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science . Acupuncture & Electro-Therapeutics Research Journal
2-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. . Acupuncture & Electro-Therapeutıcs Res.Int. J.
3-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., ÇİFÇİ.,S., DEĞER.,V., 2013. Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. . Turk Arch Ped
4-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., SAY ŞAHİN.,D., OĞUZÖNCÜL.,F., BİNDAK.,R., MUNGAN.,F., 2012. ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' . Balkan Med J

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. ''Metabolic syndrom in school children''. J Clin Res Pediatr Endocrinol

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. Correlation of the Frequency of Childhood Traumawith Depression and Anxiety in Midwifery Students. JCAM
2-) Önal Özgür, Say Şahin Deniz, Battaloğlu İnanç Betül, Özcan Müzeyyen, 2017. The Attitudes and Behaviours of Physicians Workingin Burdur Turkey Toward Rational Medicine Use. JCAM
3-) Say Şahin Deniz, Önal Özgür, Battaloğlu İnanç Betül, 2017. ATTITUDES OF NURSES WORKING EMERGENCY AND INTENSIVE CARE UNITS TOWARD GOOD DEATH AND DEATH ANXIETY. Journal of Clinical and Analytical Medicine
4-) ŞAHİN.,C., KIRLI.,İ., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., TUNCA.,H., YENİÇERİ.,N., 2016. Assesment of disabled geriatric health council reports. . J Clin Anal Med
5-) TAŞKIRAN KONAÇ.,Ö., BALDEMİR.,E., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., KARA.,B., TOPAL.,Y., TOPAL.,H., 2016. The Place of Complementary Medicine in the Treatment of Autistic Children. Journal of Pharmacopuncture
6-) ÖNAL.,Ö., SAY ŞAHİN.,D., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education?. Journal of Pharmacopuncture
7-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. Correlation of the frequency of childhood trauma with depression and anxiety in midwifery students. Journal of Clinical Analytic Medicine
8-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Ebelik bölümü öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımını etkileyen faktörler ve aile sosyal desteği. . Euras J Fam Med
9-) DEĞER.,V., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., ÇİFÇİ.,S., 2015. ''Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tüberküloz bilgi düzeyi'' . J Clin Anal Med
10-) DEMİR.,C., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. ''Nazal kolonize Stafilokok türlerinde biyofilm üretiminin araştırılması''. J Clin Anal Med
11-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Short Stature and Low Weight in Schoolchildren . J Clin Anal Med
12-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., HATİPOĞLU.,S., HARMANKAYA KAPTANOĞULLARI.,Ö., AYDEMİR.,N., SIKAR.,D., ÖNDER.,N., 2015. Etiological Evolution In Chronic Renal Failure. . J Clin Anal Med
13-) ÜLGER.,N., BALDEMİR.,E., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Employee Satisfaction in Hospitals with Afilasyo; Sample of Training and Research Hospital of University of Muğla Sıtkı Koçman. . J Clin Anal Med
14-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. ''Metabolic syndrome in school children in Mardin, south-eastern of Turkey''. Eurasian J Med
15-) Battaloğlu İnanç Betül, 2014. Okul çocuklarında doktor tanılı astım ve allerjik hastalıklarla fast food ilişkisi. Konuralp Tıp Dergisi
16-) Battaloğlu İnanç Betül, Say Şahin Deniz, Demir Cemil, 2013. 1-6 Years Aged Childrens’ Mothers’ First Aid for Burns Observation in Mardin City Center. JCAM
17-) Battaloğlu İnanç Betül, 2013. 7-15 Years of age group children' hypertension and obesity. JCAM
18-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite''. J Clin Anal Med
19-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., SAY ŞAHİN.,D., DEMİR.,C., 2013. ''Mardin il merkezinde 1-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin yanıklarda ilk uygulamalarının incelenmesi'' . J Clin Anal Med
20-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. ''Bazı bitkisel ekstrelerin sitotoksitelerinin araştırılması''. Euras J Fam Med
21-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. The evaluation of obesity through blood parametres. Bitlis Eren Journal of Science & Technology
22-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., AYDEMİR.,N., HATİPOĞLU.,S., 2012. ''Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlam çocuk polikliniğine başvuran 0-1 yaş bebeği olan annelerde depresyon taraması ve depresyonda etkili risk faktörlerini belirleme. . Bakırköy Med J

(A-4)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2016. The treatment of stuttering with hypnosis A case report. The Annals of Eurasian Medicine
2-) Süzen Alev, Battaloğlu İnanç Betül, 2016. Burns Caused by Sitting on Corrosive Material. JCAM
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2016. What is acupuncture infact?. Journal Of Clinical Analytic Medicine
4-) ŞAHİN.,C., LEVENT.,M., AKBABA.,G., KARA.,B., YENİÇERİ.,N., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Idiopathic basal ganglia calcification presented with ımpulse control disorder. . Case Reports in Endocrinology.
5-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. ''Bell’s palsy and acupuncture treatment''. J Clin Anal Med

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Sağlam Çocuk İzlemi Verilerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Derya Sıkar, Levent Yaşar, Battaloğlu İnanç Betül, Nurgül Önder, 2013. Eski sezaryenli gebelerin demografik özelliklerinin ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi. TAHD
3-) Battaloğlu İnanç Betül, Çifçi Sema, Bayram Değer Vasfiye, 2013. Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddetemaruziyetleri ve yaklaşımları. Turk Arch Ped
4-) ÖNDER.,N., HATİPOĞLU.,S., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., SIKAR.,D., 2013. ''5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri'' . TAHD
5-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. 15-49 yaş arası kadınların anne sütü ile ilgili bilgileri.. Turk Aile Hek Derg

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, 2019. Türkiye’de 0-14 yaş grubundaki çocuklarda 2014 yılı diş sağlığı düzeyinin değerlendirilmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Yaşar, Topal Hatice, 2018. Evaluation of health situation and problems of the families having disabled child: quantitative study. Annals of Eurasian Medicine
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2016. Writing on the water is hypnosis Highlighting the power of words. The Annals of Eurasian Medicine
4-) Battaloğlu İnanç Betül, 2015. Alternatif tıbbın dünü, bu günü ve yarını. Numune Sağlık Dergisi
5-) Battaloğlu İnanç Betül, 2014. Ağrılı hastalarda akupunktur noktalarına O2O3 Ozon uygulamaları. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi
6-) SIKAR.,D., YAŞAR.,L., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., ÖNDER.,N., 2013. ''Eski sezaryenli gebelerin demografik özelliklerinin ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi'' . TAHD

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. ''İrritabl barsak sendromunun akupunktur ile tedavisi''. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2019. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerinin Geriatrikve Palyatif Bakımda Kullanımı: Olgu Sunumu. 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Akupunktur ve Ağrı. 5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Apiterapi. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
4-) Kara Ahmet, Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, 2018. EVDE SAĞLIK BİRİMİNE KAYITLI DİYABETLİ HASTALARIN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUAÇISINDAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
5-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Türkiye’deki balların özellikleri. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
6-) Battaloğlu İnanç Betül, Yeniçeri Emine Neşe, Usta Oğuzer, 2018. Bilgi Toplumu. Şiddet ve Sosyal Travmalar
7-) Yeniçeri Emine Neşe, Battaloğlu İnanç Betül, Usta Oğuzer, 2018. Kadına Şiddet. Şiddet ve Sosyal Travmalar
8-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. APİTERAPİ NEDİR?. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
9-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. Otoimmün hastalıklara akupunkturla yaklaşım. 5. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
10-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Ebelik öğrencilerinde çocukluk çağı ruhsal travma sıklığı. . 20th WONCA Europa Congress
11-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Bazı bitkisel ekstrelerin sitotoksitelerinin araştırılması. . 20th WONCA Europa Congress
12-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., HATİPOĞLU.,S., HARMANKAYA KAPTANOĞULLARI.,Ö., AYDEMİR.,N., SIKAR.,D., ÖNDER.,N., 2015. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyolojik değerlendirme. . 20th WONCA Europa Congress
13-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Kekemeliğin hipnoz ile tedavisi: Bir vaka sunumu. . 9. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi
14-) YENİÇERİ.,N., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., CEYHAN.,N., ASLAN.,D., ŞAHİN.,C., ÜNAL.,Y., YILDIRIM.,B., 2015. Determining social support, mental health and quality in 65 years and older home care patients. . 20th. WONCA Europe Conference
15-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. Facial palsy. . 16.Dünya Medikal Akupunktur Kongresi ( ICMART 2014 )
16-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. Mardin ili ilköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevelansı.. 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress
17-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2011. Ağrı tedavisinde akupunktur noktalarına ozon enjeksiyonu. . International Academic Ozone Therapy Congress

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. O Bir Dev. 10. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN AİLELERİN SAĞLIK DURUMLARI VE PROBLEMLERİ. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. GÖÇ EDEN KADINLARIN SAĞLIĞI. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
4-) Battaloğlu İnanç Betül, Topal Hatice, Topal Yaşar, 2017. HEALTHY INDIVIDUAL, BUT WHY?. Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi USCEK 2017
5-) Topal Yaşar, Topal Hatice, Battaloğlu İnanç Betül, 2017. NEGATIVE ENVIRONMENT: CHG·LDREN ARE UNDER THE FULL OF ENVG·ROMEN. Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi USCEK 2017

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Battaloğlu İnanç Betül, Kara Ahmet, 2018. Apiterapinin tarihçesi. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Mikrobiyataya dikkat!!!. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
3-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Sigarayı Elektronik Sigarayla Bırakmak Mı?. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
4-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Alopesi Areata. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
5-) ÖNDER.,N., HATİPOĞLU.,S., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., SIKAR.,D., 2015. 5-15 yaş arası astımlı çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri. . 20th WONCA Europa Congress
6-) ÜLGER.,N., BALDEMİR.,E., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Afiliasyon uygulanan hastanelerde çalışan memnuniyeti; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği. . 20th WONCA Europa Congress
7-) DEMİR.,C., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Nazal kolonize Stafilokok türlerinde biyofilm üretiminin araştırılması. . 20th WONCA Europa Congress
8-) DEĞER.,V., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., ÇİFÇİ.,S., 2015. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tüberküloz bilgi düzeyi. . 20th WONCA Europa Congress
9-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. The relation of asthma and allergic diseases diagnosed by doctor with fast foods in schoolchildren.. 20th WONCA Europa Conference
10-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Investigation of some herbal extracts’ cytotoxicities. . 20th. WONCA Europa Conference
11-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Which trauma is so dangerous? . 20th. WONCA Europa Conference
12-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Short stature and low weight in schoolchildren. . 20th. WONCA Europa Conference 2015
13-) YENİÇERİ.,N., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., CEYHAN.,N., ASLAN.,D., ŞAHİN.,C., YILDIRIM.,B., KARAMAN.,N., GÜLDAL.,D., 2015. Relationship between nutritional status and functional impairment in 65 years and older home care patients. . 20th WONCA Congress.
14-) SAY ŞAHİN.,D., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., DEMİR.,C., 2012. Association with G-2548A LEP polymorphism, body mass index, plasma leptin and lipid levels in Turkish obese woman. . 1st.American Society of Nutrition Middle East Congress(Nutrition in&Health and Disease)
15-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., SAY ŞAHİN.,D., 2012. The evolution of obesity through blood parameters. . Ninth Mediterrenean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis.
16-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. Okul çağı çocuklarında obezite, astım ve gıdalar.. 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress
17-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. Mardin’deki okul çocuklarında metabolik sendrom. . 17th European Annual Meeting of the International Association of Adolescent Health (IAAH) 48. Pediatric Congress.

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Battaloğlu İnanç Betül, 2018. Süper Gıdalar. 1. Aile Hekimliği Sempozyumu
2-) Battaloğlu İnanç Betül, 2017. İğnenin beyni. 11.İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
3-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. A new perspective for acupuncture . 8. Uluslararası katılımlı Ulusal Akupunktur kongresi & 2. Entegre Tıp Sempozyumu
4-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., ÇİFÇİ.,S., DEĞER.,V., 2015. Mardin ili ilköğretim okulu öğrencilerinin fiziksel şiddete maruziyetleri ve yaklaşımları. . 14. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
5-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2015. Biz aslında akupunkturla ne yapıyoruz? . 4. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
6-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. Alternatif tıbbın dünü, bugünü ve yarını. . Ulusal Aile Hekimliği Kongresi.
7-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2014. Geleneksel tedavi yöntemlerine yaklaşım. . Mardin Sağlık Çalıştayı.
8-) DEMİR.,C., SAY ŞAHİN.,D., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. 60 yaş ve üstü tonsillofarenjitli hastalarda kefirin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi. . Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu
9-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2013. Obezite yönetiminde integratif yaklaşımlar. . 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi.
10-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. Okul çocuklarında metabolik sendrom. . Ankara Aile Hekimliği Kongresi.
11-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2011. Irrıtabl barsak sendromunun akupunkturla tedavisi. . 10.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Cem, Akbaba Gülhan, Kırlı İsmail, Akbaba Eren, Tunca Hasan, Battaloğlu İnanç Betül, Canbek Umut, Yeniçeri Emine Neşe, 2017. Gestasyonel diyabetes mellitus gelişimini öngörmede biyobelirteç olarak sırt-1 ve neurogenin-3 kan düzeyleri.. İstanbul Tıp Fakültesi, Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, İnteraktif Güncelleştirme
2-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2016. İnsülin direncinin erken tespiti. 8. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
3-) Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu. 60 yaş ve üstü tonsillofarenjitli hastalarda kefirin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi. Demir C, Say Şahin D, Battaloğlu İnanç B. 25-29.10.2013 - 2013
4-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., AYDEMİR.,N., HATİPOĞLU.,S., 2012. Sağlam çocuk polikliniğine başvuran 0-1 yaş bebeği olan annelerde depresyon taraması ve depresyonda etkili risk faktörlerini belirleme. . Ankara Aile Hekimliği Kongresi.
5-) BATTALOĞLU İNANÇ.,B., 2012. Okul çocuklarında obezite ve hipertansiyon sıklığı. Ankara Aile Hekimliği Kongresi

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: YENİÇERİ EMİNE NEŞE,BATTALOĞLU İNANÇ BETÜL. 2017. (Tıp Öğrencileri İçin)Dahili BilimlerÖykü alma ve fizik muayene/Birinci basamakta hasta ile görüşme 4. Bölüm. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi Editör Adı: Mert Küçük

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. OMEGA - Journal of Death and Dying.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Annas of General Psychiatry.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Annals of general Psychiatry.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Annals of General Psychiatry.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Annals of General Psychiatry.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Scientific Reports-Nature.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. BMC Complementary and Alternative Medicine Journal.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. International Journal of Injury Control and Safety Promotion.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Annals of General Psychiatry.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicine.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Balkan Medical Journal.

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Dicle Tıp Dergisi.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Dicle Tıp Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. JCAM.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Clinical Analytic Medicine.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. JCAM.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Clinical Analytic Medicine.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Acupuncture and Meridian Studies.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. JCAM.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Clinical Analytic Medicine.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. International Journal of Preventive Medicine .
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Dicle Tıp Dergisi.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Clinical and Analytic Medicine.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Journal of Clinical and Analytic Medicine.
14-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Dicle Tıp Dergisi.
15-) Journal Of Clinical Analytic Medicine-Hakemlik - 2013

(D-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. J Clin Anal Med.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. JCAM.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Journal Of Clinical Analytic Medicine.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) A new theory on the evaluation of traditional Chinese acupuncture mechanisms from the latest medical scientific point of view. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
3-) Acupuncture stimulation analyzed from multiple aspects of Western Medical Science - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Should CAM and CAM Training Programs Be Included in the Curriculum of Schools That Provide Health Education? - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) ''7-15 yaş grubu çocuklarda hipertansiyon ve obezite'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
7-) ''Metabolic syndrom in school children'' - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
8-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ''Eski sezaryenli gebelerin demografik özelliklerinin ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi'' - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) ''Prevalence of obesity in elementary schools in Mardin, south-eastern of Turkey: A preliminary study'' - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(F-1)Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Diyareli irritabl barsak sendromu olan hastalarda eşlik edebilen aleksitimin sorgulanması, aldığı tedaviler,başvurduğu poliklinikler,tedavi sonrası alınan yanıtlar ve sosyodemografik veriler açısından incelenmesi. Konu: Irritabl Barsak Sendromu. Ahmet-KARA. 2019

(G-4)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Otizm spektrum bozukluğunun erken tanısı. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Keşke Erkenden Anlayabilseydik (KEŞKE): Okul öncesi öğretmenlerinin ve 3-6 yaş grubunda çocuğu olan ailelerin otizm ve bilişsel gelişimde gecikme ile ilgili farlandalık düzeylerinin arttırılması. 2015-2016

(G-4-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Vertigoda akupunktur etkinliği. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Dengesizlik Şikayeti Bulunan Bireylerde Akupunktur Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması. 2016-2016
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Tinnitusta akupunktur etkinliğinin araştırılması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İdiopatik Tinnitus Şikayeti Bulunan Bireylerde Akupunktur Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması. 2015--1

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tamamen bitkisel ekstrelerle doğal sivrisinek kovucu yapabilmek. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bazı Bitkisel Ekstrelerin Sitotoksitelerinin Araştırılması Doğal sivrisinek kovucu . 2012-2012

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal. Researcher of the year. 2016

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 9. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL AKUPUNKTUR KONGRESİ ve 3. TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU. 19 - 22 Mayıs 2016. Türkiye. . 2016
2-) 9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri. Türkiye. . 2016

(I-7)Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Cogito Ergo Sum (Düşünüyorum öyleyse varım); Yin ve Yang Gerçekliği. 20th WONCA Europa Conference . 22-25.10.2015. Türkiye. 2015

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi//Akupunktur ve Ağrı Workshop. Kıbrıs. . 2018