Personel

Araştırma Görevlisi Bilge Türkün Kaya
Araştırma Görevlisi
Bilge Türkün Kaya
@ E-posta
bilgekaya@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Çankaya Üniversitesi; Mühendislik Fakültesi; İngilizce Endüstri Mühendisliği-Burslu; 01.07.2011
Çankaya Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İngilizce İşletme (Çift Anadal Programı) - Burslu; 01.07.2011

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; İşletme (Ders Dönemi); 01.07.2017
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; İşletme (Tez Dönemi); 02.09.2019

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Poyraz Erkan, Türkün Kaya Bilge, 2018. Turizm Sektöründeki Çevresel Sürdürülebilirlik Yatırımlarının Finansmanı, Muğla İli Örneği. International Journal of Contemporary Tourism Research

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kahraman Egemen, Türkün Kaya Bilge, 2018. Finansal Risk Algısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Bir Çalışma.. IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Türkün Kaya Bilge, 2018. Financing of Sustainability Investments at Green Key Awarded Hotels in Muğla.. IISES 40th International Academic Conference
2-) Türkün Kaya Bilge, 2018. Effects of Sovereign Credit Rate Announcements on Turkey Stock Exchange Market. IISES 40th International Academic Conference

(I-7)Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) FH-Joanneum University, Erasmus+ Staff Training Mobility. Avusturya. . 2018

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Tübitak- Deneyap Projesi Eğitimi- Uzman Eğitmen. Muğla. . 2019