Personel

Doktor Öğretim Üyesi Baki Bora Hança
Doktor Öğretim Üyesi
Baki Bora Hança
@ E-posta
borahanca@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3126

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 16.08.1996

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 26.10.2001

Doktora

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Halkbilimi 03.07.2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) “Tanım mı, Tarif mi? Halk Hikayesinin Tanımlanması Meselesi”, JASSS The Journal Of Academic Social Science Studies, Volume 5/8 December 2012, s. 693-699. - 2012
2-) “Canıl Mırza Destanında Kahraman Tipolojisi Açısından Kadın”, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 12, S. 2, İzmir 2012, s. 499-512. - 2012

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) “Muğla’nın Halkbilimine Kazandırdığı Bir Değer: Yusuf Ziya Demircioğlu”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2011, Sayı 27, Muğla 2013, s. 104-116. - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) “UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Kararı ve Küreselleşme Üzerine Bazı Analizler (UNESCO Resolution on Safeguarding Intangible Cultural Heritage and Some Analysis on Globalizations)”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran – 1 Temmuz 2006, Gaziantep - 2006

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) “Türkmen Halk Şiirinde Aşk”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir - 2006

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) “Şiirlere Akseden Kazak Milli Uyanışı”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı (Ed. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Yrd. Doç. Dr. Metin ARIKAN), İzmir, 2005, s. 361-368. - 2005

Alanında kitap çevirisi

1-) Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliyev-Prof.Dr.Keneş Kırbaşev (hzl.), Prof. Dr. Fikret Türkmen-Dr. Gülsine Uzun ile Birlikte, Kırgız Destanları III; Kocacaş Destanı, 2007, 302 S. - 2007

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Aralık. Türkiye. 2011

Verdiği Dersler

TDE 6546 2018-2019 Bahar

Türk Halk Bilimi ve Modernleşme

TDE4502 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4554 2018-2019 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE 5554 2018-2019 Bahar

Türk Dünyası Halk Kültürü

TDE 5548 2018-2019 Bahar

Türk Destanları

TDE3540 2018-2019 Bahar

Halk Biliminin Görsel Kaynakları

TDE2012 2018-2019 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

TDE3010 2018-2019 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE4502 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE3540 2018-2019 Bahar

Halk Biliminin Görsel Kaynakları

TDE3010 2018-2019 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE2012 2018-2019 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

TDE4554 2018-2019 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE4553 2018-2019 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE3539 2018-2019 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE 5549 2018-2019 Güz

Geleneksel Seyirlik Oyunlar

TDE3009 2018-2019 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4553 2018-2019 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE3009 2018-2019 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE3539 2018-2019 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE 6549 2018-2019 Güz

Töre, Tören ve Gelenekler

TDE 6551 2018-2019 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatı İncelemeleri I

TDE 5541 2018-2019 Güz

Türk Halk Bilimi İncelemeleri

TDE4553 2017-2018 Yaz

Halk Kültürü ve Medya

TDE4554 2017-2018 Yaz

Halk Kültürü ve Sinema

TDE 5554 2017-2018 Bahar

Türk Dünyası Halk Kültürü

TDE 5548 2017-2018 Bahar

Türk Destanları

TDE 6546 2017-2018 Bahar

Türk Halk Bilimi ve Modernleşme

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4554 2017-2018 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE3540 2017-2018 Bahar

Halk Biliminin Görsel Kaynakları

TDE3010 2017-2018 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4554 2017-2018 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE3540 2017-2018 Bahar

Halk Biliminin Görsel Kaynakları

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE3010 2017-2018 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE 5541 2017-2018 Güz

Türk Halk Bilimi İncelemeleri

TDE3009 2017-2018 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE3539 2017-2018 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE4553 2017-2018 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE3539 2017-2018 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE 6541 2017-2018 Güz

Türk Destanlarının Tahlili

TDE 6547 2017-2018 Güz

Türk Kültürü ve Eski Türk İnançları

TDE 6551 2017-2018 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatı İncelemeleri I

TDE4553 2017-2018 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE4502 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE3009 2017-2018 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5549 2017-2018 Güz

Geleneksel Seyirlik Oyunlar

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4554 2016-2017 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE3010 2016-2017 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5548 2016-2017 Bahar

Türk Destanları

TDE 5554 2016-2017 Bahar

Türk Dünyası Halk Kültürü

TDE4554 2016-2017 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE3010 2016-2017 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE3540 2016-2017 Bahar

Halk Biliminin Görsel Kaynakları

TDE3540 2016-2017 Bahar

Halk Biliminin Görsel Kaynakları

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 6544 2016-2017 Bahar

Anonim Edebiyat Araştırmaları

TDE3539 2016-2017 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE4553 2016-2017 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE3009 2016-2017 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE3539 2016-2017 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE4553 2016-2017 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE3009 2016-2017 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5541 2016-2017 Güz

Türk Halk Bilimi İncelemeleri

TDE 5545 2016-2017 Güz

Halk Edebiyatında Tür ve Şekil

TDE 6549 2016-2017 Güz

Töre, Tören ve Gelenekler

TDE 6551 2016-2017 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatı İncelemeleri I

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE3010 2015-2016 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5554 2015-2016 Bahar

Türk Dünyası Halk Kültürü

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

TDE 5548 2015-2016 Bahar

Türk Destanları

TDE4554 2015-2016 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE4556 2015-2016 Bahar

Türk Halk Hikâyeleri Metin İncelemeleri

TDE4554 2015-2016 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE4556 2015-2016 Bahar

Türk Halk Hikâyeleri Metin İncelemeleri

TDE3010 2015-2016 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE3009 2015-2016 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE3009 2015-2016 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE3539 2015-2016 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE3539 2015-2016 Güz

Günümüz Türk Edebiyatında Halk Kültürü

TDE4553 2015-2016 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TDE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TDE 5541 2015-2016 Güz

Türk Halk Bilimi İncelemeleri

TDE 5545 2015-2016 Güz

Halk Edebiyatında Tür ve Şekil

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6549 2015-2016 Güz

Töre, Tören ve Gelenekler

TDE 6551 2015-2016 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatı İncelemeleri I

TDE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4553 2015-2016 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TDE4556 2014-2015 Bahar

Türk Halk Hikâyeleri Metin İncelemeleri

TDE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5554 2014-2015 Bahar

Türk Dünyası Halk Kültürü

TDE 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4554 2014-2015 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE4556 2014-2015 Bahar

Türk Halk Hikâyeleri Metin İncelemeleri

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE3010 2014-2015 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE 6546 2014-2015 Bahar

Türk Halk Bilimi ve Modernleşme

TDE3010 2014-2015 Bahar

Türk Halk Edebiyatı IV

TDE 5548 2014-2015 Bahar

Türk Destanları

TDE4554 2014-2015 Bahar

Halk Kültürü ve Sinema

TDE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TDE 6549 2014-2015 Güz

Töre, Tören ve Gelenekler

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4553 2014-2015 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4553 2014-2015 Güz

Halk Kültürü ve Medya

TDE4557 2014-2015 Güz

Halk Biliminin Maddî Kültür Kaynakları

TDE4557 2014-2015 Güz

Halk Biliminin Maddî Kültür Kaynakları

TDE3009 2014-2015 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE3009 2014-2015 Güz

Türk Halk Edebiyatı III

TDE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5555 2014-2015 Güz

Mitolojik Metinler ve Anlatılar

TDE 5541 2014-2015 Güz

Türk Halk Bilimi İncelemeleri

TDE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I