Personel

Araş.Gör.Dr. Burcu Şahin
Araş.Gör.Dr.
Burcu Şahin
@ E-posta
bsahin@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2019

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kesik Oktay Müjgan, Şahin Burcu, Güneş Hatice, 2018. Characterization of native Bacillus thuringiensis strains for cytotoxicity against human cancer cell lines. Journal of Environmental Biology
2-) Şahin Burcu, Gomis-cebolla Joaquin, Güneş Hatice, Ferre Juan, 2018. Characterization of Bacillus thuringiensis isolates by their insecticidal activity and their production of Cry and Vip3 proteins. PLOS One
3-) Alper.,M., Güneş.,H., Tatlıpınar.,A., Çöl.,B., Civelek.,S., Özkan.,C., Poyraz.,B., 2014. Distribution, occurence of cry genes, and lepidopteran toxicity of native Bacillus thuringiensis isolated from fig tree environments in Aydın Province. Turkish Journal of Agriculture and Forestry

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) 2017. Bacillus thuringiensis Isolation from the Environments of Boron Mines and Effects of Boric Acid on Bioactivity. . Gazi University Journal of Science

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) POYRAZ.,B., GÜNEŞ.,H., TÜL.,B., BAŞ SERMENLİ.,H., 2015. Antibacterial and Antitumor Activity of Crude Methanolic Extracts from Various Macrofungi Species. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Burcu, Gomıs Cebolla Joaquın, Güneş Hatice, Ferre Juan, 2019. Characterization of vip3 positive Bacillus thuringiensis isolates and toxicity of Vip3Aa65 against lepidopteran pests. International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control 52nd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology 17th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests
2-) Şahin Burcu, Gomıs Cebolla Joaquın, Güneş Hatice, Ferre Juan, 2018. A preliminary study for detection of the entomocidal potential of native Bacillus thuringiensis isolates from Turkey. International Agricultural, Biological Life Science Conference

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Burcu, Kesik Oktay Müjgan, Güneş Hatice, 2017. Isolation and characterization of native Bacillus thuringiensis strains from pomegranate areas in Turkey. 3 rd ASM International Congress of Agriculture and Environment
2-) Şahin Burcu, Kesik Oktay Müjgan, Güneş Hatice, 2017. Vegetative Insecticidal Proteins of Bacillus thuringiensis in Biological Control. 3 rd ASM International Congress of Agriculture and Environment
3-) Şahin Burcu, Gomıs Cebolla Joaquın, Ferre Juan, Güneş Hatice, 2017. Toxic Effects of Some Bacillus thuringiensis Strains Against Lepidopteran Pests. 6th Entomopathgens Microbial Control Congress
4-) Oktay.,M., Şahin.,B., Güneş.,H., 2016. A Preliminary Study on Cytotoxic Activity of Natural Bacillus thuringiensis İsolates from Boron Related Habitats.. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES
5-) Poyraz.,B., Oktay.,M., Alper.,M., Güneş.,H., 2016. Biodiversity of Bacillus thuringiensis Isolates from different habitats in Turkey. 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016)
6-) POYRAZ.,B., GÜNEŞ.,H., 2015. Bioinformatic Analysis of Allergens in Genetically Modified Plants. 9. International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics
7-) B. Şahin, M. Alper, B. Çöl, O. Dursun, H. Güneş. 2013 Borik asitin Bacillus thuringiensis insektisidal kristal protein üretimi ve Cadra cautella’ya karşı biyoaktivitesinin araştırılması. 4. Uluslararası Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, 11-14 Eylül 2013, Artvin. - 2013

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tül.,B., Poyraz.,B., Çelebi.,F., Baş Sermenli.,H., Güneş.,H., 2015. Makrofungus Özütlerinin Antimikrobiyal ve Antitümör Etkilerinin Araştırılması . 4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon
2-) POYRAZ.,B., GÜNEŞ.,H., 2015. Transgenik Bt ürünleri ve biyolojik mücadeledeki rolü . XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla
3-) M.K. Oktay, B. Tül, B. Poyraz, H. Güneş. Doğal Bacillus thuringiensis suşlarının cyt gen profillerinin belirlenmesi ve kanser hücreleri üzerindeki etkilerinin araştırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslar arası katılımlı). 27-30 Ekim 2013. Poster, özet. - 2013

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Nar bahçelerinden Bacillus thuringiensis izolasyonu, cry/vip gen profillerinin belirlenmesi ve biyoaktivitelerinin araştırılması. 2015-2018