Personel

Doç.Dr. Buğra Harmandar
Doç.Dr.
Buğra Harmandar
@ E-posta
bugraharmandar@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4889

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karacı Ali Rıza, Şaşmazel Ahmet, Dedeoğlu Reyhan, Aydemir Numan Ali, Harmandar Buğra, Erdem Hasan, Cengiz Dicle, Çelebi Ahmet, Yekeler İbrahim, 2014. Aortic arch and intracardiac repair without circulatory arrest in neonates and infants. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
2-) Harmandar Buğra, Aydemir Numan Ali, Karacı Ali Rıza, Şaşmazel Ahmet, Bolukcu Ahmet, Yücel İlker Kemal, Coşkun Filiz Izgi, Çelebi Ahmet, 2014. Surgical treatment of double aortic arch. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
3-) Çevik Ayhan, Dedeoğlu Reyhan, Yücel İlker Kemal, Bulut Mustafa Orhan, Aydemir Numan Ali, Harmandar Buğra, Erdem Abdullah, Çelebi Ahmet, 2013. Echocardiographic and Cardiac Catheterization Findings and Surgical Results of 64 Patients with Congenital Corrected Transposition of Great Arteries (A Single Center Experience). JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
4-) Karacı Ali Rıza, Şaşmazel Ahmet, Dedeoğlu Reyhan, Aydemir Numan Ali, Harmandar Buğra, Erdem Hasan, Yekeler İbrahim, 2013. The effects of antedgrade cerebral perfusion on immediate postoperative outcome in neonatal and infant aortic arch repair concomitant with intracardiac surgery. ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY
5-) Aydemir Numan Ali, Harmandar Buğra, Karaci Ali Riza, Sasmazel Ahmet, Bolukcu Ahmet, Sarıtaş Türkay, Yücel İlker Kemal, Coşkun Filiz Izgi, Bilal Mehmet Salih, Yekeler İbrahim, 2013. Results for Surgical Closure of Isolated Ventricular Septal Defects in Patients Under One Year of Age. JOURNAL OF CARDIAC SURGERY
6-) Karacı Ali Rıza, Aydemir Numan Ali, Şaşmazel Ahmet, Harmandar Buğra, Erdem Abdullah, Yurtseven Nurgül, Çelebi Ahmet, Bilal Mehmet Salih, 2012. Our experiences with the surgical repair of truncus arteriosus: early and mid-term results. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
7-) Harmandar Buğra, Aydemir Numan Ali, Karacı Ali Rıza, Şaşmazel Ahmet, Sarıtaş Türkay, Bilal Mehmet Salih, Yekeler İbrahim, 2012. Results for Surgical Correction of Complete Atrioventricular Septal Defect: Associations with Age, Surgical Era, and Technique. JOURNAL OF CARDIAC SURGERY
8-) Karacı Ali Rıza, Aydemir Numan Ali, Harmandar Buğra, Şaşmazel Ahmet, Sarıtaş Türkay, Tuncel Zeliha, Bilal Mehmet Salih, Yekeler İbrahim, 2012. Early and midterm results of valved conduits used in right ventricular outflow tract reconstruction. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
9-) Aydemir Numan Ali, Harmandar Buğra, Karacı Ali Rıza, Erdem Abdullah, Yurtseven Nurgül, Şaşmazel Ahmet, Yekeler İbrahim, 2012. Randomized comparison between mild and moderate hypothermic cardiopulmonary bypass for neonatal arterial switch operation. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY
10-) Karaci Ali Riza, Harmandar Buğra, Aydemir Numan Ali, Şaşmazel Ahmet, Balcı Ahmet Yavuz, Sarıtaş Türkay, Yekeler İbrahim, Bilal Mehmet Salih, 2012. Early and Intermediate Term Results for Surgical Correction of Total Anomalous Pulmonary Venous Connection. JOURNAL OF CARDIAC SURGERY
11-) Karaci Ali Riza, Aydemir Numan Ali, Harmandar Buğra, Sasmazel Ahmet, Sarıtaş Türkay, Tuncel Zeliha, Yekeler İbrahim, 2012. Surgical Treatment of Infective Valve Endocarditis in Children with Congenital Heart Disease. JOURNAL OF CARDIAC SURGERY
12-) Karacı Ali Rıza, Sasmazel Ahmet, Aydemir Numan Ali, Sarıtaş Türkay, Harmandar Buğra, Tuncel Zeliha, Ündar Akif, 2011. Comparison of Parameters for Detection of Splanchnic Hypoxia in Children Undergoing Cardiopulmonary Bypass With Pulsatile Versus Nonpulsatile Normothermia or Hypothermia During Congenital Heart Surgeries. ARTIFICIAL ORGANS
13-) Harmandar Buğra, Tansel Türkan, Onursal Ertan, Gurses Nuray, Beşışık Sevgi, Sargın Fatma Deniz, 2009. Neoangiogenesis after direct intramyocardial implantation of bone marrow-derived stem cells in a patient with severe coronary artery disease ineligible for percutaneous or surgical revascularization. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE
14-) Harmandar Buğra, Toker Seyfi Alper, Tohumcu U T, Tireli Emin, 2006. Extra-anatomic ascending-to-descending aortic bypass via right thoracotomy for complex re-coarctation of the aorta - An alternative surgical approach for complex re-coarctation. ACTA CHIRURGICA BELGICA
15-) Tansel Türkan, Harmandar Buğra, Dayioglu E, Onursal Ertan, 2006. Anomalous dual drainage of the right pulmonary veins in a patient with cor triatriatum: report of a case without scimitar sign. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY
16-) Tireli Emin, Ugurlucan M., Basaran M, Kafali E., Harmandar Buğra, Sayin O. A., Sungur Z., Dayioglu E, 2006. Extracardiac Fontan operation without cardiopulmonary bypass. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY
17-) Tansel Türkan, Harmandar Buğra, Uğurlucan Murat, Nişli Kemal, Eker Rukıye, Sözen Ahmet Bilge, Özcan M, Barlas İsmail Semih, Dayioglu E, Onursal E, 2006. Over 14 years of experience with cardiac myxomas. ACTA CARDIOLOGICA
18-) Tansel Türkan, Harmandar Buğra, Onursal Ertan, 2005. Idiopathic aneurysm of the inferior caval vein. CARDIOLOGY IN THE YOUNG
19-) Yekeler E, Genchellac H, Emiroglu H, Elmacı Türkan, Harmandar Buğra, 2004. MDCT appearance of idiopathic saccular aneurysm of the inferior vena cava. AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY
20-) Tireli Emin, Basaran M, Kafali E, Harmandar Buğra, Camci Emre, Dayioglu E, Onursal E, 2003. Peri-operative comparison of different transient external shunt techniques in bidirectional cavo-pulmonary shunt. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Karacı Ali Rıza, Şaşmazel Ahmet, Sarıtaş Türkay, Aydemir Numan Ali, Harmandar Buğra, Erdem Hasan, Yekeler İbrahim, 2014. Closure of a Patent Ductus Arteriosus in Pre-Term Neonates Using a Left Anterior Mini-Thoracotomy (vol 28, pg 461, 2013). JOURNAL OF CARDIAC SURGERY
2-) Karacı Ali Rıza, Harmandar Buğra, Şaşmazel Ahmet, Aydemir Numan Ali, Yücel İlker Kemal, Simsek Serap, 2013. Aspergillus endocarditis in a patient with acute lymphoblastic leukemia. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
3-) Karacı Ali Rıza, Harmandar Buğra, Aydemir Numan Ali, 2012. Response to the Letter to the Editor Entitled ”Biodegradable Ring Annuloplasty for Valve Repair in Children with Endocarditis”. JOURNAL OF CARDIAC SURGERY
4-) Harmandar Buğra, Sağlam Necdet, Özdamar İhsan, 2011. Successful repair of complete popliteal artery rupture due to blunt trauma. TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
5-) Göksel Onur Selçuk, Tireli Emin, Sungur Ülke Zerrin, Harmandar Buğra, Nişli Kemal, Dayioglu E, 2007. Use of a bifurcated ePTFE craft for off-pump extracardiac Fontan completion. THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ukil Işıldak Fatma, İzgi Coşkun Filiz, Kudsioğlu Türkan, Tuncel Zeliha, Karabulut Sezer, Harmandar Buğra, Yapıcı Nihan, Aykaç Zeynep Zuhal, 2017. Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Hipoperfüzyonİzleminde Serebral Oksimetre (Fore-Sight) Kullanımı. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi
2-) Harmandar Buğra, 2013. İFLAS EDEN FONTAN DOLAŞIMI“GÜNCEL CERRAHİ VE MEDİKAL TEDAVİ SEÇENEKLERİ”FAILING FONTAN CIRCULATION“CURRENT OPTIONS FOR SURGICAL AND MEDICAL THERAPY”. Journal of Istanbul Faculty of Medicine
3-) Tireli Emin, Harmandar Buğra, Sungur Ülke Zerrin, Dayioglu E, Onursal Ertan, Basaran M, 2003. Sol ventrikül çıkım darlığı bulunan büyük arter transpozisyonunda arteriyel switch operasyonu: 3 Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Harmandar Buğra, 2017. Ebstein Anomalisinde Carpentier Tipi Kapak Tamiri / Carpentier Type Valve Reconstruction in Ebstein’s Anomaly. Osmangazi Journal of Medicine

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Harmandar Buğra, 2017. Ege ve Batı Akdeniz Bölgesinde Çocuk Kardiyolojisi ve Kalp Cerrahisi - Çocuk Kalp Cerrahisi. Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği OLGU TEMELİNDE MULTİDİSİPLİNER EĞİTİM TOPLANTILARI II

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Cardiothoracic Surgery.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Open Medicine.

(D-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. İmperfore Hiymen - pubertal kızlarda nadir akut karın nedeni: vaka sunumu, tedavi ve literatür incelemesi..
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Oligodendrogliom tanısı alan hastaların preoperatif klinik ve radyolojik sonuçlarının prognoza etkisi / The effects of preoperative clinical and radiological results on the prognosis in patients diagnosed with Oligodendroglioma.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Gebelikte Hipertansif Hastalıklar.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. REKÜRRENT İNGUİNAL HERNİYİ TAKLİT EDEN SKROTAL KİTLE: NADİR BİR OLGU.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Gerçek Femoral Arter Anevrizmasının Cerrahi Tedavisi.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Results for Surgical Correction of Complete Atrioventricular Septal Defect: Associations with Age, Surgical Era, and Technique - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Buerger hastalığı, Diyabetes Mellitus, Ateroskleroz, Distal emboli gibi farklı etiyolojik sebeplere bağlı olarak meydana gelmiş ve cerrahi olarak revaskülarizasyon imkânı bulunmayan periferik distal arteriyel stenozu bulunan hastalarda uygulanan Silositazol tedavisi sonrasında klinik farklılıkların araştırılması amaçlanmaktadır.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. FARKLI ETİYOLOJİLERE BAĞLI PERİFERİK DİSTAL ARTERYAL HASTALIĞI OLAN HASTALARDA SİLOSİTAZOL KULLANIMINA BAĞLI KLİNİK SONUÇLARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. 2018--1

(Ğ-1)Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: 8th International Conference on Pediatric Mechanical Circulatory Support Systems and Pediatric Cardiopulmonary Perfusion” kongresi, 13-16 Haziran 2012, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. AYDIN AYTAC, YOUNG INVESTIGATOR AWARD, 2012. 2012