Personel

Doç.Dr. Cahit Başdaş
Doç.Dr.
Cahit Başdaş
@ E-posta
cahitbasdas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3147

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 16.06.1988

Yüksek Lisans

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, TÜRK DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI 27.07.1992

Doktora

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, TÜRK DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI 04.03.1997

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Başdaş Cahit, Arzıbaeva Zhamila, 2017. Kırgızistanda Bulunan Çağatayca Bir Tefsir: Bahrü’d-Dürer. International Journal of Language Academy
2-) Başdaş Cahit, Aksakal Avcı Şule, 2017. Yatağan Yöresi Ağızlarında Şahıs ve Zaman Ekleri. Diyalektolog
3-) Başdaş Cahit, 2014. Türkiye Türkçesi Ağızlarında -kA/-kAnA Zarf-fiil Şekilleri. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
4-) Başdaş Cahit, 2014. Türkçede Üçüncü Şahıs İyelik Eki ve Zamir n si. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
5-) BAŞDAŞ.,C., 2014. Türkçede Üçüncü Şahıs İyelik Eki ve Zamir n’si. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
6-) BAŞDAŞ.,C., 2011. Doğu Anadolu Ağızlarında Hâl Kavramı Taşıyan İyelikli Yapılar. Turkish Studies
7-) BAŞDAŞ.,C., 2009. Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli. Turkish Studies
8-) BAŞDAŞ.,C., 2008. Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği. Turkish Studies
9-) BAŞDAŞ.,C., 2008. Kırgız Türkçesinde Ünlü Türemesi. Turkish Studies
10-) BAŞDAŞ.,C., 2003. Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>c, k>ç Değişmeleri. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten
11-) BAŞDAŞ.,C., 2002. Kırgız Türkçesinde İkiz Ünlüler. Türk Dünyası Araştırmaları
12-) BAŞDAŞ.,C., 1999. Türkmen Türkçesinde +(I)k (İntensivum) Eki ve Kullanılışı. Türk Dünyası
13-) BAŞDAŞ.,C., 1997. Türkmen Halk Nakılları (Atasözleri). Türk Dünyası

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Başdaş Cahit, 2015. Türkmen Türkçesinde Olumsuzluk ve Yokluk. Türklük Bilimi Araştırmaları

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) BAŞDAŞ.,C., 2006. Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk. İlmî Araştırmalar
2-) BAŞDAŞ.,C., 2006. Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri. Turkish Studies
3-) BAŞDAŞ.,C., 2001. Divanü Lügati’t-Türk’teki Şiirlerde İsim Hal Eklerinin Kullanılışları. İlmî Araştırmalar
4-) BAŞDAŞ.,C., 1998. Türkmen Türkçesinde İsim Hâl Ekleri (Düşüm Goşulmaları). Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BAŞDAŞ.,C., 2014. Türkçede Kelime Tasnifi Sorunu ve Sıfatlar. VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2-) BAŞDAŞ.,C., 2011. Türkçede Çokluk Kavramı ve Ekleri. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
3-) BAŞDAŞ.,C., 2008. Köktürk Yazıtlarında İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
4-) BAŞDAŞ.,C., 2006. Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler. I. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
5-) BAŞDAŞ.,C., 2006. Türk Lehçelerinde İşteşlik Eki (-ş-) ve Çokluk. I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Başdaş Cahit, Arzıbaeva Zhamila, 2017. Kırgız Türkçesinde İyelik Ekli Zamirler Üzerine. VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
2-) Başdaş Cahit, 2017. Gramatikal Eşitsizlik ve Türkçenin Gramatikal Sistemi. IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
3-) BAŞDAŞ.,C., 2012. Üçüncü Şahıs İyelik Eki ve Zamir n’si Üzerine. 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
4-) BAŞDAŞ.,C., 2011. Trakya Ağızlarında -kA/-kAnA Zarf-fiil Şekilleri. 4.Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı
5-) BAŞDAŞ.,C., 2010. Türk Dilinde Birleşik +LAP Eki. II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi
6-) BAŞDAŞ.,C., 2009. Malatya Ağızlarında Son Ses (-n) Düşmesi . II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Nefi - Siham-ı Kaza (Dil Özellikleri - Metin - Dizin)/. Yayın Evi: Kriter Yayınları
2-) BAŞDAŞ.,C., KUTLU.,A., . 2016. Kırgız Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi. Yayın Evi: Paradigma Akademi
3-) BAŞDAŞ.,C., KUTLU.,A., . 2004. Kırgız Türkçesi Grameri. Yayın Evi: Dicle Üniversitesi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı/Türk Dilinde LAp Biçim Birimi. Yayın Evi: Günce Yayınları

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. TÜRÜK Uluslararası Dil Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. MSKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi .
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Turkish Studies /Türkoloji Araştırmaları Dergisi (Sanal ve Uluslar Arası Hakemli Dergi) .
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Diyalektolog, Ağız Araştırmaları Dergisi (Sanal ve Uluslar Arası Hakemli Dergi) .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:5
5-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) Türkçede Üçüncü Şahıs İyelik Eki ve Zamir n si - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Türkiye Türkçesi Ağızlarında -kA/-kAnA Zarf-fiil Şekilleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
8-) Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
9-) Türkçede Üçüncü Şahıs İyelik Eki ve Zamir n’si - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
10-) Türk Lehçelerinde İşteşlik Eki (-ş-) ve Çokluk - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
11-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
12-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
13-) Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
14-) Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
15-) Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
16-) Türkçede Üçüncü Şahıs İyelik Eki ve Zamir n’si - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
17-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
18-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
19-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
20-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
21-) Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:3
22-) Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>c, k>ç Değişmeleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:3
23-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
24-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
25-) Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
26-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
27-) Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>c, k>ç Değişmeleri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
28-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2
29-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
30-) Doğu Anadolu Ağızlarında Hâl Kavramı Taşıyan İyelikli Yapılar - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
31-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
32-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
33-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
34-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:4
35-) Divanü Lügati’t-Türk’teki Şiirlerde İsim Hal Eklerinin Kullanılışları - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
36-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:3
37-) Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:4
38-) Kırgız Türkçesinde İkiz Ünlüler - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>c, k>ç Değişmeleri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Türkiye Türkçesi Ağızlarında -kA/-kAnA Zarf-fiil Şekilleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
4-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:7
5-) Türkçede Üçüncü Grup (Ara) Ekler - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
6-) Doğu Anadolu Ağızlarında Hâl Kavramı Taşıyan İyelikli Yapılar - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
7-) Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
8-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
9-) Kırgız Türkçesi Grameri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kitabu Aşura fi Ahvali Hasan ve Hüseyin. Konu: Kitabu Aşura fi Ahvali Hasan ve Hüseyin (Dil Özellikleri - Metin - Dizin). Özge-ÇAĞLAMA. 2018
2-) Tez Adı: Gökdepe Galası. Konu: Gökdepe Galası (Dil Özellikleri - Metin - Dizin). Sinan-YILDIRIM. 2018
3-) Tez Adı: Yatağan İlçesi Ağızları. Konu: Yatağan İlçesi Ağızları, Derleme, İnceleme. Şule-AKSAKAL AVCI. 2017
4-) Tez Adı: Bahrü'd-Dürer (Dil Özellikleri-Metin-Dizin). Konu: Çağatayca Tefsir Dil Özellikleri. Zhamila-ARZYBAEVA. 2017

Verdiği Dersler

TDE1001 2014-2015 Yaz

Türkiye Türkçesi I

TDE 5504 2018-2019 Bahar

Harezm Türkçesi

TDE 6504 2018-2019 Bahar

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi II

TDE4506 2018-2019 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE4506 2018-2019 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE2004 2018-2019 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE3002 2018-2019 Bahar

Orta Türkçe II

TDE2004 2018-2019 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE3002 2018-2019 Bahar

Orta Türkçe II

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE3001 2018-2019 Güz

Orta Türkçe I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4503 2018-2019 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE3003 2018-2019 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE3001 2018-2019 Güz

Orta Türkçe I

TDE4503 2018-2019 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE3003 2018-2019 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE 6503 2018-2019 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I

TDE 5523 2018-2019 Güz

Türkmen Türkçesi

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5504 2017-2018 Bahar

Harezm Türkçesi

TDE 6504 2017-2018 Bahar

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi II

TDE3002 2017-2018 Bahar

Orta Türkçe II

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4506 2017-2018 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE2004 2017-2018 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4506 2017-2018 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE3002 2017-2018 Bahar

Orta Türkçe II

TDE2004 2017-2018 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE3002 2017-2018 Bahar

Orta Türkçe II

TDE3002 2017-2018 Bahar

Orta Türkçe II

TDE3001 2017-2018 Güz

Orta Türkçe I

TDE 5503 2017-2018 Güz

Karahanlı Türkçesi

TDE4503 2017-2018 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE4503 2017-2018 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE 6503 2017-2018 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I

TDE3003 2017-2018 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE3003 2017-2018 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE3001 2017-2018 Güz

Orta Türkçe I

TDE3001 2016-2017 Yaz

Orta Türkçe I

TDE2004 2016-2017 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE3002 2016-2017 Bahar

Orta Türkçe II

TDE2004 2016-2017 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4506 2016-2017 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE3002 2016-2017 Bahar

Orta Türkçe II

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4506 2016-2017 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE 5520 2016-2017 Bahar

Kırgız Türkçesi

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4503 2016-2017 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE3001 2016-2017 Güz

Orta Türkçe I

TDE3003 2016-2017 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE3003 2016-2017 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE4503 2016-2017 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE3001 2016-2017 Güz

Orta Türkçe I

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6503 2016-2017 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5519 2016-2017 Güz

Türkiye Türkçesinin Sorunları

TDE 5523 2016-2017 Güz

Türkmen Türkçesi

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE3001 2015-2016 Yaz

Orta Türkçe I

TDE3002 2015-2016 Bahar

Orta Türkçe II

TDE2004 2015-2016 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE2004 2015-2016 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE3002 2015-2016 Bahar

Orta Türkçe II

TDE 5504 2015-2016 Bahar

Harezm Türkçesi

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4506 2015-2016 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

TDE 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

TDE4506 2015-2016 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE 6504 2015-2016 Bahar

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi II

TDE3001 2015-2016 Güz

Orta Türkçe I

TDE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE3001 2015-2016 Güz

Orta Türkçe I

TDE3003 2015-2016 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE4503 2015-2016 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TDE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TDE4503 2015-2016 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5503 2015-2016 Güz

Karahanlı Türkçesi

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6503 2015-2016 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I

TDE 5523 2015-2016 Güz

Türkmen Türkçesi

TDE3003 2015-2016 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TDE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4506 2014-2015 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE3002 2014-2015 Bahar

Orta Türkçe II

TDE2004 2014-2015 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE 6504 2014-2015 Bahar

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi II

TDE3002 2014-2015 Bahar

Orta Türkçe II

TDE4506 2014-2015 Bahar

Türkmen Türkçesi Metinleri

TDE 5502 2014-2015 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE2004 2014-2015 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TDE 6503 2014-2015 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TDE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4503 2014-2015 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE3001 2014-2015 Güz

Orta Türkçe I

TDE3003 2014-2015 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE3001 2014-2015 Güz

Orta Türkçe I

TDE3003 2014-2015 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE4503 2014-2015 Güz

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları I

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5501 2014-2015 Güz

Orhun Türkçesi

TDE 5523 2014-2015 Güz

Türkmen Türkçesi

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I