Personel

Araştırma Görevlisi Caner Akbaba
Araştırma Görevlisi
Caner Akbaba
@ E-posta
canerakbaba@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5030

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakütesi İşletme (İngilizce) 06.07.2009

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) /Muhasebe Finansman (İngilizce) 20.07.2012

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İngilizce) /Muhasebe Finansman (İngilizce) Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Turan İçke Başak, Akbaba Caner, 2015. Islamic Pension Funds Performance in Turkey . European Scientific Journal

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aytürk Yusuf, Akbaba Caner, 2014. Denetimde Örnekleme Parasal Birim Örneklemesi ve Bir Uygulama. İç Denetim Dergisi
2-) Oran Jale, Aytürk Yusuf, Akbaba Caner, 2013. İlk Halka Arz Bilmecesi Türk Sermaye Piyasasından Güncel Bulgular. Bankacılar Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akbaba Caner, Turan İçke Başak, 2015. Islamic Pension Funds Performance in Turkey. 3rd Global Academic Meeting, GAM 2015
2-) Yanık Serhat, Aytürk Yusuf, Akbaba Caner, Kilimci Erkan, 2012. Türk Sermaye Piyasalarında Yeni Bir Yapılandırılmış Finansal Ürün Turbo Sertifikalar. Marmara Üniversitesi 11. Uluslararası Finans Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Oran Jale, Aytürk Yusuf, Akbaba Caner, 2012. Initial Public Offerings Puzzle In Istanbul Stock Exchange. EBES 2012 Warsaw Conference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yüksel Mermod Aslı, Yanık Serhat, Aytürk Yusuf, Akbaba Caner, 2013. Türk Ticari Bankalarında Coğrafi Çeşitlendirme Ve Performans Arasındaki İlişki. Muğla Üniversitesi 17. Ulusal Finans Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Recent Economic Approaches Financial Corporate Policy/Detecting the Effect of Company Characteristics on Earnings Management:A Research on BIST 50 Companies. Yayın Evi: IJOPEC Publication Limited

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Islamic Pension Funds Performance in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) İlk Halka Arz Bilmecesi Türk Sermaye Piyasasından Güncel Bulgular - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk Sermaye Piyasalarında Yeni Bir Yapılandırılmış Finansal Ürün Turbo Sertifikalar - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk Sermaye Piyasalarında Yeni Bir Yapılandırılmış Finansal Ürün Turbo Sertifikalar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Kamu. 2214 A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı. 2016