Personel

Prof.Dr. Can Naci Kocabaş
Prof.Dr.
Can Naci Kocabaş
@ E-posta
cankocabas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4890

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Doktoru 1988

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1993
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Alerjisi Bilim Dalı 2001

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güvenir Hakan, Dibek Mısırlıoğlu Emine, Toyran Müge, Civelek Ersoy, Büyüktiryaki Ayşe Betül, Ginis Tayfur, Kocabaş Can Naci, 2019. Proven immunologically-mediated drug hypersensitivity in children with a history of multiple drug intolerances. ANNALS OF ALLERGY ASTHMA IMMUNOLOGY
2-) Güvenir Hakan, Dibek Mısırlıoğlu Emine, Büyüktiryaki Ayşe Betül, Zabun Merve Maze, Çapanoğlu Murat, Toyran Müge, Civelek Ersoy, Kocabaş Can Naci, 2019. Frequency and clinical features of pollen-food syndrome in children. ALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA
3-) Kulhas Celik İlknur, Civelek Ersoy, Metin Ayşe, Ginis Tayfur, Toyran Müge, Dibek Mısırlıoğlu Emine, Kocabaş Can Naci, 2019. Comparison of reference systems in the assessment of age-related serum immunoglobulin levels in pediatric patients. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
4-) Akan Ayşegül, Dibek Mısırlıoğlu Emine, Civelek Ersoy, Vezir Emine, Kocabaş Can Naci, 2019. Diagnosis of atopic dermatitis in children: comparison of the Hanifin-Rajka and the United Kingdom Working Party criteria. ALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA
5-) Bayrakdar Fatma, Kocabaş Can Naci, Altas Ayse Basak, Kavuncuoglu H Gokhan, Cosgun Yasemin, Dibek Mısırlıoğlu Emine, Durmaz Ihsan, Korukluoglu Gulay, 2018. Genetic variability human respiratory syncytial virus subgroups A and B in Turkey during six successive epidemic seasons, 2009-2015. Journal of Medical Virology
6-) Büchele.,G., Genuneit.,J., Weinmayr.,G..., Björkstén.,B., Gehring.,U., Von Mutius.,A., Priftanji.,A., Stein.,R., Addo.,E., Priftis.,K., Shah.,J., Forastiere.,F., Svabe.,v., Crane.,J., Nystad.,W., García.,L., Saraçlar.,Y., Strachan.,D., Phase II Study Group.,I., 2010. International variations in bronchial responsiveness in children: findings from ISAAC phase two. Ped Pulmonology
7-) Lahortiga Idoya, Akın Cem, Cools Jan, Wilson Todd M, Mentens Nicole, Arthur Diane C, Maric Irına, Noel Pierre, Kocabaş Can Naci, Maynen Peter, Lessin Lawrence S, Wlodarska Iwona, Robyn Jamie, Metcalfe Dean D, 2008. Activity of imatinib in systemic mastocytosis with chronic basophilic leukemia and a PRKG2 PDGFRB fusion. Haematologica
8-) Kocabaş Can Naci, Katsenelson Nora, Kanswal Sunita, Kennedy Margaret N, Cui Xinle, Blake Milan S, Segal David M, Akkoyunlu Mustafa, 2007. Neisseria meningitidis type C capsular polysaccharide inhibits lipooligosaccharide induced cell activation by binding to CD14. Cellular Microbiology
9-) Akin Cem, Scott Linda M, Kocabaş Can Naci, Kushnirsukhov Natalia, Brittain Emily, Noel Pa, Metcalfe Dean D, 2007. Demonstration of an aberrant mast cell population with clonal markers in a subset of patients with idiopathic anaphylaxis. Blood
10-) Kocabaş Can Naci, Adalıoğlu Gönül, Coşkun Turgay, Tuncer Ayfer, Şekerel Bülent Enis, 2006. The relationship between serum selenium levels and frequent wheeze in children. Turk J Pediatr
11-) Kocabaş Can Naci, Yavuz Ahmet Selim, Lipsky Peter E, Metcalfe Dean D, Akın Cem, 2005. Analysis of the lineage relationship between mast cells and basophils using the c kit D816V mutation as a biologic signature. J Allergy Clin Immunol.
12-) Kocabas C.n., Civelek E., Sackesen C., Orhan F., Tuncer A., Adalioglu G., Sekerel B.e., 2005. Burden of rhinitis in children with asthma. Pediatric Pulmonology
13-) Saçkesen Cansın, Şekerel Bülent Enis, Orhan Fazıl, Kocabaş Can Naci, Tuncer Ayfer, Adalıoğlu Gönül, 2004. The etiology of different forms of urticaria in childhood. Pediatr Dermatol.
14-) Kocabaş Can Naci, Şekerel Bülent Enis, Fırat Pınar, Okur Hamza, Adalıoğlu Gönül, 2004. Levamisole might it be used in treatment and prevention of atopic diseases. J Asthma
15-) Saraçlar Yıldız, Kuyucu Semanur, Tuncer Ayfer, Şekerel Bülent Enis, Saçkesen Cansın, Kocabaş Can Naci, 2003. Prevalence of asthmatic phenotypes and bronchial hyperresponsiveness in Turkish schoolchildren an International Study of Asthma and Allergies in Childhood ISAAC phase 2 study. Ann Allergy Asthma Immunol
16-) Kocabaş Can Naci, Şekerel Bülent Enis, 2003. Cow s milk allergic patients should be informed of the sources of caseinate. Turk J Pediatr
17-) Kocabaş Can Naci, Coşkun Turgay, Yurdakök Murat, Hazıroğlu Rıfkı, 2003. The effects of aflatoxin B1 on the development of kwashiorkor in mice. Hum Exp Toxicol.
18-) Orhan Fazıl, Şekerel Bülent Enis, Kocabaş Can Naci, Saçkesen Cansın, Adalıoğlu Gönül, Tuncer Ayfer, 2003. Complementary and alternative medicine in children with asthma. Ann Allergy Asthma Immunol
19-) Cemeroglu Ayşe Pınar, Kocabaş Can Naci, Coşkun Turgay, Gürgey Aytemiz, 2001. Low serum carnitine concentrations in healthy children with iron deficiency anemia. Pediatr Hematol Oncol
20-) Tokatlı Ayşegül, Coşkun Turgay, Kocabaş Can Naci, Özalp Imran, Balcı Sevim, 1994. Classical phenylketonuria associated with Goldenhar s syndrome A case report. Turk J Pediatr
21-) Yurdakök Murat, Kocabaş Can Naci, 1991. CSF erythrocyte volume analysis a simple method for the diagnosis of traumatic tap in newborn infants. Pediatr Neurosurg

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kulhas Celik İlknur, Dibek Mısırlıoğlu Emine, Kocabaş Can Naci, 2019. Recent developments in drug hypersensitivity in children. EXPERT REVIEW OF CLINICAL IMMUNOLOGY
2-) Kocabaş Can Naci, Şekerel Bülent Enis, 2003. Does systemic exposure to aflatoxin B 1 cause allergic sensitization. Allergy
3-) Kocabaş Can Naci, 2001. Do hepatitis B virus carriers develop atopic diseases. Allergy

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Toyran Müge, Vezir Emine, Keskin Özlem, Orhan Fazıl, Bilgiç Eltan Sevgi, Dibek Mısırlıoğlu Emine, Güvenir Hakan, Kocabaş Can Naci, 2019. Besin İlişkili Anafilaksi Yaşamış Çocuklarla Başa Çıkmada Ebeveynlerin Karşılaştığı Sorunlar. Turkish Journal of Pediatric Disease

(G-3-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu araştırma projesinde polen duyarlı alerjik riniti olan ve arı venomu ile anafilaksi geçiren hastalardan alerjen immünoterapi öncesi ve immünoterapinin birinci ve ikinci yılında elde edilen eksozomların fenotipik özelliklerin ve taşıdığı immün modülasyonda etkili miRNA gibi moleküllerin belirlenmesi alerjen immünoterapinin immün sistem hücrelerine CD3 CD8 T hücre CD3 CD4 CD25 Foxp3 Treg hafıza T hücreleri etkisinin saptanması serumda ve stimüle edilmiş periferik kan mononükleer hücreleri ve lenfosit kültürlerindeki sitokin IL 4 IL 5 IL 10 IL 13 IL 12 IL17 IFN TGF düzeylerindeki değişimlerin belirlenmesi alerjen spesifik IgG4 IgE oranı üzerindeki etkilerinin araştırılması ve alerjen immünoterapi sonrası meydana gelen immünolojik değişikliklerin semptom ve medikasyon skorları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Alerjen Spesifik İmmünoterapinin Sitokin Profili Eksozomlar Ve T Lenfositler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 2014-2017

(G-4-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Obezitenin astımlı hastalarda neden olduğu inflamasyon. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Obezitenin astımlı çocuklarda havayolu ve sistemik inflamasyon üzerine etkileri. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ülkemizde Dört Ardışık Epidemik Sezonda Dolaşımda Olan Human Respiratory Syncytial Virus Suşlarının Genetik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Tanısal Amaçlı qRT PCR Geliştirilmesi. 2014-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. BRONŞİAL HİPERREAKTİVİTE (BHR) VE ASTIMDA GENOTİP-FENOTİP İLİŞKİSİ. 2014-2016

Verdiği Dersler

MED 4010 2019-2020 Güz

PEDİATRİCS

TIP 4010 2019-2020 Güz

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 6003 2019-2020 Güz

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI