Personel

Araştırma Görevlisi Cemal Artun
Araştırma Görevlisi
Cemal Artun
@ E-posta
cemalartun@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği 12.06.2009

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi 07.12.2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Artun Cemal, Akbulut Onur, 2015. YÖNETSEL BİR OLGU OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM FETHİYE DEKİ YEREL YÖNETİM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Artun Cemal, Çelik Nur, 2017. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sürdürülebilir Turizm Boyutlarına Yönelik Farkındalıklarının Tespiti: Yüksekkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği. The Journal of Academic Social Science
2-) Avcı Umut, Gümüş Dönmez Filiz, Artun Cemal, 2017. Mesleki Doyum ve Mesleği Bırakma Niyeti İlişkisi: Turizm Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Artun Cemal, 2016. DETERMINING THE POTENTIAL OF MARINE TOURISM CLUSTER IN FETHIYE. The 1st International Marine Tourism & Marine Industry Conference
2-) Taslak Soner, Arsezen Otamış Pelin, Artun Cemal, 2016. EFFECT OF PATERNALIST LEADERSHIP AND HELPFUL LEADERSHIP BEHAVIOR ON EMPLOYEE COMMITMENT AKUT SAMPLE. The 6th Multidisciplinary Academic Conference

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Avcı Umut, Gümüş Dönmez Filiz, Artun Cemal, 2016. MESLEKİ DOYUM VE MESLEĞİ BIRAKMA NİYETİ İLİŞKİSİ TURİZM ÇALIŞANLARI ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA. 17. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Artun Cemal, Akbulut Onur, 2015. YÖNETSEL BİR OLGU OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM FETHİYE DEKİ YEREL YÖNETİM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
3-) Artun Cemal, 2015. Fethiye de Kırsal Turizm ve Sorunları Hakkında STK Lar ve Yerel Yönetimin Görüşleri. 4.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2016. Sürdürülebilir Turizm Temel Kavramlar ve İlkeler/SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN BAŞARI KOŞULLARI VE ETKİN BİRTURİZM POLİTİKASININ BELİRLENMESİNE ETKİ EDEN ETMENLER. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK