Personel

Araş.Gör.Dr. Cemal Artun
Araş.Gör.Dr.
Cemal Artun
@ E-posta
cemalartun@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı