Personel

Doç.Dr. CERAY ALDEMİR
Doç.Dr.
Ceray Aldemir
@ E-posta
cerayaldemir@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5654

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 16.06.2006

Yüksek Lisans

University of Manchester, Manchester Business School, Public Administration 17.09.2010

Doktora

University of Manchester, Manchester Business School, People, Management and Organization 16.05.2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Pırıa Marina, Belma Kalamujıc Stroıl, Gıannetto Danıela, Tarkan Ali Serhan, Gavrılovıc Ana, Špelıc Ivan, Radocaj Tena, Killi Nurçin, Filiz Halit, Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, Kamberı Elvis, Hala Edmond, Bakıu Rigers, Kolıtarı Jerina, Buda Enkelejda, Durmıshaj Bakıu Silvia, Sadıku Edlira, Bakrac Azra, Mujıc Emir, Avdıc Subha, Doumpas Nikos, Gıovos Ioannis, Dınoshı Irsida, Ušanovıc Lejla, Kalajdzıc Abdurahim, Pešıc Ana, Cetkovıc Ilija, Markovıc Olivera, Mıloševıc Dragana, Mrdak Danilo, Sará Gianluca, Bosch Belmar Mar, Marchessaux Guillaume, Trajanovskı Sasho, Zdraveskı Konstantin, 2021. An assessment of regulation, education practices and socio-economic perceptions of non-native aquatic species in the Balkans. Journal of Vertebrate Biology
2-) Aldemir Ceray, Yazıcı Nusret, Uçma Uysal Tuğba, 2017. Yakınsama mı Ayrışma mı? Kamu MuhasebeSisteminin Dönüşümü: İDT Örneği. Amme İdaresi Dergisi

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Aldemir Ceray, Kaya Merve, 2020. BİLGİ TOPLUMU, SİBER GÜVENLİK VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi
2-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2020. Yerel Katılım Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
3-) Aldemir Ceray, Avşar Merve Nurdan, 2020. PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
4-) Aldemir Ceray, Kaya Merve, 2020. “Dürtme” Fikrinin Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Covid-19 Döneminde Hükümetler Tarafından Uygulanması. GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
5-) Aldemir Ceray, 2018. Educational Governance in Turkey: From the view of New Public Management and New Social Movement Theories. Gaziantep University Journal of Social Sciences
6-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. Üniversite Sanayi İşbirliğinde Ticaret ve Sanayi Odalarının Rolü: Bir Yönetişim Modeli Olarak MUTSO Akademi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
7-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2018. DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ
8-) Gezgüç Gözde Müşerref, Aldemir Ceray, Uzun Turgay, 2015. 6360 SAYILI KANUN ve MUĞLA ÖRNEĞİ. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
9-) Aldemir Ceray, 2015. A COMPARATIVE ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT REFORM PROCESSES IN THE UNITED KINGDOM AND TURKEY. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2018. YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Ombudsman
2-) Aldemir Ceray, Budak Canan, 2018. Cam Tavanı Kırmak: Parlamentoda Cinsiyet Kotası. Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi
3-) Aldemir Ceray, Hameş Özge, 2018. Katılımcı Yönetim ve Avustralya Seçim Sistemi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
4-) Aldemir Ceray, Atağan Gülşah, 2018. Bir Entelektüel Göçün Anatomisi: Fritz Neumark Türk Kamu Mali Yönetiminin ve Devlet Muhasebe Sisteminin İnşası. Muhasebe ve Bilim Dünyası

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aldemir Ceray, 2016. BESERİ BİLİMLER FELSEFESİNDE ANTİNATURALİST YAKLAŞIMIN ELEŞTİREL TEMELLERİNİN ANALİZİ. Uluslararası Yönetim Ekonomi Siyaset Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2019. TÜRKİYE’NİN ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİNDE SİBER GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ. 13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13)
2-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, Kurt Ganite, 2017. “Hesaplanabilir Hale Getirme” Kavramının Kamu Kurumlarının Şeffaflığındaki Önemi. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES
3-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2017. Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı ve Uygulanabilirliği. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES
4-) Aldemir Ceray, Şahin Dilara, 2017. DİJİTAL ÇAĞ YÖNETİŞİMİ KAVRAMININ KARŞILAŞTIRMALI LİTERATÜR ANALİZİ. 15. ULUSLARARASI kAYFOR
5-) Aldemir Ceray, Uzun Turgay, Denizelli Şeniz, 2017. SIĞINMACILAR ve YEREL YÖNETİMLER MUĞLA?NIN GÖÇYÖNETİŞİMİ DENEMESİ. 11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 11)
6-) Uzun Turgay, Aldemir Ceray, Gezgüç Gözde Müşerref, 2017. Yerel Yöneticiler Gözünden 6360 Sayılı KAnun ve Muğla Örneği. 14. ULUSLARARASIKAYFOR
7-) Aldemir, C., 2015. İyi Yönetişimden Direnen Yönetişime Muğla Kent Konseyi Kadın Meclisleri Örnek Olayı. 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi, KKTC, Gazimağusa
8-) Aldemir, C., 2013. Educational Governance and Islamic Social Movements . Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu, 19 Mayıs Universitesi, Samsun
9-) Aldemir, C., 2012. The Role of the Main Islamic Groups on Educational Policy in New Public Management Age (since 1980) in Turkey . International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012: 5. Uluslararası Egitim, Araştırma ve Yenilik Konferansı), İspanya-Madrid
10-) Aldemir, C., 2011. From the view of Education Policy A Literature Review of New Public Management and New Social Movement Theory . Doctoral Research Conference, Manchester Business School

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şen Eyüp, Aldemir Ceray, 2018. YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aldemir Ceray, Atağan Gülşah, 2018. BİR ENTELEKTÜEL GÖÇÜN ANATOMİSİ: FRİTZ NEUMARKTÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNİN ve DEVLET MUHASEBE SİSTEMİNİN İNŞASI. Uluslararası Muhasebe Konferansı - MÖDAV
2-) Gezgüç, G.M., Uzun, T., Aldemir, C., 2015. 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği. XIII. Kamu Yönetimi Forumu, Selçuk Üniversitesi, Konya

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. 4. ve 8. Kalkınma Planlarında Kırsal Turizm ve Kalkınma Konularının Ele Alınış Biçimleri. 2. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2018. Kırsal Turizmin Yerel Yönetimlerde Kalkınma Aracı Olarak Kullanılması. 2. International Rural Tourism and Development Congress
3-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2018. Risk Based Internal Control in Local Governments: The Evaluation of COSO Framework. 1st International Congress of Political, Econmical and Financial Analysis – PEFA
4-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. The APPLICATION OF CONTINUOUS AUDITING IN PUBLIC ORGANISATIONS AS A TOOL FOR GOOD GOVERNANCE. 1st International Congress of Political, Econmical and Financial Analysis – PEFA

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öztürk Namık Kemal, Aldemir Ceray, 2022. Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi/ KAMU YÖNETİMİNİN PROFESYONEL KURULUŞLARI: IIAS, ASPA, NASPAA ve ENA. Yayın Evi: TİAV Yayınları Editör Adı: Hamza Ateş
2-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, Kahraman Egemen, 2022. Interdisciplinary Researches in Economics and Administration Sciences Concepts, Researches and Applications/CHAPTER VI. PERSPECTIVES ON THE CIRCULAR ECONOMY AND COMBINED EVALUATIONS FOR DENMARK, GERMANY, ITALY, SPAIN, TURKEY AND THE UNITED KINGDOM. Yayın Evi: Livre de Lyon Editör Adı: Assoc. Prof. Dr. Banu Tanrıöver , Inst. M. Selçuk Özkan
3-) Aldemir Ceray, 2022. İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yönelimler/Küresel İnsan Kaynaklari. Yayın Evi: Gazi Kitapevi Editör Adı: Doç. Dr. Mehmet Akif Özer
4-) Aldemir Ceray, Yanık Şerife Gökçen, 2022. Yapay Zeka Politikaları: Ülke İncelemeleri/Hollanda’nın Yapay Zekâ Politikası. Yayın Evi: Nobel Yayınevi Editör Adı: Elvettin AKMAN (Doç. Dr.) Tuğçe BAYRAM TOPÇU (Arş. Gör.) Aizat CHİFTCHİ (Doktora Öğrencisi)
5-) Aldemir Ceray, 2022. Finansta Disiplinlerarası Yaklaşımlar/Kamu Finansman Yönetiminde Dönüşüm: Dijital Yönetişim ve E-Tedarik. Yayın Evi: Seçkin Editör Adı: Erkan Poyraz
6-) Şen Eyüp, Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, Karabulut Ali Naci, 2021. THE ROAD TO SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION - DEVELOPMENT OF A SELF-ASSESSMENT TOOL AND APPLICATION IN FIVE COUNTRIES/Monitoring Sustainable Food Consumption: The Sustainable Consumption of Food Index. Yayın Evi: Aarhus Universitet, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS Editör Adı: Grunert Klaus, Bulut Zeki Atıl, Haas Rainer, Horska Elena, Uçma Uysal Tuğba, Mehlmann Marilyn
7-) Yorulmaz Yılmaz İlker, Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2021. MULTICULTURALISM, INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION AND ACADEMIC HOSPITALITY/Internationalization of the Curriculum in Higher Education Institutions: Internationalization at Home. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Arsoy Poroy, Aylin
8-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2021. MULTICULTURALISM, INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION AND ACADEMIC HOSPITALITY/Developing Intercultural Competence of Non-Academic staff: The Role of Continuing Professional Development. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Arsoy Poroy, Aylin
9-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2021. Covid - 19 Pandemisi ve Türkiye/SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ COVİD – 19 SALGINI MÜCADELE SÜRECİNDE UYGULADIĞI KAMU POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Yayın Evi: Türk İdari Araştırmalar Vakfı - TİAV Editör Adı: Tekin Avener, Ahmet Barbak, Recep Fedai
10-) Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, 2020. Encyclopedia of Organisational Knowledge, Administration and Technology (5 Volumes)/The Necessity of Acting in the Public Interest: Corruption and Fraud in Public Sector. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Mehdi Khosrow - Pour
11-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2020. Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations/A Model Proposal for Local Governments to Increase Citizen Involvement in the Age of Information Society and E-Government: Crowdsourcing. Yayın Evi: IGI GLOBAL Editör Adı: Cenay Babaoğlu, Elvettin Akman and Onur Kulaç
12-) Aldemir Ceray, 2020. OMBUDSMANLIK Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları/Kadın, Çocuk ve Aile Ombudsmanlığı. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Oğuzhan Erdoğan
13-) Aldemir Ceray, 2019. SOSYAL, BEŞERİVE İDARİ BİLİMLERALANINDA ARAŞTIRMAVE DEĞERLENDİRMELERCİLT 1/Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetişim. Yayın Evi: GECE AKADEMİ Editör Adı: Prof. Dr. Orhan ÇOBAN, Doç. Dr. Ali ERBAŞI, Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ, Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU
14-) Aldemir Ceray, 2018. Disiplinlerarası Bakış Açısı İle YÖNETİŞİM İçinde Tugba Ucma Uysal and Ganite Kurt (editörler). (2018). Disiplinlerarası Bakış Açısı İle YÖNETİŞİM, Gazi Kitabevi, Ankara./Kamuda Kurumsal Yönetişim Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme,. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Ucma Uysal Tuğba, Kurt Ganite
15-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2018. Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments/The Potential Correlation Between Organizational Structure and Financial Sustainability in Turkish Local Government: The Case of Mugla Municipalities. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Manuel Pedro Rodríguez Bolivar and María Deseada López Subires
16-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2017. ACCOUNTING AND CORPORATE REPORTING -TODAY AND TOMORROW/Public Accounting Reform from Institutional TheoryPerspectives: Case of Turkey. Yayın Evi: Intech Editör Adı: Gökten, Soner

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aldemir Ceray, Uçma Uysal Tuğba, 2017. ACCOUNTING/Public Accounting Reform from Institutional Theory Perspectives: Case of Turkey. Yayın Evi: Intech Publications Editör Adı: SONER GÖKTEN

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD). 2015. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Eğitim Bilim Toplum. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Ombudsman Akademik. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Multi-Level Governance in Developing Economies.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. The Concept Of Development : An Interdisciplinary Approach.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) An assessment of regulation, education practices and socio-economic perceptions of non-native aquatic species in the Balkans - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
2-) ACCOUNTING/Public Accounting Reform from Institutional Theory Perspectives: Case of Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) “Dürtme” Fikrinin Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Covid-19 Döneminde Hükümetler Tarafından Uygulanması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
3-) ACCOUNTING/Public Accounting Reform from Institutional Theory Perspectives: Case of Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) 6360 SAYILI KANUN ve MUĞLA ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ACCOUNTING/Public Accounting Reform from Institutional Theory Perspectives: Case of Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) ACCOUNTING AND CORPORATE REPORTING -TODAY AND TOMORROW/Public Accounting Reform from Institutional TheoryPerspectives: Case of Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments/The Potential Correlation Between Organizational Structure and Financial Sustainability in Turkish Local Government: The Case of Mugla Municipalities - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
2-) “Dürtme” Fikrinin Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Covid-19 Döneminde Hükümetler Tarafından Uygulanması - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) BİR ENTELEKTÜEL GÖÇÜN ANATOMİSİ: FRİTZ NEUMARKTÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNİN ve DEVLET MUHASEBE SİSTEMİNİN İNŞASI - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
5-) 6360 SAYILI KANUN ve MUĞLA ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Cam Tavanı Kırmak: Parlamentoda Cinsiyet Kotası - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) 6360 SAYILI KANUN ve MUĞLA ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
9-) Educational Governance in Turkey: From the view of New Public Management and New Social Movement Theories - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
2-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
3-) PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
4-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
5-) PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK UYGULAMALARI - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
6-) 6360 SAYILI KANUN ve MUĞLA ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
7-) ACCOUNTING AND CORPORATE REPORTING -TODAY AND TOMORROW/Public Accounting Reform from Institutional TheoryPerspectives: Case of Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Financial Sustainability and Intergenerational Equity in Local Governments/The Potential Correlation Between Organizational Structure and Financial Sustainability in Turkish Local Government: The Case of Mugla Municipalities - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
10-) Gelişmekte Olan Ülkelerde Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı ve Uygulanabilirliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
11-) Yakınsama mı Ayrışma mı? Kamu MuhasebeSisteminin Dönüşümü: İDT Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 6360 SAYILI KANUN ve MUĞLA ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Bilim ve Teknoloji Politikalarının Yerel Yönetimlerdeki Yansımaları: Hollanda Molenwaard Belediyesi ve Türkiye Menteşe Belediyesi Karşılaştırmalı Örnekleri. Konu: Bilim ve Teknoloji Politikaları. Merve Nurdan-Avşar. 2021
2-) Tez Adı: Dürtmenin davranışsal kamu politikası aracı olarak kullanılması "İngiltere ve Türkiye karşılaştırmalı analizi". Konu: Dürtmenin davranışsal kamu politikası aracı olarak kullanılması. MERVE-KAYA. 2021
3-) Tez Adı: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Kamu Politikası Üretim Sürecinde Kadın Milletvekillerinin Etkileri (1983-2018)/The Effects of Women MPs on the Public Policy Production Process for Gender Equality (1983-2018). Konu: Kamu Politikası- Toplumsal Cinsiyet . Canan-Budak. 2020

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Koordinatör Yrd.. Konu: RiskMan Konsorsiyumu, AB ülkeleri ile Batı Balkanlar'dan 13 uluslararası ortağı içerir ve ERASMUS + CBHE programı 2020 aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. Projenin ana amacı, paydaşların eğitimini, yerli olmayan türlerin risk değerlendirmesi alanında yüksek eğitimi teşvik etmek ve Batı Balkan Bölgesi'ndeki yerli olmayan türlerin yönetimi konusunda araştırma ve işbirliğini teşvik etmektir.. Proje Türü: AB. Educational Capacity Strengthening for Risk Managment of Non-native Aquatic Species in Western Balkans -(RiskMan). 2020-2022
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: The European Commission has adopted a new action plan for sustainable growth which directly points to the needs of the circular economy. In a circular economy, the materials are used continuously back through the value chain for reprocess, resulting in less energy and resource consumption. . Proje Türü: Avrupa Birliği. Embedding Circular Economy Thinking in HEIs Through University and Industry Partnerships (CirThink). 2020-2022

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: In Italy, despite official attempts for the creation of regular paths starting from TVETs (in Italy ITS) and continuing with a third year and a bachelor’s degree, this connection is notsystematized yet. Only few TVETs assign ECTSs for their modules, making it difficult for Universities to recognize their exams and therefore forcing TVET graduates wishing tocontinue their studies to start their Bachelor’s degree from the beginning, discouraging them as it entails a huge quantity of additional time. Only specific agreements between TVETsand universities allow this recognition, which, anyway, is often incomplete, requiring some integrations. JAC, LLEIDA, IVIC are among the TVETs that have activated agreements withUniversities to recognize ECTS and enable students to complete their studies obtaining a Bachelor’s or a Master’s with an additional 1-3 years of study. This system has proved to bevery effective and needs to be adopted on a larger geographical scale to become ordinary practice in the medium term and – hopefully – officially systematized with dedicated policiesin the longer term.MAIN AIM:To establish a strategic and structured cooperation between European and non-European Universities and TVETs delivering technical higher education creating a network for thedevelopment of joint international courses and able to constitute – in the medium term –a European University.. Proje Türü: Avrupa Birliği. International Technical Higher Education Network (I-THEN). 2020-2022
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: The phenomenon of unemployment among young people has emerged in the European Union, with different incidence in the different member states. But in general, the unemployment rate in the population aged 20 to 29 years is higher than the unemployment rate in the total population. In Portugal, unemployed people under the age of 30 represented in 2018, 15 of the total unemployed, with 5 being the percentage of those who were 25 years old or less. In addition to these cases are young people who have completed their education and are looking for their first job. According to Eurostat, the unemployed population between 20 and 29 years old with post-secondary education represented more than twice the average of the EU-27 in three member states that are part of the consortium for this project (Italy, Spain and Turkey, being 13.0 the rate seen in Portugal in the same age group A relevant group in this field is made up of young people with higher education. One of the reasons that has been pointed out for this phenomenon is related to a gap between the training received and the needs of employers, so this project aims to contribute to a reduction of youth unemployment through specially developed training, corresponding to the needs of companies in the region. . Given that the issue of youth unemployment is transversal in the EU member states, this project can be developed by the consortium partners, with the same objectives and using the same methodology. The TSEMY project involves innovation as it assumes a different answer to the existing problem of unemployment. On the one hand, this new methodology leads to the production of training content that meets the needs of employers and on the other, training is a mix of training in the workplace and mentoring through a digital platform. Finally, the fact that it is tailor-made training accompanied by a motivational strategy for trainees and employers will lead to sustainable action that can be replicated in other work contexts and other member states.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Training for Sustainable Employment of Youth and Young Adults (TSEMY). 2020-2022
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Small and medium-sized enterprises (SMEs) are of paramount importance to dominate the economies in terms of not only numbers, but also to make akey contribution to employment and value added for both - the European Union (EU) and the partner states. Since 2008, a series of measures have beenadopted, which are intended to improve the framework conditions for SMEs. Several of these measures aim at the Euro zone or need to be implementedon a national or regional level. From the EU Commission’s perspective, one of the important fields of action is to strengthen the entrepreneurial spirit inSMEs via improving new mentoring skills for SMEs.Both EU Commission researches on SMEs and the business administration literature indicate that the solid experience of the SMEs are not sufficient toproduce a digital competency framework and skill card in SMEs. In parallel with these findings, the previous EU projects conducted by MSKU (HARBIFand as partner organisation in 5POINTS) proved that SMEs are not able to tackle the new management tools and they are not aware of their capacity andcapability for change to enable them to compete on local, domestic and later on global markets on their own. Or in other words, in order to change theirskills in the digital era, the SMEs need a different eye, which reveals their own capacity. The He-Men Project, as it appears in the ”cartoon”, solves theproblems for his society by having its power in the name of greyskull, will provide a privilege to develop unique mentoring skills and exchange goodpractices among SMEs in order to remind them - “They Have the Power”.In addition to this, the He-Men project will aim to develop digital mentoring skills of SME mentors by spreading a reverse mentoring approach. On theone hand, the He-Men project will bridge generational gaps between older and younger employees in SMEs, on the other hand it will spur innovation andnew product and service ideas by more actively soliciting input and advice from younger workers in the digital transformation era.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Heroes of SMEs: Developing Unique Mentoring Skills and Techniques. 2019-2022
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: The economic strategy for the Europe calls for world class business skills in engineering, lifesciences, digital technology, green technology, as well as language skills to drive exports, logisticsskills to create more effective working and innovators to develop new products. Europe also needsmore people in care roles as well as entrepreneurs who build their own business. At present many ofour adults – especially in deprived areas aspire to local, low paid jobs – and have not beenencouraged to think more broadly, nationally, internationally or interculturally. The EuropeanCommission has adopted the proposal for a new Recommendation on Key Competences for Lifelonglearning in 2018. According to the report, competence requirements have changed with morebusinesses being subject to automation, technologies playing a bigger role in all areas of work andlife, and entrepreneurial activities. Personal, social and civic competences becoming more relevant inorder to ensure resilience and ability to adapt to change.Europe needs to develop adults’ individual ‘soft skills’ and collective intercultural competences.Recognising that each individual is unique – with strengths and abilities that should shape theiraspirations and build their confidence. Good self-awareness is the beginning of emotional intelligence– the ability to understand what drives (and frustrates) us and how we differ from others. TheInterculturality – Intercultural competence for international business development project willtherefore focus on the Key competences of:• Entrepreneurship• Civic skills• Personal, Social and Learning• Cultural awareness and expression. Proje Türü: Avrupa Birliği. Intercultural Competence Development for International Business Environment. 2019-2022
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: According to UNESCO’s latest data, there are over 4,8 million international students around the world.Eurostat 2016 data shows that there are at least 1,6 million international students undertaking their highereducation in EU Member States.The EU supports education and training activities of Member States in several aspects (eg.Erasmus mobilityprogram, European Structural and Investment Funds, The Education and Training Monitor) Also educationand training are a critical focus of the EU’s broader socio-economic agenda included in the Europe 2020strategy. The European Education Area that the EU is also helping to build, aim to strength educationaloutcomes and learning mobility, promote common values.EU strategies and efforts relating to international education in ET 2020, especially based on mobility andeducation system (eg.bologna process and ECTS system) and administrative system (eg.european studentcard).In consideration of increasing number of international students in Europe, AcHopInt contributes to thesocial, cultural and academic achievement needs of international students. The AcHopInt project isspecifically developed for providing academic hospitality in higher education institutions and try to fill thegap in this area. Beside the great efforts of EU concerning the future of internationalization of highereducation in Europe, AcHopInt takes another step by enhancing academic hospitality in higher educationinstitutions in both academic and non-academic aspects.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Academic Hospitality For International Students In Higher Education: Building Guidelines For Academic And Non-Academic Staff (AcHopInt). 2019-2022
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Food consumption continuously increases as population grows. Then, it seems a big problem to obtain sustainability as a dimension of sustainable growth. Sustainability in consumption of foods can be provided by both efficient use of natural resources and consumers’ increasing consciousness. However, it is difficult to suggest the existence of an accurate mechanism to educate consumers. It is obvious that there is a lack of education on sustainable consumption of foods both in national level and in European level. Therefore, with this project it is aimed at developing an education system for adults to provide sustainable consumption of foods. In order to develop such a system, an accurate measurement tool, a detailed needs analysis and educational activities are required.Project consists three stages. The first stage targets developing a valid, comprehensive and inter-cultural index to measure the sustainable consumption of foods. To do that, a needs analysis will be done and an index (SCOFI) will be developed after an extensive research, that includes getting the opinions of experts in the field and reviewing the previous studies. Then, the index will be organized in a manner that provides inter-cultural usability by having validity and reliability studies.In the second stage of the project, sustainable food consumption behaviours of adults in the partner countries will be analysed with the help of SCOFI developed in the first stage. Relating with social and demographic variables, consumer clusters will be developed. Every cluster will be defined in detail and their educational needs will be determined. Also the subject will gain a broader perspective with the competence map provided at partner countries level.In the third stage of the project, preparation of training materials and their distribution to the target groups is the main part. Printed resources like books, brochures, etc. and digital educational tools such as videos and mobile application will be designed at this stage. With the help of various multiplier events, seminars / webinars, short-term joint staff events and social media tools, these materials will be available to more than 9,000 individuals and more than 50 relevant organizations. At the same time, these training activities will be more extensively effective in the public with the created role models and digital tools. As a further result, this indirect effect is also expected to spread over others with whom more than 50 organizations that the training materials will be available have relationships. Additionally, this project, which is specifically designed for adults’ education, is expected to guide also the next generation consumers, who will be grown by the trainees. Besides the main objective, we also want to reach such goals within the project:- To raise the awereness of adults on sustainable consumption of food- To raise the skills and competencies of adults on food consumption- Analyzing the education needs of adults in the frame of sustainable food consumption issue- To create tools for facilitating the understanding of sustainable consumption of food by using training materials. Proje Türü: Avrupa Birliği. Assessing and Changing Adults’s Behaviour on SUStainable COnsumption of Food (SUSCOF). 2018-2022
7-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: http://eco-mode-project.eu/?lang=tr. Proje Türü: AB. Fostering Eco-Innovative Business Model Development in SMEs(ECOMODE). 2018-2020
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: In consideration of the increased complexity of modern education, training and learning systems, the project contributes to the promotion of eco-innovative business model training programs to become a sustainable part of hospitality business and employability. This necessity for improvement of transparency and recognition of qualifications for both ecological and innovative circular economy development is answered through the development of the learning outcomes based on the training system. The main aim of the project is to implement the innovative VET system for workplace basic skills with eco-innovative business sustainability awareness in hospitality industry in line with the current shift of the EU labour market towards smart and innovative jobs. The program foresees to improve the quality of training of professionals in Eco-innovative Business Management through flexible, transferable innovative learning outcomes and design of learning pathways for shifting to competence-based training.The results of a preliminary needs analysis through the European Commission’xxs web-site, the following issues have been identified: • the current education on offer in the field of Eco-innovative business understanding and management in Europe is insufficient --consequently, there is a strong educational need in this area• the introduction of common European standards is a necessity for business to choose to operate on a more comparable ecological level, which can be applied across all industries in order to achieve a better consensus to operate in a eco-innovative way• in order to reach beyond current industry standards necessitates training for Eco-innovative Business Managers.With reference to the European priority “Encouragement of cooperation between VET and the world of work,” this project will provide an excellent example of how to improve environmental and innovative issues that come up in day-to-day business or at the academic level. This will serve as the protection of the environment via using innovative business solutions in the hospitality field. The supplement of competences in hospitality field will also supply the mobility of the workers in Europe more easily.The main objective of the present project is the identification of framework conditions regarding Eco-innovative Business Model (in particular meaning of terms, scope of activities required training, set of competences, use of on-line training tools, app and digital game) in partner countries to combine existing good practices to develop a standard practice to be used for a methodology for training and certification. The results of training will give the Eco-innovative Business Manager an overview of his role in the hospitality industry, be able to identify ecological and innovative issues to be tackled be aware when/where to update own knowledge base.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Fostering Eco-Innovative Business Model Development in SMEs(ECOMODE). 2018-2021
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: According to the Cybersecurity Strategy of the European Union, to promote cyber resilience in the EU, both public authorities and the private sector must develop capabilities and cooperate effectively securing networks and information systems in the EU is essential to keep the online economy running and to ensure prosperity. The use of new technologies brings new opportunities for enhanced business performance and operations, but also introduces several information security and privacy risks. Addressing these risks plays a significant role in business success and development nowadays, as growing security threats may potentially disrupt business continuity and cause monetary, reputational and other types of losses to SMEs. It is important to determine and mitigate risk to an acceptable level and maintain risk level for an integrated cyber risk management, which is connected in particular with cyber information security for SMEs. The organizations are required to assess the threats and opportunities, which affect their information systems, and the developments in current information technologies, publishing and creating of business information via internet. Also social media tools being a part of basic marketing strategies of SMEs make them generally more fragile against cybercrimes and attacks.Since cyber risk management and assessment are considered as backbones of a secure IT environment, the REDCYBERSG project aims to improve cybersecurity management skills of SMEs by filling gaps in SMEs in partner countries and to provide a comprehensive guide for integrating best practices into their procedures in order to mitigate cyber risks. This is achieved by focusing on such direct target groups as VET teachers and trainers, SME managers and employees and other stakeholder organisations related to the SME sector, which can make use of the developed intellectual outputs respectively by educating students (future employees, as SMEs represent 99 of all businesses in the EU), training employees or, in case of stakeholder organisations, by sustaining and disseminating information regarding the education and training solutions.The REDCYBERSG project will develop training materials accessed via an e-learning platform, which enables SME enterprises to take cyber risks into account and deploy their cybersecurity activities into the risk management processes of the organization taking into account the international standards, and making an assessment of this model on the basis of cross-regional and multi-cultural business domains. Thus it will be possible to mitigate cyber risks to an acceptable level in SMEs to manage risks and to contribute at the national and at the EU level for creating a suitable infrastructure.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Reducing The Cyber Security Management Skills Gap in SMEs (REDCYBERSG). 2018-2021

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: GEKA Teknik Destek Programı Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi . 2019-2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: PAYDAŞ GERİBİLDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GERİBİLDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ. 2020-2020

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Bölüm Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2017

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) TTO Yönetim Kurulu Üyeliği. Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

KAY 5518 2022-2023 Bahar

Yeni Toplumsal Hareketler

KAY 6524 2022-2023 Bahar

Karşılaştırmalı Kamu Politikası ve Yönetişim

KAY3510 2022-2023 Bahar

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

PAD1804 2022-2023 Bahar

Political Science

ECO3513 2022-2023 Güz

Global Governance

KAY 5503 2022-2023 Güz

Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim

KAY 6521 2022-2023 Güz

Sosyo-Kültürel Yapı ve Kamu Politikası

KAY 8507 2022-2023 Güz

Sosyal Bilimlerde Yöntem

KAY3513 2022-2023 Güz

Kamu Politikaları

KAY 5512 2021-2022 Bahar

Kamu Politikalarının Analizi

KAY 6524 2021-2022 Bahar

Karşılaştırmalı Kamu Politikası ve Yönetişim

KAY 8507 2021-2022 Bahar

Sosyal Bilimlerde Yöntem

KAY3510 2021-2022 Bahar

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

PAD1804 2021-2022 Bahar

Political Science

KAY 5503 2021-2022 Güz

Sivil Toplum Demokratikleşme Yönetişim

KAY 6521 2021-2022 Güz

Sosyo-Kültürel Yapı ve Kamu Politikası

KAY 8507 2021-2022 Güz

Sosyal Bilimlerde Yöntem

KAY3513 2021-2022 Güz

Kamu Politikaları

KAY4501 2021-2022 Güz

Kamu Yönetiminde Etik