Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ceren Uğuz Gençer
Doktor Öğretim Üyesi
Ceren Uğuz Gençer
@ E-posta
cerenuguz@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4869

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Anatomi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi 2007

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi Anabilim Dalı 17.11.2011

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Desdicioğlu.,K., UĞUZ.,C., SAKALLI.,B., KOYUNCU.,E., MALAS.,A., 2015. A STUDY ON THE STRUCTURE AND MORPHOLOGİC DEVELOPMENT OF CALCANEAL TENDON AND TRİCEPS SURAE MUSCLE İN HUMAN FETUSES DURİNG THE FETAL PERİOD AND THE EVALUATİON OF CLİNİCAL İMPORTANCE OF CALCANEAL TENDON. INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
2-) Desdicioğlu.,K., UĞUZ.,C., SAKALLI.,B., KOYUNCU.,E., MALAS.,A., 2015. ANATOMY AND VARIATIONS OF PLANTARIS MUSCLE IN FETUSES. JOURNAL OF THE ANATOMICAL SOCIETY OF INDIA
3-) Desdicioğlu Kadir, Uğuz Gençer Ceren, Koyuncu Esra, Candan Büşra, Malas Mehmet Ali, 2015. ANATOMY AND VARIATIONS OF PLANTARIS MUSCLE IN FETUSES. JOURNAL OF THE ANATOMICAL SOCIETY OF INDIA
4-) ESENLİK.,E., ŞENER.,H., YILMAZ.,H., UĞUZ.,C., MALAS.,A., 2013. Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses: A Cadaveric Study. . Cleft Palate Craniofac J
5-) Desdicioğlu.,K., Bozkurt.,K., UĞUZ.,C., EVCİL.,H., MALAS.,A., 2012. Morphometric Development of Sphincter of Oddi in Human Fetuses During Fetal Period: Microscopic Study. Desdicioğlu K, Bozkurt KK, Uğuz C, Evcil EH, Malas MA . Balkan Med J 2012; 29: 290-4

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) KOŞAR.,İ., TETİKER.,H., UĞUZ GENÇER.,C., BALCI.,Y., ŞAHAN.,M., 2015. A VARIATION OF THE THYROID CARTILAGE: ABSENCE OF LEFT SUPERIOR CORNU. CUMHURIYET MEDICAL JOURNAL

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Desdicioğlu.,K., ŞENER.,H., UĞUZ.,C., MALAS.,A., 2011. İntramuskuler Seyreden İki Farklı Nervus Suralis Olgusu.. Turkiye Klinikleri J Neur

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uğuz Gençer Ceren, 2018. TEACHING AND DURATION OF ANATOMY IN MEDICAL SCHOOLS OF TURKEY. 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) DİNÇOĞLU.,H., UĞUZ GENÇER.,C., GÜLAY.,Ş., GÜLLE.,K., KEÇECİ.,M., KONAK.,Ş., KUŞ.,M., ÖĞÜT.,S., POLAT.,G., POLAT.,M., SOYÖZ.,M., SUCAKLI.,B., ŞENER.,H., YASAN.,H., . 2015. Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı. Yayın Evi: Dünya Tıp Kitabevi

Verdiği Dersler

HEM1001 2018-2019 Güz

Anatomi