Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ceren Uğuz Gençer
Doktor Öğretim Üyesi
Ceren Uğuz Gençer
@ E-posta
cerenuguz@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4869

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Anatomi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi 2007

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi Anabilim Dalı 17.11.2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Desdicioğlu.,K., UĞUZ.,C., SAKALLI.,B., KOYUNCU.,E., MALAS.,A., 2015. A STUDY ON THE STRUCTURE AND MORPHOLOGİC DEVELOPMENT OF CALCANEAL TENDON AND TRİCEPS SURAE MUSCLE İN HUMAN FETUSES DURİNG THE FETAL PERİOD AND THE EVALUATİON OF CLİNİCAL İMPORTANCE OF CALCANEAL TENDON. INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
2-) Desdicioğlu.,K., UĞUZ.,C., SAKALLI.,B., KOYUNCU.,E., MALAS.,A., 2015. ANATOMY AND VARIATIONS OF PLANTARIS MUSCLE IN FETUSES. JOURNAL OF THE ANATOMICAL SOCIETY OF INDIA
3-) ESENLİK.,E., ŞENER.,H., YILMAZ.,H., UĞUZ.,C., MALAS.,A., 2013. Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses: A Cadaveric Study. . Cleft Palate Craniofac J
4-) Desdicioğlu.,K., Bozkurt.,K., UĞUZ.,C., EVCİL.,H., MALAS.,A., 2012. Morphometric Development of Sphincter of Oddi in Human Fetuses During Fetal Period: Microscopic Study. Desdicioğlu K, Bozkurt KK, Uğuz C, Evcil EH, Malas MA . Balkan Med J 2012; 29: 290-4

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) KOŞAR.,İ., TETİKER.,H., UĞUZ GENÇER.,C., BALCI.,Y., ŞAHAN.,M., 2015. A VARIATION OF THE THYROID CARTILAGE: ABSENCE OF LEFT SUPERIOR CORNU. CUMHURIYET MEDICAL JOURNAL

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Desdicioğlu.,K., ŞENER.,H., UĞUZ.,C., MALAS.,A., 2011. İntramuskuler Seyreden İki Farklı Nervus Suralis Olgusu.. Turkiye Klinikleri J Neur

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) "Anensefalik Olan İnsan Fetuslerinde Kraniyofasiyal ve İntraoral Yapılar: Bir Kadavra Çalışması" Esenlik E, Şener EH, Yılmaz HH, Uğuz C, Malas MA 12. Uluslararası Türk Ortodonti derneği Kongresi - 2011
2-) Effects of the maternal obesity on the prenatal and postnatal development" Malas MA, Uzun A, Uğuz C, Şener EH Joint Meeting of Anatomical Societies - 2011
3-) İnvestigation of effects of artifical food colorings exposed during prenatal period on the postnatal morphometric development” Şener EH, Uğuz C, Uzun A, Ceyhan NM, Malas MA,Gultekin F - 2011
4-) “Morphometric Development of Sphincter of Oddi in Human Fetuses During Fetal Period: Microscopic Study.” Desdicioğlu K, Bozkurt KK, Uğuz C, Evcil EH, Malas MA - 2011

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) "Evaluation of Morphometric Development of Intracranial Part of Central Nervous System During Fetal Period via Magnetic Resonance İmaging" Uğuz C, Malas MA, Sener E, Çetin M, Sulak O. - 2012

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) İntramuskuler Seyreden İki Farklı Nervus Suralis Olgusu" Desdicioğlu K, Evcil EH, Uğuz C, Malas MA - 2012
2-) Muğla İlköğretim Okullarına Devam Eden Erkek Öğrencilerde Dış Genital Organ Prevalansı - 2012

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) DİNÇOĞLU.,H., UĞUZ GENÇER.,C., GÜLAY.,Ş., GÜLLE.,K., KEÇECİ.,M., KONAK.,Ş., KUŞ.,M., ÖĞÜT.,S., POLAT.,G., POLAT.,M., SOYÖZ.,M., SUCAKLI.,B., ŞENER.,H., YASAN.,H., . 2015. Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı. Yayın Evi: Dünya Tıp Kitabevi

Verdiği Dersler

HEM1001 2018-2019 Güz

Anatomi

HEM1001 2017-2018 Güz

Anatomi

HEM1001 2016-2017 Yaz

Anatomi

HEM1001 2016-2017 Güz

Anatomi

HEM1001 2015-2016 Yaz

Anatomi

HEM1001 2015-2016 Güz

Anatomi

HEM1001 2015-2016 Güz

Anatomi