Personel

Doç.Dr. Ceren Oral
Doç.Dr.
Ceren Oral
@ E-posta
cerenuzar@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5570

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Ekonomi Ve Finans Bölümü / Ekonomi Ve Finans Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTEİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

Doktora

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ORAL.,C., 2016. Evaluating The Financial Performances Of Privately Owned Deposit Banks In Turkey By Topsis Method. İşletme Araştırmaları Dergisi
2-) ORAL.,C., 2016. Analytical Hierarchy Process as a Tool for Investment Appraisal. International Journal of Economics and Finance
3-) ORAL.,C., 2016. Financial Performance Evaluation of Sport Clubs Traded in Borsa Istanbul by Using Grey Relational Analysis . International Journal of Economics and Finance
4-) ORAL.,C., AKKAYA.,C., 2015. "Cash Flow At Risk: A Tool For Financial Planning", 2015, 23, 262-266.. Procedia Economics and Finance
5-) Mucan, B., Uzar, Ceren., "Managing Sustainability Risks And Opportunuties In Finance And Marketing", 2014, International Journal Of Business And Management Studies 6-1, 73-86. - 2014
6-) Uzar, C., "The Usage of Data Mining Technology in Financial Information System: An Application on Borsa Istanbul", 2014, International Journal of Finance & Banking Studies, 3-1, 51-61. - 2014
7-) Akkaya, G. C., Uzar, C., “The Usage Of Multiple-Criteria Decision Making Techniques On Profitability And Efficiency: An Application Of Promethee”, 2013, International Journal Of Economics And Finance Studies 5-1, 149-156. - 2013
8-) Uzar, C., Akkaya, G. C., , “The Mental And Behavioral Mistakes Investors Make”, 2013, International Journal Of Business And Management Studies 5-1, 120-128. - 2013
9-) Uzar, C., "Financial Performance Test Of Public Banks In Turkey: An Application Of Promethee", 2013, International Journal Of Economics And Finance Studies 5-3, 1-9. - 2013
10-) Akkaya, G. C., Uzar, C., “Financial Efficiency Test Of The ISE Tourism Companies: Data Envelopment Analysis Application”, 2012, International Journal Of Economics and Finance Studies 4-1, 95-100. - 2012
11-) Akkaya, G. C., Uzar, C.,“Karbona Dayalı Finansal Gelecek Sözleşmeleri ve Fiyat Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, 2012, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32-1, April, 67-80. - 2012
12-) Akkaya, G. C., Uzar, C., “The Role of International Systems in Strategic Financial Management”, 2012, International Journal on GSTF Business Review 1-4, April, 97-101. - 2012
13-) Akkaya, G. C., Uzar, C., “Data Mining in Financial Application”, 2011, Journal of Modern Accounting and Auditing, 7-12, December, 1362-1367. - 2011
14-) Akkaya, G. C., Uzar, C.,“Data Mining And Application Of It To Capital Markets”, 2011, International Journal Of Economics And Finance Studies 3-2, 57-67. - 2011
15-) Akkaya, G. C., Uzar, C., “Data Mining: Concept, Techniques and Applications”, 2011, International Journal on GSTF Business Review, 1-2, October, 41-44. - 2011

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Oral, C., Akkaya, G. C. "Profitability Analysis of Banks By Using Clustering Method: An Application on Turkish Banking Sector", 2015, 16 th International Academic Conference, Amsterdam, 12 May, 429-436. - 2015
2-) Uzar, C., Akkaya, G.C., "Climate Derivatives and an Examination on Weather Risk Insurance", 2012, International Finance Banking & Insurance Congress, 18-22 April, Antalya, 197-201. - 2012

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uzar, C., Akkaya, G. C., “Karbon Ticareti ve Karbon Borsaları Üzerine Bir İnceleme”, 2010, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak, 6-8 Mayıs, 481-486. - 2010

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Uzar, C., Akkaya, G. C., "Büyüme Trendinde Olan İşletmelerin Finansmanında Girişim Sermayesinin Rolü", 2011, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 5-7 Mayıs, Kuşadası, Aydın. - 2011

Verdiği Dersler

EKF2005 2019-2020 Güz

Finansal Yönetim I

EKF3511 2019-2020 Güz

Mali Tablolar Analizi

EKF4507 2019-2020 Güz

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi

UİT5511 2019-2020 Güz

Uluslararası Finans

EKF2006 2019-2020 Bahar

Finansal Yönetim II

EKF3512 2019-2020 Bahar

İşletme Sermayesi Yönetimi

EKF4514 2019-2020 Bahar

Davranışsal Finans

UİT5512 2019-2020 Bahar

Uluslararası Finansal Piyasalar

EKF2005 2018-2019 Güz

Finansal Yönetim I

EKF3511 2018-2019 Güz

Mali Tablolar Analizi

EKF4501 2018-2019 Güz

Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar

EKF4507 2018-2019 Güz

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi

TUİ4503 2018-2019 Güz

Mali Tablolar ve Analizi

UİT5511 2018-2019 Güz

Uluslararası Finans

EKF2006 2018-2019 Bahar

Finansal Yönetim II

EKF3514 2018-2019 Bahar

Uluslararası Finans

EKF4514 2018-2019 Bahar

Davranışsal Finans

TUİ3006 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim

UİT5512 2018-2019 Bahar

Uluslararası Finansal Piyasalar

İŞL3002 2018-2019 Bahar

Finansal Yönetim

İŞL4518 2018-2019 Bahar

Uluslararası Finans