Personel

Yrd.Doç.Dr. Ceren Oral
Yrd.Doç.Dr.
Ceren Oral
@ E-posta
cerenuzar@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Ekonomi Ve Finans Bölümü / Ekonomi Ve Finans Bölümü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTEİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

Doktora

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ORAL.,C., 2016. Evaluating The Financial Performances Of Privately Owned Deposit Banks In Turkey By Topsis Method. İşletme Araştırmaları Dergisi
2-) ORAL.,C., 2016. Analytical Hierarchy Process as a Tool for Investment Appraisal. International Journal of Economics and Finance
3-) ORAL.,C., 2016. Financial Performance Evaluation of Sport Clubs Traded in Borsa Istanbul by Using Grey Relational Analysis . International Journal of Economics and Finance
4-) ORAL.,C., AKKAYA.,C., 2015. "Cash Flow At Risk: A Tool For Financial Planning", 2015, 23, 262-266.. Procedia Economics and Finance
5-) Uzar, C., "The Usage of Data Mining Technology in Financial Information System: An Application on Borsa Istanbul", 2014, International Journal of Finance & Banking Studies, 3-1, 51-61. - 2014
6-) Mucan, B., Uzar, Ceren., "Managing Sustainability Risks And Opportunuties In Finance And Marketing", 2014, International Journal Of Business And Management Studies 6-1, 73-86. - 2014
7-) Akkaya, G. C., Uzar, C., “The Usage Of Multiple-Criteria Decision Making Techniques On Profitability And Efficiency: An Application Of Promethee”, 2013, International Journal Of Economics And Finance Studies 5-1, 149-156. - 2013
8-) Uzar, C., Akkaya, G. C., , “The Mental And Behavioral Mistakes Investors Make”, 2013, International Journal Of Business And Management Studies 5-1, 120-128. - 2013
9-) Uzar, C., "Financial Performance Test Of Public Banks In Turkey: An Application Of Promethee", 2013, International Journal Of Economics And Finance Studies 5-3, 1-9. - 2013
10-) Akkaya, G. C., Uzar, C., “The Role of International Systems in Strategic Financial Management”, 2012, International Journal on GSTF Business Review 1-4, April, 97-101. - 2012
11-) Akkaya, G. C., Uzar, C.,“Karbona Dayalı Finansal Gelecek Sözleşmeleri ve Fiyat Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, 2012, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32-1, April, 67-80. - 2012
12-) Akkaya, G. C., Uzar, C., “Financial Efficiency Test Of The ISE Tourism Companies: Data Envelopment Analysis Application”, 2012, International Journal Of Economics and Finance Studies 4-1, 95-100. - 2012
13-) Akkaya, G. C., Uzar, C., “Data Mining in Financial Application”, 2011, Journal of Modern Accounting and Auditing, 7-12, December, 1362-1367. - 2011
14-) Akkaya, G. C., Uzar, C.,“Data Mining And Application Of It To Capital Markets”, 2011, International Journal Of Economics And Finance Studies 3-2, 57-67. - 2011
15-) Akkaya, G. C., Uzar, C., “Data Mining: Concept, Techniques and Applications”, 2011, International Journal on GSTF Business Review, 1-2, October, 41-44. - 2011

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Oral, C., Akkaya, G. C. "Profitability Analysis of Banks By Using Clustering Method: An Application on Turkish Banking Sector", 2015, 16 th International Academic Conference, Amsterdam, 12 May, 429-436. - 2015
2-) Uzar, C., Akkaya, G.C., "Climate Derivatives and an Examination on Weather Risk Insurance", 2012, International Finance Banking & Insurance Congress, 18-22 April, Antalya, 197-201. - 2012

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uzar, C., Akkaya, G. C., “Karbon Ticareti ve Karbon Borsaları Üzerine Bir İnceleme”, 2010, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak, 6-8 Mayıs, 481-486. - 2010

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uzar, C., Akkaya, G. C., "Büyüme Trendinde Olan İşletmelerin Finansmanında Girişim Sermayesinin Rolü", 2011, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 5-7 Mayıs, Kuşadası, Aydın. - 2011

Verdiği Dersler

MUH2002 2014-2015 Yaz

MUHASEBE DENETİMİ

İŞL1005 2017-2018 Güz

Finansal Muhasebe I

EKF2005 2017-2018 Güz

Finansal Yönetim I

İŞL1829 2017-2018 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL3001 2017-2018 Güz

İşletme Finansmanı

EKF2005 2017-2018 Güz

Finansal Yönetim I

İŞL3001 2017-2018 Güz

İşletme Finansmanı

İŞL1829 2017-2018 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1005 2017-2018 Güz

Finansal Muhasebe I

UİT5511 2017-2018 Güz

Uluslararası Finans

İŞL1005 2017-2018 Güz

Finansal Muhasebe I

UİT5512 2016-2017 Bahar

Uluslararası Finansal Piyasalar

İŞL2006 2016-2017 Bahar

Finansal Tablolar ve Analizi

İŞL3002 2016-2017 Bahar

Finansal Yönetim

EKF2006 2016-2017 Bahar

Finansal Yönetim II

EKF2006 2016-2017 Bahar

Finansal Yönetim II

İŞL1830 2016-2017 Bahar

Finansal Muhasebe II

İŞL1830 2016-2017 Bahar

Finansal Muhasebe II

İŞL3002 2016-2017 Bahar

Finansal Yönetim

İŞL2006 2016-2017 Bahar

Finansal Tablolar ve Analizi

EKF2005 2016-2017 Güz

Finansal Yönetim I

İŞL1829 2016-2017 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL3001 2016-2017 Güz

İşletme Finansmanı

İŞL1829 2016-2017 Güz

Finansal Muhasebe I

EKF2005 2016-2017 Güz

Finansal Yönetim I

İŞL1005 2015-2016 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1829 2015-2016 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL2003 2015-2016 Güz

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

İŞL1005 2015-2016 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1005 2015-2016 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1829 2015-2016 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH2002 2014-2015 Bahar

MUHASEBE DENETİMİ

MUH2004 2014-2015 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

İŞY2808 2014-2015 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH2002 2014-2015 Bahar

MUHASEBE DENETİMİ

İŞY2808 2014-2015 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

MUH2004 2014-2015 Bahar

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

MUH2501 2014-2015 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

MUH2003 2014-2015 Güz

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

MUH2501 2014-2015 Güz

FİNANSAL YÖNETİM

MUH2003 2014-2015 Güz

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I