Personel

Prof.Dr. Sebahattin Çevikbaş
Prof.Dr.
Sebahattin Çevikbaş
@ E-posta
cevikbas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1429 , 0 252 211 1627 , 0 252 211 edebiyatfak

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe 20.06.1990

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe/Sistematik Felsefe ve Mantık 24.06.1994

Doktora

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe/Sistematik Felsefe ve Mantık 17.12.1998

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çevikbaş.,S., 2013. Nietzsche ve Nihilizm Avrupa ve Nihilizmin Tarihi: Tarihsel Bir Yazgı Olarak Nihilizm. Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy
2-) Çevikbaş.,S., 2009. Nietzcshe’nin Düşüncesinde ‘Tanrı’nın Ölümü’. Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy
3-) Çevikbaş.,S., 2005. Bir Şeyin Başka Her Şeyden Ayırt Edilebilirliğini Sağlayan İlke: Bireyleşim. Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy
4-) Çevikbaş.,S., 2002. Yapısalcılık Üzerine. Felsefe Dünyası

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çevikbaş.,S., 2010. Nietzsche ve Nihilizm: Kalkanına Yaşamın Yadsınmasını Kazımış Olan Bir Felsefe. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Çevikbaş.,S., 2005. Felsefe[miz] Üzerine: Türkiye’de Felsefe Nasıl Olanaklıdır?. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Çevikbaş.,S., 2005. Kant’ın Töz Anlayışı: Anlama Yetisinin Bir Kategorisi olarak Töz. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Çevikbaş.,S., 2005. Hegel’in Töz Anlayışı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Çevikbaş.,S., 2004. Nietzsche ve Eğitim. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
6-) Çevikbaş.,S., 2004. Ödev Üzerine: Eğrilik Eğrilikle Düzeltilebilir mi?. Sorgu
7-) Çevikbaş.,S., 2003. İnsanın Anlamı ve David Hume’un İnsan Bilimi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
8-) Çevikbaş.,S., 2000. 20. yy’da Din ve Sekülerizm. Adım

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çevikbaş.,S., 2006. Kant ve Metafizik. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu 2006

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÇEVİKBAŞ.,S., 2014. Düşüncenin İzinde XIII: Leibniz. Leibniz'in Felsefesi
2-) ÇEVİKBAŞ.,S., 2014. Hacettepe Üniversitesi Leibniz Sempozyumu, 28 Nisan 2014.. Leibniz Felsefesini Hangi Esaslar Üzerine İnşa etti
3-) ÇEVİKBAŞ.,S., 2011. Hilmi Yavuz Sempozyumu Değerlendirme. Hilmi Yavuz Sempozyumu
4-) Çevikbaş.,S., 2009. Heidegger ve Zaman; Heidegger’in Erken Zaman Okuması: ‘Zaman Kavramı Konferansı’. M. Ruhii Eengün'ü anma Toplantıları: Edebiyatta Dil, Zaman, Mekan (5-6 Kasım 2009 ), Atatürk Üniversitesi Yayınları, s. 223-233
5-) ÇEVİKBAŞ.,S., 2000. David Hume’da İnsan Doğası Açısından Sevgi ve Nefret. Felsefe Dünyası İnsan Bilimleri Kongresi

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2013. Modern Mantık. Yayın Evi: Atatürk Ün. bsm.

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2006. Leibniz ve Felsefesi: Mantık, Fizik ve Metafizik. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
2-) ÇEVİKBAŞ, S. (1998) "Töz Sorununa Eleştirel Bir Bakış (Başlangıçtan Hume’a Kadar)". Doktora Tezi - 2002
3-) ÇEVİKBAŞ, S. (1994) "Paton ve Muhyiddin İbn-i Arabî'nin Varlık Anlayışlarının Karşılaştırılması" Yüksek Lisans Tezi - 1994

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çalışkan Akçetin.,N., ÇEVİKBAŞ.,S., Akçetin.,E., Çelik.,U., . 2016. Current Topics in Social Sciences. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press
2-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2014. Nietzsche Pariste: Farnsızların Nietzsche Okuması Nietzsche'nin Düşüncesinde Tanrının Ölümü. Yayın Evi: Otonom Yayınları
3-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2009. "Fenomenalizm", Felsefe Ansiklopedisi, 353-381. Yayın Evi: Ebabil

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Utku.,A., ÇEVİKBAŞ.,S., . 2016. Darü'l-Fünun Dersleri-Tarih-i Hikmet/Ahmet Mithat'ın Tarih-i Hikmeti: Hace-i Evvel'imizden Darülfünun Efendilerine Felsefe Tarihi Dersleri. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
2-) Çevikbaş, S. "Nietzsche'nin Düşüncesinde 'Tanrı'nın Ölümü' ", Nietzsche Pariste: Fransızların Nietzsche Okuması, Der. Sadık Erol Er, Otonom Yayıncılık, İstanbul, 2013. - 2014
3-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2011. "Kant`ın Töz Anlayışı", 2010, Metinlerle Felsefeye Giriş, 281-300. Yayın Evi: Karatay
4-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2006. ÇEVİKBAŞ, S. "Uluslararası Kant Sempozyum Bildirileri", Vadi Yayınları, Ankara, 2006, s. 143-158. Yayın Evi: Vadi Yayınları
5-) ÇEVİKBAŞ, S. "Töz". Felsefe Ansiklopedisi - 2006
6-) ÇEVİKBAŞ.,S., ERDEM.,S., . 2004. ÇEVİKBAŞ, S., ERDEM, H. "Nietzsche: Trajik bir Yaşam Öyküsü ve Felsefe", 2003, (Abraham Wolf, Nietzsche'nin Felsefesi, çev. S. Çevikbaş-H. S. Erdem, Babil Yayınları, Erzurum, 2003), 9-44. Yayın Evi: Babil

Alanında kitap çevirisi

1-) Utku.,A., Çevikbaş.,S., . 2016. Dârül'-Fünûn Felsfe Dersleri: Târih-i Hikmet. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
2-) NAESS, A., HANNAY, A., ÇEVİKBAŞ, S. "Dört Çağdaş Filozof: Carnap, Wittgenstein, Heidegger, Sartre [Yayına Hazır]". - 2006
3-) ÇEVİKBAŞ.,S., ERDEM.,S., . 2003. Abraham WOLF, Nietzsche’nin Felsefesi, çev. ÇEVİKBAŞ, S., ERDEM, H., Babil Yayınları, Erzurum, 2003.. Yayın Evi: Babil

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2016. Hegel Paris'te: Farnsızların Hegel Okuması. Yayın Evi: OtonomYayıncılık
2-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2014. Heidegger Paris'te: Farnsızların Heidegger Okuması. Yayın Evi: Otonom Yayınları
3-) Alain Badiou, "Nietzsche Kimdir?", Nietzsche Pariste:fransızların Nietzsche Okuması Der. Sadık Erol Er, Otonom Yayıncılık, İstanbul, 2013. - 2014
4-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2013. Nietzche Paris'te: Fransızların Nietzche Okuması. Yayın Evi: otonom Yayıncılık
5-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2005. Arda Denkel, "Dayanaksız Töz", 2005, Sorgu, (2), 22-30. Yayın Evi: x

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ/JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal Bilimler EKEV Akademi Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. TurkishStudies.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. JASS The Journal of Academic Social Science Studies.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Felsefe[miz] Üzerine: Türkiye’de Felsefe Nasıl Olanaklıdır? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Nietzsche ve Eğitim - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:4

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Eğitimci Olarak Kant (Immanuel Kant'ın Eğitim Üzerine Düşünceleri). Konu: Kant'ın Eğitim Anlayışı. Cengiz . 2014
2-) Tez Adı: Deleuze'ün Fark Ontolojisi: Spinoza, Bergson, Nietzsche Okuması. Konu: Çağdaş Ontolojiler. Sadık Erol . 2011
3-) Tez Adı: Immanuel Levinas: İilk Felsefe Olarak Etik. Konu: Çağdaş Etik okumaları. Nurhayat . 2011

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Descartes Metafiziğinin Temel Kavramları. Konu: Descartes' ın Metafizik anlayışı. Emine . 2014
2-) Tez Adı: Aristoteles Etik'inin Bilgi ve Mantık Temelleri. Konu: Aristoteles'in Etik Anlayışı. Sefa . 2014
3-) Tez Adı: Berkeley'in İmmateryalist Metafiziği. Konu: Berkeley'in Metafizik Anlayışı. Ayşenur . 2014
4-) Tez Adı: İbn Rüsd'de Din Felsefe İlişkisi. Konu: İslan Düşünce Tarihinde Din Felsefe İlişkisi. Mehmet Sadık . 2012
5-) Tez Adı: Aristoteles ve Platon'un Devlet Anlayışlarının Karşılaştırılması. Konu: İlkçağ Devlet anlayışı. Erol . 2012
6-) Tez Adı: İş Etiği ve Ahilik. Konu: İş etiği, Ahilik Teşkilatı . Zeynep . 2007
7-) Tez Adı: Friedrich Nietzsch'nin Tarih Anlayışı. Konu: Çağdaş Tarih anlayışları. Esin . 2004
8-) Tez Adı: Aristoteles'in varlık Anlayışı. Konu: Varlık Felsefesi. Yalçın . 2002
9-) Tez Adı: Nicolai Hartmann: Bilgi ve Bilginin Işığında Ontoloji. Konu: Çaüdaş Ontoloji Anlayışları. Çetin . 2002

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Osmanlıca Felsefe Eserlerinin Elektronik Ortama Aktarılması. 2008--1

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) . . . 2011
2-) . . . 2010

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Sohbet: "Nasihat Üzerine: Gazzali'nin 'Eyyühel Veled' örneği "KAGEM Konak Sohbetleri. Nisan. Türkiye. 2015

Verdiği Dersler

FEL1001 2014-2015 Yaz

Felsefeye Giriş

FEL1801 2018-2019 Güz

Felsefe Giriş

FEL1001 2018-2019 Güz

Felsefeye Giriş

FEL 5503 2018-2019 Güz

Platon

FEL 6527 2018-2019 Güz

Türk Düşüncesinde Modernleşme Deneyimi

FEL1001 2017-2018 Yaz

Felsefeye Giriş

FEL2002 2017-2018 Yaz

Varlık Felsefesi

FEL2002 2017-2018 Bahar

Varlık Felsefesi

FEL2002 2017-2018 Bahar

Varlık Felsefesi

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 5544 2017-2018 Bahar

Varlık Felsefesi Problemleri

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL1001 2017-2018 Güz

Felsefeye Giriş

FEL 5503 2017-2018 Güz

Platon

FEL 6541 2017-2018 Güz

Leibniz

FEL2002 2016-2017 Yaz

Varlık Felsefesi

FEL1001 2016-2017 Yaz

Felsefeye Giriş

FEL1006 2016-2017 Bahar

Temel Mantık II

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 5506 2016-2017 Bahar

Rönesans Felsefesi Sorunları

FEL1001 2016-2017 Güz

Felsefeye Giriş

FEL 5503 2016-2017 Güz

Platon

FEL 6541 2016-2017 Güz

Leibniz

PFD4002 2015-2016 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2015-2016 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

FEL 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

FEL 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5506 2015-2016 Bahar

Rönesans Felsefesi Sorunları

FEL 5090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL 5507 2015-2016 Güz

Rasyonalistler

FEL 6501 2015-2016 Güz

Sosyal Bilimler Felsefesinin Temel Problemi

FEL 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL1801 2015-2016 Güz

Felsefeye Giriş

FEL1001 2015-2016 Güz

Felsefeye Giriş

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 6526 2014-2015 Bahar

Kategoriler

FEL 5506 2014-2015 Bahar

Rönesans Felsefesi Sorunları

FEL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

FEL 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

FEL 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL2901 2014-2015 Güz

Temel Mantık I

FEL1801 2014-2015 Güz

Felsefeye Giriş

FEL1001 2014-2015 Güz

Felsefeye Giriş

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 6090 2014-2015 Güz

Seminer

FEL 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

FEL 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

FEL 5505 2014-2015 Güz

Ortaçağ Felsefesinde Tümeller Sorunu

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 6527 2014-2015 Güz

Türk Düşüncesinde Modernleşme Deneyimi

FEL 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 5090 2014-2015 Güz

Seminer