Personel

Prof.Dr. Sebahattin Çevikbaş
Prof.Dr.
Sebahattin Çevikbaş
@ E-posta
cevikbas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1429 , 0 252 211 1627 , 0 252 211 edebiyatfak

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe 20.06.1990

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe/Sistematik Felsefe ve Mantık 24.06.1994

Doktora

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe/Sistematik Felsefe ve Mantık 17.12.1998

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öner Ebru, Çevikbaş Sebahattin, 2018. Nietzsche’nin Platon Eleştirisi: Platoncu Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi. Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
2-) Çevikbaş Sebahattin, 2013. Nietzsche ve Nihilizm Avrupa ve Nihilizmin Tarihi: Tarihsel Bir Yazgı Olarak Nihilizm. Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy
3-) Çevikbaş.,S., 2013. Nietzsche ve Nihilizm Avrupa ve Nihilizmin Tarihi: Tarihsel Bir Yazgı Olarak Nihilizm. Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy
4-) Çevikbaş.,S., 2009. Nietzcshe’nin Düşüncesinde ‘Tanrı’nın Ölümü’. Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy
5-) Çevikbaş.,S., 2005. Bir Şeyin Başka Her Şeyden Ayırt Edilebilirliğini Sağlayan İlke: Bireyleşim. Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy
6-) Çevikbaş.,S., 2002. Yapısalcılık Üzerine. Felsefe Dünyası

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çevikbaş Sebahattin, 2010. Nietzsche ve Nihilizm: Kalkanına Yaşamın Yadsınmasını Kazımış Olan Bir Felsefe. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Çevikbaş.,S., 2005. Felsefe[miz] Üzerine: Türkiye’de Felsefe Nasıl Olanaklıdır?. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Çevikbaş.,S., 2005. Kant’ın Töz Anlayışı: Anlama Yetisinin Bir Kategorisi olarak Töz. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Çevikbaş.,S., 2005. Hegel’in Töz Anlayışı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Çevikbaş.,S., 2004. Ödev Üzerine: Eğrilik Eğrilikle Düzeltilebilir mi?. Sorgu
6-) Çevikbaş.,S., 2004. Nietzsche ve Eğitim. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
7-) Çevikbaş.,S., 2003. İnsanın Anlamı ve David Hume’un İnsan Bilimi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
8-) Çevikbaş.,S., 2000. 20. yy’da Din ve Sekülerizm. Adım

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öner Ebru, Çevikbaş Sebahattin, 2018. Nietzsche’nin Platon eleştirisi. sosyal bilimler kongresi
2-) Çevikbaş.,S., 2006. Kant ve Metafizik. Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu 2006

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çevikbaş Sebahattin, Akçetin Eyüp, 2018. The Multiplier Effect of the Number of Concepts (Vocabulary) Per Person (Mesnevi’s Word Asset). Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (International Symposium on Human and Social Sciences)
2-) Çevikbaş Sebahattin, 2017. Bilim ve Uygarlığın Gelişmesinde Öncü Kurumlar olarak Medreseler. Ortaçağlarda Bilim ve Uygarlığın Gelişiminde İslami Medreslerin Rolü

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çevikbaş Sebahattin, 2018. Medeniyet kurucu değerler: bilgi ve ahlak(Atabetü’l Hakâyık okumasına giriş). Muğla Sıtkı KOçman Üniversitesi Edebiyat FAkültesi Kültür Dünyamızın Mimarları (2018 Atabetü’xxl Hakâyık (gGerçeklerin Eşiği) Yılı Anısına)
2-) Çevikbaş Sebahattin, 2018. Felsefe[miz] üzerine: Gelenekten geleceğe hikmetin izini sürmek. Doğu Felsefe Günleri II. Ulusal Kongre ”Sorgulanan Felsefe”
3-) ÇEVİKBAŞ.,S., 2014. Leibniz'in Felsefesi. Düşüncenin İzinde XIII: Leibniz
4-) ÇEVİKBAŞ.,S., 2014. Leibniz Felsefesini Hangi Esaslar Üzerine İnşa etti. Hacettepe Üniversitesi Leibniz Sempozyumu, 28 Nisan 2014
5-) ÇEVİKBAŞ.,S., 2011. Sempozyum Değerlendirme. Hilmi Yavuz Sempozyumu
6-) Çevikbaş.,S., 2009. Heidegger ve Zaman; Heidegger’in Erken Zaman Okuması: ‘Zaman Kavramı Konferansı’. M. Ruhii Eengün'ü anma Toplantıları: Edebiyatta Dil, Zaman, Mekan (5-6 Kasım 2009 ), Atatürk Üniversitesi Yayınları, s. 223-233
7-) ÇEVİKBAŞ.,S., 2000. David Hume’da İnsan Doğası Açısından Sevgi ve Nefret. Felsefe Dünyası İnsan Bilimleri Kongresi

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2013. Modern Mantık. Yayın Evi: Atatürk Ün. bsm.

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2006. Leibniz ve Felsefesi: Mantık, Fizik ve Metafizik. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
2-) ÇEVİKBAŞ, S. (1998) "Töz Sorununa Eleştirel Bir Bakış (Başlangıçtan Hume’a Kadar)". Doktora Tezi - 2002
3-) ÇEVİKBAŞ, S. (1994) "Paton ve Muhyiddin İbn-i Arabî'nin Varlık Anlayışlarının Karşılaştırılması" Yüksek Lisans Tezi - 1994

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Türk Düşüncesi Yolunda Mehmet Akgün’e Armağan/Parmenides ve varlık üzerine: Bir hakikat araştırıcısının ’hakikat’ yolculuğu. Yayın Evi: AD Yayınları
2-) . 2018. Türk Düşüncesi Yolunda Mehmet Akgün’e Armağan/Parmenides ve varlık üzerine: Bir hakikat araştırıcısının ’hakikat’ yolculuğu. Yayın Evi: AD Yayınları
3-) . 2016. Current Topics in Social Sciences/Which Courses Should Form part of the Syllkabus for Philosophy Departments? A Comparison of Turkish Universities with Anglo-Saxon Universities. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press
4-) Çalışkan Akçetin.,N., ÇEVİKBAŞ.,S., Akçetin.,E., Çelik.,U., . 2016. Current Topics in Social Sciences. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press
5-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2014. Nietzsche Pariste: Farnsızların Nietzsche Okuması Nietzsche'nin Düşüncesinde Tanrının Ölümü. Yayın Evi: Otonom Yayınları
6-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2009. "Fenomenalizm", Felsefe Ansiklopedisi, 353-381. Yayın Evi: Ebabil

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Kültür Dünyamızın Mimarları/Medeniyet kurucu değerler: bilgi ve ahlak (Atabetü’l Hakâyık okumasına giriş). Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
2-) . 2018. Kültür Dünyamızın Mimarları/Medeniyet kurucu değerler: bilgi ve ahlak (Atabetü’l Hakâyık okumasına giriş). Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
3-) . 2017. Kültür Dünyamızın Mimarları/Ahmet Yesevî ve Divan-ı Hikmet’i Üzerine: Hayata Yön Veren Sözleri Üzerinden Bir Ahmet Yesevî Okuması. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
4-) Utku.,A., ÇEVİKBAŞ.,S., . 2016. Darü'l-Fünun Dersleri-Tarih-i Hikmet/Ahmet Mithat'ın Tarih-i Hikmeti: Hace-i Evvel'imizden Darülfünun Efendilerine Felsefe Tarihi Dersleri. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
5-) Çevikbaş, S. "Nietzsche'nin Düşüncesinde 'Tanrı'nın Ölümü' ", Nietzsche Pariste: Fransızların Nietzsche Okuması, Der. Sadık Erol Er, Otonom Yayıncılık, İstanbul, 2013. - 2014
6-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2011. "Kant`ın Töz Anlayışı", 2010, Metinlerle Felsefeye Giriş, 281-300. Yayın Evi: Karatay
7-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2006. ÇEVİKBAŞ, S. "Uluslararası Kant Sempozyum Bildirileri", Vadi Yayınları, Ankara, 2006, s. 143-158. Yayın Evi: Vadi Yayınları
8-) ÇEVİKBAŞ, S. "Töz". Felsefe Ansiklopedisi - 2006
9-) ÇEVİKBAŞ.,S., ERDEM.,S., . 2004. ÇEVİKBAŞ, S., ERDEM, H. "Nietzsche: Trajik bir Yaşam Öyküsü ve Felsefe", 2003, (Abraham Wolf, Nietzsche'nin Felsefesi, çev. S. Çevikbaş-H. S. Erdem, Babil Yayınları, Erzurum, 2003), 9-44. Yayın Evi: Babil

Alanında kitap çevirisi

1-) Utku.,A., Çevikbaş.,S., . 2016. Dârül'-Fünûn Felsfe Dersleri: Târih-i Hikmet. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
2-) . 2016. Darü’l Fünun Dersleri Tarih-i Hikmet/Ahmet Mithat’ın Tarih-i Hikmet’i: Hâce-i Evvel’imizden Dârülfünûn Efendilerine Felsefe Tarihi Dersleri. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
3-) . 2016. Dârü'l Fünûn Felsefe Dersleri Tarih-i Hikmet/. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
4-) . 2016. Dârü'l Fünûn Felsefe Dersleri Tarih-i Hikmet/. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
5-) NAESS, A., HANNAY, A., ÇEVİKBAŞ, S. "Dört Çağdaş Filozof: Carnap, Wittgenstein, Heidegger, Sartre [Yayına Hazır]". - 2006
6-) ÇEVİKBAŞ.,S., ERDEM.,S., . 2003. Abraham WOLF, Nietzsche’nin Felsefesi, çev. ÇEVİKBAŞ, S., ERDEM, H., Babil Yayınları, Erzurum, 2003.. Yayın Evi: Babil

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2016. Hegel Paris'te: Farnsızların Hegel Okuması. Yayın Evi: OtonomYayıncılık
2-) . 2016. Hegel Paris te Fransızların Hegel Okuması/. Yayın Evi: Otonom Yayıncılık
3-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2014. Heidegger Paris'te: Farnsızların Heidegger Okuması. Yayın Evi: Otonom Yayınları
4-) Alain Badiou, "Nietzsche Kimdir?", Nietzsche Pariste:fransızların Nietzsche Okuması Der. Sadık Erol Er, Otonom Yayıncılık, İstanbul, 2013. - 2014
5-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2013. Nietzche Paris'te: Fransızların Nietzche Okuması. Yayın Evi: otonom Yayıncılık
6-) ÇEVİKBAŞ.,S., . 2005. Arda Denkel, "Dayanaksız Töz", 2005, Sorgu, (2), 22-30. Yayın Evi: x

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ/JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. International Journal of Human Sciences (JHS) ISSN:2458-9489(also known as) Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi (IBD) ISSN: 1303-5134Established: 1999 - Registered: 2002 - DOI: 10.14687.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. International Journal of Human Sciences (JHS) ISSN:2458-9489(also known as) Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi (IBD) ISSN: 1303-5134Established: 1999 - Registered: 2002 - DOI: 10.14687.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. International Journal of Human Sciences (JHS) ISSN:2458-9489(also known as) Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi (IBD) ISSN: 1303-5134Established: 1999 - Registered: 2002 - DOI: 10.14687.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Foucault s analysis of subjectivity and the question of philosophizing with words or things.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Foucault s analysis of subjectivity and the question of philosophizing with words or things.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIESRESEARCHES.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal Bilimler EKEV Akademi Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. TurkishStudies.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. JASS The Journal of Academic Social Science Studies.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Felsefe[miz] Üzerine: Türkiye’de Felsefe Nasıl Olanaklıdır? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Nietzsche ve Eğitim - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:4

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Eğitimci Olarak Kant (Immanuel Kant'ın Eğitim Üzerine Düşünceleri). Konu: Kant'ın Eğitim Anlayışı. Cengiz . 2014
2-) Tez Adı: Deleuze'ün Fark Ontolojisi: Spinoza, Bergson, Nietzsche Okuması. Konu: Çağdaş Ontolojiler. Sadık Erol . 2011
3-) Tez Adı: Immanuel Levinas: İilk Felsefe Olarak Etik. Konu: Çağdaş Etik okumaları. Nurhayat . 2011

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Descartes Metafiziğinin Temel Kavramları. Konu: Descartes' ın Metafizik anlayışı. Emine . 2014
2-) Tez Adı: Aristoteles Etik'inin Bilgi ve Mantık Temelleri. Konu: Aristoteles'in Etik Anlayışı. Sefa . 2014
3-) Tez Adı: Berkeley'in İmmateryalist Metafiziği. Konu: Berkeley'in Metafizik Anlayışı. Ayşenur . 2014
4-) Tez Adı: İbn Rüsd'de Din Felsefe İlişkisi. Konu: İslan Düşünce Tarihinde Din Felsefe İlişkisi. Mehmet Sadık . 2012
5-) Tez Adı: Aristoteles ve Platon'un Devlet Anlayışlarının Karşılaştırılması. Konu: İlkçağ Devlet anlayışı. Erol . 2012
6-) Tez Adı: İş Etiği ve Ahilik. Konu: İş etiği, Ahilik Teşkilatı . Zeynep . 2007
7-) Tez Adı: Friedrich Nietzsch'nin Tarih Anlayışı. Konu: Çağdaş Tarih anlayışları. Esin . 2004
8-) Tez Adı: Aristoteles'in varlık Anlayışı. Konu: Varlık Felsefesi. Yalçın . 2002
9-) Tez Adı: Nicolai Hartmann: Bilgi ve Bilginin Işığında Ontoloji. Konu: Çaüdaş Ontoloji Anlayışları. Çetin . 2002

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Osmanlıca Felsefe Eserlerinin Elektronik Ortama Aktarılması. 2008--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Eski Harflerle Basılmış Türkçe Felsefe Eserleri Elektronik Tanıtım Kütüphanesi ve Bibliyografyası. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Eski Harflerle Basılmış Türkçe Felsefe Eserleri Elektronik Tanıtım Kütüphanesi ve Bibliyografyası. 2006--1

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) . . . 2011
2-) . . . 2010

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Sohbet: "Nasihat Üzerine: Gazzali'nin 'Eyyühel Veled' örneği "KAGEM Konak Sohbetleri. Nisan. Türkiye. 2015

Verdiği Dersler

FEL1001 2014-2015 Yaz

Felsefeye Giriş

FEL2002 2018-2019 Bahar

Varlık Felsefesi

FEL2002 2018-2019 Bahar

Varlık Felsefesi

FEL 5544 2018-2019 Bahar

Varlık Felsefesi Problemleri

FEL 6530 2018-2019 Bahar

Metafizik

FEL 6527 2018-2019 Güz

Türk Düşüncesinde Modernleşme Deneyimi

FEL1001 2018-2019 Güz

Felsefeye Giriş

FEL1801 2018-2019 Güz

Felsefe Giriş

FEL 5503 2018-2019 Güz

Platon

FEL2002 2017-2018 Yaz

Varlık Felsefesi

FEL1001 2017-2018 Yaz

Felsefeye Giriş

FEL2002 2017-2018 Bahar

Varlık Felsefesi

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 5544 2017-2018 Bahar

Varlık Felsefesi Problemleri

FEL2002 2017-2018 Bahar

Varlık Felsefesi

FEL 5503 2017-2018 Güz

Platon

FEL 6541 2017-2018 Güz

Leibniz

FEL1001 2017-2018 Güz

Felsefeye Giriş

FEL2002 2016-2017 Yaz

Varlık Felsefesi

FEL1001 2016-2017 Yaz

Felsefeye Giriş

FEL1006 2016-2017 Bahar

Temel Mantık II

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 5506 2016-2017 Bahar

Rönesans Felsefesi Sorunları

FEL1001 2016-2017 Güz

Felsefeye Giriş

FEL 5503 2016-2017 Güz

Platon

FEL 6541 2016-2017 Güz

Leibniz

PFD4002 2015-2016 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2015-2016 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

FEL 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

FEL 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5506 2015-2016 Bahar

Rönesans Felsefesi Sorunları

FEL 5090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL 5507 2015-2016 Güz

Rasyonalistler

FEL 6501 2015-2016 Güz

Sosyal Bilimler Felsefesinin Temel Problemi

FEL 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL1801 2015-2016 Güz

Felsefeye Giriş

FEL1001 2015-2016 Güz

Felsefeye Giriş

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 6526 2014-2015 Bahar

Kategoriler

FEL 5506 2014-2015 Bahar

Rönesans Felsefesi Sorunları

FEL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

FEL 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

FEL 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL2901 2014-2015 Güz

Temel Mantık I

FEL1801 2014-2015 Güz

Felsefeye Giriş

FEL1001 2014-2015 Güz

Felsefeye Giriş

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 6090 2014-2015 Güz

Seminer

FEL 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

FEL 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

FEL 5505 2014-2015 Güz

Ortaçağ Felsefesinde Tümeller Sorunu

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 6527 2014-2015 Güz

Türk Düşüncesinde Modernleşme Deneyimi

FEL 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 5090 2014-2015 Güz

Seminer