Personel

Öğretim Görevlisi Teyfik Fikret Coşkun
Öğretim Görevlisi
Teyfik Fikret Coşkun
@ E-posta
cfikret@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1796

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Verdiği Dersler

İOÖ4508 2014-2015 Yaz

OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

İOÖ3003 2014-2015 Yaz

FEN EĞİTİMİ

İOÖ2511 2014-2015 Yaz

ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

İOÖ2509 2014-2015 Yaz

DÜŞÜNME EĞITIMI

İOÖ2007 2014-2015 Yaz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI

İOÖ4501 2014-2015 Yaz

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

SBÖ3806 2014-2015 Yaz

ETKİLİ İLETİŞİM

İOÖ3004 2014-2015 Yaz

MATERYAL GELİŞTİRME

TEB2802 2014-2015 Yaz

ÇOCUK EDEBİYATI

İOÖ4505 2014-2015 Yaz

OKUL ÖNCESINDE KAYNAŞTIRMA EĞITIMI

SBÖ3808 2014-2015 Yaz

Topluma Hizmet Uygulamaları

EBB4807 2017-2018 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

EBB3807 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

İOÖ4003 2017-2018 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

İOÖ3003 2017-2018 Güz

FEN EĞİTİMİ

İOÖ2007 2017-2018 Güz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI

İOÖ2007 2017-2018 Güz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI

İOÖ2511 2017-2018 Güz

ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

İOÖ2511 2017-2018 Güz

ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

İOÖ2509 2017-2018 Güz

DÜŞÜNME EĞITIMI

İOÖ2007 2017-2018 Güz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI

İOÖ4505 2017-2018 Güz

OKUL ÖNCESINDE KAYNAŞTIRMA EĞITIMI

İOÖ3003 2017-2018 Güz

FEN EĞİTİMİ

İOÖ4501 2017-2018 Güz

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

SBÖ3006 2016-2017 Yaz

İnsan İlişkileri ve İletişim

İOÖ3004 2016-2017 Bahar

MATERYAL GELİŞTİRME

SBÖ3806 2016-2017 Bahar

ETKİLİ İLETİŞİM

İOÖ4004 2016-2017 Bahar

ARAŞTIRMA PROJESİ II

TEB2802 2016-2017 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI

SBÖ3006 2016-2017 Bahar

İnsan İlişkileri ve İletişim

TEB2802 2016-2017 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI

İOÖ4508 2016-2017 Bahar

OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

İOÖ3004 2016-2017 Bahar

MATERYAL GELİŞTİRME

EBB4816 2016-2017 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

AKD1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

İOÖ3003 2016-2017 Güz

FEN EĞİTİMİ

İOÖ2007 2016-2017 Güz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI

İOÖ2509 2016-2017 Güz

DÜŞÜNME EĞITIMI

İOÖ2511 2016-2017 Güz

ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

İOÖ4501 2016-2017 Güz

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

İOÖ4505 2016-2017 Güz

OKUL ÖNCESINDE KAYNAŞTIRMA EĞITIMI

İOÖ1001 2016-2017 Güz

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

İOÖ2511 2016-2017 Güz

ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

İOÖ2007 2016-2017 Güz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI

İOÖ1001 2016-2017 Güz

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

İOÖ3004 2016-2017 Güz

MATERYAL GELİŞTİRME

EBB4807 2016-2017 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İOÖ3004 2016-2017 Güz

MATERYAL GELİŞTİRME

İOÖ4003 2016-2017 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

İOÖ3003 2016-2017 Güz

FEN EĞİTİMİ

İOÖ3003 2016-2017 Güz

FEN EĞİTİMİ

İOÖ2509 2016-2017 Güz

DÜŞÜNME EĞITIMI

İOÖ2511 2016-2017 Güz

ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

İOÖ4501 2016-2017 Güz

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

İOÖ4505 2016-2017 Güz

OKUL ÖNCESINDE KAYNAŞTIRMA EĞITIMI

İOÖ2007 2016-2017 Güz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI

SBÖ3806 2015-2016 Yaz

ETKİLİ İLETİŞİM

İOÖ4508 2015-2016 Bahar

OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

İOÖ3004 2015-2016 Bahar

MATERYAL GELİŞTİRME

İOÖ4004 2015-2016 Bahar

ARAŞTIRMA PROJESİ II

SBÖ3808 2015-2016 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

SBÖ3806 2015-2016 Bahar

ETKİLİ İLETİŞİM

İOÖ3004 2015-2016 Bahar

MATERYAL GELİŞTİRME

TEB2802 2015-2016 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI

İOÖ2004 2015-2016 Bahar

MATEMATİK EĞİTİMİ

İOÖ4505 2015-2016 Bahar

OKUL ÖNCESINDE KAYNAŞTIRMA EĞITIMI

SBÖ3808 2015-2016 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

İOÖ4508 2015-2016 Güz

OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

İOÖ4003 2015-2016 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

İOÖ2007 2015-2016 Güz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI

İOÖ3003 2015-2016 Güz

FEN EĞİTİMİ

EBB3807 2015-2016 Güz

Okul Deneyimi

EBB3807 2015-2016 Güz

Okul Deneyimi

İOÖ2511 2015-2016 Güz

ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

İOÖ2509 2015-2016 Güz

DÜŞÜNME EĞITIMI

İOÖ3003 2015-2016 Güz

FEN EĞİTİMİ

EBB3811 2015-2016 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

İOÖ4505 2015-2016 Güz

OKUL ÖNCESINDE KAYNAŞTIRMA EĞITIMI

İOÖ2007 2015-2016 Güz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI

İOÖ4501 2015-2016 Güz

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

İOÖ3004 2014-2015 Bahar

MATERYAL GELİŞTİRME

İOÖ4508 2014-2015 Bahar

OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

İOÖ3004 2014-2015 Bahar

MATERYAL GELİŞTİRME

SBÖ3808 2014-2015 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

SBÖ3806 2014-2015 Bahar

ETKİLİ İLETİŞİM

TEB2802 2014-2015 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI

İOÖ4004 2014-2015 Bahar

ARAŞTIRMA PROJESİ II

İOÖ2509 2014-2015 Güz

DÜŞÜNME EĞITIMI

İOÖ2511 2014-2015 Güz

ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

İOÖ2007 2014-2015 Güz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI

İOÖ4003 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA PROJESİ I

İOÖ3003 2014-2015 Güz

FEN EĞİTİMİ

İOÖ4505 2014-2015 Güz

OKUL ÖNCESINDE KAYNAŞTIRMA EĞITIMI

İOÖ4501 2014-2015 Güz

ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

İOÖ2007 2014-2015 Güz

YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI