Personel

Prof.Dr. Melek Çolak
Prof.Dr.
Melek Çolak
@ E-posta
cmelek@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1545

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği 1985

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1992

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1997

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çolak, M., "Macar Etnograf István Györffy ve Kuzey Marmara Bölgesi İnceleme Gezisi (1918)", Belleten, Cilt: LXXII, Sayı;265, (Aralık 2008), ss. 943-953. - 2008

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çolak, M., "Ataturk and Hungary", International Turkish Studies (IRTS), Vol: 2, Issue;4, (Winter 2012), ss.98-115. - 2012
2-) Çolak, M., "Macar Kaynaklarında Türk Kültürü ve Türkler (XIX. Yüzyıl Sonları-XX.Yüzyıl Başları)" Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı:59, Bahar 2011, ss.107-120 - 2011
3-) Çolak, M., "Türk Mısır İlişkileri Çerçevesinde Mısır'ın Atatürk ve Türk Devrimine Bakışı (1919-1938)", Karadeniz, Sayı:6, (Bahar 2010), ss.24-35. - 2010
4-) Çolak, M., "II. Dünya Savaşı Yıllarında Macar Yahudileri ve Türkiye (1939-1945)", Karadeniz Araştırmaları, Balkan Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, Cilt:7, Sayı;27, (Güz 2010), ss.77-87. - 2010
5-) Çolak, M., "İstanbul Macar Bilim Enstitüsü (1916-1918)", Karadeniz, Sayı: 3, (Yaz 2009), ss.91-105. - 2009
6-) Çolak, M., "Atatürk Dönemi Türkiye'sinde Bir Macar Meteorolog: Aksakallı Havabakan Antal Réthly (Macar Kaynaklarına Göre)", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:5, Sayı;9, (Bahar 2009), ss.113-136. - 2009
7-) Çolak, M., "Atatürk ve Macar Başbakanı Gyula Gömbös", Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı:55, (Aralık 2009), ss.33-55. - 2009
8-) Çolak, M., "Atatürk'ün Macar Bahçıvanı Janos Mathe'nin Anılarında Ankara", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Sayı;7, (Bahar 2008), ss.181-193. - 2008
9-) Çolak, M., "Atatürk'ün Macar Bahçıvanı János Máthé'nin Anılarında Ankara", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Sayı;7, (Bahar 2008), ss.181-193. - 2008
10-) Çolak, M., "Milas Yahudileri ve Türkçe Konuşturma Birliği (1931)", Türk Kültürü, Sayı: 483-484, Yıl: XLI, (Temmuz-Ağustos 2003), ss.282-293 - 2003
11-) Çolak, M., "Milas Yahudileri ve Türk-Yahudi İlişkileri" (XIX. Yüzyıl Sonu - XX. Yüzyıl Başları), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı;2, (Ağustos 2003), ss.155-176 - 2003
12-) Çolak, M., "XX. Yüzyıl Başlarında İstanbul'da Trafik ve Tramvay", Osmanlı Araştırmaları XXII (The Journal of Ottoman Studies XXII), Prof. Dr. Nejat Göyünç'e Armağan I, (İstanbul 2003), ss. 177-189 - 2003
13-) Çolak, M., "Osmanlı İmparatorluğu'nun Hac Yollarının Güvenliği İçin Aldığı Önlemler" (XX. Yüzyıl Başları), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:9, (Isparta 2003), ss.87-94. - 2003
14-) Çolak, M., "Milas Yahudileri ve Eğitim: Talmud Tora'dan Alliance İsraelit Universelle'e" Kebikeç, Sayı: 16, (Ankara: 2003), ss. 283-300 - 2003

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çolak, M., "Macar Kaynaklarına Göre Gyula Andrássy ve Osmanlı-Macar İlişkileri", Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt:XXVI, Sayı;1, (Temmuz 2011), ss. 51-65. - 2011
2-) Çolak, M., "Atatürk, Macarlar ve Türk Tarih Tezi", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 27, (Bahar 2010), ss.371-402. - 2010
3-) Çolak, M., "Gyula Neméth'in Atatürk'e Yazdığı Mektup", Türk Dünyası Tarih-Kültür Dergisi, Sayı: 287, (Kasım 2010), ss.16-18. - 2010
4-) Çolak, M., "Macar Turancıları ve Atatürk (Macar Kaynaklarına Göre)", Türk Yurdu, Cilt:31, Sayı;21, (Güz 2010), ss.77-87. - 2010
5-) Çolak, M., "Macar Gyula Germanus'un Çanakkale Savaşı ile İlgili Anıları" Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XXIII, Sayı;67-68-69, (Mart-Temmuz-Kasım 2007), ss.133-144 - 2007
6-) Çolak, M., "Bir Macar Çocuğun Anılarında Atatürk", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Atatürk'ün Doğumunun 125. Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayısı (Muğla 2006), ss. 95-105. - 2006
7-) Çolak, M., "Muğla ve Çevresinde Macarlar", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl:5, Sayı;10, (İstanbul 2006), ss. 27-43. - 2006
8-) Çolak, M., "Macaristan'da Revizyonizm ve Balkan Paktı Çerçevesinde Türkiye-Macaristan İlişkileri (1932-1938), Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl:4, Sayı;8, (İstanbul 2005), ss.1-14 - 2005
9-) Çolak, M., "Macaristan'da Ruten Meselesi" Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XIX/2, (İzmir 2004), ss. 55-64 - 2004
10-) Çolak, M., "Atatürk Döneminde Türkiye-Macaristan İlişkileri (1923-1938)", Atatürk haftası Armağanı, Sayı: 31, (Kasım 2004), ss.47-54 - 2004
11-) Çolak, M., "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Türkiye-Macaristan İktisadi İlişkileri" Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4 (Ankara 2004), ss.47-54 - 2004
12-) Çolak, M., "Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türk-Eğitim Yaşamında Macar Eğitimcilerin Yeri" Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 10, Sayı;58 (Mart 2004), ss.231-244 - 2004
13-) Çolak, M., "Atatürk'ün Vefatı ve Macaristan'daki Yankıları", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 57, (Kasım 2003), ss.1009-1016. - 2003
14-) Çolak, M., "27 Mayıs Sonrası Türkiye'de Partileşme", Türkler, Cilt: 17, Yeni Türkiye Yayınları, (Ankara 2002), ss.85-88 - 2002
15-) Çolak, M., "Cumhuriyet Dönemi'nde Muğla'da İpek Böcekçiliği ve İpek Dokumacılığı", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 8, (Bahar 2002), ss. 69-84 - 2002
16-) Çolak, M., "Türk İnkılâbı'nın Macaristan'daki Yaknıları (1923 - 1938)", Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, Sayı: 7-8, (Isparta 2002), ss. 153 - 159 - 2002
17-) Çolak, M., "19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başlarında Türk-Macar Yakınlaşması", Toplumsal Tarih, Cilt: 15, Sayı; 89, (Mayıs 2001), ss. 4-10 - 2001
18-) Çolak, M., "Osmanlı İmparatorluğu'nda Mormonlar", Tarih ve Toplum, Cilt: 35, Sayı; 210, (Haziran 2001), ss. 23-27 - 2001
19-) Çolak, M., "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Muğla'da Kadın Giyiminin Evrimi", Toplumsal Tarih, Cilt: 15, Sayı; 90, (Haziran 2001), ss. 32-37. - 2001
20-) Çolak, M., "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Muğla'da Eğitim", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 4, (Bahar 2001), ss. 83-103. - 2001
21-) Çolak, M., "Muğla Halkevi ve Çalışmaları", Toplumsal Tarih, Cilt: 13, Sayı; 73, (Ocak 2000), ss.53-58 - 2000
22-) Çolak, M., "Atatürk Döneminde Kültürel, Siyasi ve Ekonomik Bakımdan Türk-Macar İlişkileri (1919-1938), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı; 2, (Güz 2000), ss.61-72 - 2000
23-) Çolak, M., "Muğla'da Millet Mektepleri", Tarih ve Toplum, Cilt: 27, Sayı; 159, (Mart 1997), ss.48.50 - 1997

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çolak.,M., 2016. Macar Turancılarının Türk Dünyasına Bakışına Bir Örnek: Türkistan ve Azerbaycan Gençlerinin Macaristan Gezisi. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
2-) ÇOLAK.,M., 2015. Macaristan'da "I. Dünya Savaşı'nın Resimli Kroniği" : A Világháború Képes Krónikája" ve Türkler (1914 - 1916). 100. Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu
3-) ÇOLAK.,M., 2015. Macar Arşiv Belgelerinin Işığında Türkolog Vámbéry'nin Orta Asya Seyahati ve Yol Arkadaşı Molla İshak Üzerine Düşünceler. XI. Milli Türkoloji Kongresi
4-) Çolak.,M., 2015. Az elso Balkáni háború idején Magyarországra menekült török katonák. Sorsok, Frontok, Eszmék. Tanulmányok az elso Világháború 100. évfordulójára
5-) ÇOLAK.,M., 2015. Macar Arşiv Belgelerinin Işığında I. Dünya Savaşı Sırasında Avusturya - Macaristan Topraklarında bulunan Tatar esir kamplarında Yaşam, Türkoloji Çalışmaları ve Ignác Kúnos. Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk - Rus Penceresi)
6-) Çolak, M., "Az Elso Balkáni háború idéjén Magyarországra menekült török katonak (Magyar források alapján); A háboru, amely menszüntet minden háborút, A nagy háború kitörésének 100. Évfordulójára Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudomány Kar, Budapeşte-Macaristan, Május 8-9-én - 2014
7-) Çolak, M., "Kemal Atatürk Kultúr Politikája (1923-1938)", A Török Birodalom és Törökország Története a Középkortól Napjainkig (Ortaçağdan Günümüze Kadar Türk İmparatorluğu ve Türkiye Tarihi Konferansı) Szeged-Macaristan 01-06 Mart 2013, - 2013
8-) Çolak, M., "Macar Basınında 93 Harbi, 93 Harbi ve Hırvatistan Rijeka'da Ruzic Koleksiyonunda Bulunan Fotoğraflar", Uluslararası Sempozyum (International Symposium on 93 War and Photographs From In The Ruzic Collection in Rijeka), Muğla 16-18 Nisan - 2013
9-) Çolak, M., "Gyula Németh İle Küçük Asya'da Geziler", VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 30 Eylül-4 Ekim - 2013
10-) Çolak, M., "Muğla'da Bir Hava Şehidi: İsmet Çatak", Uluslararası Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla 26-28 Eylül 2013, Muğla Değerleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss.475-488 - 2013
11-) Çolak, M., "Thoughts on the Significance of Arminius Vambery's Travel in Central Asia from the Ottoman, British and Russian angle" Vambery and His Life International Conference, Eötvös Loránd University, Budapeste-Macaristan 12-13 September - 2013
12-) Çolak, M., "I. Balkan Savaşı Sırasında Macaristan'ın Kaposvár Şehrinde Bulunan Türk Askerleri, 14. Uluslararası Askeri Tarih Kongresi, İstanbul 3-7 Aralık 2012, XIV. Yüzyıldan Günümüze Balkanlar ve Balkan Tarihi, Genel Kurmay ATASE Daire Başkanlığı, İstanbul 2012 - 2012
13-) Çolak, M., "Macarların Gözü ile Yeni Başkent Ankara (1923-1938)", Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, Ankara Üniversitesi DTCF, Ankara 25-26 Ekim 2011, Bildiriler, Cilt:2, ss.847-869. - 2011
14-) Çolak, M., "Atatürk ve Macarlar (1914-1938)", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu; Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri, Ankara Üniversitesi DTCF, 24-27 Ekim 2011 - 2011
15-) Çolak, M., "Türk-Macar İlişkileri Çerçevesinde Macar Türkolojisi ve Ugor-Türk Savaşı", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla 22-24 Aralık 2011, Bildiriler, Cilt: I, Ankara 2012, ss.527,52 - 2011
16-) Çolak, M., "Türkiye'de Tatar Kökenli Bir Aydın: Hamit Zübeyr Koşay (1897-1984)", Problemı Filologii Narodov Povoljya, 1-2 Aprelya 2010, Moskovskix Pedagogiçeskiy Gasuderstvenny Universitet, Moskova-Rusya Federasyonu 2010, ss.273-278 - 2010
17-) Çolak, M., "Macarların Gözü ile Atatürk ve Türk Dil Devrimi", 15th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL), Szeged-Macaristan, August 20-22 2010, Studia Uralo-Altaica (49), ss.2012-208. - 2010
18-) Çolak, M., "Macar Etnograf István Györffy'nin Türkiye İzlenimleri", Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, Üsküp-Makedonya, Bildiriler, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (Matusiteb), Mayıs 2009, ss.69-84 - 2009
19-) Çolak, M., "Macar Oryantalist Gyula Germanus ile Konstantinapol'den İstanbul'a Kadar", Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, 5-10 Ekim 2009, ss.943-970 - 2009
20-) Çolak, M., "Macarların Gözü ile Macar Kültüründe Türk Kültürünün İzleri", 2. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, Fethiye-Muğla, 3-5 Aralık 2009, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Yayınları, (Aralık 2010), ss.54-67 - 2009
21-) Çolak, M., "Macaristan'da Müslümanlık ve İmam Abdüllatif Efendi (1909-1946)", ICANAS, 38 (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara, 10-15 Eylül 2007, ss.1021-1049 - 2007
22-) Çolak, M., "Türk-Macar İlişkileri ve Macaristan'ın Türk İnkılabına Bakışı (1919-1938)", V.Uluslararası Atatürk Kongresi-Bildiriler, Cilt II, Ankara 2005, ss.1253-1266 - 2005
23-) Çolak, M., "Türk-Macar İlişkileri ve Macaristan'da Türk İmajı (XIX. Yüzyıl Sonları-XX. Yüzyıl Başları)", Muğla Üniversitesi Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, Üniversite de Muğla Symposium International D'imagologie, Muğla, 26-28 Nisan - 2004

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çolak, M., "Macar Kaynaklarında Çanakkale Savaşı",95'inci Yıl Dönümünde Çanakkale Muharebeleri ve Atatürk Sempozyumu, Genelkurmay Başkanlığı-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 24-26 Mayıs 2010, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16 (Ağustos 2010), Özel Sayı, ss. 419-447 - 2010
2-) Çolak, M., "Macar Kaynaklarına Göre Türk-Macar Askeri İlişkileri (1912-1918)", Kuruluşundan Günümüze Türk Ordusu, On İkinci Askeri Tarih Sempozyumu, İstanbul, 20-22 Mayıs 2009, Bildiriler I, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2009 ss.395-411. - 2009

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çolak, M., Enis Behiç Koryürek Levelei Buapestre, (Edit Tasnádi), Katterini Kft., Budapest - 2011

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çolak, M., Aksakallı Havabakan Antal Bey, Yapı Kredi Yayınları - 2012
2-) Çolak, M., 1956 Macar İhtilali ve Türkiye, Nehir Yayınları, İstanbul - 2009
3-) Çolak, M., Enis Behiç Koryürek'ten Budapeşte'ye Mektuplar, Akçağ Yayınları, Ankara - 2009
4-) Çolak, M., Milas Yahudileri, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No:3, Ümit Yayıncılık, 1.Baskı, Ankara - 2003
5-) Çolak, M., Muğla'da Eğitim (1923-1950), Muğla'ya Hizmet Vakfı, Muğla - 2001

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Tarih İncelemeleri Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2018. Prof Dr. Feda şamil Arık Armağanı - Türk Tarihine Dair Yazılar III.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi.

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türk-Macar ilişkileri (1867-1918) / Turkish-Hungarian relations (1867-1918). Konu: Habsburglar, Osmanlı Devleti, Turancılık, Türk-Macar ilişkileri, Türkoloji. Pınar . 2013
2-) Tez Adı: Türkiye-Macaristan ilişkileri (1939-1989) / Turkey-Hungary relationships (1939-1989). Konu: Macar tarihi, Macaristan, Tarih, Türk-Macar ilişkileri, Türkoloji, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası politika . Fatma. 2013
3-) Tez Adı: Macaristan'da Türkoloji (1870-1945) / Turcology in Hungary (1870-1945). Konu: Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı. Müjdat. 2013
4-) Tez Adı: Enver Celalettin Paşa (1857-1929) / Enver Celalettin Pasha (1857-1929). Konu: Tarih = History. Mehmet. 2013
5-) Tez Adı: Türkiye- Macaristan ekonomik ilişkileri (1923-1938) / Turkey-Hungary economic relations (1923-1938). Konu: Tarih, Uluslararası İlişkiler. AYŞE. 2013
6-) Tez Adı: Türk-Macar ilişkileri (1850-1900) / Turk-Hungarion relations (1850-1900). Konu: Tarih. Yücel. 2008
7-) Tez Adı: Muğla Halkevi / Muğla People House. Konu: Tarih, Türk İnkılap Tarihi. Ali. 2003
8-) Tez Adı: Bodrum'a ait 167 numaralı şer`iye sicili defterinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi. Konu: Tarih. Yüksel. 2000

Sergi Yapımcılığı (Küratörlükler)

1-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. Bir Macar Ressamın Kaleminden Osmanlı Manzaraları
2-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. Macarların Objektifinden Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türkiye Manzaraları
3-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2013. Fotoğraflarla Muğla

Verdiği Dersler

TAR4516 2018-2019 Bahar

Çağdaş Avrupa Tarihi

TAR4006 2018-2019 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5540 2018-2019 Bahar

Macarca Metin Çevirileri II

TAR 5538 2018-2019 Bahar

Macaristan Tarihi

TAR 6544 2018-2019 Bahar

Macar Kültür Tarihi

TAR4003 2018-2019 Güz

Milli Mücadele ve Atatürkçü Düşünce Tarihi

TAR 5547 2018-2019 Güz

Macarca Metin Çevirileri I

TAR 5545 2018-2019 Güz

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl Türk- Macar İlişkileri

TAR 6543 2018-2019 Güz

Türk-Macar İlişkileri I

TAR2511 2018-2019 Güz

Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri

TAR4002 2017-2018 Yaz

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

TAR 5540 2017-2018 Bahar

Macarca Metin Çevirileri II

TAR 6544 2017-2018 Bahar

Macar Kültür Tarihi

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5538 2017-2018 Bahar

Macaristan Tarihi

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4002 2017-2018 Bahar

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4516 2017-2018 Bahar

Çağdaş Avrupa Tarihi

YDB2912 2017-2018 Bahar

Macarca II

TAR4002 2017-2018 Bahar

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

TAR 5545 2017-2018 Güz

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl Türk- Macar İlişkileri

TAR2511 2017-2018 Güz

Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri

TAR 5547 2017-2018 Güz

Macarca Metin Çevirileri I

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR 6543 2017-2018 Güz

Türk-Macar İlişkileri I

TAR4003 2017-2018 Güz

Milli Mücadele ve Atatürkçü Düşünce Tarihi

TAR4003 2017-2018 Güz

Milli Mücadele ve Atatürkçü Düşünce Tarihi

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4516 2016-2017 Bahar

Çağdaş Avrupa Tarihi

TAR 6544 2016-2017 Bahar

Macar Kültür Tarihi

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4002 2016-2017 Bahar

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

TAR4516 2016-2017 Bahar

Çağdaş Avrupa Tarihi

TAR 5538 2016-2017 Bahar

Macaristan Tarihi

TAR 5540 2016-2017 Bahar

Macarca Metin Çevirileri II

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

YDB2912 2016-2017 Bahar

Macarca II

TAR4002 2016-2017 Bahar

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR4003 2016-2017 Güz

Milli Mücadele ve Atatürkçü Düşünce Tarihi

TAR2511 2016-2017 Güz

Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5547 2016-2017 Güz

Macarca Metin Çevirileri I

TAR 6543 2016-2017 Güz

Türk-Macar İlişkileri I

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5545 2016-2017 Güz

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl Türk- Macar İlişkileri

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4002 2015-2016 Bahar

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

TAR4516 2015-2016 Bahar

Çağdaş Avrupa Tarihi

TAR 5540 2015-2016 Bahar

Macarca Metin Çevirileri II

TAR4516 2015-2016 Bahar

Çağdaş Avrupa Tarihi

YDB2912 2015-2016 Bahar

Macarca II

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5538 2015-2016 Bahar

Macaristan Tarihi

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4511 2015-2016 Güz

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Politikası

TAR 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR2511 2015-2016 Güz

Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri

TAR 6090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR 6543 2015-2016 Güz

Türk-Macar İlişkileri I

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5545 2015-2016 Güz

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl Türk- Macar İlişkileri

TAR 5547 2015-2016 Güz

Macarca Metin Çevirileri I

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR2511 2015-2016 Güz

Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4516 2014-2015 Bahar

Çağdaş Avrupa Tarihi

TAR 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5538 2014-2015 Bahar

Macaristan Tarihi

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4516 2014-2015 Bahar

Çağdaş Avrupa Tarihi

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6542 2014-2015 Bahar

Türk-Macar İlişkileri II

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5540 2014-2015 Bahar

Macarca Metin Çevirileri II

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR4516 2014-2015 Güz

Çağdaş Avrupa Tarihi

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YDB2505 2014-2015 Güz

Macarca I

TAR2511 2014-2015 Güz

Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri

TAR 6543 2014-2015 Güz

Türk-Macar İlişkileri I

TAR 6545 2014-2015 Güz

Macarca Tarihi Metin Çevirileri

TAR 5545 2014-2015 Güz

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl Türk- Macar İlişkileri

TAR 5547 2014-2015 Güz

Macarca Metin Çevirileri I

TAR4511 2014-2015 Güz

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Politikası

TAR 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II