Personel

Araş.Gör.Dr. Ceyhun Sarı
Araş.Gör.Dr.
Ceyhun Sarı
@ E-posta
csari@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3192

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 06.06.2007

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 14.09.2010

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 23.01.2019

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarı.,C., 2016. Deyimlerde Aşağı/Yukarı Yönelim Metaforu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Sarı Ceyhun, 2016. TÜRKÇEDE y Xk SIFAT FİİL EKİNİN KULLANIMI VE İŞLEVLERİ. Türük -Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi-

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sarı.,C., 2014. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş’ın Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası- Adlı Eseri Üzerine. TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarı.,C., 2014. Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Süreklilik Bildiren Bir Tasvir Fiili:{-X vaş- < (-Xp aş-)}. İstanbul Kültür Üniversitesi V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 23-24 Haziran 2014 (TUDOK 2014)
2-) Sarı.,C., 2012. Türklerde Arıcılık ve Muğla Yöresinde Arıcılık Terimleri. İstanbul Kültür Üniversitesi IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 27-28 Ağustos 2012 (TUDOK 2012)
3-) Sarı.,C., 2011. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Dili [Muğla ve Antalya Kısmı]". IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri 22-24 Aralık 2011

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AKAR.,A., SARI.,C., 2015. Teke Yöresi Ağızlarında Kalıplaşmış Dil Birimleri. 1. Teke Yöresi Sempozyumu

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kalıplaşmış Dil Birimleri. 2014--1

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Jüri Üyeliği < Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu Ödüllü Şiir Yarışması. Mayıs. Türkiye. 2014
2-) Jüri Üyeliği < Edebiyat Topluluğu Şiir Yarışması. Ocak. Türkiye. 2011

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Sempozyum Sekreterliği < IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu.. 22-24 Aralık. Türkiye. 2011

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Konferans < Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Muğla, Turizm Haftası Etkinlikleri, Yatağan Belediyesi Sinema Salonu-Yatağan. . 18 Nisan 2012. Türkiye. 2012
2-) Seminer < Kadı Burhaneddin Divanı ve Gramer Özellikleri. Mayıs. Türkiye. 2012
3-) Seminer < Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri I, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ömer Köse Seminer Salonu.. Nisan. Türkiye. 2011
4-) Panel < Doğumunun 400. Yılında Evliya Çelebi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Amfisi.. Mayıs. Türkiye. 2011
5-) Panel < Evliya Çelebi'nin Muğlası, Evliya Çelebi Yılı Etkinlikleri, Muğla Müzesi Mustafa Papuçcuoğlu Salonu. . 28 Kasım 2011. Türkiye. 2011

Verdiği Dersler

TDE4504 2018-2019 Bahar

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları II

TDE4504 2018-2019 Bahar

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları II