Personel

Doç.Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş
Doç.Dr.
Süleyman Cüneyt Karakuş
@ E-posta
cuneytkarakus@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5239

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp 2002

Doktora

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 2008

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karakus.,C., User.,R., Kılıc.,D., Akçaer.,V., Ceylan.,H., Ozokutan.,H., 2016. The comparison of dextranomer/hyaluronic acid and polyacrylate-polyalcohol copolymers in endoscopic treatment of vesicoureteral reflux. Journal of Pediatric Surgery
2-) Karakus.,C., Ozokutan.,H., Bakal.,U., Ceylan.,H., Sarac.,M., Kul.,S., Kazez.,A., 2016. Delayed diagnosis: An important prognostic factor for oesophageal atresia in developing countries. J Paediatr Child Health
3-) Karakus.,C., User.,R., Akcaer.,V., Ozokutan.,H., Ceylan.,H., 2016. A simple technique for small- diameter urethrocutaneous fistula repair: ligation. Journal of Pediatric Urology

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) User.,R., Karakus.,C., Akcaer.,V., Ozokutan.,H., Ceylan.,H., 2016. Congenital anterior urethrocutaneous fistula: 3 new cases and review of literature. Arch Esp Urol

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yurttutan.,N., Karakuş.,C., Koku.,N., Demirci.,M., Ucak.,R., 2016. A giant choledochal cyst in infancy: a case report.. Korean J Pediatr

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karakuş.,C., User.,R., Akçaer.,V., Ceylan.,H., Özokutan.,H., 2016. Vestibüler fistülde posterior sagittal anorektoplasti: kolostomili ya da kolostomisiz?. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
2-) User.,R., Ceylan.,H., Özokutan.,H., Karakuş.,C., Akçaer.,V., Burulday.,B., 2016. Çocukluk çağında yapılan splenektomilerin ameliyat sonrası seyri. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Urology Journal.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Haseki Tıp Bülteni.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. BMJ Case Reports.