Personel

Doktor Öğretim Üyesi Cem Yalın Kılınç
Doktor Öğretim Üyesi
Cem Yalın Kılınç
@ E-posta
cykilinc@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5228

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kılınç.,Y., Kılınç.,B., Acar.,E., Kılınç.,M., Aykut.,S., Öznur.,A., 2017. The use of suture anchors ın akın osteotomy: a new surgıcal technıque. Acta Orthopaedica Belgica
2-) Aydın.,C., Aykut.,S., Öztürk.,K., Arslanoğlu.,F., Kılınç.,Y., Kocaer.,N., 2017. Long term efficiency of extracorporeal shockwave therapy on lateral epicondylitis. Acta Medica Belgica
3-) Acar.,E., Altaş.,D., Demir.,A., Kırlı.,U., Kılınç.,Y., Kırlı.,İ., Beydilli.,H., Yıldırım.,B., 2016. Are Heimlich maneuver videos on YouTube accurate and reliable?. Signa Vitae
4-) Kılınç.,Y., Özcan.,S., Acar.,E., Tiftikçi.,U., Aykut.,S., Kılınç.,B., 2015. Effects of Sildenafil on the İnflamatory and Repair Phase Bone Healing Speed in a Rat. Acta Mediaca Mediterranea
5-) iltar.,S., Kılınç.,Y., Alemdaroğlu.,B., Özcan.,S., Aydoğan.,H., Sürer.,H., Kılınç.,Ş., 2013. Does the method of expression of venous blood affect ischaemia/reperfusion damage in tourniquet use?An experimental study on rabbits. Injury
6-) Alemdaroğlu.,B., İltar.,S., Aydoğan.,H., Say.,F., Kılınç.,Y., Tiftikçi.,U., 2010. Three- point index in predicting redisplacement of extra-articuler distal radial fractures in adults. Injury
7-) Alemdaroğlu.,B., Atlıhan.,D., Çimen.,O., Kılınç.,Y., İltar.,S., 2007. Morhometric effects of acute shortening of the spine: the kinking and the sliding of the cord, response of the spinal nerves. Europian Spine

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Acar.,E., Demir.,A., Kılınç.,Y., Yıldırım.,B., Beydilli.,H., 2016. Kış Sporları Yaralanmaları. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılınç.,Y., İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Karalezli.,N., Aydoğan.,H., Öznur.,A., 2016. Tarsal Tünel Sendromunda Kısa İnsizyon. 26.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
2-) İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Kılınç.,Y., Karalezli.,N., Aydoğan.,H., İpek.,Ö., 2016. Post menepozal osteopenili kadınlardakemik mineral yoğunluklu ve yoğunluksuz hesaplananFrax ' a bağlı kırık riskinin değerlendirilmesi. 26. Milli ortopedi kongresi
3-) İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Kılınç.,Y., Karalezli.,N., Aydoğan.,H., 2016. İnter trokanterik femur kırıklarında intertan çivisi ile proksimal femoral nail antirotatio nun karşılaştırılması. 26. Ulusal ortopedi kongresi
4-) İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Kılınç.,Y., Karalezli.,N., Aydoğan.,H., 2016. Subtrokanterik femur kırıkları için güncel sınıflandırma sistemlerinin sınıflar arası ve sınıf içi uyumunun değerlendirilmesi. 26. Milli Ortopedi Kongresi
5-) Kılınç.,Y., Aydoğan.,H., İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Karalezli.,N., 2016. Youtube da omuz dislokasyonu videoları güvenilirmi?. 26. Milli ortopedi Kongresi
6-) Altıparmak.,M., Kılınç.,Y., 2016. Skapular Arter Ada Flebi ile 2 Yaşında Bebeğin Aksiller Defektinin Onarımı. 38. Plastik Cerrahi Kongresi
7-) Acar.,E., Kılınç.,Y., Altaş.,D., Beydilli.,H., Kırlı.,U., Yıldırım.,B., 2014. Out of vehicle traffic accident : a traumatic asphyxia case. 4. Eurasian Congress on Emergency Medicine
8-) Kırlı.,İ., Acar.,E., Beydilli.,H., Kılınç.,Y., 2014. 4 yıllık artralji: Multipl miyelm. 1. İntercontinental Emergency Medicine Congress
9-) Acar.,E., Altaş.,D., Kılınç.,Y., Beydilli.,H., 2014. Do you mean foreign body in soft tissues?. 4. EurasianCongress on Emergency Medicine

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılınç.,Y., Kırlı.,İ., Kılınç.,M., Acar.,E., 2015. Spontan bilateral Quadriceps femoris rüptürü. 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi