Personel

Doç.Dr. Cem Yalın Kılınç
Doç.Dr.
Cem Yalın Kılınç
@ E-posta
cykilinc@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5228

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kılınç Cem Yalın, Açan Emrah, Gültaç Emre, Kılınç Rabia Mihriban, Hapa Onur, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Treatment results for acetabulum fractures using the modified Stoppa approach. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
2-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Efficacy of Pie-Crusting Technique on Soft Tissues in Distal Tibia and Fibula Fractures. The Journal of Foot and Ankle Surgery
3-) Serbest Sancar, Tiftikçi Uğur, Durgut Erdogan, Vergili Özge, Kılınç Cem Yalın, 2019. The Effect of Kinesio Taping Versus Splint Techniques on Pain and Functional Scores in Children with Hand PIP Joint Sprain. Journal of Investigative Surgery
4-) Kılınç Cem Yalın, Açan Emrah, Gültaç Emre, Kılınç Rabia Mihriban, Serbest Sancar, Tiftikçi Uğur, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Crescent Technique with Dual C-Shaped Reconstruction Plates for Posterior Acetabular Wall Fractures. Journal of Investigative Surgery
5-) Say Ferhat, Gölpınar Murat, Kılınç Cem Yalın, Şahin Bünyamin, 2018. The estimation of bone cyst volume using the Cavalieri principle on computed tomography images. Journal of Orthopaedic Surgery
6-) Aydın Canan Gönen, Aykut Serkan, Öztürk Kahraman, Arslanoğlu Fatih, Kılınç Cem Yalın, Kocaer Nurdan, 2018. Long-term efficiency of extracorporeal shockwave therapyon lateral epicondylitis. Acta Orthopaedica Belgica
7-) Kılınç Cem Yalın, Kılınç Barış, Acar Ethem, Kılınç Rabia Mihriban, Aykut Serkan, Öznur Ali, 2017. The Use Of Suture Anchors In Akin Osteotomy : A New Surgical Technique.. Acta Orthopaedica Belgica
8-) İmerci Ahmet, Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, Savran Ahmet, 2017. Fracture Risk Assessment Tool (FRAX®) Results Calculated With and Without Bone Mineral Density Values for the Evaluation of Fracture Risk in Postmenopausal Women With Osteopenia. Journal of Clinical Densitometry
9-) Kılınç.,Y., Kılınç.,B., Acar.,E., Kılınç.,M., Aykut.,S., Öznur.,A., 2017. The use of suture anchors ın akın osteotomy: a new surgıcal technıque. Acta Orthopaedica Belgica
10-) Aydın.,C., Aykut.,S., Öztürk.,K., Arslanoğlu.,F., Kılınç.,Y., Kocaer.,N., 2017. Long term efficiency of extracorporeal shockwave therapy on lateral epicondylitis. Acta Medica Belgica
11-) Acar.,E., Altaş.,D., Demir.,A., Kırlı.,U., Kılınç.,Y., Kırlı.,İ., Beydilli.,H., Yıldırım.,B., 2016. Are Heimlich maneuver videos on YouTube accurate and reliable?. Signa Vitae
12-) Kılınç.,Y., Özcan.,S., Acar.,E., Tiftikçi.,U., Aykut.,S., Kılınç.,B., 2015. Effects of Sildenafil on the İnflamatory and Repair Phase Bone Healing Speed in a Rat. Acta Mediaca Mediterranea
13-) iltar.,S., Kılınç.,Y., Alemdaroğlu.,B., Özcan.,S., Aydoğan.,H., Sürer.,H., Kılınç.,Ş., 2013. Does the method of expression of venous blood affect ischaemia/reperfusion damage in tourniquet use?An experimental study on rabbits. Injury
14-) Alemdaroğlu.,B., İltar.,S., Aydoğan.,H., Say.,F., Kılınç.,Y., Tiftikçi.,U., 2010. Three- point index in predicting redisplacement of extra-articuler distal radial fractures in adults. Injury
15-) Alemdaroğlu.,B., Atlıhan.,D., Çimen.,O., Kılınç.,Y., İltar.,S., 2007. Morhometric effects of acute shortening of the spine: the kinking and the sliding of the cord, response of the spinal nerves. Europian Spine

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Rabia Mihriban, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. An evaluation of the reliability of videos on youtube related to shoulder dislocation reduction methods. Journal of Clinical and Analytical Medicine
2-) Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Clinical and functional results of anterior cruciate ligament reconstruction using the medial portal. Journal of Clinical and Analytical Medicine
3-) Tiftikçi Uğur, Serbest Sancar, Kılınç Cem Yalın, Karabıçak Gül Öznur, Vergili Özge, 2015. Return to work in miners following anterior cruciate ligament reconstruction. Pan African Medical Journal

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kılınç Cem Yalın, 2019. POSTERİOR PELVİK HALKA YARALANMALARINDA HANGİ TEKNİK SEÇİLMELİDİR: PERKÜTAN SAKROİLİAK VİDA FİKSASYONU YA DA POSTERİOR PERKUTAN TRANSİLİAK PLAK FİKSASYONU?. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
2-) Kılınç Cem Yalın, Tiftikçi Uğur, Serbest Sancar, Türk Mustafa, Karahan Siyami, 2019. Tavşanlarda Horizontal Menisku¨s Yırtık Modellerinde Primer veKollajen Skafold ile İyileşme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
3-) Aykut Serkan, Aydın Canan Gönen, Öztürk Kahraman, Arslanoğlu Fatih, Kılınç Cem Yalın, 2018. Extracorporeal Shock Wave Therapy in Dupuytren’s Disease. SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital
4-) Gültaç Emre, Kılınç Cem Yalın, Açan Emrah, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Ortopedik İmplant Enfeksiyonlarında İzole Edilen Bakteri Çeşitliliği ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Muğla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi
5-) Acar.,E., Demir.,A., Kılınç.,Y., Yıldırım.,B., Beydilli.,H., 2016. Kış Sporları Yaralanmaları. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ
6-) Acar Ethem, Alataş Ömer Doğan, Kırlı Ulviye, Kılınç Cem Yalın, 2015. ACİL SERVİS HASTA ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MUĞLA SITKI KOÇMAN TIP DERGİSİ
7-) Acar Ethem, Demir Ahmet, Kılınç Cem Yalın, Yıldırım Birdal, Beydilli Halil, 2015. Kış Sporları Yaralanmaları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kılınç Cem Yalın, Gültaç Emre, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Anterior Pelvik Halka Yaralanmalarında Açık Cerrahi Yaklaşım. TÜRKİYE KLİNİKLERİ
2-) Altıparmak Başak, Uysal Ali İhsan, Güzel Çiğdem, Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Demirbilek Semra, 2018. Buerger Hastalığında Akut Ağrı Kontrolü için Periferik Sinir Bloğu: Vaka Serisi. Muğla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi
3-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Açan Emrah, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Rabia Mihriban, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Dizde Ağrısız, Kronik Effu¨zyonun Önemli ve Az Karşılaşılan Bir Sebebi: Lipoma Arboresans. Muğla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılınç.,Y., İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Karalezli.,N., Aydoğan.,H., Öznur.,A., 2016. Tarsal Tünel Sendromunda Kısa İnsizyon. 26.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
2-) İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Kılınç.,Y., Karalezli.,N., Aydoğan.,H., İpek.,Ö., 2016. Post menepozal osteopenili kadınlardakemik mineral yoğunluklu ve yoğunluksuz hesaplananFrax ' a bağlı kırık riskinin değerlendirilmesi. 26. Milli ortopedi kongresi
3-) İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Kılınç.,Y., Karalezli.,N., Aydoğan.,H., 2016. İnter trokanterik femur kırıklarında intertan çivisi ile proksimal femoral nail antirotatio nun karşılaştırılması. 26. Ulusal ortopedi kongresi
4-) İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Kılınç.,Y., Karalezli.,N., Aydoğan.,H., 2016. Subtrokanterik femur kırıkları için güncel sınıflandırma sistemlerinin sınıflar arası ve sınıf içi uyumunun değerlendirilmesi. 26. Milli Ortopedi Kongresi
5-) Kılınç.,Y., Aydoğan.,H., İmerci.,A., Canbek.,U., Akgün.,U., Karalezli.,N., 2016. Youtube da omuz dislokasyonu videoları güvenilirmi?. 26. Milli ortopedi Kongresi
6-) Altıparmak.,M., Kılınç.,Y., 2016. Skapular Arter Ada Flebi ile 2 Yaşında Bebeğin Aksiller Defektinin Onarımı. 38. Plastik Cerrahi Kongresi
7-) Acar.,E., Kılınç.,Y., Altaş.,D., Beydilli.,H., Kırlı.,U., Yıldırım.,B., 2014. Out of vehicle traffic accident : a traumatic asphyxia case. 4. Eurasian Congress on Emergency Medicine
8-) Kırlı.,İ., Acar.,E., Beydilli.,H., Kılınç.,Y., 2014. 4 yıllık artralji: Multipl miyelm. 1. İntercontinental Emergency Medicine Congress
9-) Acar.,E., Altaş.,D., Kılınç.,Y., Beydilli.,H., 2014. Do you mean foreign body in soft tissues?. 4. EurasianCongress on Emergency Medicine

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Gültaç Emre, Kılınç Rabia Mihriban, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Crescent technique for posterior acetabular wall fracture wıth dual C-shaped reconstruction plate. 20th Asıa Pacific Orthopaedic Association Congress
2-) Özden Fatih, Tuğay Nazan, Tuğay Baki Umut, Kılınç Cem Yalın, 2017. Primer Diz Osteoartritinde Süreli Kalk Yürü Testi İle Fonksiyonel Durum ve Ağri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılınç.,Y., Kırlı.,İ., Kılınç.,M., Acar.,E., 2015. Spontan bilateral Quadriceps femoris rüptürü. 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kılınç Cem Yalın, 2018. Surgical management of the anterior pelvic ring injury. 11. Türk - Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
2-) Kılınç Cem Yalın, 2018. CLASSIFICATION OF THE ACETABULAR FRACTURES. Meeting of the International Mediterranean Society of Orthopaedic Surgery
3-) Aydoğan Nevres Hürriyet, İmerci Ahmet, Kılınç Cem Yalın, Karalezli Mustafa Nazım, Gemci Çağatay, Topsakal Fatih Emre, 2017. Bifosfanatlara bağlı inkomplet femur yetmezlik kırıklarında proflaktik çivileme uygulanmalı.. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
4-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Gültaç Emre, Akgün Ulaş, Canbek Umut, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Bilateral kalkaneus kırıkları ile suicide arasındaki ilişki. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
5-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Distal tibia ve fibula kırıklarında dermal fenestrasyon tekniğinin yumuşak dokular üzerine etkisi. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
6-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Cem Yalın, Uysal Ali İhsan, Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, 2017. Total diz artroplastisi sonrası ağrı kontrolünde adduktor blok ile adduktor kanalda ağrı pompası ile sürekli ağrı kontrolünün karşılaştırılması. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
7-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Efficacy of dermal fenestration technique on soft tissues in distal tibia and fibula fractures. 6th Triennial IFFAS Scientific Meeting
8-) Özden Fatih, Tuğay Nazan, Tuğay Baki Umut, Kılınç Cem Yalın, 2017. Diz Cemiyeti Yeni Diz Puanlama Sisteminin Türkçe Versiyonunun Kültürel Adaptasyonu, Geçerlik Ve Güvenirliği. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
9-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, Öznur Ali, 2016. Tarsal Tünel Sendromunda Kısa İnsizyon. 26. Ortopedi Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. TIP ÖĞRENCİLERİ İÇİN CERRAHİ BİLİMLER ÖYKÜ ALMA VE FİZİK MUAYENE KİTABI/KAS - İSKELET SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ. Yayın Evi: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
2-) . 2015. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDE DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ/DENEY HAYVANLARINDA OLUŞTURULAN OSTEOARTRİT MODELLERİ. Yayın Evi: BAYT BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BASIN YAYIN VE TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ