Personel

Doç.Dr. Derya Atlay Işık
Doç.Dr.
Derya Atlay Işık
@ E-posta
deryaatlay@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3256 , 0 252 211 5402

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü / Lojistik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöneticiliği 2001

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 2003

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 2010

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Diakomihalis Mihail, Parra Katerina, Vaio Assunta D, Atlay Işık Derya, 2018. Criteria of Optimal Portfolio Selection: Evidence From Private Investors in Greece, Turkey, Italy. International Journal of Accounting and Financial Reporting
2-) Altunoğlu Ali Ender, Atlay Işık Derya, Erbilgin Ramazan, 2017. SOSYAL SERMAYE VE İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: YAT İŞLETMECİLİĞİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
3-) Günaydın Özge Elmas, Atlay Işık Derya, 2017. ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN HİZMET HATALARININ BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. International Journal of Management Economics and Business
4-) Atlay Işık Derya, Hatipoğlu Veysel Fuat, 2016. Logistics From the View Point Of Mathematical Models: A Literature Review.. Management and Education
5-) ÇELİK YETİM.,A., ATLAY IŞIK.,D., 2016. Sosyal Amaç Bağlantılı Etkinliklere Katılımı Etkileyen Başlıca Motivasyon Faktörleri: Fethiye Yaşam İçin Yarış Örneği.. Journal of International Social Research
6-) ATLAY IŞIK.,D., ALTUNOĞLU.,E., 2016. The Effects of Internal Marketing on Some Job Attitudes: A Study in Private Hospitals in Turkey. Journal of Business Research - Turk
7-) ATLAY IŞIK.,D., ALTUNOĞLU.,E., 2016. İçsel Pazarlamanın Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma. . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) ATLAY IŞIK.,D., CERİT.,G., 2015. Hizmet İşletmelerinde Hizmet Kültürünün Oluşturulmasında İçsel Pazarlamanın Rolü: Kruvaziyer Turizmden Bir Örnek Olay. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Academic Review of Economics and Administrative Sciences)
9-) TUNCER.,B., ATLAY IŞIK.,D., 2014. Havalimanı Yolcularının Satın Alma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Science

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ATLAY IŞIK.,D., HATİPOĞLU.,F., 2016. Logistics From the View Point of Mathematical Models: A Literature Review. . International Conference of Education, Science, Economics and Technologies.
2-) Çelik Yetim.,A., Atlay Işık.,D., 2015. Sosyal Amaç Bağlantılı Etkinliklerin Sosyal Girişimcilik Kapsamında Değerlendirilmesi: Fethiye Yaşam İçin Yarış Örneği . II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
3-) ATLAY IŞIK.,D., CERİT.,G., 2011. Marketing Approaches in the Yacht Tourism Industry: A Factor Analysis Study for the Eastern Mediterranean. . European Conference on Shipping Intermodalism and Ports ECONSHIP 2011
4-) DIAKOMIHALIS.,N., ATLAY IŞIK.,D., 2011. Maritime Tourism Potential in the Aegean: A Comparative Study of Yachting Development in Greek Islands and Turkey.. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference
5-) ATLAY IŞIK.,D., CERİT.,G., 2010. A Holistic Marketing Approach For Yacht Tourism. 14th International Association of Maritime Economists-IAME Congress
6-) ATLAY IŞIK.,D., CERİT.,G., 2009. Green Marketing Strategies in Yacht Tourism: An Evaluation of Turkish Marinas.. 13th International Association of Maritime Economists-IAME Congress
7-) ATLAY IŞIK.,D., CERİT.,G., 2008. Yacht Tourism Education: A Study on Curriculums.. International Maritime Lecturers Association (IMLA) 16th Conference
8-) ATLAY IŞIK.,D., CERİT.,G., 2007. Outbound Movements in Yacht Tourism: Importance of Logistics Functions.. 5th International Logistics and Supply Chain Congress

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Günaydın Özge Elmas, Atlay Işık Derya, 2017. Determining of Service Failure in International Trade Transactions: A Qualitative Research. International Congress on Management economics and Business - ICMEB’xx17
2-) Gök Hatice Kübra, Atlay Işık Derya, 2017. Satış Elemanına ve İşletmeye Duyulan Güvenin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi. International Multidisiplinary Studies Congress- Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
3-) Günaydın Özge Elmas, Atlay Işık Derya, 2017. Müşteri Odaklılık ve Görev Performansının Hizmet Telafi Performansı Üzerindeki Etkisi: Dış Ticaret Hizmetleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. 22. Pazarlama Kongresi
4-) Atlay Işık Derya, 2016. The Imporetance of Supplementary Services for Determining Differentiation Strategies A Case Study from Marine Tourism. 5th World Conference On Business, Economics and Management
5-) ALTUNOĞLU.,E., ATLAY IŞIK.,D., ERBİLGİN.,R., 2016. Investigation of Interaction Effect of Social Capital and Relationship Marketing: A Qualitative Study for Yacht Tourism. 2nd INTERNATIONAL ANNUAL MEETING Sosyoekonomi Society
6-) ALTUNOĞLU.,E., ATLAY IŞIK.,D., 2016. The Effects of Organizational Innovation on Developing Competitive Strategies: Empirical Evidence from Technopark Companies in Turkey.. INTERNATIONAL ANNUAL MEETING Sosyoekonomi Society
7-) ATLAY IŞIK.,D., KİŞİ.,H., 2004. Economic Impact of Ports: Case of Port Izmir.. 10th World Conference on Transport Research

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Faruk, Atlay Işık Derya, Çelik Yetim Ayşe, 2019. Hizmet Çalışanlarının Duygusal Zekasının Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Çok Düzeyli Bir Analiz. PPAD Pazarlaa Kongresi- MMRA Marketing Congress
2-) ATLAY IŞIK.,D., ALTUNOĞLU.,E., 2014. İçsel Pazarlamanın Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 19. Ulusal Pazarlama Kongresi
3-) TUNCER.,B., ATLAY IŞIK.,D., 2013. Havalimanı Yolcularının Satın Alma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması.. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi
4-) ATLAY IŞIK.,D., CERİT.,G., 2012. Hizmet İşletmelerinde Hizmet Kültürünün Oluşturulmasında İçsel Pazarlamanın Rolü: Kruvaziyer Turizmden Bir Örnek Olay. 17. Ulusal Pazarlama Kongresi
5-) ATLAY IŞIK.,D., 2009. Türk Marinalarında Mavi Bayrak Ödülünün Sürdürülebilir Çevre ve Rekabet Anlayışlarına Etkileri. Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Sürdürülebilir Yat ve Deniz Turizmi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı
6-) ATLAY IŞIK.,D., CERİT.,G., 2008. Yat Turizminde Yeşil Pazarlama Stratejileri: Keşifsel Bir Araştırma.. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi
7-) ORAL.,Z., ATLAY IŞIK.,D., 2006. Ülkemizdeki Yat Turizminin Darboğazları.. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Kongresi

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) ATLAY IŞIK.,D., 2003. Lojistik Merkezlerin Sosyo-Ekonomik Katkılarının İncelenmesinde Kullanılan Metodlar.. Lisansüstü Eğitimde Lojistik Yönetimi Çalıştayı

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) ATLAY IŞIK, D., “Yat Turizminde Holistik Pazarlama ve Türkiye için Farklılaştırma Stratejileri”, 2011, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir. - 2011

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY/LOCATION ANALYSIS FOR PACKAGING WASTES RECYCLING CENTER OF MUGLA PROVINCE BY APPLYING AHP METHOD. Yayın Evi: Gece Publishing

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Disiplinler Arası Akademik Çalışmalar II/Satış Elemanına ve İşletmeye Duyulan Güvenin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi. Yayın Evi: Gece Kitaplığı
2-) Atlay Işık, D., Paker, S. ve Şengönül, G., “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi”, Editörler: Prof. Dr. Güldem CERİT, Doç. Dr. Ali DEVECİ, Doç. Dr. Soner ESMER (2013). Beta Yayınları, İstanbul. (Kitabın Deniz Turizmi Bölümü Ortak Yazarı). - 2013
3-) ATLAY IŞIK, D., “Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları- Problem Based Learning Scenarios For Maritime Education and Training”, 2010, Editör Doç. Dr. Mustafa KALKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir. (Kitabın Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Senaryoları Ortak Yazarı) - 2010

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Denizcilik Fakültesi Dergisi.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of ETA Maritime Sciense.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. İş ve İnsan Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Dokuz Eylül üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi .
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi .

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Müşteri Odaklılık, İş Tatmini ve Güven Performansının Hizmet Telafi Performansı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Dış Ticaret Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Konu: Pazarlama. Özge Elmas -GÜNAYDIN. 2018

(G-4-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) “Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü” başlıklı, Şubat 2007 tarihli TUSİAD Raporu’nun “Türkiye’de Ulaştırma ve Gelişmeler” bölümü yazarlığı. Nisan 2006 – Şubat 2007, Proje Koordinatörü: Prof. Dr. A.Güldem CERİT, İzmir. - 2007
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ulaştırma Sektörü. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Kurumsal Yapısı Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü. 2006-2007

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Satış Elemanının Etik Davranışlarının Tüketici Algısı, Güven ve Memnuniyet Üzerinden Tekrar Satın Alma Davranışına Etkisi. 2017-2019

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Merkezi İçin AHP Yöntemi İle Kuruluş Yeri Seçimi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. SOSYAL SERMAYE VE İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: Yat İşletmeciliğine Yönelik Nitel Bir Araştırma. 2016-2017

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 11. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, 1-3 Kasım 2006, İzmir, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi. . Kasım . Türkiye. 2006

Verdiği Dersler

UTL2003 2019-2020 Güz

Lojistik Yönetimi I

UTL3005 2019-2020 Güz

Tedarik Zinciri Yönetimi I

UTL3501 2019-2020 Güz

Dış Ticaret ve Lojistikte Güncel Konular I

UİT5519 2019-2020 Güz

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yönetim

UTL1002 2019-2020 Bahar

Lojistiğe Giriş

UTL2004 2019-2020 Bahar

Lojistik Yönetimi II

UTL3006 2019-2020 Bahar

Tedarik Zinciri Yönetimi II

UİT5520 2019-2020 Bahar

Tedarik Zinciri Yönetimi

UTL2003 2018-2019 Güz

Lojistik Yönetimi I

UTL3005 2018-2019 Güz

Tedarik Zinciri Yönetimi I

UTL3501 2018-2019 Güz

Dış Ticaret ve Lojistikte Güncel Konular I

UİT5519 2018-2019 Güz

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yönetim

UTL1002 2018-2019 Bahar

Lojistiğe Giriş

UTL2004 2018-2019 Bahar

Lojistik Yönetimi II

UTL3006 2018-2019 Bahar

Tedarik Zinciri Yönetimi II