Personel

Doç.Dr. Nursen Vatansever Deviren
Doç.Dr.
Nursen Vatansever Deviren
@ E-posta
dnursen@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1401

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1991

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 1995

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 2003

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Vatansever Deviren Nursen, Duran Tarık, 2018. TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Vatansever Deviren Nursen, Çelik Nur, 2017. Dünya da ve Türkiye de Organik Tarımın Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2017. Gayrisafi Milli Mutluluğun Ekonomik Kalkınmadaki Rolü: Bhutan Krallığı Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2017. Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Muğla Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies
5-) Uysal Soner, Vatansever Deviren Nursen, 2016. Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliğine Olan Etkisinin Analizinde Yeni Bir Yöntem: Küresel Gelir Dağılımı Endeksi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Uysal.,S., Vatansever Deviren.,N., 2016. Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliğine Olan Etkisinin Analizinde Yeni Bir Yöntem: Küresel Gelir Dağılımı Endeksi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
7-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2015. Kontrolsüz Kentsel Büyüme Karşıtı Bir Hareket Ülke Deneyimleriyle Yavaş Şehirler. Akademik Bakış
8-) Vatansever Deviren.,N., Yıldız.,O., 2015. Kontrolsüz Kentsel Büyüme Karşıtı Bir Hareket: Ülke Deneyimleriyle Yavaş Şehirler . Akademik Bakış Dergisi
9-) Vatansever Deviren.,N., Yıldız.,O., 2014. İnternet Kullanımının Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
10-) Vatansever Deviren.,N., Yıldız.,O., 2014. Bölgesel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: GEKA Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
11-) Vatansever Deviren.,N., Yıldız.,O., 2014. Bölgesel Kalkınma Teorileri ve Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımının Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Politikalarına Etkileri. Akademik Bakış Dergisi
12-) Vatansever Deviren.,N., Çalış.,F., 2014. Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakışı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
13-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2014. Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü GEKA Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
14-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2014. Bölgesel Kalkınma Teorileri ve Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımının Türkiye deki Bölgesel Kalkınma Politikalarına Etkileri. Akademik Bakış Dergisi
15-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2014. Internet Kullanımının Ekonomik Sosyal ve Siyasal Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
16-) Vatansever Deviren Nursen, Çalış Filiz, 2014. Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakışı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
17-) Vatansever Deviren.,N., Çalış.,F., 2011. Kırdan Kente Göçün Eğitim İle İlişkisi: Muğla Örneği. Akademik Araştırmalar Dergisi
18-) Karataş.,M., Vatansever Deviren.,N., 2007. Dünya Ekonomisi’ne Yön Veren Ekonomiler ve Yakın Gelecekte Türkiye’nin Durumu. Akademik Araştırmalar Dergisi
19-) Vatansever Deviren.,N., Karataş.,M., 2007. Türkiye İle Çin Halk Cumhuriyeti Arasındaki Endüstri-İçi Ticaret. İktisat İşletme ve Finans Dergisi
20-) Vatansever Deviren.,N., Karataş.,M., 2005. Türkiye’nin İktisadi Gelişmesi’nin Beşeri Sermaye İçerikli Solow Modeli Açısından Bir Değerlendirmesi. İktisat İşletme ve Finans Dergisi
21-) Vatansever Deviren.,N., 2004. Türkiye İle Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Sınai Ürünleri Endüstri-içi Ticareti. İktisat İşletme ve Finans Dergisi

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Vatansever Deviren.,N., Atasever.,G., 2011. Ekonomik Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerindeki Etkileri. Mevzuat Dergisi
2-) Vatansever Deviren.,N., 2009. Küresel Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredilerin Rolü. Mevzuat Dergisi
3-) Vatansever Deviren.,N., 2004. Yeni Dış Ticaret Teorileri. Mevzuat Dergisi
4-) Karataş.,M., Vatansever Deviren.,N., 2001. Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar. Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi
5-) Vatansever Deviren.,N., 2000. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Uygulaması. Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2017. Ekoturizm Girişimciliğinin Toplum Temelli Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Muğla Karabağlar Yaylası Örneği. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2018. Yoksul Yanlısı Turizm Yaklaşımında Ekoturizmin Rolü. II. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2018. Gelirin Yeniden Dağılımı Çerçevesinde Yoksul Yanlısı Büyüme. 4th International Symposium on Social Human and Administrative
3-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2017. Gayrisafi Milli Mutluluğun Ekonomik Kalkınmadaki Rolü: Bhutan Krallığı Örneği. EUREFE 2017 International Congress

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Vatansever Deviren.,N., Yıldız.,O., 2016. Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Ülke Deneyimleriyle Ekoturizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Kongre

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: VATANSEVER DEVİREN NURSEN. 2018. Kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler, Gazi Kitabevi/Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Kanberoğlu Zafer

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Nursen-Vatansever Deviren. 2012. Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-II. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Kerim Özdemir, Güven Delice
2-) Yazar Adı: Muhammed-Karataş,Nursen-Vatansever Deviren. 2008. Türkiye’de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler. Yayın Evi: Asil Yayıncılık Editör Adı: Mustafa Zihni Tunca

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Bölgesel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: Geka Örneği. Konu: Bölgesel İktisat. Onur Yıldız. 2014
2-) Tez Adı: Bölgesel Kalkınmada Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü Açısından Dika ve Geka Örneklerinin Karşılaştırılması. Konu: Bölgesel İktisat. İ. Denli. 2013
3-) Tez Adı: Göç Hareketlerinin Hane Halkı Üzerindeki Ekonomik Etkileri: Muğla İli Örneği. Konu: Bölgesel Göç. Filiz Çalış. 2009

Verdiği Dersler

İKT 5510 2019-2020 Güz

Kalkınma ve Büyüme Teorisi

İKT3509 2019-2020 Güz

Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler

İKT4003 2019-2020 Güz

Büyüme Teorisi

İKT 5515 2019-2020 Bahar

Turizmde Güncel Sorunlar

İKT 6510 2019-2020 Bahar

Dünya Eko. Ve Küreselleşme

İKT3504 2019-2020 Bahar

Bölgesel İktisat

İKT4506 2019-2020 Bahar

Dünya Ekonomisi

EKO 7507 2018-2019 Güz

Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme

İKT 5510 2018-2019 Güz

Kalkınma ve Büyüme Teorisi

İKT 6510 2018-2019 Güz

Dünya Eko. Ve Küreselleşme

İKT3509 2018-2019 Güz

Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler

İKT4003 2018-2019 Güz

Büyüme Teorisi

İKT 5510 2018-2019 Bahar

Kalkınma ve Büyüme Teorisi

İKT 6510 2018-2019 Bahar

Dünya Eko. Ve Küreselleşme

İKT3504 2018-2019 Bahar

Bölgesel İktisat

İKT4506 2018-2019 Bahar

Dünya Ekonomisi