Personel

Doç.Dr. Doğan Bıçkı
Doç.Dr.
Doğan Bıçkı
@ E-posta
doganbicki@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3142

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Kentleşme Ve Çevre Sorunları Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

9 Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 1995

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi/ Kentleşme ve Çevre Sorunları 1998

Doktora

Uludağ Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi/Kentleşme ve Çevre Sorunları 2004

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bıçkı Doğan, 2019. MAHALLENİN İMKÂNSIZLIĞI ÜZERİNE NOTLAR: YİTİRİLEN BİR DEĞER OLARAK KOMŞULUK İLİŞKİLERİ. Journal of Social and Humanities Sciences Research
2-) Ak Duygu, Bıçkı Doğan, 2016. Yavaş Kent Hareketinin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Bıçkı Doğan, Yetkin Şale Hayal, Ak Duygu, 2016. Herkes İçin Erişilebilir Kentler: Muğla Örneği. International Journal of Social Science
4-) Bıçkı.,D., Özgökçeler.,S., 2012. Does Gentrification Displace Urban Poor?. International Journal of Social Inquiry
5-) Özgökçeler.,S., Bıçkı.,D., 2012. Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik Bir Enstrüman:“Sosyal Belediyecilik”. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
6-) Bıçkı.,D., Sobacı.,Z., 2011. Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak. ÇÖMÜ Yönetim Bilimleri Dergisi
7-) Bıçkı.,D., 2011. Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
8-) Topses.,D., Bıçkı.,D., 2010. Medeniyetler Çatışması Kuramının Sosyolojik Eleştirisi. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
9-) Kaya.,A., Bıçkı.,D., Çüçen.,A.Kadir., 2008. The Principle of Equal Treatment in the Labour Laws of European Union. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi(Kaygı)
10-) Bıçkı.,D., 2007. Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
11-) Bıçkı.,D., 2006. Harvey Ve Castells’de Kent Sorunsalı: Politik Ekonomi Vizyonu Ve Sınırlılıkları. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
12-) Bıçkı.,D., Kahvecioğlu.,Y., 2006. Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
13-) Bıçkı.,D., 2005. Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz. "...iş,güç..." Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
14-) Bıçkı.,D., 2001. Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
15-) BIÇKI.,D., 2001. Modernizm ve Postmodernizm. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bıçkı.,D., Ak.,D., Özgökçeler.,S., 2013. Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Bıçkı.,D., 2011. Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği . Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Bıçkı.,D., Özgökçeler.,S., 2009. A Conceptional Examinatıon Of Urban Poverty: Under–Class Or Ghetto Poverty?. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bıçkı Doğan, Ak Duygu, 2016. Bir Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergesi Olarak Konut Kalitesi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. II.ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) BIÇKI.,D., KALDIRIM.,E., 2015. Türkiye'de Kırsal Kalkınma ve Sosyal Sermaye:Tarımsal Örgütlerin Sosyal Sermaye Göstergeleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Muğla Örneği. 1.ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
3-) Bıçkı.,D., İpekçi.,C., 2012. Yoksunluğun Yeniden Üretiminde İşlevsel Bir Kavram Olarak Sosyal Dışlanma: Çanakkale, Fevzi Paşa Romanları Örneği. 1st International Interdisciplinary Social İnquery Conference
4-) Yazan.,B.., Bıçkı.,D., Pascall.,M.A.., Caner.,C.., 2010. Çevresel Bilincin Tüketicinin Yeşil Paketli Ürünü Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi. VI. INTERNATONAL PACKAGING CONGRESSS (ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bozkurt Veysel, Bıçkı Doğan, 2014. Sürdürülebilir Kakınma,Çevre Bilinci ve Değerler. II.İktisat Çalıştayı
2-) ÖZGÖKÇELER.,S., BIÇKI.,D., 2013. Bir Turizm Hakkı Olarak Sosyal Turizm. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi
3-) ÖZGÖKÇELER.,S., BIÇKI.,D., 2010. Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU II

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2015. KENTTE YOKSULLUK AYRIŞMA VE YAŞAM KALİTESİ. Yayın Evi: DORA

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) BIÇKI.,D., . 2017. Küreselleşme Sürecinde Kentler: Mekansal Yarılma,Yoksulluk Ve Türkiye. Yayın Evi: Dora Yayınevi
2-) BIÇKI.,D., HALİS.,B., . 2013. Romanların Sosyal Dışlanma Algılarının Oluşumunda Zayıf Kentsel Yaşam Kalitesinin Rolü: Fevzi Paşa Mahallesi Örneği. Yayın Evi: Pegem Akademi

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) BIÇKI.,D., . 2000. Küreselleşmenin İnsani Yüzü. Yayın Evi: Alfa Kitabevi

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Yardım ve Dayanışma.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sobbiad.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. International Journal of Political Sciences.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Dokuz eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Yavaş Kent Hareketinin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
7-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
9-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
10-) Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
11-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
12-) Yavaş Kent Hareketinin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
13-) Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik Bir Enstrüman:“Sosyal Belediyecilik” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
14-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
15-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
16-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
17-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
18-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
19-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
20-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
21-) Modernizm ve Postmodernizm - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
22-) Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
23-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
24-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
25-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
26-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
27-) Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
28-) Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
29-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
30-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
31-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
32-) Modernizm ve Postmodernizm - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
6-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
8-) Modernizm ve Postmodernizm - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
9-) Medeniyetler Çatışması Kuramının Sosyolojik Eleştirisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
10-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
11-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
12-) Modernizm ve Postmodernizm - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
13-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
4-) Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
5-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
6-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesinde Yavaş kent Uygulamalarının etkisi Üzerine Bir Analiz: Aydın/Yenipazar Örneği. Konu: Yavaş Kentler. Duygu -AK. 2018

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sosyo-kültürel-ekonomik ve bilişsel profil. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin sosyo-kültürel-ekonomik ve bilişsel profili” BAP 2007/30 (Yardımcı Araştırmacı). 2007-2007

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) KAYFOR 16. Türkiye. . 2019
2-) KAYSEM 13. Türkiye. . 2019
3-) Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu. Türkiye. . 2018
4-) Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu. Türkiye/Alanya. . 2018
5-) KAYFOR 15. Türkiye/Isparta. . 2017
6-) Grundwig Workshop " SOS-European Social Tourizm " MC Project S.C.N. 20-28 Mart 2013. Sulmona(AQ)-İtalya. 2013

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Uludağ Üniversitesi, I.Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 14.4.2004 . . . 2004

Verdiği Dersler

KAY 5505 2019-2020 Güz

Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent

KAY 6511 2019-2020 Güz

Kent ve Siyaset

KAY1001 2019-2020 Güz

Toplum Bilimi

KAY3511 2019-2020 Güz

Kent ve Toplum

KAY 5505 2018-2019 Güz

Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent

KAY1001 2018-2019 Güz

Toplum Bilimi

KAY3511 2018-2019 Güz

Kent ve Toplum

KAY 5526 2018-2019 Bahar

Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları

KAY 6506 2018-2019 Bahar

Kent Politikaları Analizi

KAY3004 2018-2019 Bahar

Kentleşme ve Konut Politikası

KAY4508 2018-2019 Bahar

Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

KAY 5505 2017-2018 Güz

Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent

KAY1001 2017-2018 Güz

Toplum Bilimi

KAY1809 2017-2018 Güz

Toplumbilimi

KAY3511 2017-2018 Güz

Kent ve Toplum

KAY 6506 2017-2018 Bahar

Kent Politikaları Analizi

KAY 7526 2017-2018 Bahar

Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları

KAY3004 2017-2018 Bahar

Kentleşme ve Konut Politikası

KAY4508 2017-2018 Bahar

Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma