Personel

Prof.Dr. Dursun Aydın
Prof.Dr.
Dursun Aydın
@ E-posta
duaydin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1564

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik 1993

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü İktisat Fakültesi Ekonometri / istatistik 1999

Doktora

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik/ Teorik İstatistik 2005

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2019. Truncation level selection in nonparametric regression using Padé approximation. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION
2-) Aydın Dursun, Ahmed Syed Ejaz, Yılmaz Ersin, 2019. Estimation of semiparametric regression model with right-censored high-dimensional data. Journal of Statistical Computation and Simulation
3-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2018. Modified estimators in semiparametric regression models with right-censored data. Journal of Statistical Computation and Simulation (GSCS)
4-) Yılmaz Ersin, Yüzbaşı Bahadır, Aydın Dursun, 2018. Choice of smoothing parameter for kernel type ridge estimators in semiparametric regression models. REVSTAT STATISTICAL JOURNAL
5-) Yüzbaşı Bahadır, Ahmed Syed Ejaz, Aydın Dursun, 2017. Ridge-type pretest and shrinkage estimations in partially linear models. Statistical Papers
6-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Modified Spline Regression based on Randomly Right-Censored Data: A Comparative Study. Communications in Statistics - Simulation and Computation
7-) Aydın.,D., 2014. Estimation of partially linear model with smoothing spline based on different selection methods: A comparative study. Pakistan Journal of Statistics
8-) Aydın.,D., Mammadov.,M., 2014. Time Series Forecasting Using A Hybrid Neural Networks and Nonparametric Regression Model. Pak. J. Statist
9-) Aydın.,D., Mammadov.,M., 2012. Optimum smoothing parameter selection for penalized least squares in form of linear mixed effect models. Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aydın.,D., Yılmaz.,E., 2016. Right-Censored Nonparametric Regression: A Comparative Simulation Study. TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics
2-) Aydın.,D., Yılmaz.,E., 2016. Nonparametric Regression with Randomly Right-Censored Data. International Journal of Mathematical and Computational Methods
3-) Aydın.,D., Güneri.,İ., Fit.,A., 2016. Choice of Bandwidth for Nonparametric Regression Models using Kernel Smoothing: A Simulation Study. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)
4-) Yılmaz.,E., Aydın.,D., 2016. Linear regression model estimation for right censored data. Mugla Journal of Science and Technology
5-) Aydın.,D., Alma.,G., 2015. DIAGNOSTICS OF INFLUENTIAL OBSERVATIONS IN PARTIALLY LINEAR MODELS. EÜFBED Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
6-) Aydın.,D., Mammadaov.,M., Omay.,.., 2013. Smoothing Parameter Selection for Nonparametric Regression Using Smoothing Spline . EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS
7-) Aydın.,D., Tüzemen.,M.Şeref., 2012. Smoothing parameter selection problem in nonparametric regression based on smoothing spline: A simulation study. Journal of Applied Sciences
8-) Aydın.,D., 2011. Partially Linear Models Based on Smoothing Spline Estimated by Different Selection Methods: A Simulation Study. İnterStat (Statistics on the Internet)
9-) Aydın D., and Tüzemen M.S., “A comparative study of sum of squares and deviance in linear, additive and partial linear additive models” Journal of Applied Sciences, 10(11), pp:919-929, 2010 - 2010
10-) Aydın D., and Memmadagha M., A Comparative Study of Hybrid, Neural Networks and Nonparametric Regression Models in Time Series Prediction WSEAS Transaction on Mathematics Issue 10, Volume 8, pp:593-603, 2009 - 2009
11-) Aydın D., “A Comparative Study of Neural Networks and Non-Parametric Regression Models for Trend and Seasonal Time Series”, Trends in Applied Sciences Research, 4(3), pp:126-137, 2009. - 2009
12-) Aydın D., "A comparison of the Nonparametric Regression Models Using Smoothing Spline and Kernel Regression", International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Sciences, ISSN 2070-3880 ,Volume 2, Number 2, pp:75-79, Spring, 2008 - 2008
13-) Aydın D., “A comparison of the sum of squares in linear and partial linear regression models”, World Academy of Science, Engineering and Technology ISSN: 2070-3724, Volume 42, pp:476-482, 2008 - 2008
14-) Aydın D., "Comparison of regression models based on nonparametric estimation techniques: Prediction of GDP in Turkey" İnternational Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, ISSN: 1998-0140, Issue 2, Volume 1, pp:70-75, 2007 - 2007
15-) Aydın D., Omay E., R., " The Smoothing Parameter Selection Problem in Smoothing Regression for Different Data Sets" WSEAS Transaction on Mathematics, ISSN:1109-2769, Issue 3, Volume 6, pp:477-482, March 2007. - 2007
16-) Omay E., R., Aydın D., " A Semiparametric Addittive Model: Invenstigate of House Price in Eskişehir (Turkey)" WSEAS Transaction on Mathematics, Issue 3, Volume 6, pp:494-499, March 2007 - 2007

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, Aydın Dursun, 2019. Different Approaches to Solution of The Assignment Problem Using R Program. Journal of Mathematics and Statistical Science
2-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, 2017. Grup Üyelerini Belirlemede İstatistiksel Sınıflandırma Yöntemleri:Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri J Biostat
3-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Bandwidth Selection Problem for NonparametricRegression Model with Right-Censored Data. Romanian Statistical Review
4-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Smoothing parameter selection in semiparametric regression models with censored data. International Journal of Advanced and Applied Sciences
5-) Aydın.,D., Yüzbaşı.,B., Ahmed.,E., 2016. Modified ridge type estimator in partially linear regression models and numerical Comparisons . Journal of Computational and Theoretical Nanoscience

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aksoy.,Ö., Aydın.,D., 2013. Estimation and inferences in linear mixed effects models:A comparative study. Anadolu university journal of science and techonolgy
2-) Aydın D., ve İşçi Ö., “ÜFE ve TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerinin Parametrik Olmayan Regresyon Teknikleri ile Kestirimi” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 48, Sayı: 553, Sayfa No: 77-86, 2011 - 2011
3-) Omay E. R., Aydın D., Mammadow M., "Semiparametrik toplamsal regresyon modeli ile tahmin: Eskişehir’deki evlerin kira fiyatları ve özellikleri arasındaki ilişkilerin analizi" Anadolu Üniversitesi Teknoloji ve Bilim Dergisi, 2006. - 2006
4-) Aydın D., Mammadov M., Yüzer A. F. ve Ağaoğlu E., "Yarı Parametrik Modellerde Splayn Düzeltme Yöntemi ile Tahmin ve Çıkarsamlar", Anadolu Üniversitesi Teknoloji ve Bilim Dergisi, 2006. - 2006
5-) Adil, O. ve Aydın D,"Globelleşen Dünyada İşletmelerin Kaynak Optimizasyonunda Bayesiyen Modelinin Kullanılması",Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, ISSN 1302-647x, 2002. - 2002
6-) Adil, O. ve Aydın D,"Trakya ve Batı Anadoluda Yaşayan Farklı Apodemus Türleri Arasındaki İlişkilerin Diskriminant Analizi",Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, ISSN 1302-647x, 2001. - 2001

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2019. Estimation of Right Censored Nonparametric Regression Solved by kNN Imputation: A Comparative Study. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ahmed Syed Ejaz, Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2019. Nonparametric Regression Estimates Based on Imputation Techniques for Right-Censored Data. Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management
2-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2019. Sağdan-Sansürlü Verilerin Farklı Çözüm Tekniklerine Dayalı Olarak Modellenmesi. 2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’19)
3-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, 2018. Estimation and Forecasting with Stationary Vector Autoregressive (VAR) Model of Financial Data in Turkey. 11. International Statistics Days Conference
4-) Mermi Selman, Aydın Dursun, 2018. Financial time series analysis with parametric and nonparametric methods: A comparative study. 11th International Statistics Days Conference
5-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, 2018. Estimation and Forecasting with Stationary Vector Autoregressive (VAR) Model of Financial Data in Turkey. 11. International Statistics Days Conference (ISDC)
6-) Mermi Selman, Aydın Dursun, 2018. Comparison of Some Nonlinear Time Series Models. 7th INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS
7-) Arık Özlem, Aydın Dursun, 2018. Diyabet Verisinin Yarı Parametrik Regresyon Yöntemleri ile Tahmini. 11. International Statistics Days Conference
8-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2016. Sansürlü Parametrik Olmayan Regresyon Modelinin Tahmini Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Xth International Statistics Days Conference
9-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2016. Sağdan Sansürlü Veriler için Splayn Düzeltme Yöntemi ile Yarı Parametrik Model Tahmini. Xth International Statistics Days Conference
10-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2016. Estimation in Partially Linear Regression Models Basedon Regression Spline under Right Censored Data. 28th European Conference on Operational Research
11-) Aydın.,D., Yılmaz.,E., 2016. Sansürlü Parametrik Olmayan Regresyon Modelinin Tahmini: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Xth International Statistics Days Conference
12-) Yılmaz.,E., Aydın.,D., 2016. Sağdan-Sansürlü Veriler için Splayn Düzeltme Yöntemi ile Yarı-Parametrik Model Tahmini. Xth International Statistics Days Conference
13-) Aydın, D. "A Comparison of Bandwidth Selection Methods for Kernel Smoothing"Proceedings of the 14th International Conference on Non-Linear Analysis, NonLinear Systems and Chaos (NOLASC '15), Rome, Italy November 7-9. - 2015
14-) Aydın.,D., Tüzemen.,Ş., 2015. A Comparison of Bandwidth Selection Methods for Kernel Smoothing. Proceedings of the 14th International Conference on Non-Linear Analysis, NonLinear Systems and Chaos (NOLASC '15)
15-) Aydın D. and Demir S., “A comparative study for the nonparametric hybrid estimators of models with correlated errors”, 12th International symposium on econometrics statistics and operations research, Denizli, Turkey, May 26-29, 2011. - 2011
16-) Demir S. Ve Aydın D., “İlişkili hatalara sahip modellerde splayn ve çekirdek regresyon kestiricilerinin performansları” Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, Sayfa: 304-305, Antalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 - 2011
17-) Mammadov M., and Aydın D., “Forecasting with the aid of hybrid models, combining neural networks and nonparametric regression models in time series” International Conference, 24th Mini EURO Conference, “Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector Technolog” (MEC EurOPT 2010), İzmir, Turkey, June 23–26, 2010, - 2010
18-) Aydın D. and Tuzemen Ş., “Estimation in semi-parametric and additive regression using smoothing spline and regression spline”, Second International Conference on Computer Research and Development, IEEE Computer Society, Kuala Lumpur, Malaysia, 7-10 May 2010 - 2010
19-) Aydın D.,“Hybrid Models Combining Nonparametric Regression in Time Series Forecasting”, International Symposium on Innovation in Intelligent Systems and Applications, Trabzon, Turkey, June 29- July 1, 2009. - 2009
20-) Aydın D., and Mammadov M., “Hybrid Models Combining Neural Networks and Nonparametric Regression Models Used for Time Series Prediction”, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Systems Theory And Scientific Computation (Istasc '09), Moscow, Russia, Agust 20-22, 2009 - 2009
21-) Aydın D. and Tuzemen Ş., “Analysis of the sum of squares in linear regression models and partial linear additive models”, VI International Symposium on Optimization and Statistics (ISOS-2008), Department of Statistics and Operations Research, Aligarh Muslim University, Aligarh 202 002, India, December 29-31, 2008. - 2008
22-) Aydın D., "A comparison of the Nonparametric Regression Models Using Smoothing Spline and Kernel Regression" Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 26, Bangkok, Thailand, December 14-16, 2007 - 2007
23-) Aydın D., "Estimation of GDP in Turkey by Nonparametric Regression Models" Proceedings of the 6th WSEAS International Conferences on Instrumentation, Measurement, Circuts & Systems (IMCAS'07), pp:221-225, Hangzhou, China, April 15-17, 2007. - 2007
24-) Omay E. R and Aydın D., “Investigation of the House Price in Eskişehir(Turkey) by Using Semiparametric Additive Regression Models", Proceedings of the WSEAS International Conferences: 5th WSEAS Int. Conf. on Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics (CIMMACS '06), pp:252-256, Venice, Italy, November 20-22, 2006 - 2006
25-) Aydın D and Omay E. R., "The empirical performances of the selection criteria for nonparametric regression using smoothing spline ", Proceedings of the WSEAS International Conferences: 5th WSEAS Int. Conf. on Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics (CIMMACS '06), pp:228-233, Venice, Italy, November 20-22, 2006 - 2006

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Saygir Imren, Doğu Eralp, Aydın Dursun, 2019. A semi-parametric method to detect outbreaks in syndromic surveillance. 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress
2-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2019. Estimation of right-censored time-series with semi-parametric regression model. 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress
3-) Mermi Selman, Aydın Dursun, 2017. Comparison of Parametric and Non-Parametric Nonlinear Time Series Methods. 10th INTERNATIONALSTATISTICS CONGRESS
4-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. ESTIMATING THE NONPARAMETRIC REGRESSION FUNCTION BY USING RATIONAL FUNCTION APPROXIMATION. the International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017)
5-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. Predicting Censored Time-Series Model with Kernel SmoothingMethod. First International Web Conference on Forecasting
6-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Estimating Censored Time-Series Regression Model withSmoothing Spline. First International Web Conference on Forecasting -IWCF’xx2017
7-) Mermi Selman, Aydın Dursun, 2017. Külçe Altın Fiyatlarının Doğrusal Modeller ve Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modellerinden SETAR ile Karşılaştırılması. XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
8-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Rational approximation for estimation of the nonparametric regression function. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING
9-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. Estimation of the Right-Censored Data withPartially Linear Model based on Smoothing Splines. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING
10-) Yılmaz.,E., Aydın.,D., 2016. Estimation in Partially Linear Regression Models Based on Regression Spline under Right Censored Data. 28th European Conference on Operational Research
11-) Yılmaz.,E., Aydın.,D., 2015. Control Charts Based on Semiparametric Regression Model. XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS
12-) Yılmaz.,E., Yüzbaşı.,B., Aydın.,D., 2015. Ridge type kernel smoothing in semi-parametric regression models: A Comparative Simulation Study. Uluslararası 9. İstatistik Kongresi
13-) Saygır.,İ., Aydın.,D., 2015. SENDROMİK İZLEMEDE KULLANILAN ERKEN UYARI ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Uluslararası 9. İstatistik Kongresi
14-) Akos., Ö ve Aydın, D., PROSTAT VERİSİNİN SPLAYN DÜZELTME VE REGRESYON SPLAYN YÖNTEMLERİYLE TAHMİNİ, Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 20-23 Ağustos 2013, AYDIN - 2013
15-) Aksoy,Ö.,Aydın D.,"Estimation and inference in linear mixed effect models with penalized spline smoothing",8.Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu,İGS 2012,11-13 Ekim 2012,Eskişehir - 2012 - 2012

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. Estimating partially linear model with ridge type smoothing spline for high dimensional data. Symposium on Big Data in Finance, Retail and Commerce

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Metin H., M ve Aydın D., “Doğrusal olmayan regresyon modellemede parametre tahmini için genetik algoritma yöntemi” TÜİK, 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 84-92, Ankara, 6-7 mayıs, 2010 - 2010
2-) Aydın, D ve Memmedli M., “Zaman serilerinin kestirimleri için bileşenleri parametrik olmayan regresyon ve yapay sinir ağları olan hibrit modeller” TÜİK, 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2009, sayfa:81-96, Ankara, 7-8 Mayıs, 2009. - 2009
3-) Aydın D ve Memmedli M., Aslanargun Atilla "Zaman Serileri Tahmin Problemlerinde Parametrik ve Nonparametrik Regresyon Modelleri", 5.İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-25, Maritim Pine Beach Resort Hotel, Belek-Antalya, 20-24 Mayıs 2007. - 2007
4-) Omay E. R., Aydın D. ve Mammadov M., "Splayn Düzeltme Yöntemi İle Semiparametrik Adittive Modellerin Kestirimi", 5. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Konyaaltı-Antalya, 2006 - 2006
5-) Mammadow M., Yüzer A. F. ve Aydın D., "Splayn Düzeltme Regresyonu ve Düzeltme Parametresinin Seçimi", 4.İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, 251-256, Belek-Antalya, 10/05/2005 - 2005

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akos., Ö ve Aydın, D., Ankara'da Konut Fiyatlarının Toplamsal ve Yarı Parametrik Toplamsal Regresyon Modelleriyle Tahmini, I. Genç İstatistikçiler Sempozyumu, 10-11 Eylül 2013 Ankara - 2013
2-) Aydın D ve Erdoğan, N. K., "UFE ve TUFE Oranlarının Nonparametrik Regresyon Teknikleri ile Kestirimi ve Karşılaştırılması", IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Özet Kitapçığı, Kuşadası-TÜRKİYE, 28-30 Mayıs 2008. - 2008

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Aydın.,D., . 2014. Uygulamalı Regresyon Analizi / Kavramlar ve R Hesaplamaları. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Multivariate time series prediction using a hybridization of VARMA models and Bayesian networks (Journal of Applied Statistics).
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. A Two Parameter Discrete Lindley Distribution (Journal of Statistical Computation and Simulation).

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. PARAMETRİK OLMAYAN BAĞIMSIZ İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİNDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BEKLENEN DEĞER, VARYANS VE FRASER ETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. KARESEL TABLOLARDA ÜSTEL SKORLU İLİŞKİ SİMETRİK UYUMSUZLUK MODELİ.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. WORK-FAMILY CONFLICT IN HOSPITALITY INDUSRTY EMPLOYEES: AN APPLICATION IN IZMIR.

(D-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Scince journal of Applied Mathematics and Statistics.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. International Journal of Data Science and Analysis.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Life Economics.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-)
2-)

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-)

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Yaşam Çözümlemesinde Yarı Parametrik Regresyon Yöntemleri ve Uygulaması (devam ediyor) - 2013
2-) “Parametrik Olmayan Regresyonda Düzeltme Teknikleri” - 2012
3-) “Doğrusal Olmayan Regresyon Modellemede Genetik Algoritma Yaklaşımı” - 2012
4-) “Parametrik Olamayan Regresyonda Düzeltme Parametresinin Seçimi: Bir Simülasyon Çalışması” - 2012
5-) “Bulanık Regresyon ve Yarı Parametrik Toplamsal Regresyon Üzerine Bir Örnek Uygulama Çalışması” - 2011

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Sağdan Sansürlü Veriler için Yarı-Parametrik Regresyon Model Tahmini (Devam ediyor) - 2015
2-) Sendromik İzlemede Kullanılan Erken Uyarı Algoritmalarının Karşılaştırılması(Devam ediyor) - 2015
3-) "Yaşam Çözümlemesinde Yarı Parametrik Regresyon Yöntemleri Ve Uygulaması" - 2013

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 10.Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu. Mayıs. TÜRKİYE. 2013

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Resmi İstatistik Programı. Nisan. TÜRKİYE. 2013

Verdiği Dersler

BSM2011 2019-2020 Güz

İstatistik ve Olasılık Hesapları

HEM5503 2019-2020 Güz

Biyoistatistik

İST 6537 2019-2020 Güz

Yarıparametrik Regresyon

İST3003 2019-2020 Güz

Regresyon Analizi I

İST4005 2019-2020 Güz

Araştırma Yöntemleri

İST2006 2019-2020 Bahar

Matris Kuramı

İST3004 2019-2020 Bahar

Regresyon Analizi II

İST4516 2019-2020 Bahar

Proje II

İST5535 2019-2020 Bahar

Regresyon Kuramı

BSM2011 2018-2019 Güz

İstatistik ve Olasılık Hesapları

İST3003 2018-2019 Güz

Regresyon Analizi I

İST4005 2018-2019 Güz

Araştırma Yöntemleri

HEM5503 2018-2019 Bahar

Biyoistatistik

IST 6516 2018-2019 Bahar

Doğrusal İstatistiksel Modeller

İST3004 2018-2019 Bahar

Regresyon Analizi II

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4510 2018-2019 Bahar

Doğrusal Modeller

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II