Personel

Doktor Öğretim Üyesi Edip Güvenç Çekiç
Doktor Öğretim Üyesi
Edip Güvenç Çekiç
@ E-posta
edipgcekic@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4844

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çekiç.,G., Başaran.,Ö., Filiz Başaran.,N., Elmas.,O., Doğan.,V., Mert.,Ö., Mert.,U., Altun.,I., Akın.,F., Biteker.,M., 2017. Cutaneous microvascular reactivity and aortic elasticity in coronary artery disease Comparison of the laser Doppler flowmetry and echocardiography. Microvascular Research
2-) Başaran.,Ö., Filiz Başaran.,N., Çekiç.,G., Altun.,İ., Doğan.,V., Mert.,Ö., Mert.,U., Akın.,F., Soylu.,Ö., MemiçSancar.,K., Biteker.,M., 2015. PRescriptiOn PattERns of Oral Anticoagulants in Nonvalvular Atrial Fibrillation (PROPER study). Clin Appl Thromb Hemost
3-) Çekiç.,G., Soydan.,G., Güler.,S., Babaoğlu.,Ö., Tuncer.,M., 2013. Propranolol-induced relaxation in the rat basilar artery. Vascular Pharmacology
4-) Soydan.,G., Çekiç.,G., Meral.,T., 2011. Nebivolol has Protective Effect Against Endothelial and Ileal Dysfunction due to I/R. Journal of Surgical Research
5-) Soydan.,G., Çekiç.,G., Tuncer.,M., 2009. Endothelial dysfunction in the mesenteric artery and disturbed nonadrenergic noncholinergic relaxation of the ileum due to intestinal ischemia-reperfusion can be prevented by sildenafil. Pharmacology

(A-4-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Başaran.,Ö., Filiz Başaran.,N., Çekiç.,G., Biteker.,M., 2015. Criteria for prescribing dabigatrin extexilate and rivaroxaban really appropriate? Comment. Ann Pharmacother

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çekiç.,G., Filiz Başaran.,N., Harmandar Kasap.,B., Duran.,M., Akın.,N., Öner.,G., Küçük.,M., Turhan.,N., 2015. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI KONSÜLTASYON HİZMETİNE 1 YILDA BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
2-) Filiz Başaran.,N., Çekiç.,G., Başaran.,Ö., Biteker.,M., Akıcı.,A., 2015. ORAL ANTİKOAGULAN KULLANAN ATRİAL FİBRİLASYON HASTALARINDA İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ: VARFARİN VE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
3-) Altun.,İ., Çekiç.,G., FİLİZ BAŞARAN .,N., KALAYCIOĞLU .,E., TAŞAR .,O., TÜRKKAN .,C., TEK ÖZTÜRK .,M., HELVACI .,F., AYTÜRK .,M., KAPLAN .,Ö., 2015. Appropriateness of dabigatran use in patients with non-valvular atrial fibrilation: Results from RAMSES. 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çekiç.,G., Filiz Başaran.,N., Başaran.,Ö., Tekinalp.,M., Taşar.,O., Altıntaş.,B., Tekkeşin.,İ., Gürsoy.,O., Ballı.,M., Karaca.,O., 2015. NON-VALVULER ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA ANTİAGREGAN KULLANIMI: RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASI SONUÇLARI. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
2-) Çekiç.,G., Başaran.,Ö., Filiz Başaran.,N., Elmas.,O., Doğan.,V., Mert.,Ö., Mert.,U., Altun.,İ., Akın.,F., Biteker.,M., 2015. SAĞLIKLI ERİŞKİNLERDE LAZER DOPPLER AKIMI İLE ÖLÇÜLEN ÖN KOL MİKROVASKÜLER DOKUSUNUN POSTOKLUZİV REAKTİF HİPEREMİ PARAMETRELERİNİN GRUP-İÇİ KORELASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
3-) Çekiç.,G., Başaran.,Ö., Filiz Başaran.,N., Elmas.,O., Doğan.,V., Mert.,Ö., Mert.,U., Altun.,İ., Akın.,F., Biteker.,M., 2015. KORONER ARTER HASTALARININ ÖN KOL YÜZEYİNDE LAZER DOPPLER AKIMI İLE POST İSKEMİK REAKTİF HİPEREMİ YANITLARININ ÖLÇÜLMESİ VE AORTİK GEVŞEYEBİLME ÖZELLİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
4-) Filiz Başaran.,N., Çekiç.,G., Başaran.,Ö., Doğan.,V., Bolat.,İ., Kalçık.,M., Özpamuk Karadeniz.,F., Türkkan.,C., Tek Öztürk.,M., Alıcı.,H., 2015. NON-VALVULER ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA POLİFARMASİ: RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASI SONUÇLARI. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
5-) Filiz Başaran.,N., Çekiç.,G., Başaran.,Ö., Aykan.,Ç., Kalaycıoglu.,E., İnci.,S., Çakıllı.,Y., Hamidi.,M., Aksan.,G., Bozyel.,S., 2015. ÜLKEMİZDE ATRİYAL FİBRİLASYON HASTALARINDA İNME VE KANAMA RİSK SKORLARININ POLİFARMASİ ÜZERİNE ETKİLERİ : RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASINDAN ÖĞRENDİKLERİMİZ. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
6-) Filiz Başaran.,N., Çekiç.,G., Başaran.,Ö., Beton.,O., Şafak.,Ö., Yaman.,M., Kalkan.,S., Demir.,V., Seyis.,S., Çalık.,F., 2015. NON-VALVULER ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA DİGOKSİN KULLANIM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASI SONUÇLARI. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
7-) Altun .,İ., ÇEKİÇ .,G., FİLİZ BAŞARAN .,N., BAŞARAN .,Ö., BOLAT .,İ., KALÇIK .,M., KALKAN .,S., TÜRKKAN .,C., TEK ÖZTÜRK .,M., ALICI.,H., 2015. Changing patterns of anticoagulation in patients with non-valvular atrial fibrillation in Turkey: Insight from RAMSES study . 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
8-) Doğan .,V., FİLİZ BAŞARAN .,N., ÇEKİÇ .,G., BAŞARAN .,Ö., KALAYCIOĞLU .,E., ŞAFAK .,Ö., KALKAN .,S., HELVACI .,F., RENCÜZOĞULLARI .,İ., ÖZCAN ÇELEBİ .,Ö., 2015. Prescription patterns of non-vitamin K oral anticoagulants in Turkey: Results from RAMSES study . 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
9-) Başaran .,Ö., Filiz Başaran .,N., Çekiç .,G., Beton .,O., Kalçık .,M., İnci .,S., Kalkan .,S., Tekkeşin .,İ., Demir .,V., Seyis .,S., 2015. Appropriateness of apixaban use in patients with non-valvular atrial fibrilation: Insights from RAMSES study . 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
10-) Başaran .,Ö., Çekiç .,G., Filiz Başaran .,N., Tekinalp .,M., Taşar .,O., Tekkeşin .,İ., Seyis .,S., Gözübüyük .,G., Arısoy .,A., Pektaş .,İ., 2015. Appropriateness of rivaroxaban use in patients with non-valvular atrial fibrillation: Results from the RAMSES Study . 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Asetaminofen ile Karaciğer Hasarı Oluşturulan Farelerde Yaygın Endotel Disfonksiyonunun Farmakolojik ve Histopatolojik Açıdan Gösterilmesi. 2015--1

Verdiği Dersler

HEM2003 2019-2020 Güz

Farmakoloji

MED 1100 2019-2020 Güz

Cell Sciences Committee I

MED 1200 2019-2020 Güz

Cell Sciences Committee II

MED 1300 2019-2020 Güz

Cell Sciences Committee III

MED 1400 2019-2020 Güz

Cell Sciences Committee IV

TIP 1100 2019-2020 Güz

DERS KURULU I

TIP 1200 2019-2020 Güz

DERS KURULU II

TIP 1300 2019-2020 Güz

DERS KURULU III

TIP 1400 2019-2020 Güz

DERS KURULU IV

MED 1100 2018-2019 Güz

Cell Sciences Committee I

MED 1200 2018-2019 Güz

Cell Sciences Committee II

MED 1300 2018-2019 Güz

Cell Sciences Committee III

MED 1400 2018-2019 Güz

Cell Sciences Committee IV

TIP 1100 2018-2019 Güz

DERS KURULU I

TIP 1200 2018-2019 Güz

DERS KURULU II

TIP 1300 2018-2019 Güz

DERS KURULU III

TIP 1400 2018-2019 Güz

DERS KURULU IV

TIP 4009 2018-2019 Güz

KLİNİK FARMAKOLOJİ