Personel

Doktor Öğretim Üyesi Efe Dündar
Doktor Öğretim Üyesi
Efe Dündar
@ E-posta
efedundar@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

Yüksek Lisans

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk

Doktora

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dündar Efe, 2018. TÜRK MARKA HUKUKU’NDA TANINMIŞ MARKA. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi
2-) Dündar Efe, 2018. Kırsal Turizm Açısından Turizm Hukukundaki Yaptırımlar. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi
3-) Erdil Şahin Begüm, Dündar Efe, 2012. Evaluation of the Change in Turkish Insurance Sector. FIBAC

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dündar Efe, 2018. Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Marka Hukukuna Getirilen Yenilikler. Fasikül Hukuk Dergisi
2-) Dündar Efe, 2014. Uluslararası Ticaret Hukukunda Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Çok Uluslu Şirketler İncelemesi. ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi
3-) Dündar Efe, 2013. İki Taraflı Yatırım Anlaşmalarında Bulunan Ortak Hükümlerden En Çok Gözetilen Ulus Kaydı, Ulusal Muamele İşlem Standardı, Kâr Transferi ve Karşılıklılık İlkesi Genel Değerlendirmesi. Sakarya Hukuk Dergisi
4-) Dündar Efe, Erdil Şahin Begüm, 2011. Türkiye’de İlaç Üretimi ve İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu. Fasikül Aylık Hukuk Dergisi
5-) Dündar Efe, 2009. Protection of The Right to Life /Sevim Güngör. Fasikül Aylık Hukuk Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dündar Efe, 2018. Kırsal Turizm Açısından Turizm Hukukundaki Yaptırımlar. 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Dündar Efe, 2018. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Hukukuna Getirilen Yenilikler. IV. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2016. Çok Uluslu Şirketlerin Ticaret Hukukundaki Yeri/. Yayın Evi: Derin Yayınları

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Multi-Level Governance in Developing Economies/Trust Responsibility Arising From Within the Companies Community. Yayın Evi: IGI Global
2-) . 2018. Uluslararası İşletmecilik/Politik ve Yasal Sistemler. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Ticaret Hukuku. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık

Verdiği Dersler

BUS2807 2019-2020 Güz

Law of Obligations

İŞL 3803 2019-2020 Güz

İşletme Hukuku

İŞL2009 2019-2020 Güz

Ticaret Hukuku

İŞL2013 2019-2020 Güz

Ticaret Hukuku

İŞL2807 2019-2020 Güz

Borçlar Hukuku

İŞL2825 2019-2020 Güz

Borçlar Hukuku

BUS2807 2018-2019 Güz

Law of Obligations

ÇEİ 7503 2018-2019 Güz

Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞL2009 2018-2019 Güz

Ticaret Hukuku

İŞL2013 2018-2019 Güz

Ticaret Hukuku

İŞL3517 2018-2019 Güz

Kıymetli Evrak Hukuku

PAD1802 2018-2019 Bahar

Constitutional Law

İŞL2814 2018-2019 Bahar

Commercial Law

İŞL2814 2018-2019 Bahar

Ticaret Hukuku

İŞL2822 2018-2019 Bahar

Ticaret Hukuku

İŞL3528 2018-2019 Bahar

Rekabet Hukuku

BUS2807 2017-2018 Güz

Law of Obligations

İŞL 3803 2017-2018 Güz

İşletme Hukuku

İŞL2009 2017-2018 Güz

Ticaret Hukuku

İŞL2807 2017-2018 Güz

Borçlar Hukuku

PAD1802 2017-2018 Bahar

Constitutional Law

İŞL1008 2017-2018 Bahar

Borçlar Hukuku

İŞL2814 2017-2018 Bahar

Commercial Law

İŞL2814 2017-2018 Bahar

Ticaret Hukuku

İŞL3528 2017-2018 Bahar

Rekabet Hukuku