Personel

Araştırma Görevlisi Çiğdem Elif Demirci Dönmez
Araştırma Görevlisi
Çiğdem Elif Demirci Dönmez
@ E-posta
elifdemirci@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik 03.07.2007

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü OÖFMAE, Fizik Öğretmenliği 03.02.2009
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik 11.09.2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demirci Çiğdem Elif, Manna Palash Kumar, Wroczynskyj Yaroslav, Aktürk Selçuk, Lıerop Johan Van, 2018. A comparison of the magnetism of cobalt-, manganese-, and nickel-ferrite nanoparticles. Journal of Physics D: Applied Physics

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demirci.,Ç.E., Aktürk.,S., 2016. Structural and Magnetic Properties of Porous and Nonporous CoFe2O4 Nanoparticles. 1 st International Conference on Engineering Technology and Applied Science
2-) Demirci.,Ç.E., Samancıoğlu.,Y., Aktürk.,S., Acet.,M., Farle.,M., Hilgendorff.,M., Angelakeris.,M., 2013. Structural and Magnetic Characterization of MnFe2O4 and CoFe2O4 Nanoparticles. 9th Nanoscience and Nanotechnology Conference

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demirci Çiğdem Elif, Manna Palash Kumar, Aktürk Selçuk, Lıerop Johan Van, 2017. The Magnetic Properties of Interacting Cobalt Ferrite, Manganese Ferrite and Nickel Ferrite Nanoparticles with Comparable Sizes. International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES)
2-) Demirci Çiğdem Elif, Manna Palash Kumar, Aktürk Selçuk, Lıerop Johan Van, 2017. Tuning of the Magnetism in Cobalt Ferrite Nanoparticles by Substituting of Lanthanum Ions. International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES)
3-) Demirci Çiğdem Elif, Lıerop Johan Van, Aktürk Selçuk, Manna Palash Kumar, 2017. The Magnetic Properties of CoFe2O4 Nanoparticles with Cubic Anisotropy. Manitoba Materials Conference 2017
4-) Demirci.,E., Sarikaya.,E., Samancioglu.,Y., Akturk.,S., 2016. Structural Characterization of FeCo Thin Films Using Magnetron Sputtering. IV. YUKPOP International Vacuum Workshop
5-) Demirci.,E., Unum.,O., Samancioglu.,Y., Akturk.,S., 2016. Structural Properties of FeCu Thin Films Deposited on Glass Substrates. IV. YUKPOP International Vacuum Workshop
6-) Demirci.,E., Kafal.,S., Samancioglu.,Y., Akturk.,S., 2016. Deposition of FeNi Thin Films Using Magnetron Sputtering Technique. IV. YUKPOP International Vacuum Workshop
7-) Demirci.,E., Dilbilmez.,G., Samancioglu.,Y., Akturk .,S., 2016. Effect of Coating Time on the Film Thickness of FeV Thin Films. IV. YUKPOP International Vacuum Workshop

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Demirci.,Ç.E., Aktürk.,S., 2016. Solvothermal Synthesis and Structural Characterization of Spherical and Cubic NiFe2O4 Nanoparticles . 5 th International Conference on Superconductivity and Magnetism
2-) Demirci.,Ç.E., Aktürk.,S., 2016. Superparamagnetism of Spherical and Cubic MnFe2O4 Nanoparticles . 5 th International Conference on Superconductivity and Magnetism
3-) Demirci.,Ç.E., Aktürk.,S., 2016. Structural and Magnetic Properties of Porous NiFe2O4 Nanoparticles . 1 st International Conference on Engineering Technology and Applied Science
4-) Demirci.,Ç.E., Samancıoğlu.,Y., Aktürk.,S., Acet.,M., Farle.,M., Hilgendorff.,M., 2014. Synthesis, Structural and Magnetic Characterization of MnFe2O4 Nanoparticles . Humboldt Kolleg 2014 German-Turkish Cooperation in Physics: New Challenges in Science
5-) Demirci.,Ç.E., Samancıoğlu.,Y., Aktürk.,S., Acet.,M., Hilgendorff.,M., Angelakeris.,M., 2012. Synthesis and Structural Characterization of CoFe2O4 Nanoparticles . 8th Nanoscience and Nanotechnology Conference
6-) Angelakeris.,M., Demirci.,Ç.E., Hilgendorff.,M., Li.,Z.A., Bakoglidis.,K.D., Simeonidis.,K., Spasova.,M., Acet.,M., Farle.,M., 2012. Tunable Magnetic Features in Ferrite-Based Nanoparticles Suitable for Hyperthermia-Driven Biomedical Applications . Nanomaterials for Biomedical Technologies
7-) Demirci.,Ç.E., Samancıoğlu.,Y., Aktürk.,S., Acet.,M., Farle.,M., Hilgendorff.,M., Angelakeris.,M., 2012. Synthesis and Structural Characterization of MnFe2O4 Nanoparticles. 10th Chemical Physics Congress
8-) Ünlü.,C.G., Samancıoğlu.,Y., Demirci.,Ç.E., Çakır Saygılı.,A., Sarıkürkcü.,C., Aksoy Enisoğlu.,S., Aktürk.,S., Coşkun.,A., Taşarkuyu.,E., Irmak.,A.E., Acet.,M., 2012. La1.4Ca1.6Mn2O7 Çift Tabakalı Perovskite Manganitine Nd Elementinin Katkılanmasının Yapısal ve Manyetik Özelliklere Üzerine Etkisi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı
9-) Irmak.,A.E., Taşarkuyu.,E., Coşkun.,A., Aktürk.,S., Ünlü.,C.G., Samancıoğlu.,Y., Demirci.,Ç.E., Şenhan.,G., Yücel.,A., 2010. Manyetik Soğutma Teknolojisinde Alternatif Malzeme: Perovskit Manganitler . ADIM Fizik Günleri I

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demirci.,Ç.E., Aktürk.,A.E ., Samancıoğlu.,Y., Aktürk.,S., 2014. CoFe2O4 Nanoparçacıkların Yüksek Sıcaklık ve Basınç Reaktöründe Üretilmesi ve Yapısal Karakterizasyonu. ADIM Fizik Günleri III

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Demirci.,Ç.E., Aktürk.,A.E ., Samancıoğlu.,Y., Aktürk.,S., 2014. Yüksek Sıcaklık-Basınç Reaktörü ve Yüksek Sıcaklık Çözelti Faz Reaksiyon Sisteminde Üretilen CoFe2O4 Nanoparçacıkların Yapısal Özelliklerinin Karşılaştırılması. ADIM Fizik Günleri III
2-) Coşkun.,A., Taşarkuyu.,E., Irmak.,A.E ., Aktürk.,S., Ünlü.,C.G., Samancıoğlu.,Y., Demirci.,Ç.E., Şenhan.,G., Yücel.,A., 2010. La0.65Ca0.28Dy0.07MnO3 Manganit Bileşiğinin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi. ADIM Fizik Günleri I
3-) Taşarkuyu.,E., Irmak.,A.E., Coşkun.,A., Aktürk.,S., Ünlü.,C.G., Samancıoğlu.,Y., Demirci.,Ç.E., Şenhan.,G., Yücel.,A., 2010. Sinterleme Sıcaklığının La0.85Ag0.15MnO3 Manganit Bileşiğinin Manyetik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. ADIM Fizik Günleri I
4-) Aktürk.,S., Coşkun.,A., Irmak.,A.E ., Taşarkuyu.,E., Ünlü.,C.G., Samancıoğlu.,Y., Demirci.,Ç.E., Şenhan.,G., Yücel.,A., 2010. Perovskit Manganit Bileşiklerinde Yapısal Karakterizasyon Uygulamaları. ADIM Fizik Günleri I

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sarı Kantaron (Hypericum Perforatum) İçeren Yeni Nesil Poliüretan Materyalin Antibiyofilm Etkinliğinin İncelenmesi. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Metal-Metal Oksit Nanoalaşımlarının Üretilmesi, Yapısal ve Manyetik Özelliklerinin Belirlenmesi. 2014-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ark ergitme ve yüksek sıcaklık faz reaksiyon sistemlerinin dizaynı ve bu sistemlerle üretilecek manyetik malzemelerin yapısal özelliklerinin belirlenmesi . 2013-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Nikel Titanyum Bakir Ni Ti Cu Alasimlarinda Sekil Hatirlama Olayinin Incelenmesi. 2013-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fe Bazlı Nanoparçacıkların Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu. 2011-2013

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Ankara. Alexander von Humboldt . 2014
2-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi. Outstanding Research Award. 2012

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK). 2214-A-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı. 2016
2-) Kurum Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi. Birincilik Poster Ödülü. 2014
3-) Kurum Adı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK). Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu. 2011
4-) Kurum Adı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği. 2011