Personel

Öğretim Görevlisi Elvan Şaşmaz Türkmen
Öğretim Görevlisi
Elvan Şaşmaz Türkmen
@ E-posta
elvansasmaz@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5120

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik Programı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Sağlık Yönetimi 2005

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Yaşar Şadiye, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Vücut Mekaniklerini Kullanmaları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Köse Ebru, 2017. Lise Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
3-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Kaya Tuğba, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Şaşmaz Türkmen Elvan, İn Tayyibe, 2017. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerin Sebze Meyve Tüketim Alışkanlıkları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Çakıroğlu Demet, Çatalkaya Dilek, 2017. Hemşirelik 4. Sınıf öğrencilerinin Doğum Sonu Cinsel Sağlık Eğitimi Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi. ÖHDER I.ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ
3-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Solar Musa, Otuzoğlu Osman, 2017. Toplumda Erkek Hemşire Algısı. 1.ULUSLARARASI 4.ULUSAL ÖHDER BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ
4-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Çiftçi Merve, 2017. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SEVME DURUMLARININ İNCELENMESİ. ÖHDER I. ULUSLARARASIIV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ

Verdiği Dersler

HEM2527 2018-2019 Güz

Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

HEM3543 2018-2019 Güz

Hemşirelikte Liderlik

HELİTAM 2001 2018-2019 Güz

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

HELİTAM 1007 2018-2019 Güz

Sağlığın Değerlendirilmesi

HELİTAM 2001 2018-2019 Güz

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

HELİTAM 1007 2018-2019 Güz

Sağlığın Değerlendirilmesi

HEM3545 2018-2019 Güz

Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

HEM4004 2017-2018 Yaz

Hemşirelikte Yönetim

HELİTAM 2002 2017-2018 Bahar

Sağlık Politikaları

HELİTAM 2002 2017-2018 Bahar

Sağlık Politikaları

HEM4004 2017-2018 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HEM4510 2017-2018 Bahar

Hemşirelikte Liderlik

HEM4516 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

HEM4004 2017-2018 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HEM4004 2017-2018 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HEM2527 2017-2018 Güz

Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

HEM4004 2016-2017 Yaz

Hemşirelikte Yönetim

HEM4004 2016-2017 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HELİTAM 2002 2016-2017 Bahar

Sağlık Politikaları

HEM4004 2016-2017 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HEM4516 2016-2017 Bahar

Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

HELİTAM 2002 2016-2017 Bahar

Sağlık Politikaları

HEM4004 2016-2017 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HEM4510 2016-2017 Bahar

Hemşirelikte Liderlik

HEM4004 2015-2016 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HEM4004 2015-2016 Bahar

Hemşirelikte Yönetim