Personel

Doktor Öğretim Üyesi Esin Baba
Doktor Öğretim Üyesi
Esin Baba
@ E-posta
eozdemir@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5857

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Hastalıklar Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 18 Haziran 2004

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Hastalıkları 24 Kasım 2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Hastalıkları 13 Ocak 2014

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baba Esin, Acar Ümit, Yılmaz Sevdan, Zemheri Fahriye, Ergün Sebahattin, 2018. Dietary olive leaf ( Olea europea L.) extract alters some immune gene expression levels and disease resistance to Yersinia ruckeri infection in rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Fish Shellfish Immunology
2-) Baba Esin, Acar Ümit, Yılmaz Sevdan, Öntaş Canan, Kesbiç Osman Sabri, 2017. title Pre-challenge and post-challenge haemato-immunological changes in iOreochromis niloticus/i ( iLinnaeus/i , 1758) fed argan oil against iLactococcus garvieae/i/title. Aquaculture Research
3-) Baba.,E., Acar.,Ü., Öntaş.,C., Kesbiç.,S., Yılmaz.,S., 2016. The use of Avena sativa extract against Aeromonas hydrophila and its effect on growth performance, hematological and immunological parameters in common carp (Cyprinus carpio). Italian Journal of Animal Science
4-) Öntaş.,C., Baba.,E., Kaplaner.,E., Küçükaydın.,S., Öztürk.,M., Ercan.,D., 2016. Antibacterial Activity of Citrus limon Peel Essential Oil and Argania spinosa Oil Against Fish Pathogenic Bacteria. Kafkas Univ Vet Fak Derg
5-) Uluköy.,G., Baba.,E., Öntaş.,C., 2016. Effect of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) extract on hemato-immunological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of the World Aquaculture Society
6-) Baba.,E., Öntaş.,C., Acar.,Ü., Kesbiç.,S., Yıkmaz.,S., 2016. Evaluation of Citrus limon peels essential oil on growth performance, immune response of Mozambique tilapia Oreochromis mossambicus challenged with Edwardsiella tarda. Aquaculture
7-) Baba.,E., Uluköy.,G., Öntaş.,C., 2015. Effects of Feed Supplemented with Lentinula edodes Mushroom Extract on The Immune Response of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, and Disease Resistance Against Lactococcus garvieae.. Aquaculture
8-) Ercan.,D., Andreou.,D., Sana., ., Öntaş.,C., Baba.,E., Top.,N., Karakuş.,U., Tarkan.,S., Gozlan.,E., 2015. Evidence of threat to European economy and biodiversity following the introduction of an alien pathogen on the fungal-animal boundary.. Emerging Microbes and Infections
9-) Baba.,E., Uluköy.,G., Mammadov.,R., 2014. Effects of Muscari comosum Extract on Non-specific Immune Parameters in Gilthead Seabream, Sparus aurata (L. 1758). Journal of The World Aquaculture Society

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Türk.,N., Yabanlı.,M., Baba.,E., Öntaş.,C., Aydın.,A., 2013. Detection of bacterial diseases and determination of antibacterial susceptıbılıtıes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Turkey.. Journal of FisheriesSciences.com

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Baba Esin, 2017. Use of Plant Immunostimulant in Aquaculture. Journal of the Institute of Science and Technology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Baba Esin, 2018. Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Portakal (Citrus sinensis) Kabuğu UçucuYağının In vitro Antibakteriyel Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
2-) Uluköy.,G., Baba.,E., Sayın.,Z., 2013. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’ndan izole edilen Listonella anguillarum ve Yersinia ruckeri patojenleri üzerine mantar ve bitki ekstraktlarının antibakteriyel aktivitesi.. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uluköy.,G., Baba.,E., Birincioğlu.,S., 2016. Effect of dietary Lentinula edodes extract on liver and gut histology of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792). 2nd Conference of the International Society of Fish and Shellfish Immunology
2-) Baba.,E., 2016. The Use of Natural Essentıal Oils in Fish Health. FABA2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences
3-) Uluköy.,G., Baba.,E., Kubilay.,A., 2016. Major Immunoglobulıns in Teleost Fısh. FABA2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences
4-) Öntaş.,C., Baba.,E., Ercan.,D., 2016. The Effects of Oxytetracycline on The Sea Bass (Dicentrarchus labrax, L.1758) Non-Spesific Immune System Parameters. FABA2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences
5-) Sayın.,Z., Uluköy.,G., Baba.,E., 2016. Antibacterial Activity of Sea Squill, Urginea maritima, Against Fish Pathogens. FABA2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences
6-) Filiz.,H., Rüzgar.,B., Baba.,E., Bayramlı.,G., 2016. Blood Plasma Enzyme Values of Capoeta bergamea. 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment
7-) Ercan.,D., Baba.,E., Öntaş.,C., Sömek.,S., 2013. Pathogenicity Experiment of Lactococcus garviae and Yersinia ruckeri in Freshwater Mollusk, Unio crassus (Philipsson, 1788). . 40th CIESM Congress–Marseille, France

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Baba Esin, Uluköy Gülşen, 2018. EVALUATION OF SOME NATURAL PRODUCTS ON NON-SPECIFIC IMMUNE RESPONSE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS). Icens, 4th International Conference on Engineering snd Natural Science
2-) Baba Esin, Uluköy Gülşen, Mammadov Ramazan, 2018. IMMUNOSTIMULATION OF NON-SPESIFIC IMMUNE SYSTEM IN GILTHEAD SEABREAM BY A GEOPHYTE PLANT, URGINEA MARITIMA. Icens, 4th International Conference On Engineering snd Natural Science
3-) Uluköy Gülşen, Kubilay Ayşegül, Baba Esin, 2017. Complement System and Functions in Teleost Fishes. Ith International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, Limnofish
4-) Baba Esin, Ercan Menekşe Didem, 2017. Disease Threat of Invasive Fish Species. II. Workshop on Invasive Species – Global Meeting on Invasive Ecology
5-) Ercan.,D., Baba.,E., Öntaş.,C., Tarkan.,S., 2013. Histopathological Diagnose of Sphaerothecum destruens Carried By An Invasive Species, Pseudorasbora parva.. ICOEST’2013 - CAPPADOCIA, Urgup, Turkey
6-) Gülşahin.,A., Bilge.,G., Filiz.,H., Gülşahin.,N., Baba.,E., Cerim.,H., 2013. The Amount of Lost Fishing Gear and Their Environmental Impact in the Gökova Special Environmental Protection Area (SEPA), (Muğla, Turkey).. , ICOEST’2013 - CAPPADOCIA, Urgup, Turkey
7-) Baba.,E., 2012. Beta Glucan As A Immunostimulant. . Harmonization of Biodiversity and Japan Marine Forum, İzmir and Çanakkale- Turkey
8-) Uluköy.,G., Mammadov.,R., Baba.,E., Akınlar Yüksel.,S., 2010. Investigation on the effects of geophyte plant Urginea maritima L. (Baker) on the nonspecific immunity of sea bass (Dicentrarchus labrax L. 1758). . IV Uluslararası Organik Bileşenlerin ekstraksiyonları Konferansı (EOS-2010) Voronej-Rusya
9-) Baba.,E., Öntaş.,C., 2009. Importance of probiotic and immunostimulants in fish health. . Combaff I Conference, concervation and Management of Balkan Freshwater Fishes, Ohrid-Macedonia

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uluköy.,G., Baba.,E., Sayın.,Z., 2013. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’ndan izole edilen Listonella anguillarum ve Yersinia ruckeri patojenleri üzerine mantar ve bitki ekstraktlarının antibakteriyel aktivitesi. . 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Baba.,E., Uluköy.,G., 2015. Rasyona İlave Edilen Pleurotus ostreatus Mantar Ekstraktının Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Karaciğer ve Bağırsak Histolojisine Etkisi.. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 18. Su Ürünleri Sempozyumu
2-) Sayın.,Z., Uluköy.,G., Baba.,E., 2015. Farklı Çözücülerde Hazırlanan Bitki Ekstraktlarının Bazı Balık Patojenleri Üzerine Antibakteriyel Aktiviteleri. . Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 18. Su Ürünleri Sempozyumu
3-) Öntaş.,C., Ercan.,D., Baba.,E., 2015. Balık Sağlığı ve Mikroarray Teknolojisi. . Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 18. Su Ürünleri Sempozyumu
4-) Ercan.,D., Öntaş.,C., Baba.,E., Karakuş.,U., Top.,N., Trakan.,S., 2013. İstilacı Bir Tatlısu Balığı Türünün (Pseudorasbora parva) Türkiye İçsularında Balıkçılık ve Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Bir Paraziti Taşıyıcılığı.. Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı
5-) Baba.,E., Kubilay.,A., Uluköy.,G., 2013. Gram-negatif Bakteriyel Balık Patojenlerinde Çevreyi Algılama Sistemi. . 7. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,
6-) Baba.,E., Uluköy.,G., Sayın.,Z., 2013. Bitki Ekstraktlarının Bazı Balık Patojenleri Üzerine Antimikrobiyal Etkileri. . 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
7-) Uluköy.,G., Baba.,E., Mammadov.,R., 2009. Çipura Balığına (Sparus aurata L. 1758) Uygulanan Geofit Bitki Ekstraktlarının (Muscari comosum (L.) Mill., Urginea maritima (L.) Baker) Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. . XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize
8-) Uluköy.,G., Özdemir.,E., 2008. Balık Sağlığında Probiyotiklerin Önemi.. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon
9-) Uluköy.,G., Bulut.,S., Özdemir.,E., Erdem.,M., 2008. Muğla-Gökova Körfezinde Avlanan Akdeniz Karidesinde (Penaeus kerathurus, L1758) Görülen Bir Parazit, Orthione griffenis, Enfestasyonu. . 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon
10-) Özdemir.,E., Uluköy.,G., 2007. Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bazı Sentetik İmmunostimulantlar ve Önemi. . XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla
11-) Uluköy.,G., Özdemir.,E., Şahin.,N., Mammadov.,R., 2007. Bazı Balık Patojenleri Üzerine Geofit Bitki Ekstraktlarının Antimikrobiyal Etkileri. . XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla.
12-) Uluköy.,G., Özdemir.,E., Kubilay.,A., 2007. Balık Yetiştiriciliğinde İmmunostimulant Olarak Bitki Ekstraktı Kullanımı ve Önemi. . Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri
13-) Özdemir.,E., Uluköy.,G., 2006. İmmunostimulantların Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanımı.. 3. Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Özdemir.,E., Uluköy.,G., 2006. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Probiyotik Kullanımı. . Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 1. Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Aquaculture Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Dietary olive leaf ( Olea europea L.) extract alters some immune gene expression levels and disease resistance to Yersinia ruckeri infection in rainbow trout Oncorhynchus mykiss - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Evidence of threat to European economy and biodiversity following the introduction of an alien pathogen on the fungal-animal boundary. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
3-) Detection of bacterial diseases and determination of antibacterial susceptıbılıtıes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Turkey. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Effects of Feed Supplemented with Lentinula edodes Mushroom Extract on The Immune Response of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, and Disease Resistance Against Lactococcus garvieae. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:8
5-) Effects of Muscari comosum Extract on Non-specific Immune Parameters in Gilthead Seabream, Sparus aurata (L. 1758) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Feed Supplemented with Lentinula edodes Mushroom Extract on The Immune Response of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, and Disease Resistance Against Lactococcus garvieae. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Feed Supplemented with Lentinula edodes Mushroom Extract on The Immune Response of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, and Disease Resistance Against Lactococcus garvieae. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. STEM Temelli Doğa Bilim Kampı. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK Kariyer Projesi: ‘Çipura, Avrupa deniz levreği ve gökkuşağı alabalıklarının spesifik olmayan immün sistem üzerine bazı geofit bitki ekstraktlarının etkilerinin araştırılması. . 2005-2010

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lenfosistis virüsünün çoğalmasını engelleyecek ürün geliştirilmesi. 2015-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Levrek Dicentrarchus labrax L 1758 Balığında Oksitetrasiklin Kullanımının Lizozim ve İmmunoglobulin M Gen Anlatımı Üzerine Etkisi. 2015-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Hücre içi fungal patojen Sphaerothecum destruens in hücre kültüründe üretilmesi. 2017--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Zeytin yaprağı ekstraktının gökkuşağı alabalığının Oncorhynchus mykiss büyüme performansı bağışıklık ile ilşkili gen ekspresyonları ve Yersinia ruckeri bakterisine karşı hastalık direnci üzerine etkisinin belirlenmesi. 2017--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1972)’nda bazı mantar türlerinin spesifik olmayan immün sistem üzerine etkilerinin araştırılması. 2012-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sarıçay deresinde dağılım gösteren istilacı Pseudorasbora parva balığının Sphaerothecum destruens parazitini taşıyıcılığının tespiti.. 2012-2015

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Tübitak Ulakbim. Effects of feed supplemented with Lentinula edodes mushroomextract on the immune response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, and disease resistance against Lactococcus garvieae. 2015
2-) Kurum Adı: Muğla Sıtkı Kocman Üniversitesi . SKV Araştırma ödülü Temmuz 2014. 2014

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 2007 XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi . . . 2007
2-) 3. Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2006. . . 2006

Verdiği Dersler

SÜM5099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SÜM2008 2018-2019 Bahar

Genel Mikrobiyoloji

SÜM6540 2018-2019 Bahar

BALIK HASTALIKLARI TEŞHİSİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER

SÜM4009 2018-2019 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM4510 2017-2018 Bahar

Akvaryum Balıkları Hastalıkları

SÜM2008 2017-2018 Bahar

Genel Mikrobiyoloji

SÜM4522 2017-2018 Bahar

Su Ürünleri Farmakolojisi