Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ercan Saruhan
Doktor Öğretim Üyesi
Ercan Saruhan
@ E-posta
ercansaruhan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5249

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öztürk Kamile, Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Ergen Aydan, Akman Şerif, Erbıl Mehmet Kemal, 2007. Mitochondrial DNA Alterations in Aging. Annals of the New York Academy of Sciences
2-) Saruhan Ercan, Olgun Abdullah, Öztürk Kamile, Akman Şerif, Erbıl Mehmet Kemal, 2007. Age-Related Paraoxonase Activity Changes in Turkish Population. Annals of the New York Academy of Sciences
3-) Kurt İsmail, Abaslı Dilek, Cihan Murat, Serdar Muhittin Abdulkadir, Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Erbil Mehmet Kemal, 2007. Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects. Annals of the New York Academy of Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ekren Fatih, Koçoğlu Hasan, Saruhan Ercan, Çakmak Özgür, Karaşen İbrahim Ethem, 2014. Tek taraflı tedavi edilmemiş inguinal testis hastalarında endokrin fonksiyonlar ve spermatogenez. Yeni Üroloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saruhan Ercan, 2018. Prenatal Tarama Testlerinde Güncel Yaklaşımlar. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saruhan Ercan, Ünal Yasemin, Kutlu Gülnihal, 2018. Uyku apnesi olan hastalarda inflamatuar yanıtın değerlendirilmesi. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi
2-) Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Akman Şerif, 2008. Is Vitamin B12 Deficiency a Public Health Problem?. 37th Annual Conference of AGE

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Sertoğlu Erdim, Saruhan Ercan, Uyanık Metin, Nazaroğlu Namık Kemal, 2018. Simultaneous Determination of Ten Different Steroid Hormones Using Ultra Performance Liquid Chromatography -Tandem Mass Spectrometry Method. MSACL 2018 EU 5th Annual European Congress
2-) İspir Emre, Doğan Özlem, Baykan Özgür, Saruhan Ercan, 2018. Avoiding The Unnecessary Thyroid Tests Requests By Using Population Based Data. 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine
3-) Saruhan Ercan, İnal Satılmış, Kuzhan Okan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2008. Serum paraoxonase levels in patients with brain cancer. IFCC WorldLab Fortaleza
4-) Olgun Abdullah, Avcı Özgür, Öztürk Kamile, Saruhan Ercan, Koçu Levent, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. A Mitochondrial DNA Deficient Model In C. Elegans Aging. 5th European Congress of Biogerontology
5-) Olgun Abdullah, Avcı Özgür, Çubukçuoğlu Deniz Günseli, Doğan Şükrü Anıl, Öztürk Kamile, Saruhan Ercan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. Rescuing Lerval Arrest Initiated by Mitochondrial DNA Deficiency in C. Elegans. 5th European Congress of Biogerontology
6-) Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Gülcan Kurt Yasemin, Özgürtaş Taner, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. Prolactin and Exercise. 31th FEBS Congress

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saruhan Ercan, Serdar Muhittin Abdulkadir, 2018. PRENATAL TARAMA TESTLERİNİN VE YAZILIMLARININ ISO 13485:2016 KAPSAMINDA UYGUNLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. III. Türkiye invitro Diyagnostik Sempozyumu
2-) Ünal Yasemin, Aslan Öztürk Dilek, Sertoğlu Erdem, Saruhan Ercan, Yılmaz Nigar, Kutlu Gülnihal, 2017. REM baskın ve NREM baskın uyku apnesinde IL-23 düzeyleri. 18. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saruhan Ercan, Korkmaz Muammer, 2019. Multipl Skleroz Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Ve Platelet/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi. 4. AKYAKA NÖROLOJİ GÜNLERİ

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Saruhan Ercan, İspir Emre, 2018. Determination of Median Values of Triple Screening Test Parameters in Muğla and Balıkesir Region. III. TÜRKİYE İN VİTRO DİYAGNOSTİK (IVD) SEMPOZYUMU
2-) Saruhan Ercan, İnal Satılmış, Kuzhan Okan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2007. Akciğer Kanserli Hastalarda Serum Paraoksonaz Düzeyleri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 4. Ulusal Kongresi
3-) Saruhan Ercan, Erbil Mehmet Kemal, 2005. İdrar Mikroalbumin Tayininde Kullanılan Nefelometrik ve Türbidimetrik Yöntemlerin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi
4-) Özgürtaş Taner, Erbil Mehmet Kemal, Saruhan Ercan, Serdar Muhittin Abdulkadir, 2004. Immulite 1000, Tosoh AIA-21 ve AbbottAxSYM ile Ölçülen PSA Değerlerinin Karşılaştırılması. II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesinde TÜBİTAK 2214 Yurtdışı Araştırma Bursu ile Prof.Dr. Norbert A.Dencher gözetiminde 1 aylık bir çalışma yürütülmüştür. Bu projede insan göbek kordonundan elde edilen endotel hücreleri mitokondri DNA’sız hala getirilmiş ve protein ekstraktlarının 2D BN-PAGE ile elektroforezi ve MALDI TOF MS kullanılarak elde edilen spotların hangi proteine ait olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Oksidatif fosforilasyon komplekslerinin süper kompleks oluşumunda mitokondiyal DNA tarafından kodlanan alt birimlerin rolü. 2006-2006

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Gebelik döneminde sıklıkla görülen ve gestasyonel diyabet ile hipotiroidide artan dislipideminin patogenezinde ANGPTL8, küçük atherojenik LDL partikülleri, GPI-HBP1 ve PON parametrelerinin etkisini ortaya koyan bir çalışma yapılacaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gestasyonel dönemde ortaya çıkan diyabet ve hipotiroidi hastalıklarında lipid metabolizmasının değerlendirilmesi. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: REM ve NREM baskın uyku apneli hastalarda oksidatif stres ve antioksidan savunma belirteçlerine ilaveten endotel fonksiyonu belirteci düzeylerini de ölçerek kontrol olgularının değerleri ile karşılaştıracağız. Hipoksik dönemlere bağlı ortaya çıkan oksidatif hasarın düzeyini, antioksidan savunma sisteminin yeterli olup olmadığını ve sonuç olarak oksidan-antioksidan dengenin bozularak endotel hasarına yol açıp açmadığını gösteren bir çalışma yapılacaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. REM baskın uyku apnesi ile NREM baskın uyku apnesi olan hastaların oksidatif stres düzeylerinin karşılaştırılması. 2019--1