Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ercan Saruhan
Doktor Öğretim Üyesi
Ercan Saruhan
@ E-posta
ercansaruhan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5249

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP FAKÜLTESİ TIP 30.07.2000

Doktora

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA AD 05.11.2006

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öztürk Kamile, Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Ergen Aydan, Akman Şerif, Erbıl Mehmet Kemal, 2007. Mitochondrial DNA Alterations in Aging. Annals of the New York Academy of Sciences
2-) Saruhan Ercan, Olgun Abdullah, Öztürk Kamile, Akman Şerif, Erbıl Mehmet Kemal, 2007. Age-Related Paraoxonase Activity Changes in Turkish Population. Annals of the New York Academy of Sciences
3-) Kurt İsmail, Abaslı Dilek, Cihan Murat, Serdar Muhittin Abdulkadir, Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Erbil Mehmet Kemal, 2007. Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects. Annals of the New York Academy of Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ekren Fatih, Koçoğlu Hasan, Saruhan Ercan, Çakmak Özgür, Karaşen İbrahim Ethem, 2014. Tek taraflı tedavi edilmemiş inguinal testis hastalarında endokrin fonksiyonlar ve spermatogenez. Yeni Üroloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saruhan Ercan, 2018. Prenatal Tarama Testlerinde Güncel Yaklaşımlar. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saruhan Ercan, Ünal Yasemin, Kutlu Gülnihal, 2018. UYKU APNESİ OLAN HASTALARDA İNFLAMATUVAR YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018
2-) Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Akman Şerif, 2008. Is Vitamin B12 Deficiency a Public Health Problem?. 37th Annual Conference of AGE

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Sertoğlu Erdim, Saruhan Ercan, Uyanık Metin, Nazaroğlu Namık Kemal, 2018. Simultaneous Determination of Ten Different Steroid Hormones Using Ultra Performance Liquid Chromatography -Tandem Mass Spectrometry Method. MSACL 2018 EU 5th Annual European Congress
2-) Saruhan Ercan, İnal Satılmış, Kuzhan Okan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2008. Serum paraoxonase levels in patients with brain cancer. IFCC WorldLab Fortaleza
3-) Olgun Abdullah, Avcı Özgür, Öztürk Kamile, Saruhan Ercan, Koçu Levent, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. A Mitochondrial DNA Deficient Model In C. Elegans Aging. 5th European Congress of Biogerontology
4-) Olgun Abdullah, Avcı Özgür, Çubukçuoğlu Deniz Günseli, Doğan Şükrü Anıl, Öztürk Kamile, Saruhan Ercan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. Rescuing Lerval Arrest Initiated by Mitochondrial DNA Deficiency in C. Elegans. 5th European Congress of Biogerontology
5-) Olgun Abdullah, Avcı Özgür, Çubukçuoğlu Deniz Günseli, Doğan Anıl, Öztürk Kamile, Saruhan Ercan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. Rescuing Lerval Arrest Initiated by Mitochondrial DNA Deficiency in C. Elegans. 5th European Congress of Biogerontology
6-) Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Gülcan Kurt Yasemin, Özgürtaş Taner, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. Prolactin and Exercise. 31th FEBS Congress

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saruhan Ercan, Serdar Muhittin Abdulkadir, 2018. PRENATAL TARAMA TESTLERİNİN VE YAZILIMLARININ ISO 13485:2016 KAPSAMINDA UYGUNLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. III. Türkiye invitro Diyagnostik Sempozyumu
2-) Ünal Yasemin, Aslan Öztürk Dilek, Sertoğlu Erdem, Saruhan Ercan, Yılmaz Nigar, Kutlu Gülnihal, 2017. REM baskın ve NREM baskın uyku apnesinde IL-23 düzeyleri. 18. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Saruhan Ercan, İnal Satılmış, Kuzhan Okan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2007. Akciğer Kanserli Hastalarda Serum Paraoksonaz Düzeyleri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 4. Ulusal Kongresi
2-) Saruhan Ercan, Erbil Mehmet Kemal, 2005. İdrar Mikroalbumin Tayininde Kullanılan Nefelometrik ve Türbidimetrik Yöntemlerin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi
3-) Özgürtaş Taner, Erbil Mehmet Kemal, Saruhan Ercan, Serdar Muhittin Abdulkadir, 2004. Immulite 1000, Tosoh AIA-21 ve AbbottAxSYM ile Ölçülen PSA Değerlerinin Karşılaştırılması. II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: ALMANYA DARMSTADT TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE TÜBİTAK 2214 YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSU İLE PROF.DR. NORBERT DENCHER GÖZETİMİNDE 1 AYLIK BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMÜŞTÜR. BU PROJEDE İNSAN GÖBEK KORDONUNDAN ELDE EDİLEN ENDOTEL HÜCRELERİ MİTOKONDRİ DNA SIZ HALA GETİRİLMİŞ VE PROTEİN EKSTRAKTLARININ 2D BN-PAGE İLE ELEKTROFOREZİ VE MALDI TOF MS KULLANILARAK ELDE EDİLEN SPOTLARIN HANGİ PROTEİNE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. OKSİDATİF FOSFORİLASYON KOMPLEKSLERİNİN SÜPER KOMPLEKS OLUŞUMUNDA MİTOKONDİYAL DNA TARAFINDAN KODLANAN ALT BİRİMLERİN ROLÜ. 2006-2006

Verdiği Dersler

TIP 3100 2018-2019 Güz

DERS KURULU I

TIP 3200 2018-2019 Güz

DERS KURULU II

TIP 3300 2018-2019 Güz

DERS KURULU III

TIP 3400 2018-2019 Güz

DERS KURULU IV

TIP 3500 2018-2019 Güz

DERS KURULU V

MED 3100 2018-2019 Güz

CELL AND TISSUE INJURY AND INFECTION

MED 3200 2018-2019 Güz

CİRCULATORY AND RESPİRATORY SYSYTEM

MED 3300 2018-2019 Güz

GASTROINTESTINAL AND HEMATOPOIETIC SYSTEMS

MED 3400 2018-2019 Güz

ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS

MED 3500 2018-2019 Güz

MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND NEUROPSYCHIATRY COMMİTE

MED 3600 2018-2019 Güz

PUBLIC HEALTH AND FAMILY MEDİCİNE COMMIITEE

TIP 3600 2018-2019 Güz

DERS KURULU VI