Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ercan Saruhan
Doktor Öğretim Üyesi
Ercan Saruhan
@ E-posta
ercansaruhan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5249

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öztürk Kamile, Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Ergen Aydan, Akman Şerif, Erbıl Mehmet Kemal, 2007. Mitochondrial DNA Alterations in Aging. Annals of the New York Academy of Sciences
2-) Saruhan Ercan, Olgun Abdullah, Öztürk Kamile, Akman Şerif, Erbıl Mehmet Kemal, 2007. Age-Related Paraoxonase Activity Changes in Turkish Population. Annals of the New York Academy of Sciences
3-) Kurt İsmail, Abaslı Dilek, Cihan Murat, Serdar Muhittin Abdulkadir, Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Erbil Mehmet Kemal, 2007. Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects. Annals of the New York Academy of Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ekren Fatih, Koçoğlu Hasan, Saruhan Ercan, Çakmak Özgür, Karaşen İbrahim Ethem, 2014. Tek taraflı tedavi edilmemiş inguinal testis hastalarında endokrin fonksiyonlar ve spermatogenez. Yeni Üroloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Saruhan Ercan, İnal Satılmış, Kuzhan Okan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2008. Serum paraoxonase levels in patients with brain cancer. IFCC WorldLab Fortaleza
2-) Olgun Abdullah, Avcı Özgür, Öztürk Kamile, Saruhan Ercan, Koçu Levent, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. A Mitochondrial DNA Deficient Model In C. Elegans Aging. 5th European Congress of Biogerontology
3-) Olgun Abdullah, Avcı Özgür, Çubukçuoğlu Deniz Günseli, Doğan Şükrü Anıl, Öztürk Kamile, Saruhan Ercan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. Rescuing Lerval Arrest Initiated by Mitochondrial DNA Deficiency in C. Elegans. 5th European Congress of Biogerontology
4-) Olgun Abdullah, Avcı Özgür, Çubukçuoğlu Deniz Günseli, Doğan Anıl, Öztürk Kamile, Saruhan Ercan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. Rescuing Lerval Arrest Initiated by Mitochondrial DNA Deficiency in C. Elegans. 5th European Congress of Biogerontology
5-) Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Gülcan Kurt Yasemin, Özgürtaş Taner, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. Prolactin and Exercise. 31th FEBS Congress

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ünal Yasemin, Aslan Öztürk Dilek, Sertoğlu Erdem, Saruhan Ercan, Yılmaz Nigar, Kutlu Gülnihal, 2017. REM baskın ve NREM baskın uyku apnesinde IL-23 düzeyleri. 18. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Saruhan Ercan, İnal Satılmış, Kuzhan Okan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2007. Akciğer Kanserli Hastalarda Serum Paraoksonaz Düzeyleri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 4. Ulusal Kongresi
2-) Saruhan Ercan, Erbil Mehmet Kemal, 2005. İdrar Mikroalbumin Tayininde Kullanılan Nefelometrik ve Türbidimetrik Yöntemlerin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi
3-) Özgürtaş Taner, Erbil Mehmet Kemal, Saruhan Ercan, Serdar Muhittin Abdulkadir, 2004. Immulite 1000, Tosoh AIA-21 ve AbbottAxSYM ile Ölçülen PSA Değerlerinin Karşılaştırılması. II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu

Verdiği Dersler

TIP 3100 2018-2019 Güz

DERS KURULU I

TIP 3200 2018-2019 Güz

DERS KURULU II

TIP 3600 2018-2019 Güz

DERS KURULU VI

TIP 3400 2018-2019 Güz

DERS KURULU IV

TIP 3500 2018-2019 Güz

DERS KURULU V

TIP 3300 2018-2019 Güz

DERS KURULU III