Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ercan Saruhan
Doktor Öğretim Üyesi
Ercan Saruhan
@ E-posta
ercansaruhan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5249

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP FAKÜLTESİ TIP 30.07.2000

Doktora

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA AD 05.11.2006

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ünal Yasemin, Aslan Ozturk Dilek, Sertoglu Erdim, Saruhan Ercan, Yılmaz Nigar, Kutlu Gülnihal, 2019. Interleukin-23 concentrations of NREM-AHI Greater than REM-AHI Versus REM-AHI Greater than NREM-AHI in Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Neurological Sciences and Neurophysiology
2-) Öztürk Kamile, Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Ergen Aydan, Akman Şerif, Erbıl Mehmet Kemal, 2007. Mitochondrial DNA Alterations in Aging. Annals of the New York Academy of Sciences
3-) Saruhan Ercan, Olgun Abdullah, Öztürk Kamile, Akman Şerif, Erbıl Mehmet Kemal, 2007. Age-Related Paraoxonase Activity Changes in Turkish Population. Annals of the New York Academy of Sciences
4-) Kurt İsmail, Abaslı Dilek, Cihan Murat, Serdar Muhittin Abdulkadir, Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Erbil Mehmet Kemal, 2007. Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects. Annals of the New York Academy of Sciences

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ekren Fatih, Koçoğlu Hasan, Saruhan Ercan, Çakmak Özgür, Karaşen İbrahim Ethem, 2014. Tek taraflı tedavi edilmemiş inguinal testis hastalarında endokrin fonksiyonlar ve spermatogenez. Yeni Üroloji Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çalık Deniz Sinem, Gürsoy Recep, Saruhan Ercan, 2019. Death Anxiety and Risk Taking Levels of Paragliding Tandem Pilots and First Time Flying Individuals Adrenaline, Cortisol, Insulin Hormones and Their Effects on Some Physiological Parameters. 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
2-) Saruhan Ercan, 2018. Prenatal Tarama Testlerinde Güncel Yaklaşımlar. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Saruhan Ercan, Serdar Muhittin Abdulkadir, 2019. Automated 25-Hydroxy Vitamin D Immunoassay Comparison With LC-MS/MS Method. 27th Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF) Congress and 30th National Biochemistry Congress (NBC)
2-) Saruhan Ercan, Ünal Yasemin, Kutlu Gülnihal, 2018. Uyku Apnesi Olan Hastalarda İnflamatuar Yanıtın Değerlendirilmesi. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi
3-) Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Akman Şerif, 2008. Is Vitamin B12 Deficiency a Public Health Problem?. 37th Annual Conference of AGE

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Saruhan Ercan, Çelebi Cemile, 2019. Surgical Site Infections and Hyperglycemia. 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi
2-) Sertoğlu Erdim, Saruhan Ercan, Uyanık Metin, Nazaroğlu Namık Kemal, 2018. Simultaneous Determination of Ten Different Steroid Hormones Using Ultra Performance Liquid Chromatography -Tandem Mass Spectrometry Method. MSACL 2018 EU 5th Annual European Congress
3-) İspir Emre, Doğan Özlem, Baykan Özgür, Saruhan Ercan, 2018. Avoiding The Unnecessary Thyroid Tests Requests By Using Population Based Data. 5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine
4-) Saruhan Ercan, İnal Satılmış, Kuzhan Okan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2008. Serum Paraoxonase Levels in Patients with Brain Cancer. IFCC WorldLab Fortaleza
5-) Olgun Abdullah, Avcı Özgür, Öztürk Kamile, Saruhan Ercan, Koçu Levent, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. A Mitochondrial DNA Deficient Model In C. Elegans Aging. 5th European Congress of Biogerontology
6-) Olgun Abdullah, Avcı Özgür, Çubukçuoğlu Deniz Günseli, Doğan Şükrü Anıl, Öztürk Kamile, Saruhan Ercan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. Rescuing Lerval Arrest Initiated by Mitochondrial DNA Deficiency in C. Elegans. 5th European Congress of Biogerontology
7-) Olgun Abdullah, Saruhan Ercan, Gülcan Kurt Yasemin, Özgürtaş Taner, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2006. Prolactin and Exercise. 31th FEBS Congress

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saruhan Ercan, Serdar Muhittin Abdulkadir, 2018. Prenatal Tarama Testlerinin ve Yazılımlarının ISO 13485:2016 Kapsamında Uygunluklarının Değerlendirilmesi. III. Türkiye invitro Diyagnostik Sempozyumu
2-) Ünal Yasemin, Aslan Öztürk Dilek, Sertoğlu Erdem, Saruhan Ercan, Yılmaz Nigar, Kutlu Gülnihal, 2017. REM Baskın ve NREM Baskın Uyku Apnesinde IL-23 Düzeyleri. 18. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Saruhan Ercan, Korkmaz Muammer, 2019. Multipl Skleroz Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Ve Platelet/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi. 4. AKYAKA NÖROLOJİ GÜNLERİ

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Saruhan Ercan, İspir Emre, 2018. Determination of Median Values of Triple Screening Test Parameters in Muğla and Balıkesir Region. III. TÜRKİYE İN VİTRO DİYAGNOSTİK (IVD) SEMPOZYUMU
2-) Saruhan Ercan, İnal Satılmış, Kuzhan Okan, Akman Şerif, Erbil Mehmet Kemal, 2007. Akciğer Kanserli Hastalarda Serum Paraoksonaz Düzeyleri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 4. Ulusal Kongresi
3-) Saruhan Ercan, Erbil Mehmet Kemal, 2005. İdrar Mikroalbumin Tayininde Kullanılan Nefelometrik ve Türbidimetrik Yöntemlerin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi
4-) Özgürtaş Taner, Erbil Mehmet Kemal, Saruhan Ercan, Serdar Muhittin Abdulkadir, 2004. Immulite 1000, Tosoh AIA-21 ve AbbottAxSYM ile Ölçülen PSA Değerlerinin Karşılaştırılması. II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. EGE KLİNİKLERİ TIP DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Muğla Tıp Dergisi.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:3
2-) Age-Related Paraoxonase Activity Changes in Turkish Population - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
5-) Age-Related Paraoxonase Activity Changes in Turkish Population - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
7-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
8-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
9-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:4
10-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
11-) Age-Related Paraoxonase Activity Changes in Turkish Population - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2
12-) Age-Related Paraoxonase Activity Changes in Turkish Population - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
13-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:6
14-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:4
15-) Age-Related Paraoxonase Activity Changes in Turkish Population - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:2
16-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
17-) Chitotriosidase Levels in Healthy Elderly Subjects - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:2

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Age-Related Paraoxonase Activity Changes in Turkish Population - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

(G-4)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesinde TÜBİTAK 2214 Yurtdışı Araştırma Bursu ile Prof.Dr. Norbert A.Dencher gözetiminde 1 aylık bir çalışma yürütülmüştür. Bu projede insan göbek kordonundan elde edilen endotel hücreleri mitokondri DNA’sız hala getirilmiş ve protein ekstraktlarının 2D BN-PAGE ile elektroforezi ve MALDI TOF MS kullanılarak elde edilen spotların hangi proteine ait olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Oksidatif fosforilasyon komplekslerinin süper kompleks oluşumunda mitokondiyal DNA tarafından kodlanan alt birimlerin rolü. 2006-2006

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Gebelik döneminde sıklıkla görülen ve gestasyonel diyabet ile hipotiroidide artan dislipideminin patogenezinde ANGPTL8, küçük atherojenik LDL partikülleri, GPI-HBP1 ve PON parametrelerinin etkisini ortaya koyan bir çalışma yapılacaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gestasyonel dönemde ortaya çıkan diyabet ve hipotiroidi hastalıklarında lipid metabolizmasının değerlendirilmesi. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: REM ve NREM baskın uyku apneli hastalarda oksidatif stres ve antioksidan savunma belirteçlerine ilaveten endotel fonksiyonu belirteci düzeylerini de ölçerek kontrol olgularının değerleri ile karşılaştıracağız. Hipoksik dönemlere bağlı ortaya çıkan oksidatif hasarın düzeyini, antioksidan savunma sisteminin yeterli olup olmadığını ve sonuç olarak oksidan-antioksidan dengenin bozularak endotel hasarına yol açıp açmadığını gösteren bir çalışma yapılacaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. REM baskın uyku apnesi ile NREM baskın uyku apnesi olan hastaların oksidatif stres düzeylerinin karşılaştırılması. 2019--1

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akut Soğuk İskemi Süresinin Testiküer Doku Üzerine Etkisi. 2019--1

Verdiği Dersler

MED 3100 2019-2020 Güz

CELL AND TISSUE INJURY AND INFECTION

MED 3200 2019-2020 Güz

CİRCULATORY AND RESPİRATORY SYSYTEM

MED 3300 2019-2020 Güz

GASTROINTESTINAL AND HEMATOPOIETIC SYSTEMS

MED 3400 2019-2020 Güz

ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS

MED 3500 2019-2020 Güz

MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND NEUROPSYCHIATRY COMMİTE

MED 3600 2019-2020 Güz

PUBLIC HEALTH AND FAMILY MEDİCİNE COMMIITEE

TIP 3100 2019-2020 Güz

DERS KURULU I

TIP 3200 2019-2020 Güz

DERS KURULU II

TIP 3300 2019-2020 Güz

DERS KURULU III

TIP 3400 2019-2020 Güz

DERS KURULU IV

TIP 3500 2019-2020 Güz

DERS KURULU V

TIP 3600 2019-2020 Güz

DERS KURULU VI

MED 3100 2018-2019 Güz

CELL AND TISSUE INJURY AND INFECTION

MED 3200 2018-2019 Güz

CİRCULATORY AND RESPİRATORY SYSYTEM

MED 3300 2018-2019 Güz

GASTROINTESTINAL AND HEMATOPOIETIC SYSTEMS

MED 3400 2018-2019 Güz

ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS

MED 3500 2018-2019 Güz

MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND NEUROPSYCHIATRY COMMİTE

MED 3600 2018-2019 Güz

PUBLIC HEALTH AND FAMILY MEDİCİNE COMMIITEE

TIP 3100 2018-2019 Güz

DERS KURULU I

TIP 3200 2018-2019 Güz

DERS KURULU II

TIP 3300 2018-2019 Güz

DERS KURULU III

TIP 3400 2018-2019 Güz

DERS KURULU IV

TIP 3500 2018-2019 Güz

DERS KURULU V

TIP 3600 2018-2019 Güz

DERS KURULU VI