Personel

Doktor Öğretim Üyesi Nazile Ertürk
Doktor Öğretim Üyesi
Nazile Ertürk
@ E-posta
erturknazile@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5189

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Azerbaycan Tibb Universiteti Pediatriya Fakültesi 1995

Doktora

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD 22.03.2002

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Süzen Alev, Karakuş Süleyman Cüneyt, Ertürk Nazile, 2019. The role of flexible bronchoscopy accomplished through a laryngeal mask airway in the treatment of tracheobronchial foreign bodies in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
2-) Ertürk Nazile, 2018. Umbilical Cord Diameter at the Junction of the Body Wall in the Newborn. Is It a Biomarker for Congenital Umbilical Hernia?. Fetal and Pediatric Pathology
3-) Süzen Alev, Tekin Leyla, Erdemli Mehmet Erman, Ertürk Nazile, Aksungur Zeynep, Aktaş Serdar, 2017. Protective Effects of Hypericum perforatum and Quercetin in a Rat Model of Ischemia/Reperfusion Injury of Testes. European Journal of Pediatric Surgery
4-) Ertürk Nazile, Elbe Hülya, Erdemli Mehmet Erman, Aktaş Serdar, Yiğittürk Gürkan, Aksungur Zeynep, Süzen Alev, Öztürk Feral, 2017. Protective effects of sildenafil and resveratrol on ovarian ischemia reperfusioninjury in rats. Biomedical Research
5-) Ertürk.,N., 2014. Comparison of estrogen and betamethasone in the topical treatment of labial adhesions in prepubertal girls. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ertürk.,N., Ozcan.,B., Ulubas Isik.,D., Aydemir.,Ö., Kale.,Y., Baş.,Y., Demirel.,N., 2014. Congenital megalourethra presenting with large cystic mass in the inguinal area.. European Journal of Pediatrics

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ertürk Nazile, Karaman Ayyıldız Nihan, Çavuşoğlu Deniz, 2018. Umbilical discharge in neonates: A case-based managementprotocol performed from a different perspective. The Annals of Eurasian Medicine
2-) Ertürk Nazile, Elbe Hülya, Doğan Zümrüt, Aktas Serdar, Demirbilek Savas, Öztürk Feral, 2018. Curcumin prevents renal oxidative stress and tissue damage induced by renal ischemia/reperfusion in rats. International Surgery Journal
3-) Ertürk Nazile, Kurtuluş Şenay, Süzen Alev, Hoşgör Münevver, 2017. Is early esophagoscopy necessary for the pediatric ingested caustic substances? A retrospective clinical study. International Journal of Current Research
4-) Ertürk Nazile, Sönmez Kaan, Kale Nuri, 2017. Evaluation of a series of patients operated for adhesive intestinal obstructions. International Journal of Surgery and Medicine
5-) Ertürk.,N., Kandemir.,Ö., 2016. Determination of normal anal position index by a modified technique in Turkish neonates. Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons
6-) ERTÜRK.,N., Öden Akman.,A., Kandemir.,Ö., 2016. Penile Size in Term Infants. Journal of Clinical and Analytical Medicine

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çetinkaya Erol, Ertürk Nazile, 2017. Difficult Decision: Lobar Pneumonia or Foreign Body Aspiration?. Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University
2-) Süzen.,A., Ertürk.,N., Topal.,Y., 2016. Gangrene of Meckel’s Diverticulum Secondary to Axial Torsion in a Child: An Unusual Complication. Journal of Clinical and Analytical Medicine
3-) Süzen.,A., Ertürk.,N., İlhan Çelik.,Ö., 2016. Fibroepithelial polyp of vagina in a two-year-old girl and review of the literature. Pediatric Urology Case Reports
4-) Öden Akman.,A., Erturk.,N., Altınbaş.,S., Haliloğlu.,M., Baş.,Y., 2015. Four Neonatal Complex Ovarian Cyst Cases with Uncommon Complications. Journal of Current Pediatrics/Guncel Pediatri
5-) Süzen.,A., Ertürk.,N., Akçay.,G., 2015. Synchronized Legg-Calve Perthes disease and comorbid perforated appendicitis. Journal of Pediatric Surgery Case Reports
6-) ERTÜRK.,N., 2015. A CASE REPORT: PERINATAL INGUINOSCROTAL HERNIA. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
7-) Öden Akman.,A., Ertürk.,N., Kavurt.,S., Çelik.,Ü., Aydemir.,Ö., Yeşiltepe.,C., Baş.,Y., Demirel.,N., 2013. Alkim Öden Akman, Nazile Erturk, Sumru Kavurt, Ulker Celik, Ozge Aydemir, Cuneyt Yesiltepe, Ahmet Yagmur Bas, Nihal Demirel. An Unusual Localization of the Umbilicus in a Neonate. 2013; 01(01): 041-042. European J Pediatr Surg Rep

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Nazile; Mehmetoğlu Feride, 2018. Is There a Relationship Between Maternal Age and Congenital Hydronephrosis?. Ege Klinikleri Tıp Dergisi
2-) Ertürk Nazile, 2017. Infants With Infrequent Stools Rarely Require Treatment. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
3-) ERTÜRK.,N., 2016. Tek taraflı multikistik displastik böbrek: Antenatal tanı ve postnatal hasta yönetimi. Çocuk Cerrahisi Dergisi
4-) ERTÜRK.,N., Karaman Ayyıldız.,N., 2014. Cerrahide probiyotik kullanımı. . Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler
5-) ERTÜRK.,N., 2006. Çocuklarda Özefagus Yanıklarına Güncel Yaklaşımlar. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akçay Gürbüz, Ertürk Nazile, Köş Aynur, Zeybek Arife, Yeniçeri İbrahim Önder, 2017. Fibrinolysis Treatment for Parapneumonic Pleural Effusion with Intrapleural Tissue Plasminogen Activator. Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University
2-) Öden AKMAN.,A., ERTÜRK.,N., 2015. Antibiyotik Kullanımına Bağlı İshaller. Derleme. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi
3-) ERTÜRK.,N., İLERİSOY YAKUT.,Z., 2013. Rectovaginal Foreign Body After Rectal Suppository Insertion: Case Report. . Turkiye Klinikleri J Pediatr
4-) ERTÜRK.,N., 2007. Nadir Görülen Bir Olgu: Dil Yerleşimli Schwannoma.. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi
5-) ERTÜRK.,N., 2006. Konjenital Üriner Sistem Anomalileri. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi
6-) ERTÜRK.,N., 2005. Çocuklarda İnvaginasyon. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Ertürk Nazile, 2017. Umbilical chord diameter in the newbornIs it a biomarker for congenital hernia of the umbilical cord?. 30TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PEDIATRIC SURGICAL RESEARCH AND UPDATE ON NEWBORN & FETAL SURGERY
2-) Süzen Alev, Tekin Leyla, Erdemli Mehmet Erman, Ertürk Nazile, Aksungur Zeynep, Aktaş Serdar, 2017. Comparision of Hipericum Perforatum and Quercetin Protective role against ischemia/reperfusion injury of the testis in rats. EUPSA 2017 European Paediatric Surgeon's Association 18 th European Congress. Limassol/Cyprus
3-) ERTÜRK.,N., Sönmez.,K., Türkyılmaz.,Z., Demiroğulları.,B., Başaklar.,C., Kale.,N., Karabulut.,R., 2002. Evaluation of A Series of Patients Operated For Adhesiv İntestinal Obstructions. 4’th Congress of Miditerranean Association of Pediatric Surgeons

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ertürk Nazile, Kırlı Ulviye, 2019. Çocukluk çağında safra kesesi taşı olgularının değerlendirilmesi. DR. BEHÇET UZ ÇOCUK KONGRESİ
2-) Şenay Kurtuluş, Ertürk Nazile, Suzen Alev, Hoşgör Münevver, 2016. Yakıcı madde içen çocuklara her zaman özofagoskopi yapılmalı mı. Çocuk Cerrahisi Kongresi
3-) ERTÜRK.,N., 2014. Yenidoğanlarda anal pozisyon indeksinin belirlenmesi ve yeni ölçme metodu önerisi. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
4-) ERTÜRK.,N., Karaman Ayyıldız.,N., 2014. Adolesanlarda Meme Kitlelerine Yaklaşım. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
5-) Ertürk.,N., 2013. Bebek ve Çocuklarda Yalancı Kabızlık: Tedaviye Gerek Var mı? . 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
6-) Ertürk N, Atasoy A. Daha Kolay Sünnet: Alis Klemp. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Sözlü Bildiri. Ankara - 2012
7-) Ertürk N, Demir C. Sünnet Olayının Yıllar Sonraki Algıları. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Sözlü sunum. Antalya. - 2010

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ertürk Nazile, 2018. Yenidoğanlarda göbek deliğinin normal yerinin belirlenmesi ve göbek yerleşim anomalilerinin tespiti için referans verilerin elde edilmesi. 4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
2-) ERTÜRK.,N., Karaman Ayyıldız.,N., 2014. Islak göbek. Yenidoğana yaklaşımımız ve uzun vade sonuçlarımız. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
3-) ERTÜRK.,N., 2014. Konjenital Hidronefrozların Takip ve Tedavisinde Sintigrafinin Yeri. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) ERTÜRK.,N., KURTULUŞ.,Ş., SÜZEN.,A., 2016. İNFANTİL HİPERTROFİK PİLOR STENOZU: BİR UZUN PİLOR KANALI DAHA. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi
2-) Ertürk.,N., Kurtuluş.,Ş., Süzen.,A., 2016. AMYAND HERNİSİNDE APENDEKTOMİ YAPILMALI MI?. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi
3-) Ertürk.,N., Atasoy.,A., 2014. N Ertürk A Atasoy. Bir infertilite nedeni: konjenital üretrovajinal fistül ve transvers vajinal septum birlikteliği. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül, 2014, Trabzon
4-) N Ertürk, A Atasoy. Konjenital şilotoraks: Nasıl tedavi etmeli? İki olgu sunumu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Trabzon. - 2014
5-) N Ertürk N Karaman Ayyıldız. Yenidoğanlarda paraüretral kistlere nasıl yaklaşılmalı?32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Trabzon. - 2014
6-) ertürk.,N., Öden Akman.,A., 2014. Term ve geç preterm yenidoğanların normal penis boyunun yeni alternatif metot ile belirlenmesi. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi
7-) N Ertürk. Konjenital hidronefrozların anne yaşı ile ilişkisi var mı? 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Trabzon - 2014
8-) N Ertürk, H Yücel. Yenidoğanda kardiyak arrest nedeni: pnömotoraks gölgesinde tansiyon pnömoperikadrium. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Trabzon. - 2014
9-) N ERTÜRK. TEK TARAFLI MULTİKİSTİK DİSPLASTİK BÖBREK: UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. - 2013
10-) Ertürk.,N., Yücel.,H., Baş.,Y., Demirel.,N., 2013. Göğüs Tüpü Takılan Yenidoğan Pnömotoraks Olgularının Predispozan ve Prognostik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi
11-) Özcan B, Işık Ulubaş D, Aydemir Ö, Kale Y, Ertürk N. Baş AY, Demirel N. Tek Umblikal Arterin Eşlik Ettiği Konjenital Megaloüretra. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan, Antalya - 2013
12-) N Ertürk, S Sivaslıoğlu, H Yücel, AY Baş, N Demirel. Prematüre Bebeklerde Göbek ve İnguinal Bölge Patolojilerinin İnsidansı. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. - 2012
13-) N Ertürk, A Atasoy. Labial Füzyon Açılması ve Uzun Vade Sonuçları. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Ankara. - 2012
14-) Ertürk N, İ.Yakut Z. Rektovajinal Yabancı Cisim: Oyun mu, İstismar mı? Milli Pediatri Kongresi. Poster sunumu. Girne. - 2012
15-) Ertürk N, Ö.Akman A. Yenidoğanda Karın İçi Sıvı Nedeni: Rüptüre Over Kisti. Milli Pediatri Kongresi. Poster. Girne. - 2012
16-) Ö.Akman A, Ertürk N, Altınbaş S, Haliloğlu M, Yücel H. Antenatal Over Kisti Saptanan ve Takibinde Otoamputasyon Gelişen 3 Olgu Sunumu. Milli Pediatri Kongresi. Girne. - 2012
17-) Ertürk N, Ö.Akman A. Sünnet: Yaşı, Endikasyon ve Yöntemleri. 56. Milli Pediatri Kongresi. Girne. - 2012
18-) Ö.Akman A, Ertürk N, Yücel H, Baş AY, Demirel N. Dünyada Bir İlk: Ektopik Umblikal Kord. Milli Pediatri Kongresi. Girne. - 2012
19-) N Ertürk. Ailelerin sünnet ile ilgili bilgi ve kaygı düzeyleri. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. Konya. - 2011
20-) Ertürk N. Fetal Hidronefrozların Antenatal ve Postnatal Seyri. 1.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. İzmir. - 2010
21-) Ertürk N, Altay MM. Fetal Barsak Genişlemesi Her Zaman Obstrüksiyon İşareti mi? 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Tartışmalı poster. Antalya. - 2010
22-) Ertürk N, Yücel H, Karaaslan E, Haberal A. Yenidoğan Pmömotoraks ve Pnömomediastinumlu Olgularda Mortalite ve Morbiditenin Değerlendirilmesi. Çocuk Cerrahisi Dergisi. 2008;22(S):134. - 2008

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Nazile Ertürk, Hüseyin İlhan. 'Pediatrik Jinekoloji' kitabının 'Pediatrik Jinekolojinin Önemi' bölüm yazarlığı. Editör Prof Dr Hüseyin İlhan. . Yayın Evi: Ortadoğu Yayıncılık

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Clinical and Analytical Medicine (J Clin Anal Med) .
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ege klinikleri Tıp Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. The Annals of Eurosion Medicine (AEMED).

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. UROLOGY.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Balkan Medical Journal.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Gold Urology.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Balkan Medical Journal.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. UROLOGY.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turk J Med Sci.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. The European Research Journal (EuRJ).
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Pediatric Urology Case Reports.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Determination of normal anal position index by a modified technique in Turkish neonates - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Protective Effects of Hypericum perforatum and Quercetin in a Rat Model of Ischemia/Reperfusion Injury of Testes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Comparison of estrogen and betamethasone in the topical treatment of labial adhesions in prepubertal girls - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
4-) Comparison of estrogen and betamethasone in the topical treatment of labial adhesions in prepubertal girls - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Determination of normal anal position index by a modified technique in Turkish neonates - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
2-) Comparison of estrogen and betamethasone in the topical treatment of labial adhesions in prepubertal girls - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Comparison of estrogen and betamethasone in the topical treatment of labial adhesions in prepubertal girls - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Alkim Öden Akman, Nazile Erturk, Sumru Kavurt, Ulker Celik, Ozge Aydemir, Cuneyt Yesiltepe, Ahmet Yagmur Bas, Nihal Demirel. An Unusual Localization of the Umbilicus in a Neonate. 2013; 01(01): 041-042 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Comparison of estrogen and betamethasone in the topical treatment of labial adhesions in prepubertal girls - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İskemi reperfüzyon hasarı. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Sıçan Overlerinde Oluşturulan İskemi Reperfüzyon Hasarına Sildenafil’in ve Resveratrol’ün Histopatolojik Etkilerinin Araştırılması ve Karşılaştırılması. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İskemi reperfüzyon hasarrı. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Sıçan Testisinde Oluşturulan İskemi Reperfüzyon Hasarına Hipericum Perforatumun Biyokimyasal ve Histopatolojik Etkisi. 2016-2017

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu çalışmanın amacı deneysel kolon anastomozu oluşturulan ratlara Hypericum perforatum verilmesinin anastomoz iyileşmesi üzerine bir etkisinin olup olmadığının patlama basıncı, hidroksiprolin düzeyi ve histopatolojik yöntemlerle incelemektir. Proje Türü: Diğer(Ulusal). Deneysel kolon anastomoz modelinde Hypericum perforatumun anastomoz iyileşmesine etkisi . 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Deneysel çalışma. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Renal İskemi / Reperfüzyon Uygulanan Sıçanlarda Böbrek Hasarı Üzerine Curcuminin Tedavi Edici Etkileri. . 2015-2018

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Hipoterminin inflamatuar cevabı ve iskemi/reperfüzyon hasarını azaltıcı etkisi bilinmektedir. Bu çalışmada kliniğe uygulanabilir bir testis torsiyon/detorsiyon hasarı ratlarda oluşturularak hipoterminin moleküler düzeyde ve histopatolojik olarak bu hasarı azaltıcı etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ratlarda oluşturulan testis torsiyon/detorsiyon hasarında hipoterminin etkisi. 2017--1

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) İngilizce Tıp Hazırlık Grubu Öğrencileri ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Koordinasyon Sorumlusu. Türkiye/Muğla. . 2017

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi'nde Oturum Başkanlığı/26-30 Ekim, 2016/ Girne. Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyeti. . 2016
2-) 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Oturum Bakanlığı, 28-31 Ekim 2015 /Antalya. Türkiye. . 2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Global PaedSurg Research Collaboration. http://globalpaedsurg.com. İngiltere. . 2018

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Nazile Ertürk (Moderatör). Çocuklarda A'dan Z'ye Kabızlık Multidisipliner Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin Katkılarıyla. Sempozyum. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.. 5 Mayıs 2013. . 2013

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Türkiye Ulusal Özofagus Atrezisi Kayıt Sistemi (TUÖAKS), merkez kayıt sorumlusu. Ankara. . 2018
2-) Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) destek komisyonu / Muğla Sııtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi. Muğla / Türkiye . . 2017
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İnceleme Komisyonu üyesi. Muğla / Türkiye. . 2017
4-) Türkiyem Vakfı'nın düzenlediği 'Türk Dünyasında Aile Kurumu' panelinde 'Ahıska aile yapısında kadının rolü' konulu konuşma. 7 Mart 2014, Sheraton Otel, Ankara.. . . 2014
5-) Nazile Ertürk (Konuşmacı). Yenidoğanın Cerrahi Sorunları-2. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. 2013. . . 2013
6-) Nazile Ertürk (Konuşmacı). Yenidoğanın Cerrahi Sorunları-1. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. 2012. . . 2012
7-) Ses TV, Ailenizin Hekimi programı. Konu: Çocuk Cerrahisi. Ankara, 2008.. . . 2008
8-) Uzmanlık tez konusu: Cerrahi tedavi gerektiren postoperatif adezif intestinal obstruksiyonlar. Klinik araştırma. Danışman: Prof. Dr. Nuri Kale, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ABD, 2002.. . . 2002

Verdiği Dersler

TIP 5004 2018-2019 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2018-2019 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2018-2019 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2018-2019 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2017-2018 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2017-2018 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2017-2018 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2017-2018 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2016-2017 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2016-2017 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2016-2017 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2016-2017 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2015-2016 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ

TIP 5004 2015-2016 Güz

ÇOCUK CERRAHİSİ