Personel

Yrd.Doç.Dr. Eyüp Bayram Şekerli
Yrd.Doç.Dr.
Eyüp Bayram Şekerli
@ E-posta
eyupbs@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5754

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kadro Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Muhasebe Ve Finansal Yönetim Bölümü / Muhasebe Ve Finansal Yönetim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 22.02.2002

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sivil Havacılık Yönetimi ABD 05.05.2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD 22.10.2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ŞEKERLİ.,B., TASLAK.,S., ÇETİNEL.,M.Hurmet ., 2016. MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA . International Journal Of Eurasia Social Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ŞEKERLİ.,B., TASLAK.,S., 2015. Güvenilirliği Yüksek Hava Trafik Örgütleri İçin Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti Ölçeği Geliştirme Çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences
2-) ŞEKERLİ.,B., GEREDE.,E., 2011. Kültürün EKY’ye Etkileri ve Türk Pilotların Hofstede Kültür Boyutları Açısından Durumları.. İş, Güç" Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi
3-) ŞEKERLİ.,B., GEREDE.,E., 2011. Sub Cultural Differences Among Turkish Air Transport Pilots In Terms Of Crew Resource Management-Specific Non-Technical Skills.. Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) TUNCER.,B., ŞEKERLİ.,B., 2014. Yolcu Milliyeti Ve Terminal Memnuniyeti Etkileşimi: Uluslararası Havalimanı Yolcuları Üzerine Ampirik Bir Araştırma.. The 2nd Internatİonal Avİatİon Management Conference
2-) TASLAK.,S., ŞEKERLİ.,B., 2013. Güvenililiği Yüksek Örgütler Teorisi Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. 5.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) TASLAK.,S., ÇETİNEL.,H., ŞEKERLİ.,B., 2015. Örgütsel Bağlılık ve Kariyer Engelleri Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Rolü: Denizli Tekstil Sektörü Örneği. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
2-) ŞEKERLİ.,B., 2008. Havacılık Emniyetinin Sağlanmasında İnsan Faktörleri Disiplini ve Hata Yönetimi . Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) ŞEKERLİ.,B., . 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular- (içinde) Güç ve Politika. Yayın Evi: Beta Yayınevi
2-) ŞEKERLİ.,B., . 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular- (içinde) Sosyal Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme. Yayın Evi: Beta Yayınevi
3-) ŞEKERLİ.,B., . 2016. Havacılık Güvenliği-Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve İlgili Kuruluşlar . Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları
4-) ŞEKERLİ.,B., . 2016. Havacılık Güvenliği-Güvenlik Sahaları ve Uygulamaları. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları
5-) ŞEKERLİ.,B., . 2016. Havacılık Emniyeti-Performansı Etkileyen Faktörler. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi
6-) ŞEKERLİ.,B., . 2016. Havacılık Emniyeti-Dispeçer Kaynak Yönetimi. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. GÜVENİLİRLİĞİ YÜKSEK ÖRGÜTLERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ve ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KABİLİYETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRK HAVA TRAFİK KONTROL ÖRGÜTLENMELERİ ÖRNEĞİ. 2013-2014

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Bringing business to school: Practice firms and student companies. Mayıs. Almanya. 2011

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Mayıs. Türkiye. 2015

Verdiği Dersler

SHU2504 2016-2017 Bahar

MESLEKİ YABANCI DİL II (İNG.)

RTV1802 2016-2017 Bahar

İLETİŞİM

SHU2002 2016-2017 Bahar

HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI

SHU2004 2016-2017 Bahar

HAVACILIK EMNİYETİ YÖNETİMİ

SHU2002 2016-2017 Bahar

HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI

SHU2004 2016-2017 Bahar

HAVACILIK EMNİYETİ YÖNETİMİ

SHU2504 2016-2017 Bahar

MESLEKİ YABANCI DİL II (İNG.)

İŞY2803 2016-2017 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

SHU1005 2016-2017 Güz

SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ

SHU2001 2016-2017 Güz

HAVAYOLU İŞLETMECİLİĞİ

SHU2001 2016-2017 Güz

HAVAYOLU İŞLETMECİLİĞİ

İŞY2803 2016-2017 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

SHU1005 2016-2017 Güz

SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ

İŞY2803 2015-2016 Yaz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞL4508 2015-2016 Bahar

Uluslararası İşletmecilik

İŞL2808 2015-2016 Bahar

İşletme Bilimi

SHU2004 2015-2016 Bahar

HAVACILIK EMNİYETİ YÖNETİMİ

SHU2002 2015-2016 Bahar

HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI

SHU2004 2015-2016 Bahar

HAVACILIK EMNİYETİ YÖNETİMİ

SHU2002 2015-2016 Bahar

HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI

İŞL4508 2015-2016 Bahar

Uluslararası İşletmecilik

İŞL2808 2015-2016 Bahar

İşletme Bilimi

İŞL3913 2015-2016 Güz

Örgütsel Davranış

İŞL3915 2015-2016 Güz

Modern Yönetim Kuramları

İŞL3913 2015-2016 Güz

Örgütsel Davranış

SHU2001 2015-2016 Güz

HAVAYOLU İŞLETMECİLİĞİ

İŞL3915 2015-2016 Güz

Modern Yönetim Kuramları

SHU1005 2015-2016 Güz

SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ

İŞL1801 2015-2016 Güz

İşletme Bilimine Giriş

SHU1005 2015-2016 Güz

SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ

SHU2001 2015-2016 Güz

HAVAYOLU İŞLETMECİLİĞİ

SHU1007 2015-2016 Güz

HAVACILIKTA OTOMASYON SİSTEMLERİ

PZR2818 2014-2015 Bahar

HAVAYOLU PAZARLAMASI

İŞY1802 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1802 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

SHU2004 2014-2015 Bahar

HAVACILIK EMNİYETİ YÖNETİMİ

SHU2002 2014-2015 Bahar

HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI

SHU2004 2014-2015 Bahar

HAVACILIK EMNİYETİ YÖNETİMİ

SHU2002 2014-2015 Bahar

HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI

PZR2818 2014-2015 Bahar

HAVAYOLU PAZARLAMASI

SHU1005 2014-2015 Güz

SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

SHU1007 2014-2015 Güz

HAVACILIKTA OTOMASYON SİSTEMLERİ

SHU2001 2014-2015 Güz

HAVAYOLU İŞLETMECİLİĞİ

SHU2005 2014-2015 Güz

GENEL HAVACILIK MEVZUATI

SHU2001 2014-2015 Güz

HAVAYOLU İŞLETMECİLİĞİ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

SHU1005 2014-2015 Güz

SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ

SHU1007 2014-2015 Güz

HAVACILIKTA OTOMASYON SİSTEMLERİ

SHU2005 2014-2015 Güz

GENEL HAVACILIK MEVZUATI