Personel

Doktor Öğretim Üyesi Eyüp Bayram Şekerli
Doktor Öğretim Üyesi
Eyüp Bayram Şekerli
@ E-posta
eyupbs@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5754

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kadro Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Muhasebe Ve Finansal Yönetim Bölümü / Muhasebe Ve Finansal Yönetim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 22.02.2002

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sivil Havacılık Yönetimi ABD 05.05.2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD 22.10.2013

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şekerli Eyüp Bayram, Taslak Soner, Çetinel Makbule Hürmet, 2016. MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA. International Journal Of Eurasia Social Sciences

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şekerli Eyüp Bayram, 2017. Duygusal, Devam ve Normatif Bağlılık Boyutlarının İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Meta Analiz ile Araştırılması. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2-) Şekerli Eyüp Bayram, Gerede Ender, 2011. Sub Cultural Differences Among Turkish Air Transport Pilots In Terms Of Crew Resource Management Specific Non Technical Skills. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
3-) Şekerli Eyüp Bayram, Gerede Ender, 2011. Kültürün EKY ye Etkileri ve Türk Pilotların Hofstede KültürBoyutları Açısından Durumları. İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, Şekerli Eyüp Bayram, 2017. Askeri Darbeler ve Ekonomik Büyüme. Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu
2-) Şekerli Eyüp Bayram, 2017. TÜRKİYE BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTENAYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNİN META ANALİZ İLE İNCELENMESİ -. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
3-) Şekerli Eyüp Bayram, 2017. GİRİŞİMCİ OLARAK DEVLET: TOMTAŞ ÖRNEĞİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
4-) Güvensay Duygu, Şekerli Eyüp Bayram, 2017. CUMHURİYET DÖNEMİ GİRİŞİMCİLERİN ORTAYA ÇIKIŞKOŞULLARININ İNCELENMESİ: VEHBİ KOÇ VE NURİDEMİRAĞ ÖRNEKLERİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
5-) TUNCER.,B., ŞEKERLİ.,B., 2014. Yolcu Milliyeti Ve Terminal Memnuniyeti Etkileşimi: Uluslararası Havalimanı Yolcuları Üzerine Ampirik Bir Araştırma.. The 2nd Internatİonal Avİatİon Management Conference
6-) TASLAK.,S., ŞEKERLİ.,B., 2013. Güvenilirliği Yüksek Örgütler Teorisi Çalışmaları Üzerine Bir İçerik Analizi. 5.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) TASLAK.,S., ÇETİNEL.,H., ŞEKERLİ.,B., 2015. Örgütsel Bağlılık ve Kariyer Engelleri Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Rolü: Denizli Tekstil Sektörü Örneği. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
2-) ŞEKERLİ.,B., 2008. Havacılık Emniyetinin Sağlanmasında İnsan Faktörleri Disiplini ve Hata Yönetimi . Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şekerli Eyüp Bayram, 2018. Bir Devlet Girişimi Olarak Türk Havayolları A.O.’nın Tarihçesi. İstanbul Üniversitesi İşletme ve Yönetim Tarihi Konferans

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Eyüp Bayram -ŞEKERLİ. 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular- (içinde) Güç ve Politika. Yayın Evi: Beta Yayınevi Editör Adı: Soner TASLAK, Birgül ÇİFTÇİ
2-) Yazar Adı: Eyüp Bayram -ŞEKERLİ. 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular- (içinde) Sosyal Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme. Yayın Evi: Beta Yayınevi Editör Adı: Soner TASLAK, Birgül ÇİFTÇİ
3-) Yazar Adı: Eyüp Bayram -ŞEKERLİ. 2016. Havacılık Güvenliği-Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve İlgili Kuruluşlar . Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Doç.Dr. Uğur KESKİN
4-) Yazar Adı: Eyüp Bayram -ŞEKERLİ. 2016. Havacılık Güvenliği-Güvenlik Sahaları ve Uygulamaları. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Doç.Dr. Uğur KESKİN
5-) Yazar Adı: Eyüp Bayram -ŞEKERLİ. 2016. Havacılık Emniyeti-Performansı Etkileyen Faktörler. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Editör Adı: Ender GEREDE
6-) Yazar Adı: Eyüp Bayram -ŞEKERLİ. 2016. Havacılık Emniyeti-Dispeçer Kaynak Yönetimi. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Ender GEREDE

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları.

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün Dersleri Neler Olmalıdır? Türk Üniversitelerinin Dünya Üniversiteleri İle Kıyaslanması. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. GÜVENİLİRLİĞİ YÜKSEK ÖRGÜTLERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ve ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KABİLİYETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRK HAVA TRAFİK KONTROL ÖRGÜTLENMELERİ ÖRNEĞİ. 2013-2014

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Bringing business to school: Practice firms and student companies. Mayıs. Almanya. 2011

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Mayıs. Türkiye. 2015

Verdiği Dersler

MFY1007 2019-2020 Güz

Davranış Bilimleri

MFY2003 2019-2020 Güz

Finansal Yönetim

MFY2507 2019-2020 Güz

Mesleki Sorumluluk ve Etik

UTL3003 2019-2020 Güz

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

EKF1008 2019-2020 Bahar

Ekonomi Tarihi

MFY1010 2019-2020 Bahar

İletişim

MFY2508 2019-2020 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

SHB2012 2019-2020 Bahar

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

MFY1007 2018-2019 Güz

Davranış Bilimleri

EKF1008 2018-2019 Bahar

Ekonomi Tarihi

MFY1010 2018-2019 Bahar

İletişim

İŞL4002 2018-2019 Bahar

Yatırım Proje ve Değerlendirme