Personel

Doktor Öğretim Üyesi Faruk Kökoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Faruk Kökoğlu
@ E-posta
farukk@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5473

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü / İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Ankara; Edebiyat Fakültesi (Hacettepe Ü.) Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dilbilimi ABD 1990

Yüksek Lisans

University of Leicester, İngiltere; Graduate School (University of Leicester) English Department (MA in Modern Literature) 1998

Doktora

Ege Üniversitesi, İzmir; Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ege Ü.) İngiliz Dili ve Edebiyatı 2010

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) "Nietzsche ve Modern İnsanın Sonu", Tezkire: Sosyal Bilimler ve Siyaset, Sayı 25, Mart 2002 - 2002

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kökoğlu.,F., 2016. The Uncanny Valley in Marmaduke Pickthall's The Valley of the Kings. The Uncanny in Language, Literature and Cunlture international Conference, Interdisciplinary Reaserch Foundation, Warsaw, Poland
2-) Kökoğlu.,F., 2015. Becoming-Woman and Gender Typologies in Marmaduke Pickthall’s Oriental Fiction. BRITISH AND TURKISH LITERARY AND CULTURAL INTERACTIONS INTERNATIONAL CONFERENCE
3-) Kökoğlu.,F., 2015. War, Politics and the social landscape in the Late Ottoman Istanbul in Pickthall’s With the Turk in War Time. Journeys in the Ottoman World Conference, Ipek University
4-) Kökoğlu.,F., 2014. "Desire and Becoming in T.E. Lawrence and Marmaduke Pickthall’s Oriental Encounters". 8th International IDEA Conference: Studies in English, Muğla Sıtkı Koçman University
5-) "A Minoriental English Literature from Henry Stabbe to Marmaduke Pickthall", IJAS International Conference for Academic Disciplines, the American University of Rome, 28-31 Oct - 2014
6-) "Tessism or the Masochistic Body without Organs and Contract in Hardy’s Tess of the d’Urberville", Bodies in Movement Seminar, Edinburgh 28-29 May - 2011
7-) "From Hermeneutic Allegories to Heretic Diagrams: The Regimes of Signs and Deleuzian Ethics of Interpretation", Mancept Workshops in Political Theory, University of Manchester, 31 Aug-2 Sep - 2011

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kökoğlu.,F., 2016. Marmaduke Pickthall's The Early Hours and the Revival of Islam in Turkey. The Fourth International Congress of Turkology, Unversity of Warsaw, Poland

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) "Seven Series of Betrayals and the Demonic War Machine in T.E. Lawrence’s Seven Pillars of Wisdom", "A Minoriental English Literature from Henry Stabbe to Marmaduke Pickthall", IJAS International Conference for Academic Disciplines, the American University of Rome, 28-31 Oct - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kökoğlu.,F., 2016. Minoriental Literature in Pickthall’s The House of War. 3rd International Conference on Oriental Literatures and Orient in Literary Texts, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland
2-) Kökoğlu.,F., 2016. Said Nursi as a Prisoner of War in Kostroma and His Mysterious Escape in His Memories. Narratives of Displacement International Conference, Interdisciplinary Reaserch Foundation, Warsaw, Poland
3-) Kökoğlu.,F., 1998. Nietzsche ve Modern İnsanın Sonu. İnsan Felsefesi Kongresi Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kökoğlu.,F., . 2016. 'Becoming Woman and Gender Typologies in Marmaduke Pickthall’s Oriental fiction', Marmaduke Pickthall: Islam and the Modern World. Yayın Evi: Brill

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Proceedings of the 8th International Idea Conference: "Studies in English" 16-18 April 2014.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) USJR Research Journal - 2014
2-) USJR Research Journal - 2014
3-) SAGE Open, Jul 2013,3(3)DOI: 10.1177/2158244013498243, "What Do Girls Do When Boys Are Away?" Jamal Ali Assadi - 2013

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 8th International IDEA Conference: Studies in English, Muğla Sıtkı Koçman University. 16-18 April. Turkey. 2014

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Deleuze ve Guattari'den Bir İşaret Rejimi: Descatres'tan Zelda Fitzgerald'a Öznellik ve Aşk Formülleri. 17 Nisan 2013. Turkey. 2013

Verdiği Dersler

İDE1009 2014-2015 Yaz

Etkili İletişim

İDE1010 2014-2015 Yaz

Sözcük Bilgisi

YDE1812 2014-2015 Yaz

İngilizce II

İED2008 2018-2019 Yaz

Dilbilim II

İED2007 2018-2019 Yaz

Dilbilim I

İED2008 2018-2019 Bahar

Dilbilim II

İED4002 2018-2019 Bahar

İngiliz Şiiri

İED1004 2018-2019 Bahar

İleri İngilizce Uygulamaları II

İED1003 2018-2019 Güz

İleri İngilizce Uygulamaları I

İED2007 2018-2019 Güz

Dilbilim I

İED4505 2018-2019 Güz

Seyahat Edebiyatı

İED4002 2017-2018 Bahar

İngiliz Şiiri

İED3004 2017-2018 Bahar

İngiliz Romanı I

İED1004 2017-2018 Bahar

İleri İngilizce Uygulamaları II

İED2008 2017-2018 Bahar

Dilbilim II

İED1005 2017-2018 Güz

Kompozisyon

İED1003 2017-2018 Güz

İleri İngilizce Uygulamaları I

İED2007 2017-2018 Güz

Dilbilim I

İED3501 2017-2018 Güz

İngiliz Tiyatrosu (20. yy öncesi)

İED4505 2017-2018 Güz

Seyahat Edebiyatı

İED1004 2016-2017 Yaz

İleri İngilizce Uygulamaları II

İED2008 2016-2017 Bahar

Dilbilim II

İED4002 2016-2017 Bahar

İngiliz Şiiri

İED3004 2016-2017 Bahar

İngiliz Romanı I

İED1008 2016-2017 Bahar

Bilimsel Araştırma ve Yazma

İED1004 2016-2017 Bahar

İleri İngilizce Uygulamaları II

İDE1009 2016-2017 Güz

Etkili İletişim

İED4505 2016-2017 Güz

Seyahat Edebiyatı

İED2007 2016-2017 Güz

Dilbilim I

İDE1009 2016-2017 Güz

Etkili İletişim

İED3501 2016-2017 Güz

İngiliz Tiyatrosu (20. yy öncesi)

İED1003 2016-2017 Güz

İleri İngilizce Uygulamaları I

İED1005 2016-2017 Güz

Kompozisyon

İED2008 2015-2016 Bahar

Dilbilim II

İED1006 2015-2016 Bahar

Klasik Edebiyat

İED1004 2015-2016 Bahar

İleri İngilizce Uygulamaları II

İED3004 2015-2016 Bahar

İngiliz Romanı I

İDE1009 2015-2016 Güz

Etkili İletişim

İDE1009 2015-2016 Güz

Etkili İletişim

İED2007 2015-2016 Güz

Dilbilim I

İED3003 2015-2016 Güz

İngiliz Edebiyatı III (19. yy)

İED2003 2015-2016 Güz

İngiliz Edebiyatı (18. yüzyıl öncesi)

İED1003 2015-2016 Güz

İleri İngilizce Uygulamaları I

İDE1010 2014-2015 Bahar

Sözcük Bilgisi

İED1004 2014-2015 Bahar

İleri İngilizce Uygulamaları II

MÜT 5502 2014-2015 Bahar

Göstergebilim Kuramları

İED1004 2014-2015 Bahar

İleri İngilizce Uygulamaları II

İDE1010 2014-2015 Bahar

Sözcük Bilgisi

İDE1009 2014-2015 Güz

Etkili İletişim

MÜT 5001 2014-2015 Güz

Çeviribilim

YDE1811 2014-2015 Güz

İngilizce I

İED1003 2014-2015 Güz

İleri İngilizce Uygulamaları I

İED1003 2014-2015 Güz

İleri İngilizce Uygulamaları I

İED2007 2014-2015 Güz

Dilbilim I

İDE1009 2014-2015 Güz

Etkili İletişim