Personel

Öğr.Gör.Dr. Fatih Mehmet Demir
Öğr.Gör.Dr.
Fatih Mehmet Demir
@ E-posta
fdemir@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 2235 , 0 252 211 5026 , 0 252 211 marmaris

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / Optisyenlik Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2005

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 07.03.2018

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir Fatih Mehmet, Fırat Aytekin, 2017. HİZMET ALGILANAN DEĞERİ AÇISINDAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. International Journal of Academic Value Studies
2-) ÖZKAN.,K., DEMİR.,M., GÜRLEYÜK.,N., 2015. Microfungal Contamination In The Opticianry Laboratory Air And Materials Of Health Services Vocational School In Marmaris, Turkey. EUROPEAN JOURNAL OF BIOMEDICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) YILDIZ.,A., DEMİR.,M., 2016. Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği.. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Fatih Mehmet, Fırat Aytekin, 2017. Ürün Algılanan Değeri Açısından Optisyenlik Müesseselerindeki Müşteri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
2-) Fırat Aytekin, Yıldız Ali, Demir Fatih Mehmet, 2017. Sosyal Medyadaki Girişimcilik Paylaşımlarının Girişimcilik Niyetine Etkileri. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Fırat Aytekin, Demir Fatih Mehmet, Yıldız Ali, 2017. Üniversite Mezunlarının Girşimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Programı Mezunları Örneği. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) YILDIZ.,A., DEMİR.,M., 2015. Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
5-) Demir F. M., Gavcar E., “Optisyenlik Müesseselerinin Sorunları Üzerine Bir Araştırma (Muğla Merkez ve Marmaris Örneği)”, 2012, Uluslararası Optisyenlik ve Göz Sağlığı Sempozyumu, Isparta, Türkiye. - 2012

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) DEMİR.,M., FIRAT.,A., 2014. Demir, F. M., Fırat, A., "Stratejik İşbirliklerinin Geliştirilmesinin, Optisyenlik Müesseseleri İçin Önemi", 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi I. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu, Eskişehir.. I. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu
2-) ÖZDEMİR.,E., YARAR.,O., DEMİR.,M., KÖŞE.,S., 2014. Özdemir, E., Yarar, O., Demir, F., Köşe, S., "Optisyen Adaylarının Optisyenlik Mesleğini Tercih Sebeplerinin, Mesleki Planlarının ve Optisyenlik Mesleğine Bakış Açılarının Belirlenmesi", 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi I. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu, Eskişehir.. I. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) SAMANCIOĞLU.,Y., ÖZKAN.,K., DEMİR.,M., GÜRLEYÜK.,N., UĞURLU.,M., 2014. Samancıoğlu, Y., Özkan, V. K., Demir, F. M., Gürleyük, N., Uğurlu, M., "Gözlük Camı İşleme Prosesinde Oluşan Atık Sulardaki Kirliliğin Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Arıtılması", 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi I. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu, Eskişehir.. I. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu
2-) Benli, T., Demir, F. M., Gürleyük, B. N., Saraç, N., “Muğla Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Gözlükçülük Kursu’nun Meslek Eğitimindeki Yeri ve Değerlendirilmesi”, 2007, II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir. - 2007

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Rekabet Ortamında Stratejik İşbirlikleri: Elegance Optik Shops Örneği/. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) BAŞÇİFTÇİ TOP.,N., ÖZDEMİR.,E., ÇAKAR.,T., DEMİR.,M., GEMİCİ DEVECİ.,D., ÇEVİK.,T., TUNÇ.,Z., KABAK.,S., BAŞ.,B., BAYKIN.,Y., ÖZÜAK.,C., YARAR.,O., . 2016. Optisyenlik İçin On Temel Adım. Yayın Evi: Güneş Tıp Kitapevleri

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) I. Uluslararası Koruyucu Görme Sağlığı Üzerine Eğitimsel ve Ticari Gelişim Sempozyumu. Mayıs. Türkiye. 2013
2-) Uluslararası Optisyenlik ve Göz Sağlığı Sempozyumu. Ekim. Türkiye. 2012

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Optisyenlik Programı Eğitim Çalıştayı. Türkiye. . 2016
2-) III. Üniversitelerarası Optisyenlik Programı Eğitim Şurası. TÜRKİYE. Türkiye. 2015
3-) II. Üniversiteler Arası Optisyenlik Programı Eğitim Şurası. 9-10 Mayıs 2014. Türkiye. 2014
4-) "Göz Sağlığı" Konulu Panel (Muğla S. K. Üniversitesi-Özel Yücelen Hastanesi). Mayıs. Türkiye. 2014
5-) I. Üniversiteler Arası Optisyenlik Programı Eğitim Şurası. 21-22 Eylül 2013 . Türkiye. 2013
6-) Gözlük Cam Teknolojisi ve Günümüzdeki Gelişmeler. Mayıs. Türkiye. 2013
7-) Optik Zirve 2012. Ocak . Türkiye. 2012
8-) Optik Sektörünün Gelişimi ve Optisyenlik Mesleği. Aralık. Türkiye. 2012

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) . 2013. RESİM SERGİSİ “Fotoğraflarla Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı”

Verdiği Dersler

PAZ238 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZAR PLANLAMASI ARAŞTIRMALARI

PZR2810 2017 Bahar Ek Sınav 2

HİZMET PAZARLAMASI

PZR2822 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZAR PLANLAMASI VE ARAŞTIRMALARI

OPS2001 2017 Bahar Ek Sınav 2

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -II

PZR2810 2017 Bahar Ek Sınav 2

HİZMET PAZARLAMASI

MAP107 2017 Bahar Ek Sınav 2

TEMEL MATEMATİK

OPS1498 2017 Bahar Ek Sınav 2

MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)

OPS2002 2017 Bahar Ek Sınav 2

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -III

OPS100 2017 Bahar Ek Sınav 2

MESLEK STAJI-I

OPS200 2017 Bahar Ek Sınav 2

MESLEK STAJI-II

OPS201 2017 Bahar Ek Sınav 2

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-II

OPT203 2017 Bahar Ek Sınav 2

GÖZLÜKÇÜLÜK II

OPS204 2017 Bahar Ek Sınav 2

GÖRME OPTİĞİ-III

MAP1803 2017 Bahar Ek Sınav 2

MATEMATİK I

OPS205 2017 Bahar Ek Sınav 2

OPTİK ALETLER

OPS202 2017 Bahar Ek Sınav 2

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-III

OPS1002 2017 Bahar Ek Sınav 2

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -I

OPS1003 2017 Bahar Ek Sınav 2

OPTİSYENLİKTE MESLEK ESASLARI

İŞL219 2017 Bahar Ek Sınav 2

MUHASEBE

OPS1002 2017 Bahar Ek Sınav 1

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -I

PZR2810 2017 Bahar Ek Sınav 1

HİZMET PAZARLAMASI

OPS202 2017 Bahar Ek Sınav 1

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-III

OPS201 2017 Bahar Ek Sınav 1

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-II

OPS1003 2017 Bahar Ek Sınav 1

OPTİSYENLİKTE MESLEK ESASLARI

OPS1498 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)

PZR2822 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZAR PLANLAMASI VE ARAŞTIRMALARI

OPS205 2017 Bahar Ek Sınav 1

OPTİK ALETLER

PZR2810 2017 Bahar Ek Sınav 1

HİZMET PAZARLAMASI

OPS2001 2017 Bahar Ek Sınav 1

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -II

MAP107 2017 Bahar Ek Sınav 1

TEMEL MATEMATİK

OPS204 2017 Bahar Ek Sınav 1

GÖRME OPTİĞİ-III

MAP1803 2017 Bahar Ek Sınav 1

MATEMATİK I

OPS2002 2017 Bahar Ek Sınav 1

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -III

OPS205 2006-2007 İki Sınav(G.Ö)

OPTİK ALETLER

OPT221 2006-2007 İki Sınav(G.Ö)

GÖZLÜKÇÜLÜK II

İŞP2901 2018-2019 Güz

GİRİŞİMCİLİK

OPS2001 2018-2019 Güz

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -II

PZR2821 2018-2019 Güz

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PZR2821 2018-2019 Güz

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

OPS1003 2018-2019 Güz

OPTİSYENLİKTE MESLEK ESASLARI

PZR1801 2018-2019 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR1801 2018-2019 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2827 2018-2019 Güz

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

OPS2002 2017-2018 Bahar

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -III

PZR2832 2017-2018 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

OPS1002 2017-2018 Bahar

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -I

OPS1498 2017-2018 Bahar

MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)

OPS1003 2017-2018 Güz

OPTİSYENLİKTE MESLEK ESASLARI

OPS2007 2017-2018 Güz

KONTAKT LENSLER

OPS2003 2017-2018 Güz

GÖRME OPTİĞİ -II

OPS2001 2017-2018 Güz

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -II

OPS1002 2016-2017 Bahar

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -I

PZR2832 2016-2017 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

OPS2002 2016-2017 Bahar

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -III

OPS2001 2016-2017 Güz

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -II

PZR1801 2016-2017 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

OPS1003 2016-2017 Güz

OPTİSYENLİKTE MESLEK ESASLARI

PZR1801 2016-2017 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

OPS2002 2015-2016 Bahar

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -III

PZR2822 2015-2016 Bahar

PAZAR PLANLAMASI VE ARAŞTIRMALARI

PZR2822 2015-2016 Bahar

PAZAR PLANLAMASI VE ARAŞTIRMALARI

OPS1002 2015-2016 Bahar

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -I

İŞY2832 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ I

OPS2006 2015-2016 Bahar

GÖZ HASTALIKLARI

OPS2498 2015-2016 Bahar

MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ)

İŞY1823 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1801 2015-2016 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1823 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

OPS2001 2015-2016 Güz

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -II

OPS1003 2015-2016 Güz

OPTİSYENLİKTE MESLEK ESASLARI

PZR1801 2015-2016 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

OPS2002 2014-2015 Bahar

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -III

PZR2810 2014-2015 Bahar

HİZMET PAZARLAMASI

PZR2832 2014-2015 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

OPS1002 2014-2015 Bahar

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -I

PZR2810 2014-2015 Bahar

HİZMET PAZARLAMASI

PZR2824 2014-2015 Bahar

HİZMET PAZARLAMASI

PZR2822 2014-2015 Bahar

PAZAR PLANLAMASI VE ARAŞTIRMALARI

OPS2498 2014-2015 Bahar

MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ)

OPS1498 2014-2015 Bahar

MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)

PZR2822 2014-2015 Bahar

PAZAR PLANLAMASI VE ARAŞTIRMALARI

PZR2824 2014-2015 Bahar

HİZMET PAZARLAMASI

MAP1803 2014-2015 Güz

MATEMATİK I

OPS1003 2014-2015 Güz

OPTİSYENLİKTE MESLEK ESASLARI

İŞY1823 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1801 2014-2015 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1823 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1801 2014-2015 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

OPS2001 2014-2015 Güz

OPTİSYENLİK UYGULAMALARI -II

OPS2005 2014-2015 Güz

OPTİK ALETLER