Personel

Doktor Öğretim Üyesi Fatih Güngör
Doktor Öğretim Üyesi
Fatih Güngör
@ E-posta
fgungor@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1440

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 15.06.1990

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 15.06.2003

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Nichols.,T., Güngör.,F., 1999. Road Traffic Accidents in Turkey: Some Historical and Sociological Perspectives. New Perspectives on Turkey

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Purkis.,S., Güngör.,F., 2016. Drifting Here and There But Going Nowhere: The Case of Migrants from Turkey in Milan in the Era of Global Economic Crisis. . Journal of International Migration and Integration
2-) Purkis.,S., Güngör.,F., 2015. İtalya, Milano'da Yaşayan Türkiyelilerin Göçmenlik Deneyimleri. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Güngör.,F., Akkaya.,Y., 2000. Düzen ve Kalkınma Arayışları İçinde Türkiye'de Sendikacılık ve Milliyetçilik. Mülkiyeliler Birliği Dergisi
2-) Güngör.,F., 1992. Sendikal Eğitim, TÜRK-İŞ ve AAFLI Üzerine Bazı Hatırlatmalar. Mülkiyeliler Birliği Dergisi
3-) Güngör.,F., 1992. İşsizlik Sigortası ve Kıdem Tazminatı. Mülkiyeliler Birliği Dergisi

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güngör.,F., 2000. Esnek Üretim: Japon Modeli . Değişen İstihdam Biçimleri ve Endüstri İlişkileri
2-) Güngör.,F., 1998. Türkiye’de Milliyetçilik ve İşçi Sınıfı: 1945 Sonrası. Mersin Üniversitesi Tarih ve Milliyetçilik Kongresi

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Fatih -Güngör. 2011. Asian-American Free Labor Institute (AAFLI). Yayın Evi: ABC Clio Editör Adı: Junius. B. Rodriquez
2-) Yazar Adı: Fatih -Güngör. 2011. International Program on the Elimination Child Labor (IPEC). Yayın Evi: ABC Clio Editör Adı: Junius B. Rodriquez

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Özlem-Şahin,Fatih-Güngör. 2007. Bir Toplumsal Direnişi Belgelemek: Yatağan’da Özelleştirmeye Karşı Mücadele ve Sözlü Tarih. Yayın Evi: Müğla Belediyesi Kültür Yayınları Editör Adı: Ayşe Durakbaşa, Özlem Şahin
2-) Yazar Adı: Fatih -Güngör,Metin -Özuğurlu. 2001. İngiliz Yoksul Yasaları: Paternalizm, Piyasa ve Sosyal Devlet. Yayın Evi: Mülkiyeliler Birliği Yayını Editör Adı: Fatih Güngör
3-) Yazar Adı: Fatih-Güngör. 2000. Üretim: Japon Modeli”, Değişen İstihdam Biçimleri ve Endüstri İlişkileri. Yayın Evi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını Editör Adı: Fatih Güngör
4-) Yazar Adı: Fatih-Güngör. 1998. İİSB (İstanbul İşçi Sendikaları Birliği). Yayın Evi: Tarih Vakfı Yayını Editör Adı: Oya Baydar
5-) Yazar Adı: Fatih-Güngör. 1998. İşçi Hareketleri: Osmanlı’dan 1960’a. Yayın Evi: Tarih Vakfı Yayını Editör Adı: Oya Baydar
6-) Yazar Adı: Fatih-Güngör. 1998. Kuzey Kıbrıs’ta Sendikal Hareket. Yayın Evi: Tarih Vakfı Yayını Editör Adı: Oya Baydar
7-) Yazar Adı: Fatih- Güngör. 1998. AAFLI (Asya-Amerika Hür Çalışma Enstitüsü). Yayın Evi: Tarih Vakfı Editör Adı: Oya Baydar
8-) Yazar Adı: Fatih-Güngör. 1998. Demokrat İşçi Partisi. Yayın Evi: Tarih Vakfı Yayını Editör Adı: Oya Baydar
9-) Yazar Adı: Fatih -Güngör. 1994. 1946-1960 Döneminde Türkiye’de Sendikacılık Hareketi ve Demokrasi. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Yayını Editör Adı: Alparslan Işıklı

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Sendikal Örgütlenmede Güncel Sorunlar. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

ÇEİ3001 2019-2020 Güz

Ücret Teorileri ve Politikaları

ÇEİ4501 2019-2020 Güz

İşsizlik ve İstihdam

ÇEİ2010 2019-2020 Bahar

Çalışma Ekonomisi

ÇEİ3002 2019-2020 Bahar

Gelir Dağılımı

ÇEİ3001 2018-2019 Güz

Ücret Teorileri ve Politikaları

ÇEİ4501 2018-2019 Güz

İşsizlik ve İstihdam

ÇEİ2010 2018-2019 Bahar

Çalışma Ekonomisi

ÇEİ3002 2018-2019 Bahar

Gelir Dağılımı