Personel

Doktor Öğretim Üyesi Filiz Daşkıran
Doktor Öğretim Üyesi
Filiz Daşkıran
@ E-posta
filizcls@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5074

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İktisat Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) DAŞKIRAN.,F., 2015. Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) DAŞKIRAN.,F., AK.,D., 2015. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
3-) DAŞKIRAN.,F., BAYDUR.,M., 2015. Deprem Riski, Değerleme ve Kentsel Dönüşüm: Mekansal Bir Çözümleme . Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) VATANSEVER DEVİREN.,N., DAŞKIRAN.,F., 2014. Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) BEKMEZ.,S., DAŞKIRAN.,F., 2011. Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
6-) VATANSEVER DEVİREN.,N., DAŞKIRAN.,F., 2011. Kırdan Kente Göçün Eğitim İle İlişkisi: Muğla İli Örneği . Akademik Araştırmalar Dergisi

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2019. TÜRKİYE’DEKİ HANEHALKININ TATİL HARCAMA YAPISININ İNCELENMESİ: TOBİT MODEL. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Tepeli Yusuf, Daşkıran Filiz, 2019. Finansal Tüketicilerin Banka Tercihlerinin Konjoint Model ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ÇIMAT.,A., DAŞKIRAN.,F., 2014. İktisat, Türkiye’deki Eğitimi ve İktisadi Yenilik. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tepeli Yusuf, Daşkıran Filiz, 2019. Ülkeler Arası Farklılıklara Göre Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Marangoz Mehmet, Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Kadın Girişimciliği Ve Kadın Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz. 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Daşkıran Filiz, 2018. Türkiye’de Yüksek Gelir Grubundaki Hanehalklarının Konut Tercihlerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi. 1 st International Congress of Political, Economic and Financial Analysis
2-) Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Hanehalkının Tatil Yapma Eğiliminin İncelenmesi: Logit Model. 1 st International Congress of Political, Economic and Financial Analysis
3-) Uysal Soner, Daşkıran Filiz, 2017. Türk İmalat Sanayindeki İstihdamın Ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Teknolojik Yapısının Analizi (2003 – 2015). III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) Daşkıran Filiz, Uysal Soner, 2017. Y Kuşağındaki Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Talep Esnekliğinin Ölçülmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
5-) Ak Duygu, Daşkıran Filiz, 2015. Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm: İzmir Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları. 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AK.,D., DAŞKIRAN.,F., 2015. Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm: İzmir Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları. 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: DAŞKIRAN FİLİZ. 2017. Kuşak Kavramına Disiplinlerarası Bir Bakış/SİGORTACILIKTA KUŞAKSAL TERCİH FARKLILIKLARI. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Hatice Hicret ÖZKOÇ, Funda BAYRAKDAROĞLU

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Deprem Riski, Değerleme ve Kentsel Dönüşüm: Mekansal Bir Çözümleme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
5-) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
7-) İktisat, Türkiye’deki Eğitimi ve İktisadi Yenilik - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
9-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:5
10-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
11-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
12-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
13-) Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Denizli Kentinde Konut Talebine Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tahmin Edilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakış Açısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

(I-3)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Yürütme Kurulu Üyeliği. Fethiye. . 2017

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu Ekonomi Yaz Seminerleri-IX, (E-Views Uygulamalı Ekonometri I-II Dersi). Haziran-Temmuz. Türkiye. 2010

Verdiği Dersler

İKT 1811 2019-2020 Güz

İktisada Giriş I

İKT1803 2019-2020 Güz

İktisada Giriş

EKO 8515 2019-2020 Bahar

PARA VE BANKA

İKT 1812 2019-2020 Bahar

İktisada Giriş II

İKT 3804 2019-2020 Bahar

Kamu Maliyesi

İKT 5518 2019-2020 Bahar

İleri Gayrımenkul Piyasaları Analizi

İKT1810 2019-2020 Bahar

Mikro İktisat

İKT4002 2019-2020 Bahar

İktisat Politikası

EKO 7502 2018-2019 Güz

Finansal Ekonomi

EKO 8502 2018-2019 Güz

FİNANSAL EKONOMİ

EKO 8515 2018-2019 Güz

PARA VE BANKA

İKT 5518 2018-2019 Güz

İleri Gayrımenkul Piyasaları Analizi

İKT1805 2018-2019 Güz

İktisada Giriş I

İKT3517 2018-2019 Güz

Gayri Menkul Ekonomisi