Personel

Araş.Gör.Dr. Fırat Botan Şan
Araş.Gör.Dr.
Fırat Botan Şan
@ E-posta
firatbotansan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5028

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme 2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme 2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 26.06.2019

Verdiği Dersler

UTF3006 2019-2020 Bahar

International Finance