Personel

Araş.Gör.Dr. Fahri Kaplan
Araş.Gör.Dr.
Fahri Kaplan
@ E-posta
fkaplan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1560

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Haziran 2007

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eylül 2011

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Haziran 2018

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kaplan.,F., 2016. "Besteye Dönüşen Söz: Yahya Kemal'in İki Gazelini Birer Poetik Metin Olarak Okumak". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of İnternational Social Research, Cilt: 9, Sayı: 43 (Nisan 2016), sayfa 326-332.
2-) Kaplan.,F., 2015. "Latîfî'nin Şâir Tasnîfinde Metinlerarasılık". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of İnternational Social Research, Cilt: 8, Sayı: 36 (Şubat 2015), sayfa 164-170.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kaplan, F. "Şeyh Gâlib'in Aşk Redifli Gazellerinde Aşk Anlayışı", 1. Uluslararası Türk Kültürü ve Kongresi: Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri, 13-14 Ekim 2014, Süleyman Şah Üniversitesi, İstanbul. - 2014
2-) Kaplan Fahri, 2014. Şeyh Gâlib in Aşk Redifli Gazellerinde Aşk Anlayışı. 1. Uluslararası Türk Kültürü ve Kongresi: Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kaplan Fahri, 2017. Tuna’dan Geçen Atlar ve Trenler: Ali Akbaş’ın ’Göç’ Şiiri Üzerine Bir Okuma. Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2017, Turgutlu ve İzmir.

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) (Doç. Dr. Mustafa Aksoy ile birlikte), "Biga Yöresindeki Muhacirlerin Evlenme Adetleri", Biga Değerleri Sempozyumu, 28 Ağustos 2008, s.181-195, Biga - Çanakkale. - 2008

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kaplan, F., "Mehmed'in Işk-Nâme'sinde Aşk ve Vak'anın Kuruluşuna Etkisi", Türk Dünyasından Halil Açıkgöz'e Armağan, Hazırlayan: Hayri Ataş, Doğu Kitabevi, 1. Baskı, Ağustos 2013, İstanbul, sayfa 309-346. - 2013

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Şiirbazın Efsunu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 5. Geleneksel Ödüllü Şiir Yarışması. . . 2017
2-) "Şairin Mührü", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 4. Geleneksel Ödüllü Şiir Yarışması.. . . 2016
3-) "Yazmasam Ölebilirdim", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 3. Geleneksel Şiir Yarışması, Mayıs 2015.. . . 2015
4-) Şiir ve Şair, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu Ödüllü Şiir Yarışması.. Mayıs 2014. Türkiye. 2014
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu Şiir Yarışması. Ocak 2011. Türkiye. 2011

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Latîfî'nin Penceresinden Özgün ve Taklitçi Şairler, "Hoş Sadâ'dan Akisler" Paneli, MSKÜ Metinbilim Topluluğu, MSKÜ Edebiyat Fakültesi Ömer Köse Seminer Salonu 03.05.2018.. . . 2018
2-) "Yahya Kemal'in Eski Şiirin Rüzgârıyle adlı eserine dair", MSKÜ Edebiyat Fakültesi "Kitap Saati" Etkinlikleri, Ömer Köse Seminer Salonu, 12.04.2017. . . 2017
3-) "Necatigil'in Zâtî'si", "Necatigil 100 Yaşında" Paneli, 18.04.2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, AKM C Salonu.. . . 2016
4-) "Maksûd Eserse: Koca Râgıb Paşa'dan Berceste Beyitler", "Klasik Türk Edebiyatının Renkli Bir Şahsiyeti, Koca Ragıp Paşa" Paneli, 26.03.2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Amfisi.. . Türkiye. 2015
5-) "Klâsik Türk Şiirinde Şarapla İlgili Unsurların Tasavvufî Mâhiyette Kullanımına Bir Örnek: Avnî'nin 'İdelüm' Redifli Gazeli", Klâsik Türk Edebiyatını Anlamak Paneli, 23.11.2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ömer Köse Seminer Salonu.. Türkiye. . 2015
6-) "Klâsik Türk Şiirinde Aşkın Ayrılık ve Vuslatla İlişkisi," 23.03.2011, Muğla Üniversitesi Ahmet Altıntaş Salonu.. . . 2011
7-) Mehmed’in Işk-nâmesi’nde Ferruh ve Hümâ, 25.03.2011, Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Köse Seminer Salonu.. . . 2011
8-) “Ali Nihad Tarlan’ın Şiirleri ve Deneme Yazıları Üzerine”, "Klasik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bir Ekol: Ali Nihad TARLAN" Paneli, 27.10.2011 Muğla Üniversitesi Ömer Köse Seminer Salonu, Muğla.. . . 2011
9-) “Fuzûlî’nin Hadikatü’s-Süedâ Adlı Eserinin Muhtevası”, 22.05.2009 Edebiyatta Trajedi ve Kerbelâ Paneli, Muğla Üniversitesi AKM D Salonu.. . . 2009

Verdiği Dersler

TDE4543 2018-2019 Güz

Tasavvuf Edebiyatı

TDE4543 2018-2019 Güz

Tasavvuf Edebiyatı