Personel

Doktor Öğretim Üyesi Funda Dinç Elibol
Doktor Öğretim Üyesi
Funda Dinç Elibol
@ E-posta
fundaelibol@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4828

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bozkurt Köseoğlu Sezen, Dinç Elibol Funda, 2018. Does the Pituitary Gland Volume Change in Polycystic Ovary Syndrome?. Gynecologic and Obstetric Investigation
2-) Atasoy Gülsen, Arslan Naciye Çiğdem, Dinç Elibol Funda, Sağol Özgül, Obuz Funda, Sökmen Selman, 2018. Magnetic resonance-based pelvimetry and tumor volumetry can predict surgical difficulty and oncologic outcome in locally advanced mid–low rectal cancer. Surgery Today
3-) Belli Ahmet Korkut, Dönmez Cem, Özcan Önder, Dere Özcan, Dirgen Caylak Selmin, Dinç Elibol Funda, Yazkan Cenk, Yılmaz Nevin, Nazlı Okay, 2018. Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury.. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery
4-) Orak Mehmet Müfik, Onay Tolga, Çağırmaz Talat, Elibol Cenk, Dinç Elibol Funda, Centel Tuncay, 2015. The reliability of ultrasonography in developmental dysplasia of the hip: How reliable is it in different hands?. Indian Journal of Orthopaedics
5-) Birlik Bilge, Obuz Funda, Dinç Elibol Funda, Çelik Ahmet Orhan, Sökmen Selman, Terzi Cem, Sağol Özgül, Sarıoğlu Sülen, Görken İlknur, Öztop İlhan, 2015. Diffusion-weighted MRI and MR- volumetry - in the evaluation of tumor response after preoperative chemoradiotherapy in patients with locally advanced rectal cancer. Magnetic Resonance Imaging
6-) Dinç Elibol Funda, Obuz Funda, Sökmen Selman, Terzi Cem, Canda Aras Emre, Sağol Özgül, Sarıoğlu Sülen, 2015. The role of multidetector CT in local staging and evaluation of retroperitoneal surgical margin involvement in colon cancer. Diagnostic and Interventional Radiology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Belli Ahmet Korkut, Özcan Önder, Dinç Elibol Funda, Yazkan Cenk, Dönmez Cem, Acar Ethem, Nazlı Okay, 2018. Splenectomy proportions are still high in low-grade traumatic splenic injury. Turkish Journal of Surgery
2-) Oğuzhan Karaoğlu, Tertemiz Kemal Can, Yılmaz Erkan, Akkoçlu Atila, Çullu Neşat, Elibol Cenk, Dinç Elibol Funda, 2014. DIAGNOSTIC IMAGING The place of indirect venography tests after pulmonary computed tomography angiography in the diagnosis of pulmonary thromboemboli. Polish Journal of Cardio-Thoracic Surgery

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, Belli Ahmet Korkut, Nazlı Okay, 2017. Idiopathic granulomatous mastitis. EURORAD Radiological Case Database
2-) Belli Ahmet Korkut, Dinç Elibol Funda, Özcan Önder, 2015. Other factors related to the completion of treatment after breast cancer. The Breast

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dinç Elibol Funda, 2018. Tek Merkezde Kırk Yaş Altı Kadınlarda Meme Biyopsi Sonuçları. Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiTıp Dergisi
2-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2018. Breast Diseases and Myoma Uteri Co-Occurness. Kafkas Journal of Medical Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2018. COMPARISON OF APPARENTDIFFUSION COEFFICIENT VALUESBETWEEN MALIGNANT LESIONS ANDNORMAL UTERINE CERVIX WITH 3TMRI. Turkish Society of Magnetic Resonance 23rd Annual Meeting
2-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2018. THE EFFECT OF AGING ON ADC VALUES OF UTERINE CERVIX. EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE
3-) Uysal Ali İhsan, Altıparmak Başak, Dinç Elibol Funda, 2018. Doppler ultrasound changes after ultrasound-guided infraclavicular block. ECR 2018
4-) Dinç Elibol Funda, 2018. BREAST BIOPSY RESULTS IN WOMEN UNDER 40 YEARS-OLD (KIRK YAŞ ALTI KADINLARDA MEME BİYOPSİ SONUÇLARI). 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)
5-) Altıparmak Başak, Dinç Elibol Funda, Korkmaz Toker Melike, Uysal Ali İhsan, 2018. Who Should Provide Anesthetic Sedation for Children in MR Room? The comparison of different healthcare providers. Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı
6-) Kılınç Rabia Mihriban, Dinç Elibol Funda, 2018. MEASUREMENT OF POSTCONTRAST İNTENSITY ANDADC VALUES IN EVALUATING OF BREAST LESIONSWITH BREAST MRI. XVI. Balkan Congress of Radiology
7-) Yeniçeri İbrahim Önder, Güney Bünyamin, Dinç Elibol Funda, Çullu Neşat, 2018. COMPARISON OF KIDNEY DENSITIES OF CASES WITHURINARY DILATATION IN UNENHANCED CT SCAN. XVI. Balkan Congress of Radiology
8-) Dinç Elibol Funda, Dere Yelda, Elibol Cenk, Yeniçeri İbrahim Önder, Kılınç Rabia Mihriban, Belli Ahmet Korkut, Dere Özcan, Nazlı Okay, 2017. A valuable diagnostic tool in idiopathic granulomatous mastitis ultrasound. 29. EUROSON 2017 Congress of EFSUMB

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Dinç Elibol Funda, Bozkurt Köseoğlu Sezen, 2018. Does the pituitary gland volume change in Polycystic OvarySyndrome?. 30th European Congress of Radiology
2-) Dinç Elibol Funda, Yeniçeri İbrahim Önder, 2018. THE EFFECT OF PRACTICE ON COMPATIBILITY OF STRAIN RATIO MEASUREMENTS IN SONOELASTOGRAPHY OF BREAST LESIONS. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)
3-) Durhan Gamze, Önder Ömer, Aziziova Aynur, Dinç Elibol Funda, Gülsün Akpınar Meltem, Demirkazık Figen, 2018. What can it be except gynecomastia?: Imaging findings of the common and uncommon causes of breast lump in male patients. RSNA 2018
4-) Belli Ahmet Korkut, Dinç Elibol Funda, Dönmez Cem, Özcan Önder, Acarbaş Arsal, Nazlı Okay, 2018. Gynecomastia is responsible for male breast pain in adults. Breastanbul The Conference, 3rd Breast Cancer Conference
5-) Dinç Elibol Funda, Elibol Cenk, Gül Süha, Yeniçeri İbrahim Önder, Nazlı Okay, 2017. MEN 2A: SONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF A SYNDROME. EUROSON 2017

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dinç Elibol Funda, Yeniçeri İbrahim Önder, Elibol Cenk, 2018. NORMAL BEYİN GRİ VE BEYAZ CEVHER ADC DEĞERLERİNE YAŞIN ETKİSİ: 3 TESLA MRG BULGULARI. 39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ - 2018
2-) Belli Ahmet Korkut, Altun İlknur, Dinç Elibol Funda, Türkeş Faruk, Özcan Önder, Dere Özcan, Dönmez Cem, Altun İbrahim, Soylu Mustafa Özcan, Nazlı Okay, 2017. Safra kesesi taşı hastalığında kardiyovasküler mortalite risk skoru ve epikardiyal yağ kalınlığı değerlendirmesi. 13. Türk Hepatopankreaotobilier Cerrahi Kongresi
3-) Yeniçeri İbrahim Önder, Azık Fatih Mehmet, Dinç Elibol Funda, 2017. Küçük ROI-büyük ROI: Kardiyak demir yükü ölçümünde hangisi güvenilir?. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Elibol Cenk, Dere Özcan, Dinç Elibol Funda, Yazkan Cenk, Nazlı Okay, 2018. İnternal Herni Yönetiminde Radyolojik Bulguların Önemi. 21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Insights into Imaging.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The role of multidetector CT in local staging and evaluation of retroperitoneal surgical margin involvement in colon cancer - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2