Personel

Doç.Dr. Atila Göktaş
Doç.Dr.
Atila Göktaş
@ E-posta
gatilla@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1580

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Bilgi Sistemleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik 04.07.1994

Yüksek Lisans

University of Sheffield School of Mathematical Sciences Probability and Statistics 1997

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 20.12.2005

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İŞÇİ GÜNERİ.,Ö., GÖKTAŞ.,A., KAYALI.,U., 2016. Path analysis and determining the distribution of indirect effects via simulation. Journal of Applied Statistics
2-) YENİAY.,Ö., İŞÇİ.,Ö., GÖKTAŞ.,A., ÇANKAYA.,N., 2014. Time Scale in Least Square Method. AAA
3-) Göktaş Atila, 2010. Estimation Of The Eyeball And Orbital Volume Using The Cavalieri Principle On Computed Tomography Images. Medical Journal of Trakya University
4-) Göktaş Atila, 2010. On the Performance of the Semiparametric Binary Response Model when the True Model is Parametric Logistic. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
5-) ON THE PERFORMANCE OF THE SEMIPARAMETRIC BINARY RESPONSE MODEL WHEN THE TRUE MODEL IS PARAMETRIC LOGISTIC - 2010
6-) A COMPARISON OF PARTIAL LEAST SQUARES REGRESSION WITH OTHER PREDICTION METHODS - 2002

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) GÖKTAŞ.,A., SEVİNÇ.,V., 2016. Two New Ridge Parameters and A Guide for Selecting an Appropriate Ridge Parameter in Linear Regression. Gazi University Journal of Science
2-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2011. Türkiye de Enflasyon Oranının Temel Bileşenli LP Norm Yöntemi ile Tahmini. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
3-) Göktaş Atila, 2011. A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation. Advances in Methodology and Statistics
4-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, 2010. Türkiye de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
5-) Yeniay Murtaza Özgür, Göktaş Atila, 2003. Doğrusal Regresyonda En İyi Alt Küme Seçimine Genetik Algoritma Yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - 2011

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İşçi Güneri Öznur, Göktaş Atila, 2017. A Comparion of Ordinary Least Squares Regression and Least Squares Ratio via Generated Data. American Journal of Mathematics and Statistics
2-) Göktaş Atila, Barış Keskin, Çakmakyapan Selen, 2013. Lojistik Regresyon ve Doğrusal Diskriminant Analizinde Kullanılan Bazı İndekslerin Karşılaştırılması. TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi
3-) ÇAKMAKYAPAN.,S., GÖKTAŞ.,A., 2013. A COMPARISON OF BINARY LOGIT AND PROBIT MODELS WITH A SIMULATION STUDY. Journal of Socoal and economic statistics
4-) Ekinci.,B., GÖKTAŞ.,A., 2013. Awareness and knowledge levels about HIV/AIDS among high school students in Mugla, Turkey. Journal of AIDS and HIV Research
5-) Göktaş Atila, İşçi Güneri Öznur, Paşalı Atmaca Sibel, Çankaya Mehmet Niyazi, 2012. Zaman Skalasında Box Cox Regresyon Yöntemi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
6-) Göktaş Atila, 2011. A Comparison and Normality Test of Some Measures of Association via Simulation for Rectangular Doubly Ordered Cross Tables. Scientific Research and Essays
7-) Göktaş Atila, 2002. A Comparison of Partial Least Squares Regression with Other Prediction Methods. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) TÜRKİYE’DE ENFLASYON ORANININ TEMEL BİLEŞENLİ LP NORM YÖNTEMİ İLE TAHMİNİ - 2011
2-) Türkiye’de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - 2010
3-) Doğrusal Regresyonda En İyi Alt Küme Seçimine Genetik Algoritma Yaklaşımı - 2003

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çok Değişkenli Normal Dağılımlı Verilerle Lojistik Regresyon Analizi ve Doğrusal Diskriminant Analizi Yöntemlerinin Farklı İndekslerle Karşılaştırılması - 2011
2-) Çok Değişkenli Normal Dağılımlı Verilerle Lojistik Regresyon Analizi ve Doğrusal Diskriminant Analizi Yöntemlerinin Farklı İndekslerle Karşılaştırılması - 2011
3-) Para Arzı İle Enflasyon Arasındaki İlişkinin 2000’li Yıllarda Başlayan Ekonomik Kriz Üzerindeki Etkisinin Nedensellik Analizi İle Araştırılması - 2011
4-) Classification Of Tourists Visiting Turkey From Abroad According to Travelling Purposes and Determınatıon of Ad Strategy - 2007
5-) An Investigation Via Categorical Data Analysis For Tourists Visiting Turkey in Terms Of Some Variables - 2007

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) A New Measure Of Association For Doubly Ordered Cross Tables - 2013
2-) Path Analysis and Determining the Distribution of Indirect Effects via Simulation - 2013

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Uygulamalı İstatistik - 2010

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2010. Uygulamalı İstatistik/. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İstatistik - 2010

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)

(F-1)Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ NEDENSELLİK ARAŞTIRMASI VE DÖVİZ KURU İLE TÜKETİCİ ENFLASYONU DEĞİŞİM ORANI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE UYGULAMA. Konu: Zaman Serileri Analizi. UĞUR-UYSAL. 2019
2-) Tez Adı: Ridge regresyonda sağlam parametre bulma. Konu: Sağlam Regresyon. AYKUT-KUVAT. 2018
3-) Tez Adı: Kısmi en küçük kareler yönteminin simülasyon verileri ile diğer yöntemlerle karşılaştırılması. Konu: Sağlam Regresyon. İSMAİL-BAĞCI. 2017
4-) Tez Adı: İşlem bazlı manipülasyonun tespitine yönelik bir öngörü: Borsa İstanbul uygulaması. Konu: Zaman Serileri Analaizi. SAVAŞ-TARKUN. 2015
5-) Tez Adı: Lojistik, Probit ve Doğrusal Olasılık Modeli İçin Kullanılan Uyum Kriterlerinin İncelenmesi ve Simülasyonla Karşılaştırılması. Konu: Uyum Kriterleri. MURAT-SAKAL. 2013

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Konumsal İstatistik Modelleri ve Ripley'in K Fonksiyonu Üzerinde Bir Uygulama. Konu: Uzaysal İstatistik. Ahmet-ER. 2012
2-) Tez Adı: Belirli Ölçütlere Göre İki Düzeyli Lojit ve Probit Modellerin Karşılaştırılması. Konu: Kategorik veri analizi. Selen-ÇAKMAKYAPAN. 2011

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Uluslararası İstatistik Konferansın. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 11. Uluslararası İstatistik Günleri Konferansı. 2018-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla İli Aylık Tüketici Fiyatları İndeksi ve Ağırlığının Türkiye Genel Fiyatlar Seviyesi İle Uyumluluğunun Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Aylık Tüketici Fiyatları İndeksi ve Ağırlığının Türkiye Genel Fiyatlar Seviyesi İle Uyumluluğunun Araştırılması. 2015-2016

Verdiği Dersler

BUS2805 2019-2020 Güz

Statistics I

İST4511 2019-2020 Güz

Proje I

BUS2806 2019-2020 Bahar

Statistics II

YSA6505 2019-2020 Bahar

Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik

İST3006 2019-2020 Bahar

İstatistiksel Simülasyon

İST4516 2019-2020 Bahar

Proje II

BUS2805 2018-2019 Güz

Statistics I

STA 3801 2018-2019 Güz

Statistical Methods for Engineers

İST1001 2018-2019 Güz

Olasılık 1

İST4509 2018-2019 Güz

Özel Çalışma 1

BUS2806 2018-2019 Bahar

Statistics II

ISG 7512 2018-2019 Bahar

Risk Değerlendirmesi

İST1002 2018-2019 Bahar

Olasılık II

İST3006 2018-2019 Bahar

İstatistiksel Simülasyon

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II