Personel

Doç.Dr. Atila Göktaş
Doç.Dr.
Atila Göktaş
@ E-posta
gatilla@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1580

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Bilgi Sistemleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik 04.07.1994

Yüksek Lisans

University of Sheffield School of Mathematical Sciences Probability and Statistics 1997

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 20.12.2005

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İŞÇİ GÜNERİ.,Ö., GÖKTAŞ.,A., KAYALI.,U., 2016. Path analysis and determining the distribution of indirect effects via simulation. Journal of Applied Statistics
2-) YENİAY.,Ö., İŞÇİ.,Ö., GÖKTAŞ.,A., ÇANKAYA.,N., 2014. Time Scale in Least Square Method. AAA
3-) ACER.,N., DEMİR.,M., UÇAR.,T., PEKMEZ.,H., GÖKTAŞ.,A., 2011. Estimation of the Eyeball and Orbital Volume Using the Cavalieri Principle on Computed Tomography Images. Balkan Medical Journal
4-) ON THE PERFORMANCE OF THE SEMIPARAMETRIC BINARY RESPONSE MODEL WHEN THE TRUE MODEL IS PARAMETRIC LOGISTIC - 2010
5-) A COMPARISON OF PARTIAL LEAST SQUARES REGRESSION WITH OTHER PREDICTION METHODS - 2002

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) GÖKTAŞ.,A., SEVİNÇ.,V., 2016. Two New Ridge Parameters and A Guide for Selecting an Appropriate Ridge Parameter in Linear Regression. Gazi University Journal of Science
2-) Ekinci.,B., GÖKTAŞ.,A., 2013. Awareness and knowledge levels about HIV/AIDS among high school students in Mugla, Turkey. Journal of AIDS and HIV Research
3-) ÇAKMAKYAPAN.,S., GÖKTAŞ.,A., 2013. A COMPARISON OF BINARY LOGIT AND PROBIT MODELS WITH A SIMULATION STUDY. Journal of Socoal and economic statistics
4-) GÖKTAŞ.,A., İŞÇİ.,Ö., 2011. A comparison and normality test of some measures of association via simulation for rectangular doubly ordered cross tables. Scientific Research and Essays
5-) A Comparison of the Most Commonly Used Measures of Association for Doubly Ordered Square Contingency Tables via Simulation - 2011

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) GÖKTAŞ.,A., İŞÇİ.,Ö., PAŞALI ATMACA.,S., ÇANKAYA.,N., 2012. Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) GÖKTAŞ.,A., KESKİN.,B., ÇAKMAKYAPAN.,S., 2012. Lojistik Regresyon ve Doğrusal Diskriminant Analizlerinde Kullanılan Bazı İndekslerin Karşılaştırılması. TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi, Özel Sayı 2012 TurkStat, Journal of Statistical Research, Special Issue 2012
3-) TÜRKİYE’DE ENFLASYON ORANININ TEMEL BİLEŞENLİ LP NORM YÖNTEMİ İLE TAHMİNİ - 2011
4-) Türkiye’de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi ile Belirlenmesi - 2010
5-) Doğrusal Regresyonda En İyi Alt Küme Seçimine Genetik Algoritma Yaklaşımı - 2003

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çok Değişkenli Normal Dağılımlı Verilerle Lojistik Regresyon Analizi ve Doğrusal Diskriminant Analizi Yöntemlerinin Farklı İndekslerle Karşılaştırılması - 2011
2-) Çok Değişkenli Normal Dağılımlı Verilerle Lojistik Regresyon Analizi ve Doğrusal Diskriminant Analizi Yöntemlerinin Farklı İndekslerle Karşılaştırılması - 2011
3-) Para Arzı İle Enflasyon Arasındaki İlişkinin 2000’li Yıllarda Başlayan Ekonomik Kriz Üzerindeki Etkisinin Nedensellik Analizi İle Araştırılması - 2011
4-) Classification Of Tourists Visiting Turkey From Abroad According to Travelling Purposes and Determınatıon of Ad Strategy - 2007
5-) An Investigation Via Categorical Data Analysis For Tourists Visiting Turkey in Terms Of Some Variables - 2007

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) A New Measure Of Association For Doubly Ordered Cross Tables - 2013
2-) Path Analysis and Determining the Distribution of Indirect Effects via Simulation - 2013

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Uygulamalı İstatistik - 2010

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İstatistik - 2010

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)

Verdiği Dersler

BUS2805 2019-2020 Güz

Statistics I

İST4511 2019-2020 Güz

Proje I

BUS2805 2018-2019 Güz

Statistics I

STA 3801 2018-2019 Güz

Statistical Methods for Engineers

İST1001 2018-2019 Güz

Olasılık 1

İST4509 2018-2019 Güz

Özel Çalışma 1

BUS2806 2018-2019 Bahar

Statistics II

ISG 7512 2018-2019 Bahar

Risk Değerlendirmesi

İST1002 2018-2019 Bahar

Olasılık II

İST3006 2018-2019 Bahar

İstatistiksel Simülasyon

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

BUS2805 2017-2018 Güz

Statistics I

HEM5503 2017-2018 Güz

Biyoistatistik

STA 3801 2017-2018 Güz

Statistical Methods for Engineers

İST1003 2017-2018 Güz

Temel İstatistik 1

İST4509 2017-2018 Güz

Özel Çalışma 1

İST4512 2017-2018 Güz

Özel Çalışma II

İST5502 2017-2018 Güz

Benzetim Teknikleri ve Modelleme

BUS2806 2017-2018 Bahar

Statistics II

HEM5503 2017-2018 Bahar

Biyoistatistik

İST1004 2017-2018 Bahar

Temel İstatistik II

İST3006 2017-2018 Bahar

İstatistiksel Simülasyon

İST4509 2017-2018 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4509 2017-2018 Bahar

Özel Çalışma I

İST4512 2017-2018 Bahar

Özel Çalışma II