Personel

Prof.Dr. Erdoğan Gavcar
Prof.Dr.
Erdoğan Gavcar
@ E-posta
gavcar@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1369 , 0 252 211 5400 , 0 252 211 isletme

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği 01.07.1986

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD 1989

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal Yöntemler Anabilim dalı 22.10.1992

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Örücü.,E., Gavcar.,E., 2003. An investigation into maintaining quality culture in four and five star hotels in the south-agean coast, Turkey. Tourism Analysis An Interdisciplinary Journal
2-) Gürsoy.,D., Gavcar.,E., 2003. International Leisure Travelers Involvement Profile. Annals of Tourism Research
3-) Gavcar.,E., Gürsoy.,D., 2001. An Examination of Destination- Originated (Pull) Factors. Tourism Analysis An Interdisciplinary Journal

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İNAN.,N., GAVCAR.,E., 2016. Market Tercihleri ve Market Tercihlerini Etkileyen Faktörler . Ömer Halisdemir Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
2-) Gavcar.,E., Çelik Yetim.,A., 2015. Paydaş Bakış Açısı ile Yeni Kuruluş Yeri Seçimi: Fethiye Sanayi Sitesi. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal
3-) Tuncer.,B., Gavcar.,E., 2014. HavalimanıI Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science
4-) Ergun.,E., Gavcar.,E., 2013. Recrutiment and Selection Process of Human Resources: A Sample of Travel Agencies Operating in Fethiye. International Journal of Business and Management Studies
5-) Ergun.,E., Gavcar.,E., 2012. A Study Of Factors Affecting The Room Price Proposed By Hotels To Incoming Travel Agencies: Fethiye Sample. International Journal Of Economics And Finance Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldız.,A., Gavcar.,E., Kavacık.,M., 2013. Dalaman Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Türkoğlu.,T., Gavcar.,E., Büyüksakallı.,H., 2013. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Program Tercihlerinde Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi
3-) Gavcar.,E., Topaloğlu.,C., 2008. Kamuya Ait Konaklama İşletmelerinin Yöneticilerinde İş Doyumu (Öğretmenevi Müdürleri Örneği). Yönetim Bilimleri Dergisi
4-) Gavcar.,E., 2008. Ekonomik Krizler ve Perakende Sektörüne Etkileri. Bizim Market Dergisi
5-) Gavcar.,E., Didin.,S., 2007. Tüketicilerin “Perakendeci Markalı” Ürünleri Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Muğla İl Merkezi’nde Bir Araştırma. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Gavcar.,E., Uçma.,T., Köroğlu.,Ç., 2006. Seyyar Pazar Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri (Muğla İli Örmeği). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
7-) Gavcar.,E., Bulut.,A., Engin.,K., 2006. Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği). Yönetim ve Ekonomi
8-) Gavcar.,E., Bulut.,A., Karabulut.,N., 2005. Öğrencilerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini Tercih Nedenleri ve Beklentileri (Muğla Üniversitesi Örneği). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
9-) Gavcar.,E., Demir.,M., Çolak.,R., Memiş.,N., 2005. Turistlerin Muğla İlinin Bazı İlçelerinde ki Turizm Faaliyetleri Konusundaki Düşüncelerinin Araştırılması. Mevzuat Dergisi
10-) Gavcar.,E., Dirlik.,S., 2005. Küreselleşme ve Yöneticilerin Küreselleşme Sürecine Bakış Açılarının Belirlenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) Gavcar.,E., Tavşancı.,S., 2004. Pazarlama İşletmelerinde Satış Elemanlarının İş Memnuniyeti ve Sorunları. Yönetim ve Ekonomi
12-) Gavcar.,E., 2004. 2004 Yılının Değerlendirilmesi, 2005 Yılı Hedefleri, Avrupa Birliği İle İlişkilerimiz ve Yeni Türk Lirası. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
13-) Gavcar.,E., 2003. Kopenhag Kriterleri, Avrupa Birliği ve Türkiye. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
14-) Gavcar.,E., 2003. Olası Irak Krizinin Türkiye’ye Etkileri. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
15-) Gavcar.,E., Avcı.,U., 2002. Muğla İlinde Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentası Yöneticilerinin Profilinin Tespitine Yönelik Araştırma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
16-) Gavcar.,E., 2002. Tasarruflarımızı Nasıl Değerlendirebiliriz ? . Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
17-) Gavcar.,E., 2002. Turistlerin Türkiye’yi Tercihine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
18-) Gavcar.,E., 2002. 3 Kasım Seçimleri ve Fethiye. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
19-) Gavcar.,E., 2002. Turizm Sezonunun Değerlendirilmesi. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi
20-) Gavcar.,E., 2001. A Research About The Production Activities of Forest Products Industry In Turkey. Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
21-) Gavcar.,E., 2001. ISO 9000 Toplam Kalite Yönetimi İçin Yeterlimi ?. TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi
22-) Karataş.,M., Gavcar.,E., 2001. Farklı Meslek Gruplarının Tasarruf Eğilimlerinin Araştırılması (Muğla İli Örneği). D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
23-) Gavcar.,E., Ülkü.,M., Ekmekçi.,S., 2001. Üniversite Öğrencilerinin Başarıları Üzerine Etki Eden Bazı Faktörlerin Araştırılması (Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
24-) Gavcar.,E., Yamak.,R., 2000. Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Endüstri İşletmelerinde Kalite Faaliyetleri (Giresun İli Örneği). Orman Mühendisliği
25-) Gavcar.,E., İlkkılınç.,G., 2000. Kamu ve Özel Bankalarda Çalışan Personelin Karşılaştırılması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
26-) Gavcar.,E., Şen.,S., Aytekin.,A., 1999. Türkiye’de Kullanılan Kağıt-Karton Türlerinin Talep Tahminlerinin Belirlenmesi. Tr. J. Of Agriculture and Forestry
27-) Gavcar.,E., Aytekin.,A., Şen.,S., 1999. Türkiye’de Orman Ürünleri Endüstrisinin Hammadde Kaynakları ve Karşılaştığı Problemler. Tr. J. Of Agriculture and Forestry
28-) Gavcar.,E., Arslan.,S., 1999. Kereste Endüstrisinde İşletmecilik. Tr. J. Of Agriculture and Forestry
29-) Mazgit.,D., Gavcar.,E., Firuzan.,R., 1999. Batman Rafinerisi’nde Kar Maximizasyonu Üzerine Bir Araştırma. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
30-) Gavcar.,E., Arslan.,S., 1998. Türkiye’de Yonga Levha Endüstri Sektöründe İşletmecilik Faaliyetleri. Orman Mühendisliği
31-) Karayılmazlar.,S., Gavcar.,E., 1995. ORÜS Doğu Karadeniz İşletmelerinin Hammadde Tedarik Optimizasyonu. Verimlilik Dergisi
32-) Gavcar.,E., 1995. Türkiye Kekik ve Adaçayı İhracatının Tablolar Yardımıyla İncelenmesi. Orman Mühendisliği
33-) Çatalca.,H., Gavcar.,E., 1994. Orman Ürünleri Sanayi Kurumunda (ORÜS) Hammadde Taşıma Maliyetlerinin Minimizasyonu (Batı Karadeniz Bölgesi Örneği). Yönetim İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
34-) Gavcar.,E., 1990. Meyan Kökü ve Özü İhracatımız. Doğa ve Çevre Koruma Kültür Dergisi
35-) Yazıcı.,K.., Gavcar.,E., 1990. Türkiye Orman Ürünleri İhracatı İçerisinde Tali Ürünlerin Yeri. Tarımda Kaynak
36-) Yazıcı.,K., Gavcar.,E., 1988. Türkiye’nin Çam Fıstığı İhracatı Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gavcar.,E., Türker.,F., 1993. Türkiye’de Reçine ve Türevlerinin Üretimi, İhracatı, İthalatı. Uluslararası Kızılçam Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gavcar.,E., Çalıkoğlu.,A., 2015. Research on The Work Ambiance Satisfaction of Health Personnel The Case of Muğla. VIII. European Conference On Social and Behavioral Science
2-) Gavcar.,E., Ünsal.,H., 2013. Isınma Amaçlı Yakacak Tercihinin Araştırılması (Muğla İli Menteşe İlçesi Örneği). XIV. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu - (EYİ)
3-) Işık.,A., Tuncer.,B.., Gavcar.,E., 2013. Buying Behaviour of Passengers at Airports: A Field Study from Turkey. The Sixth International Conference On Services Management
4-) San.,B., Gavcar.,E., 2013. A Study On The Effect Of Outlet Shopping Centers On Small Sized Apparel Stores (Mugla Sample). International Academic Conference in Paris (IACP)
5-) Gavcar.,E., 1997. Export-Import and Production Forecasting of the Paper Used in Turkey. XI Word Forestry Congress
6-) Gavcar.,E., 1997. Production and Export of Basic Secondry Forest Products of Turkey. XI Word Forestry Congress
7-) Örs.,Y.., Gavcar.,E., 1991. Production et Exportation du Baume deLiquidamber En Turquie. 10th World Forestry Congress

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) GAVCAR.,E., ÇALIKOĞLU.,G., TOSUN.,C., 2016. Sağlık Müdürlüğü ÇalıGanlarının Yöneticilerinden Memnuniyetinin AraGtırılması (Muğla Gli Örneği). 5th International Vocational Schools Symposium – Prizren UMYOS 2016
2-) Gavcar.,E., Ansen.,N., Köroğlu.,Ç.., 2006. Aile İşletmelerinin Başarılarının Araştırılması (Marmaris İlçesi Örneği). 2. Aile İşletmeleri Kongresi
3-) Gavcar.,E., Yıldız.,A.., Ballı.,S.., Uzun.,E.., 2006. Anket Çalışmalarında Yeni Bir Yaklaşım Web Tabanlı Anketler. TÜİK 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu
4-) Gavcar.,E., Karataş.,M.., 2001. Farklı Meslek Gruplarının Tasarruf Eğilimlerinin İstatistiksel Yöntemlerle Karşılaştırılması (Muğla İli Örneği). 2. İstatistik Kongresi
5-) Gavcar.,E., 1996. Türkiye’de Kağıt Sanayi ’nin Ekonomik Yapısı. Güz Yarıyılı Seminerleri, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Seminer Serisi, No:1
6-) Gavcar.,E., Aytekin.,A.., 1995. Özellikler İçin Kontrol Diyagramlarının Hazırlanması ve Kelebek Mobilya İşletmesi Örneği. I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi
7-) Çatalca.,H.., Gavcar.,E., 1993. Orman Ürünleri Sanayi Kurumu’nda (ORÜS) Hammadde Taşıma Maliyetlerinin Minimizasyonu (Batı Karadeniz Bölgesi Örneği). YA/EM’93 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi “Küreselleşme ve Türk Endüstrisi”
8-) Türker.,F., Gavcar.,E., 1993. Endüstrilerarası İşlemler Tabloları Yardımıyla Orman Ürünleri Endüstrilerinin Ekonomik Analizi. ORENKO’93” II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi
9-) Gavcar.,E., Karayılmazlar.,S.., 1992. Orman Ürünleri Sanayi Kurumu’nda Hammadde Temini (Batı Karadeniz Bölgesi Örneği). “ORENKO’92” I. Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi
10-) Karayılmazlar.,S.., Gavcar.,E., 1992. Türkiye’de Orman Ürünleri İle Kağıt, Kağıt Ürünleri ve Basım Sanayi Sektörünün İstatistiki Göstergelerle Değerlendirilmesi. “ORENKO’92” I. Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongres
11-) Gavcar.,E., 199. Turizm Faaliyetlerinin İstatistiki Göstergelerle Değerlendirilmesi (Fethiye İlçesi Örneği). IV Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gavcar.,E., Türkoğlu.,T., Uzun.,E., 2013. Kamu Hastanelerinde Yatan Hastaların Hastane Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Araştırılması (Muğla İli Örneği). Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi
2-) Demir.,F., Gavcar.,E., 2012. Optisyenlik Müesseslerinin Sorunları Üzerine Bir Araştırma. I. Uluslararası Optisyenlik ve Göz Sağlı Sempozyumu
3-) Gavcar.,E., 2012. Mermerciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Muğla Mermer Çalıştayı
4-) Böbek.,A.., Gavcar.,E., 2006. Türkiye’de Ağaçlandırma Faaliyetleri’nde Çalışanların Sorunları (Manisa İli Örneği). Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi
5-) Gavcar.,E., Ertuğrul.,C.., Dirlik.,S.., Barlas.,E.., 2006. Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Teknolojileri ve Yöneticilerin Küreselleşme Sürecine Bakış Açılarının Analizi. 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi
6-) Gavcar.,E., Uzun.,E.., Ansen.,N., 2006. Globalleşmenin Türkiye Dış Ticareti Üzerine Etkileri. 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi
7-) Mazgit.,D.., Gavcar.,E., Firuzan.,R., 1999. Batman Rafinerisi’nde Kar Maksimizasyonu Üzerine Bir Araştırma. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XX. Ulusal Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gavcar.,E., . 2013. İstatistik Yöntemler I. Yayın Evi: Gazi Kitapevi
2-) Gavcar.,E., Başdağ.,H.., Güler.,M. ., . 2000. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (1. Bölüm). Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Basımevi
3-) Gavcar.,E., Aytekin.,A.., . 1996. Bilgisayar’a Giriş ve Qbasic ile Programlama. Yayın Evi: K.T.Ü. Orman Fakültesi Ders Notları Serisi No: 50

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gavcar.,E., Coşkun.,E., . 2011. Yöneylem Araştırması (10. Bölüm). Yayın Evi: Lisans Yayıncılık

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: 18-61 Yaş Arasındaki Kişilerin Bireysel Emeklilik Sistemine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Örneği. Konu: İşletme. Meltem . 2016

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Orman Ürünleri Endüstrisinde Talep Tahminlerinin Belirlenmesi - 1997
2-) Türkiye’de Bazı Kağıt Türlerinin Talep Tahminlerinin Belirlenmesi - 1997
3-) Kereste Endüstrisinde Maksimum Verimi Sağlayacak Bir Optimizasyon Modeli ve Bilgisayar Programının Hazırlanması - 1997
4-) IP Telefon Uygulaması ve Veri-Ses Haberleşmesinin Servis Kalitesinin Ölçülmesi - 1997
5-) Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Genel Görünümü ve Kırsal Alanın Örgütlenmesindeki Etkinliğinin Ölçülmesine İlişkin Bir Araştırma, Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesi Kalkınma Projesi - 1996

Verdiği Dersler

İŞL2002 2014-2015 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL2806 2014-2015 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL3003 2014-2015 Yaz

Sayısal Yöntemler

İŞL2806 2014-2015 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL2001 2017-2018 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL 6541 2017-2018 Güz

Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler

İŞL2803 2017-2018 Güz

İşletme İstatistiği

İŞL2803 2017-2018 Güz

İşletme İstatistiği

İŞL 5525 2017-2018 Güz

İşletmelerde Karar Verme Teknikleri

İŞL3003 2017-2018 Güz

Sayısal Yöntemler

İŞL2805 2017-2018 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL4001 2017-2018 Güz

Girişimcilik

İŞL8517 2017-2018 Güz

İşletmelerde SPSS Uygulamaları

İŞL2805 2017-2018 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2001 2017-2018 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2002 2016-2017 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL2001 2016-2017 Yaz

İşletme İstatistiği I

İŞL2002 2016-2017 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL3514 2016-2017 Bahar

Karar Verme Teknikleri

İŞL2806 2016-2017 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2806 2016-2017 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL4514 2016-2017 Bahar

Optimizasyon Teknikleri

İŞL 6530 2016-2017 Bahar

İleri Optimizasyon Teknikleri

İŞL4514 2016-2017 Bahar

Optimizasyon Teknikleri

İŞL2002 2016-2017 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2805 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2805 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2805 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2001 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2803 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği

İŞL 6541 2016-2017 Güz

Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler

İŞL2803 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği

İŞL2803 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği

İŞL2805 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2001 2016-2017 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL3003 2016-2017 Güz

Sayısal Yöntemler

İŞL8517 2016-2017 Güz

İşletmelerde SPSS Uygulamaları

İŞL2806 2015-2016 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL2805 2015-2016 Yaz

İşletme İstatistiği I

İŞL2002 2015-2016 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL2806 2015-2016 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL2805 2015-2016 Yaz

İşletme İstatistiği I

İŞL2001 2015-2016 Yaz

İşletme İstatistiği I

İŞL3514 2015-2016 Bahar

Karar Verme Teknikleri

İŞL 5556 2015-2016 Bahar

Nicel Karar Verme Teknikleri

İŞL2806 2015-2016 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL3514 2015-2016 Bahar

Karar Verme Teknikleri

İŞL2002 2015-2016 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2806 2015-2016 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL3514 2015-2016 Bahar

Karar Verme Teknikleri

İŞL8000 2015-2016 Bahar

Dönem Projesi

İŞL2002 2015-2016 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL3514 2015-2016 Bahar

Karar Verme Teknikleri

İŞL2805 2015-2016 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL3003 2015-2016 Güz

Sayısal Yöntemler

İŞL2001 2015-2016 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL3003 2015-2016 Güz

Sayısal Yöntemler

İŞL 7000 2015-2016 Güz

Dönem Projesi

İŞL 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6090 2015-2016 Güz

Seminer

İŞL 5090 2015-2016 Güz

Seminer

İŞL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL8517 2015-2016 Güz

İşletmelerde SPSS Uygulamaları

İŞL8000 2015-2016 Güz

Dönem Projesi

İŞL2805 2015-2016 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL 5525 2015-2016 Güz

İşletmelerde Karar Verme Teknikleri

İŞL 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

İŞL2001 2015-2016 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL3003 2015-2016 Güz

Sayısal Yöntemler

İŞL 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

İŞL2002 2015-2016 Güz

İşletme İstatistiği II

İŞL4517 2013-2014 Yaz

Yöneylem Araştırması

İŞL2803 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği

İŞL4514 2013-2014 Yaz

Optimizasyon Teknikleri

İŞL4514 2013-2014 Yaz

Optimizasyon Teknikleri

İŞL2805 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği I

İŞL2806 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL2001 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği I

İŞL2001 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği I

İŞL2002 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL2803 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği

İŞL2805 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği I

İŞL2803 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği

İŞL2001 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği I

İŞL2002 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL2806 2013-2014 Yaz

İşletme İstatistiği II

İŞL4517 2013-2014 Yaz

Yöneylem Araştırması

İŞL4514 2014-2015 Bahar

Optimizasyon Teknikleri

İŞL4514 2014-2015 Bahar

Optimizasyon Teknikleri

İŞL2002 2014-2015 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL 5556 2014-2015 Bahar

Nicel Karar Verme Teknikleri

İŞL3514 2014-2015 Bahar

Karar Verme Teknikleri

İŞL2816 2014-2015 Bahar

İşletme İstatistiği

İŞL2806 2014-2015 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2002 2014-2015 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL2806 2014-2015 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL3514 2014-2015 Bahar

Karar Verme Teknikleri

İŞL 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

İŞL 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

İŞL8000 2014-2015 Bahar

Dönem Projesi

SKY7000 2014-2015 Bahar

Dönem Projesi

İŞL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

İŞL3514 2014-2015 Bahar

Karar Verme Teknikleri

İŞL3514 2014-2015 Bahar

Karar Verme Teknikleri

İŞL 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

İŞL2002 2014-2015 Bahar

İşletme İstatistiği II

İŞL 7000 2014-2015 Bahar

Dönem Projesi

İŞL 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6541 2014-2015 Güz

Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler

İŞL 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

SKY7000 2014-2015 Güz

Dönem Projesi

İŞL2805 2014-2015 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

İŞL 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5090 2014-2015 Güz

Seminer

İŞL8000 2014-2015 Güz

Dönem Projesi

İŞL4517 2014-2015 Güz

Yöneylem Araştırması

İŞL 5525 2014-2015 Güz

İşletmelerde Karar Verme Teknikleri

İŞL2803 2014-2015 Güz

İşletme İstatistiği

İŞL2803 2014-2015 Güz

İşletme İstatistiği

İŞL 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL2001 2014-2015 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2001 2014-2015 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL8517 2014-2015 Güz

İşletmelerde SPSS Uygulamaları

İŞL4517 2014-2015 Güz

Yöneylem Araştırması

İŞL4517 2014-2015 Güz

Yöneylem Araştırması

İŞL2001 2014-2015 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL2803 2014-2015 Güz

İşletme İstatistiği

İŞL2805 2014-2015 Güz

İşletme İstatistiği I

İŞL 6090 2014-2015 Güz

Seminer

İŞL 7000 2014-2015 Güz

Dönem Projesi