Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aydan Gülsu
Doktor Öğretim Üyesi
Aydan Gülsu
@ E-posta
gaydan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1499

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Biyomühendislik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya 1990

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Biyokimya 1998

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Biyokimya 2011

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2012. “Preparation and characterization of ketoprofen loaded albumin microspheres” . Turk J Biochem
2-) Ayhan.,H., Ayhan.,F., Gülsu.,A., 2012. “ Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L-lysine” . Turk J Biochem
3-) Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2012. Preparation and characterization of ketoprofen loaded albumin microspheres. Turk J Biochem
4-) Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, Gülsu Aydan, 2012. Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L lysine. Turk J Biochem

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, 2017. Albumin and IgG Removal by Cellulose Biosorbents. Scholars Journal of Applied Medical Sciences
2-) Gülsu Aydan, Demirci Sabiha, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2014. Human IgG Adsorption by Spherical Albumin Biosorbents in SBF Media. Hacettepe J. Biol. & Chem
3-) Ayhan Fatma, Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, 2014. PEG Gelatin Composite Hydrogels as a Support of Enzyme Immobilization. Hacettepe J. Biol. & Chem
4-) Ayhan Fatma, Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, 2007. Quartz Crystal Piezo Electrode Surface Modification for Gold Nanoparticles Immobilization. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2019. Protein and Polysaccharide Based Biosorbents for Albumin and IgG Removal. I. International Science and Innovation Congress
2-) Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2019. Protein and Polysaccharide Based Biopolymeric Miicroparticles preparation and Characterization. I. International Science and Innovation Congress
3-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2015. Mucosadhesive Biomaterial for Use in Controlled DrugDelivery Systems Synthesis and Characterization. 4th Nanomedicine World Congress
4-) Demirci Sabiha, Öztürk Ezgi, Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, 2015. “Separation of Tannins by Affinity toAlbumin Biosorbents”. AFFTECH 2015
5-) Demirci Sabiha, Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2013. “Investigation of IgG Adsorption Behavior onSpherical Albumin Biosorbents in Simulated Body Fluid”. TERMIS-EU 2013
6-) Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, Ayhan Fatma, 2011. “Immunglobulin G Removal by Biopolymeric Biosorbents”. 16th International Biomedical Science and Technology Symposium
7-) Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, 2010. “Preparation of Albumin Microspheres Containing Ketoprofen and in Vitro Release Studies”. 16th International Biomedical Science and Technology Symposium
8-) Tabrizi Amir, Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2007. “Molecular Sensor for DNA Affinity by Gold Nanoparticle Immobilized Piezo Crystal”. 13rd International Biomedical Science and Technology Symposium
9-) Gülsu Aydan, Tabrizi Amir, Ayhan Hakan, 2007. “Gold Nanoparticle Synthesis and Characterization for Immobilization onto Piezo Crystal Surfaces”. 13rd International Biomedical Science and Technology Symposium
10-) İspirli Doğaç Yasemin, Topçular Ceren, Gülsu Aydan, Ayhan Hakan, 2007. “ Immobilization of Horseradish Peroxidase onto Monodispers Poly (glydcidyl methacrylate) Microshere”. 13rd International Biomedical Science and Technology Symposium,

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2016. Preparation and Characterization ofBiopolymeric Microspheres for Medical Applications. 3rd International Congress on Biosensors
2-) Demirci.,S., Öztürk.,E., Gülsu.,A., Ayhan.,F., 2015. Separation of Tannins by Affinity to Albumin Biosorbents.. 9th National Affinity Techniques Symposium
3-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2015. Mucosadhesive Biomaterial for Use in Controlled Drug Delivery Systems: Synthesis and Characterization.. NANOMED 2015 and NANOBIOTECH 2015
4-) DEMİRCİ.,S., GÜLSU.,A., AYHAN.,F., 2013. Albumin Mikrokürelerle SBF Ortamında HIgG Uzaklaştırılması. 7. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi
5-) DEMİRCİ.,S., GÜLSU.,A., AYHAN.,F., AYHAN.,H., 2013. Investigation of IgG Adsorption Behavior on Spherical Albumin Biosorbents in Simulated Body Fluid. TERMIS-EU 2013
6-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2011. Immunglobulin G Removal by Biopolymeric Biosorbents. Biomed-2011
7-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., 2010. Preparation of Albumin Microspheres Containing Ketoprofen and in Vitro Release Studies. Biomed-2010
8-) İspirli.,Y., Topçular.,C., Gülsu.,A., Ayhan.,H., 2007. Immobilization of Horseradish Peroxidase onto Monodispers Poly(glydcidyl methacrylate) Microsphere. Biomed-2007
9-) Tabrizi.,A., Gülsu.,A., Ayhan.,F., Ayhan.,H., 2007. Molecular Sensor for DNA Affinity by Gold Nanoparticle Immobilized Piezo Crystal. Biomed-2007
10-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2007. Gold Nanoparticle Synthesis and Characterization for Immobilization onto Piezo Crystal Surfaces. Biomed-2007

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2017. Jelatin Biyosorbentlerle Albumin ve İmmunoglobulin G. 2. Ulusal Proteomik Kongresi
2-) Uğurlu.,M., Uğurlu.,N., Gülsu.,A., 2001. Bazı Hastalıklarda IEF Metodu ile BOS Protein Elektroforezi. XV.Ulusal Kimya Kongresi
3-) Balcı.,M., Gülsu.,A., 1993. Haplophyllum Theosioides Bitkisinin flavonoidleri. Kimya 93 IX.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu
4-) Ogan.,A., Gülsu.,A., 1993. Kırmızı Pancarın (Beta Vulgaris L.Subspr.rapa f.rubra) Vitamin B12 (siyanokobalamin), B9 (Folat) ve çözünür protein içeriği. Kimya 93 IX.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2010. Albumin Mikroküre Sentez ve Optimizasyonu. 24. Ulusal Kimya Kongresi
2-) Gülsu.,A., İspirli.,Y., Ayhan.,F., Ayhan.,H., 2007. Altın Nanopartiküllerin İmmobilizasyonu için Gümüş Kuartz Kristallerin Yüzey Biyoafinitesinin Değişimi. 3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. International Journal of Secondary Metabolite(IJSM).

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-)

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “ Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L-lysine” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Antikanser ilaç salımı için biyopolimeriknanopartiküller. Konu: Antikanser ilaç salımı için biyopolimeriknanopartiküller. MUTLU CAN-ASLANPAY. 2019

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Küresel BSA Biyosorbentlerin SBF Ortamında İnsan IgG Yakalama Kapasitesinin Araştırılması - 2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Küresel BSA Biyosorbentlerin SBF Ortamında İnsan IgG Yakalama Kapasitesinin Araştırılması. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Küresel BSA Biyosorbentlerin SBF Ortamında İnsan IgG Yakalama Kapasitesinin Araştırılması. 2013-2014

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Albumin bazlı biyosorbentlerin üretimi ve IgG yakalama kapasitesinin araştırılması - 2011

Verdiği Dersler

KİM1803 2019-2020 Güz

Genel Kimya I

KİM3801 2019-2020 Güz

Biyokimya I

MBG 5537 2019-2020 Güz

BİYOMOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER

MBG3009 2019-2020 Güz

Biyokimya Laboratuvarı I

MBG4005 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

KİM1806 2019-2020 Bahar

Genel Kimya II

KİM3802 2019-2020 Bahar

Biyokimya II

MBG 5540 2019-2020 Bahar

BİYOMOLEKÜLLERİ SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

MBG 5544 2019-2020 Bahar

İMMOBİLİZE ENZİM VE HÜCRE TEKNOLOJİSİ

MBG1006 2019-2020 Bahar

Genel Kimya Laboratuvarı

MBG3010 2019-2020 Bahar

Biyokimya Laboratuvarı II

MBG4004 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

KİM1803 2018-2019 Güz

Genel Kimya I

KİM3801 2018-2019 Güz

Biyokimya I

KİM3803 2018-2019 Güz

Biyokimya Laboratuvarı I

MBG 5537 2018-2019 Güz

BİYOMOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER

MBG 5555 2018-2019 Güz

BİYOAFİNİTE KROMATOGRAFİSİ

MBG4005 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

KİM1806 2018-2019 Bahar

Genel Kimya II

KİM1810 2018-2019 Bahar

Genel Kimya Laboratuvarı

KİM3802 2018-2019 Bahar

Biyokimya II

KİM3804 2018-2019 Bahar

Biyokimya Laboratuvarı II

MBG 5540 2018-2019 Bahar

BİYOMOLEKÜLLERİ SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

MBG 5546 2018-2019 Bahar

PROTEİN LİGAND ETKİLEŞİMLERİ

MBG3502 2018-2019 Bahar

Klinik Biyokimya

MBG4004 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II