Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aydan Gülsu
Doktor Öğretim Üyesi
Aydan Gülsu
@ E-posta
gaydan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1499

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Biyomühendislik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya 1990

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Biyokimya 1998

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/Biyokimya 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2012. “Preparation and characterization of ketoprofen loaded albumin microspheres” . Turk J Biochem
2-) Ayhan.,H., Ayhan.,F., Gülsu.,A., 2012. “ Highly biocompatible enzyme aggregates crosslinked by L-lysine” . Turk J Biochem

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, 2017. Albumin and IgG Removal by Cellulose Biosorbents. Scholars Journal of Applied Medical Sciences
2-) Öztürk.,Y., Gülsu.,A., Gülsu.,M., 2016. On Solution of A Modified Epidemiological Model for Drug Release Systems. Scholars Journal of Physics, Mathematics and Statistics
3-) Ayhan.,F., Gülsu.,A., Ayhan.,H., 2014. PEG/Gelatin Composite Hydrogels as a Support of Enzyme Immobilization. Hacettepe J. Biol. & Chem.
4-) Gülsu.,A., Demirci.,S., Ayhan.,F., Ayhan.,H., 2014. Human IgG Adsorption by Spherical Albumin Biosorbents in SBF Media. Hacettepe J. Biol. & Chem.
5-) Ayhan.,F., Gülsu.,A., Ayhan.,H., 2007. Quartz Crystal Piezo Electrode Surface Modification for Gold Nanoparticles Immobilization. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öztürk.,Y., Gülsu.,A., Gülsu.,M., 2013. A numerical approach for solving modified epidemiological model for drug release systems . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
2-) Öztürk.,Y., Gülsu.,A., Gülsu.,M., 2013. A numerical method for solving the mathematical model of controlled drug release. Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2016. Preparation and Characterization of Biopolymeric Microspheres for Medical Applications. 3rd International Congress on Biosensors
2-) Demirci.,S., Öztürk.,E., Gülsu.,A., Ayhan.,F., 2015. Separation of Tannins by Affinity to Albumin Biosorbents.. 9th National Affinity Techniques Symposium
3-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2015. Mucosadhesive Biomaterial for Use in Controlled Drug Delivery Systems: Synthesis and Characterization.. NANOMED 2015 and NANOBIOTECH 2015
4-) DEMİRCİ.,S., GÜLSU.,A., AYHAN.,F., 2013. Albumin Mikrokürelerle SBF Ortamında HIgG Uzaklaştırılması. 7. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi
5-) DEMİRCİ.,S., GÜLSU.,A., AYHAN.,F., AYHAN.,H., 2013. Investigation of IgG Adsorption Behavior on Spherical Albumin Biosorbents in Simulated Body Fluid. TERMIS-EU 2013
6-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2011. Immunglobulin G Removal by Biopolymeric Biosorbents. Biomed-2011
7-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., 2010. Preparation of Albumin Microspheres Containing Ketoprofen and in Vitro Release Studies. Biomed-2010
8-) İspirli.,Y., Topçular.,C., Gülsu.,A., Ayhan.,H., 2007. Immobilization of Horseradish Peroxidase onto Monodispers Poly(glydcidyl methacrylate) Microsphere. Biomed-2007
9-) Tabrizi.,A., Gülsu.,A., Ayhan.,F., Ayhan.,H., 2007. Molecular Sensor for DNA Affinity by Gold Nanoparticle Immobilized Piezo Crystal. Biomed-2007
10-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2007. Gold Nanoparticle Synthesis and Characterization for Immobilization onto Piezo Crystal Surfaces. Biomed-2007

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gülsu Aydan, Ayhan Fatma, Ayhan Hakan, 2017. Jelatin Biyosorbentlerle Albumin ve İmmunoglobulin G. 2. Ulusal Proteomik Kongresi
2-) Uğurlu.,M., Uğurlu.,N., Gülsu.,A., 2001. Bazı Hastalıklarda IEF Metodu ile BOS Protein Elektroforezi. XV.Ulusal Kimya Kongresi
3-) Balcı.,M., Gülsu.,A., 1993. Haplophyllum Theosioides Bitkisinin flavonoidleri. Kimya 93 IX.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu
4-) Ogan.,A., Gülsu.,A., 1993. Kırmızı Pancarın (Beta Vulgaris L.Subspr.rapa f.rubra) Vitamin B12 (siyanokobalamin), B9 (Folat) ve çözünür protein içeriği. Kimya 93 IX.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Gülsu.,A., Ayhan.,H., Ayhan.,F., 2010. Albumin Mikroküre Sentez ve Optimizasyonu. 24. Ulusal Kimya Kongresi
2-) Gülsu.,A., İspirli.,Y., Ayhan.,F., Ayhan.,H., 2007. Altın Nanopartiküllerin İmmobilizasyonu için Gümüş Kuartz Kristallerin Yüzey Biyoafinitesinin Değişimi. 3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Küresel BSA Biyosorbentlerin SBF Ortamında İnsan IgG Yakalama Kapasitesinin Araştırılması - 2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Albumin bazlı biyosorbentlerin üretimi ve IgG yakalama kapasitesinin araştırılması - 2011

Verdiği Dersler

KİM1803 2019-2020 Güz

Genel Kimya I

KİM3801 2019-2020 Güz

Biyokimya I

MBG 5537 2019-2020 Güz

BİYOMOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER

MBG3009 2019-2020 Güz

Biyokimya Laboratuvarı I

MBG4005 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

KİM1803 2018-2019 Güz

Genel Kimya I

KİM3801 2018-2019 Güz

Biyokimya I

KİM3803 2018-2019 Güz

Biyokimya Laboratuvarı I

MBG 5537 2018-2019 Güz

BİYOMOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER

MBG 5555 2018-2019 Güz

BİYOAFİNİTE KROMATOGRAFİSİ

MBG4005 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

KİM1806 2018-2019 Bahar

Genel Kimya II

KİM1810 2018-2019 Bahar

Genel Kimya Laboratuvarı

KİM3802 2018-2019 Bahar

Biyokimya II

KİM3804 2018-2019 Bahar

Biyokimya Laboratuvarı II

MBG 5540 2018-2019 Bahar

BİYOMOLEKÜLLERİ SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

MBG 5546 2018-2019 Bahar

PROTEİN LİGAND ETKİLEŞİMLERİ

MBG3502 2018-2019 Bahar

Klinik Biyokimya

MBG4004 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

KİM1803 2017-2018 Güz

Genel Kimya I

KİM3801 2017-2018 Güz

Biyokimya I

KİM3803 2017-2018 Güz

Biyokimya Laboratuvarı I

MBG 5537 2017-2018 Güz

BİYOMOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER

MBG 5555 2017-2018 Güz

BİYOAFİNİTE KROMATOGRAFİSİ

MBG4005 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

KİM1806 2017-2018 Bahar

Genel Kimya II

KİM1810 2017-2018 Bahar

Genel Kimya Laboratuvarı

KİM3802 2017-2018 Bahar

Biyokimya II

KİM3804 2017-2018 Bahar

Biyokimya Laboratuvarı II

MBG 5540 2017-2018 Bahar

BİYOMOLEKÜLLERİ SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ

MBG4004 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II