Personel

Prof.Dr. Gürsoy Doğan
Prof.Dr.
Gürsoy Doğan
@ E-posta
gdogan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4850

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) .,., .,., .,., .,., .,., 2016. The relationship between rosacea and insulin resistance and metabolic syndrome.. Eur J Dermatol.
2-) Alatas.,T., Kalayci.,M., Kara.,A., Dogan.,G., 2016. Association between insulin resistance and serum and salivary irisin levels in patients with psoriasis vulgaris. Dermatologica Sinica
3-) Dere.,Y., Şahin.,C., Çelik.,Y., İlhan Çelik.,Ö., Kara.,A., Doğan.,G., 2016. Perianal presentation of Langerhans cell histiocytosis. Dermatologica Sinica
4-) Akın Belli.,A., Etgu.,F., Ozbas Gok.,S., Kara.,B., Dogan.,G., 2016. Risk Factors for Premature Hair Graying in Young Turkish Adults.. Pediatr Dermatol.

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Doğan.,G., Alataş.,T., 2016. İlaçlara Bağlı Tırnak Bozuklukları. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Aalataş.,T., Kara.,A., Doğan.,G., Dere.,Y., Kayapınar.,K., Kılınc.,M., İnci.,R., 2016. Case of Crohn’s disease presenting with pemphigus vulgaris: A case report. Journal of Experimental & Clinical Medicine
2-) Kara.,A., Alataş.,T., Hançer.,S., Doğan.,G., Dere.,Y., 2016. Porokeratozis Mibelli: Yüz Yerleşimli Nadir Bir Olgu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
3-) Alataş.,T., Çelebi.,S., Doğan.,G., Kara.,A., 2016. Bukkal mukoza yerleşimli lenfanjiyoma sirkumskriptumu bir çocuk. Pamukkale Medical Journal

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Doğan.,G., 2016. Nekrotizan Fasiit ve Toksik Şok Sendromu. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir Pektaş.,S., Alataş.,T., Hançer.,S., Tetik.,C., Dere.,Y., Doğan.,G., 2016. NADİR BİR ANTİTE: DEV KUTANÖZ LENFOİD HİPERPLAZİ. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi
2-) Demir Pektaş.,S., Kurucularoğlu.,Ü., Hançer.,S., Dere.,Y., Doğan.,G., 2016. EOZONOFİLİK ANJİOLENFOİD HİPERPLAZİ TANILI İKİ OLGU. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi
3-) Demir Pektaş.,S., Doğan.,G., Çınar.,N., 2016. PSÖRİAZİS VULGARİS OLGUSUNDA GELİŞEN CUSHİNG SENDROMU. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi
4-) Tetik Aydoğdu.,C., Doğan.,G., Alataş.,T., 2016. HERPES ZOSTERİ TAKLİT EDEN FİTOFOTODERMATİT OLGUSU. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi
5-) Tetik Aydoğdu.,C., Doğan.,G., Çelik.,Y., Demir Pektaş.,S., 2016. PANTOPRAZOLE BAĞLI LİKENOİD İLAÇ ERÜPSİYONU. 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi

Verdiği Dersler

TIP 5006 2019-2020 Güz

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

TIP 5006 2018-2019 Güz

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR